Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЮридична психологія → 
« Попередня Наступна »
Еникеев М. І.. Юридична психологія. - М.: Видавництво НОРМА. - 256 с. - (Короткі навчальні курси юридичних наук)., 2003 - перейти до змісту підручника

§ 6. Психологія допиту підозрюваного і обвинуваченого

Притягнення до кримінальної відповідальності пов'язане з різкою зміною в життєдіяльності людини, викликаючи в одних людей підвищений рівень тривожності почуття приреченості, відчаю, безвиході, повно »залежності від осіб, які здійснюють правосуддя, у інших - почуття озлобленості, агресивності, активної протидії правосуддю.

Особливо драматично психічний стан залученого до кримінальної відповідальності невинної особи Раптово звалилося на нього нещастя різко дезорганізує його психіку, породжує неадекватні поведінкові вчинки, які можуть бути інтерпретовані малодосвідченим слідчим як "докази поведінки". Рез кое зниження захисних можливостей підвищує неадекватність дій обвинуваченого по самозахисту. Прагнучи покласти край невизначеності, невинний може вдатися навіть до самообмови.

Допит обвинуваченого і підозрюваного містить багато спільних сторін, однак у допиті цих осіб є й істотні відмінності. Вони обумовлені насамперед їх різним процесуальним становищем.

Допит підозрюваного здійснюється негайно (або не пізніше 24 годин) після його затримання або взяття під варту в умовах, коли стосовно нього зібрані дані, недостатні для пред'явлення звинувачення. Слідчий ще або не має в своєму розпорядженні достатніми доказами для його викриття, або докази ще не перевірені, що зобов'язує слідчого використовувати відносно підозрюваного обережну і многовариантную тактику допиту.

Оскільки в матеріалах справи немає достатніх відомостей про особу підозрюваного, допит проводиться на обмеженої вихідної інформаційній базі і завжди в умовах гострого дефіциту часу на його підготовку. Однак допит підозрюваного відразу ж після його затримання або арешту має і деяку перевагу. На відміну від обвинуваченого, який може ретельно підготуватися до допиту, підозрюваний не в змозі детально обміркувати, всебічно обгрунтувати неправдиву версію, його неправдиві свідчення зазвичай містять явні протиріччя.

У процесі допиту підозрюваному задаються насамперед ті питання, відповіді на які вже відомі слідчому. При цьому з'ясовується позиція підозрюваного щодо правосуддя.

Істотну роль при допиті підозрюваного грає адекватна інтерпретація динаміки його поточних емоційно-вольових станів. Відомо, що прояви емоційного стану людини не мають доказового значення. Однак емоційний стан може мати оперативно-ориентирующее значення. Так, постійне хвилювання при певних питаннях, відхід від якихось тем повинні спонукати слідчого до більш ретельного виявлення причин такої поведінки.

При допиті підозрюваного слідчий повинен проявляти більшу обережність у використанні фактичного матеріалу, бо найменші неточності в його використанні різко послаблюють позиції слідчого.

Слідчий повинен завжди пам'ятати, що підозри щодо особи можуть виникнути в силу неблагоприят-ного збігу обставин, помилки, помилки, обмови. Основне завдання слідчого - отримати відомості дозволяють перевірити причетність підозрюваного до розслідуваної події. При цьому необхідно чітко виділити такі обставини, які можуть бути відомі тільки особі, яка вчинила злочин. Особливу увагу слід звернути на приховування фактів, відомих слідству.

Велику роль у допиті підозрюваних має метод непрямих питань - питань, істотних для розслідування, але маскуються серед зовні безпечних, як би далеких від розслідування тем. При цьому аналізується обізнаність підозрюваного про учасників розслідуваної події, про час і місце його вчинення, знаряддях і способах злочину, інших обставин злочину. Слід своєчасно блокувати можливі помилкові твердження підозрюваного, ослабляють значення наявних доказів.

(Так, знайдена при обшуку у підозрюваного цінна річ, що належить убитому, може бути пояснена підозрюваним як куплена ним у невідомих осіб. Якщо ж спочатку буде поставлено питання про покупки підозрюваного останнім часом і в переліку покупок дана річ не буде вказано підозрюваним, то такий непрямий питання попередить його можливе помилкове твердження.)

При допиті підозрюваного слідчий ще не має усіма доказами: підвищеним одностороннім інтересом до окремих питань слідчий може видати підозрюваному інформацію про дефіцит доказової інформації. Тому непрямі, другорядні питання доречні і як засіб маскування справжніх устремлінь слідчого.

Виходячи зі своєї гіперзащітной позиції, підозрюваний орієнтується на інформацію про можливості одержання слідчим викривають доказів. У зв'язку з цим вибірково-психологічний вплив робить на підозрюваного демонстрація слідчим можливості криміналістичної експертизи. Окремі факти, які можуть зміцнювати заперечування підозрюваного, переважно приховувати (наприклад, факт про загибель жертви). У ряді випадків допит поєднується з іншими слідчими діями (перевірка показань на місці, слідчий експеримент, пред'явлення для впізнання, очна ставка), результати яких викривають неправдивість показань підозрюваного, посилюють у нього почуття необоротності покарання.

Поспішне і невміле пред'явлення доказів знижує їх Изобличительная спрямованість, дозволяє Протидія особі дати неправдиві пояснення. Слідчий повинен пред'явити все те, що може підвищити викривальну силу доказів, попередньо нейтралізувавши можливі аргументи допитуваного особи, здатні "зганьбити" ці докази. Сила пропонованих доказів психологічно підвищується при поясненні логіки їх взаємозв'язку.

При допиті кількох підозрюваних у справах про групові злочини слідчий використовує психологічні феномени міжособистісної взаємодії - розходження інтересів членів групи, суперництво, антагонізм - все те, що порушує узгодженість групових позицій. Використовується прагнення окремих членів групи применшити свою роль у скоєному злочині.

У разі відмови підозрюваного від показань (психологічно найбільш складна ситуація допиту) слідчий в доброзичливому тоні роз'яснює, що підозрюваний упускає можливість самозахисту, розкриття пом'якшуючих відповідальність обставин.

Пред'являючи докази, що викривають підозрюваного у брехні, слідчий максимально активізує його емоційні переживання, формує у нього почуття неминучості встановлення істини та доцільності щирого розкаяння.

Підозрювані нерідко вдаються до помилкового алібі. Однак детальний допит в цих випадках виявляє незнання підозрюваним обставин, що відносяться до місця нібито його перебування. (Так, підозрюваний стверджує: "сидів удома, дивився телевізор", "був у театрі", але не в змозі відповісти на питання слідчого про назві та змісті побаченого.)

Детальне опрацювання "легенди" також виявляє хибність алібі, оскільки деталі другорядних об-стоятельств люди зазвичай не запам'ятовують. Однак не слід поспішати з викриттям всіх суперечностей і неправдивих тверджень підозрюваного. Це може насторожити підозрюваного, підвищити його самоконтроль або призвести до відмови від дачі показань.

Комунікативний контакт може бути порушений і крайнім недовірою слідчого до показань підозрюваного, задоволенням, викликаним незначними протиріччями підозрюваного. Крім того, це побічно свідчить про відсутність у слідчого інших вагомих доказів винності підозрюваного.

При допиті підозрюваного зазвичай широко використовуються так звані "докази поведінки" - його підвищений інтерес до місця події і результатами огляду, станом здоров'я потерпілих, дії, спрямовані на уникнення арешту і т. п.

Особливо детально слід вести допит підозрюваного за обставинами, добре відомим слідчому. При цьому тактично доцільно направляти, деталізувати показання, що розходяться з істиною, що створить у підозрюваного враження про гарну обізнаності слідчого.

Складною тактичної ситуацією є самообмова, який у більшості випадків пов'язаний з психічними зрушеннями в особистісних орієнтаціях, що викликаються в результаті тактичних прорахунків слідчого, помилкових підозр і звинувачень, порушень прав особистості Можливий самообмова та з метою приховати інший більш тяжкий злочин, сприяти ухиленню від відповідальності найближчих родичів і т. п.

Методика викриття самообмови та ж, що і викриття інших неправдивих свідчень, - детальний повторний допит, перевірка показань на місці, очна ставка, слідчий експеримент, аналіз відповідності показань наявними доказами. Ознакою самообмови можуть бути часті, нав'язливі запевнення в "чесності" визнання, схематичність, завчені показань нездатність особи повідомити факти, які повинні побут відомі особі, яка вчинила злочин.

Допит обвинуваченого проводиться за пунктами пред'явленого йому звинувачення. Своїми поясненнями звинувачуються-мий підтверджує або заперечує свою провину - особисту причетність чи непричетність до розслідуваної події.

Обвинувачений, підозрюваний не несуть кримінальної відповідальності за відмову від дачі показань або за дачу ясних свідчень, оскільки завжди зацікавлені у сприятливому для себе результаті справи. Закон не зобов'язує їх діяти на шкоду своїм інтересам. Примус обвинуваченого до дачі показань карається законом.

Визнання обвинуваченим своєї провини не є винятковим, найбільш "сильним" доказом; воно не має переважного значення і, як всі інші докази, підлягає перевірці та оцінці.

Визнання може бути покладено в основу обвинувачення лише в разі його підтвердження сукупністю доказів.

Правдивість показань обвинуваченого в певній мірі стимулюється чітким і доступним роз'ясненням йому значення щирого каяття як обставини, що пом'якшує його відповідальність. Акцент має робитися не на визнання провини, а на каятті, істотною стороною якого є всебічне сприяння слідству в повному і всебічному розслідуванні злочину.

Обвинуваченому слід роз'яснити, чому його помилкова позиція може зашкодити йому. (Так, неповернення викрадених ним матеріальних цінностей може призвести до конфіскації майна, пред'явленні цивільного позову.) Іноді можна вказати обвинуваченому на те, що від його правдивості залежить доля невинних людей, на яких може пащу помилкове підозра. Однак підвищений інтерес до отримання визнання провини може створити у обвинуваченого враження того, що слідство не має достатніми доказами його винність.

У разі правдивого визнання допит обвинуваченого також повинен відповідати ряду тактичних вимог. ПИТАННЯ слідчого повинні забезпечувати повноту показань, з усіх істотних для справи обставин повинні бути отримані вичерпні свідчення. Повинні бути особливо ретельно виявлені ті сторони обставин, достовірність яких може бути перевірена;

причини, що призвели обвинуваченого до злочину; дані про особу обвинуваченого, відомості про співучасників.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 6. Психологія допиту підозрюваного і обвинуваченого "
 1. Тема 13. Тактика допиту і очної ставки
  психологічний процес формування показань допитуваного? З яких стадій він складається? Планування допиту і його значення. У чому полягає значення вивчення особистості допитуваного? Назвіть тактичні прийоми допиту, спрямовані на встановлення психологічного контакту з допитуваним. Які психологічні та тактичні прийоми застосовуються при допиті підозрюваних і звинувачених у
 2. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ПО криміналістики.
  Психології допиту. Тактика допиту свідків і потерпілих в конфліктних ситуаціях. Тактика допиту підозрюваних і обвинувачених. Тактика допиту неповнолітніх та малолітніх. Тактика очної ставки. Наукові основи обшуку і виїмки. Тактичні та психологічні основи перевірки показань на місці. Тактика призначення та провадження судових експертиз. Криміналістична методика. 1. Методика
 3. ПЛАНИ лекційні заняття з криміналістики
  психологічного контакту з допитуваним. Особливості тактики допиту підозрюваного (обвинуваченого). Особливості тактики допиту неповнолітніх. Тактика проведення очної ставки. Фіксація ходу і результатів допиту і очної ставки. Тема 15. Тактика слідчого експерименту. Поняття, сутність, види та значення слідчого експерименту. Тактичні особливості підготовки до проведення
 4. Тема 8. Загальні положення криміналістичної тактики.
    психології у слідчій тактиці. Київ, 1970. 24. Коновалова О.В., Сербулов А.М. Слідча тактика: принципи і функції. Київ, 1983. Любичев С.Г. Етичні засади слідчої тактики. М., 1980. Медведєв С.І. Негативні обставини та їх використання в розкритті злочинів. Волгоград, 1973. Митричев С.П. Слідча тактика. М., 1975. Михальчук А.Є. Тактичні комбінації при
 5. Тема 27. Основи методики розслідування злочинів, скоєних організованими злочинними групами.
    допиту при розслідуванні злочинів, скоєних організованими злочинними групами. - М., 1996. Карагодін В.М. Висування версій у справах про вбивства, скоєних особливо небезпечними рецидивістами / / Проблеми оптимізації початкового етапу розслідування злочинів. Свердловськ, 1988. С.79-85. Косарєв В.М. Попередження рецидивної злочинності. Волгоград, 1993. Криміналістика / Под ред. А.А.
 6. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з криміналістики
    психологічного впливу на допитуваного з метою отримання правдивих свідчень. Тактичні та психологічні особливості допиту неповнолітніх. Тактичні та психологічні особливості допиту підозрюваних (обвинувачених). Тактичні та психологічні особливості допиту свідків і потерпілих. Тактика проведення очної ставки. Фіксація ходу і результатів очної ставки. Поняття,
 7. Поняття вікової неосудності.
    психологічні установки щодо соціальної, правової, кримінально-правової відповідальності осіб цього віку; в) можливості держави щодо поліпшення становища підростаючого покоління, у тому числі у напрямку розширення зусиль суспільства з попередження правонарушающего поведінки і т.п. У даний час встановлення нижньої вікової межі кримінальної відповідальності
 8. Виявлення в процесі попереднього розслідування (судового слідства) обставин, що свідчать про відставання в психічному розвитку обвинуваченого (підозрюваного) неповнолітнього.
    психолого-психіатрична), а також для визначення тих питань, які повинні бути поставлені на дозвіл експертам. Проведене вивчення кримінальних справ показало, що 57% неповнолітніх перебували на обліку у психіатра і отримували амбулаторну психіатричну допомогу. Зазначена обставина не означає, що всі ці підлітки дійсно страждали психічними розладами, оскільки під
 9. Призначення експертизи при вирішенні питання про віковий осудності.
    психолога. Виробництво експертизи у даному випадку є обов'язковим. Це випливає з тлумачення ст. 79 пп. 2 КПК РРФСР, який встановлює необхідність експертного обстеження «для визначення психічного стану обвинуваченого або підозрюваного, коли виникають сумніви з приводу їх осудності». Безумовно дана норма відноситься до будь випадкам сумнівів в осудності, чи пов'язана вона з
 10. Звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності у зв'язку з його вікової неосудністю і припинення кримінальної справи.
    психологічну експертизу. Дійсно, цинічність, бездумність поведінки Д., явне порушення співвідношення цілей і засобів їх досягнення давали підстави припускати, що Д. відстає в психічному розвитку і тому не міг повною мірою усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій і повною мірою керувати ними. Від кримінальної відповідальності Д. був звільнений. Рішення
 11. Від автора
    психологи називають сублімацією. Іншими словами? про трансформацію агресивності, про додання їй такої спрямованості, завдяки якій вона послужить справі творення і звільнення людини. Що стосується поняття насильство, то з ним ми пов'язуємо уявлення про суто руйнівною, ворожої людині силі. Намагаючись командувати і повелівати, зазіхаючи на присвоєння цінностей і благ, йому не
 12. 1.3. ФРАНЦУЗЬКИЙ структуралізму і «НОВА ФІЛОСОФІЯ»
    психологією панів; вона дозволяє йому щоразу розглядати іншу людину як об'єкт, одночасно описуючи його і засуджуючи »44. Р. Барт попереджає, що всі ми, потенційно, Домініс, тобто не вбивці, а обвинувачені, позбавлені мови; навіть гірше того - заздалегідь принижені й засуджені обволакивающим нас мовою обвинувачів 45. Подання про мову як інструменті влади було запозичене
 13. СПІСОКВІКОРІСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1.
    психологія: Підручник. - 2-е вид. - М., 1988. 3. Анікіна Н., Бедь В. Облік судом психологічних особливостей неповнолітнього підсудного - цивільного відповідача в радянському кримінальному процесі / / II Всесоюз. конф. по експер. психології. - Львів, 1988. 4. Антонян Ю.М., Еникеев М.І., Еміне В.Є. Психологія злочинця і розслідування злочину. - М., 1996. 5. Антонян Ю. М. Жорстокість
 14. § 2. Органи дізнання
    допит підозрюваного, обшук тощо), і в 10-денний термін передає справу слідчому за підслідністю. Після цього орган дізнання може здійснювати по цій справі слідчі та розшукові дії тільки за дорученням слідчого. Органи дізнання здійснюють прийом, перевірку і дозвіл заяв і повідомлень про злочини. У разі встановлення обставин, що виключають провадження
 15. § 4. Поняття правосуддя та його принципи
    допитати всіх можливих свідків, призначити у разі потреби експертизу і т. д. Значення даного принципу полягає в тому, що його реалізація забезпечує охорону законних прав та інтересів громадян. Крім того, забезпечуючи підсудному право на захист, суд забезпечує реалізацію та іншого принципу - змагальності та рівноправності сторін, що в кінцевому підсумку сприяє винесенню
 16. 16.1. Педагогіка і судочинство З історії педагогіки судового
    психологічного аналізу, що приводиться в художніх творах багатьма російськими письменниками. У творах Ф.М. Достоєвського, Л.Н. Толстого, A.M. Горького, А.П. Чехова, Л.Н. Андрєєва розкривався не тільки внутрішній світ і психічні переживання осіб, які вчинили злочин, а й ті зміни в особистості, які виникають і породжуються процесом судочинства. Художні
 17. Педагогічні аспекти в діяльності слідчого, прокурора на стадії досудового розгляду
    психологічних дефектів, а також для тактики і вибору методів і прийомів впливу на неї. Ці відомості слід відображати в долучати до справи документах, довідках, в протоколах допитів і т.д. 2. Особисте педагогічний вплив слідчого, прокурора на обвинуваченого може здійснюватися в самих різних формах і переслідувати конкретні цілі. Важливо порушити у обвинуваченого почуття провини
 18. Забезпечення правової просвіти громадян
    допиту, проведення обшуку, впізнання, арешту, ознайомлення з матеріалами справи після закінчення розслідування і т.д.). На підставі норм кримінально-процесуального законодавства слідчий, дізнавач, прокурор або суддя роз'яснюють права беруть участь у кримінальному процесі особам, по-перше, коли вони отримують певний процесуальний статус: обвинуваченому - при пред'явленні обвинувачення (ст.
 19. Роз'яснення прав учасникам кримінального процесу
    допиту свідка чи потерпілого і т.д. Наприклад, в постанові про визнання потерпілим робиться запис такого змісту: «Постанова мені (тобто потерпілому) оголошено 19 серпня 2003 і роз'яснено, що я як потерпілий у відповідності зі ст. 42 КПК маю право ... »- і далі перераховуються права потерпілого, закріплені у зазначеній статті. Копії цих документів учасникам кримінального
© 2014-2022  ibib.ltd.ua