Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я , Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Шляхи встановлення педагогічного співробітництва

Уміння педагога (батька, вихователя, керівника тощо) побудувати будь педагогічне захід так, щоб на ньому панував дух співробітництва, - один з вищих проявів його педагогічної майстерності та культури. Воно пов'язане з багатьма технічними особливостями побудови ним своєї педагогічної роботи, які більш доречно називати приватними діями, ніж прийомами.

Перше - заняття суб'єктом педагогічних дій педагогічної позиції у вигляді внутрішнього прийняття завдання побудови педагогічних взаємин з учнями (дітьми, працівниками тощо) і прагнення додати їм характер педагогічного співробітництва. Розуміння необхідності цього - один з примітних показників педагогічної зрілості педагога. Не тільки самостійні дії педагога і учнів приносять педагогічний результат, а й характер взаємин і взаємодії між ними. Вони існують завжди, навіть коли не помічаються або «не визнаються» педагогом, впливаючи на плідність його роботи. Причини неприйняття їх до уваги чи недооцінки: недостатня психолого-педагогічна компетентність особи, покликаного приносити максимально можливі педагогічні результати; формальне ставлення до педагогічного боргу; міркування, що простіше і легше прийти на заняття, прочитати з папірця що треба, а далі - справа навчаються; переконання, що ефективніше працювати з людьми силовими методами; байдужість до навчаються, відсутність бажання добре допомагати їм у самовдосконаленні; оману, що це все «гра в демократію», «показуха, потрібна начальству, а не для справи» та ін

Удосконалення взаємодії з психолого-педагогічних критеріями - засіб у руках компетентного педагога для досягнення більш високих результатів. Воно: -

часто породжує і завжди посилює мотивацію учнів до добросовісного вченню і роботі над собою; -

дає істотну надбавку в засвоєнні учнями навчального матеріалу; -

широко впливає на особу навчаються, дає імпульси до її позитивному розвитку.

Побудова педагогічно ефективних взаємовідносин, доведення їх до рівня педагогічної співпраці - найбільш цивілізований, справді професійний, сучасний спосіб побудови взаємин, що приводить до тісної взаємодії, що відповідає досвіду та тенденціям розвитку світової пе педагогіки, інтеграція в яку проголошена одним із принципів сучасного російського освіти.

Друге - заняття доброзичливій педагогічної позиції щодо до навчаються і в спілкуванні з ними. Це позиція старшого товариша, щиро і відкрито охочого допомогти їм у самовдосконаленні, підготовці до життя і трудової діяльності. Їй притаманні: рівноправні відносини; розуміння положення іншої людини, його проблем і труднощів; природність, доступність, готовність завжди і у всьому допомагати; відвертість, тактовна прямота, справедливість, не ображайте почуття власної гідності навчаються; «батьківська» строгість, підтримка зазнають труднощі, навіювання віри в успіх.

Антипедагогическое позиція - позиція начальника, яка грунтується на механічному перенесенні відносин наказу та підпорядкування, характерних для деяких практичних організацій. Взаємовідносини доцільно будувати з виразом симпатії до навчаються, без упереджень і «навішування ярликів», з виразом інтересу й задоволення від роботи з ними, пошуком взаємної згоди при протиріччях (а не «затикання рота»), авансуванням довіри.

Педагог повинен відчувати себе впевненим. Чи не відчувати страху перед заняттями з новими групами, але і не бути зарозумілим. Психологічними бар'єрами до досягнення тісної взаєморозуміння і співпраці бувають помилкові і огульні відносини викладача до навчаються («все нероби» і т.д.), нестримуваний засмучення і образи («я до них з усією душею, а вони ...»), тенденційність , несправедливість в оцінках, неавторитетних педагога, його грубість і нетактовність, зарозумілість, байдужість і т.д.

Третє - прагнення педагога до завоювання авторитету у навчаються. В ідеалі добре, якщо навчаються люблять педагога. Авторитет педагога - психолого-педагогічне явище, що виражається в добровільному визнання навчаються його достоїнств - людських, професійних, індивідуальних - тому вони визнають цінність того, чому він вчить, і необхідність дотримуватися його порад. Авторитет дає і силу неформальної влади над людьми. До педагогу, котрий володіє авторитетом, навчаються тягнуться, з ним хочуть частіше зустрічатися, разом і в злагоді працювати, бути в роботі з ним краще, а поза контактів з ним вести себе так, щоб не підводити і не засмучувати. Авторитетному педагогу не треба змушувати їх слухати, вони самі ловлять кожне його слово, побоюючись що-небудь пропустити. Їх фізична і психологічна близькість робить частішим і підсилює його вплив на них. Навпаки, педагог, якого цураються, від якого бігають, зустрічей з яким уникають, позбавляється всякого дієвого впливу на учнів, особливо на їх виховання. Адміністративна влада і авторитет співставні, але принципово відмінні. Першою підпорядковуються з примусу і з неприязню, авторитету добровільно і з задоволенням, а тому влада авторитету володіє подвоєною силою.

У нас професія педагога авторитетна, але кожному треба завойовувати свій авторитет - не посади, а особистості, завойовувати справами у спільній роботі з учнями. До кожного заняття (заходу) необхідно готуватися ретельно і сумлінно, проявляти захопленість, інтерес і самовіддачу, глибоке знання досліджуваного матеріалу, методичне майстерність, повагу і увагу до навчаються, самоконтроль, що не виявляти своїх слабкостей (якщо вони є), не здійснювати помилок, що підривають авторитет. Корисно розкриватися як особистість у всьому багатстві своїх інтересів, індивідуальних переконань, минулого досвіду життя, відносини до сьогоднішніх подій і пр. Кожен педагог, який досягає співпраці з групами, з якими він працює, відрізняється духовним багатством, вираженою і добре помічають і шанованою аудиторією самовіддачею, пристрасністю, а все посередні сприймаються безликими, схожими один на одного холодною безпристрасністю, байдужістю до навчаються, формальністю проведення занять.

Бар'єрами до досягнення злагодженої роботи виступають: манія зверхності, зарозумілість, виражене зарозумілість, нескромність, недоброзичливість і несправедливість по відношенню до навчаються, байдужість до їх інтересів, нетактовність, прохолодне ставлення до проведення занять, адміністративно-командні замашки і т.п.

Четверте - налагодження доброзичливо-ділових відносин.

П'яте-орієнтація змісту та організації занять на інтереси учнів. Важливо постійно нагадувати собі, що освітні установи існують для тих, хто в них навчається, і вони створюються заради того, щоб готувати молодих освічених фахівців, здатних розвивати життя, суспільство, виробництво.

Тому все, що робиться, має робитися заради них, заради того, щоб реально сприяти їх особистісному і професійному зростанню. Все, що не працює на це, має бути відкинуто, виключено з педагогічної системи та процесу. Не можна тому виправдати педагогів, особливо працюють в системі професійної освіти, які включають у зміст заняття тільки те, що знають самі, що воліють особисто, що тільки придумали. Або досліджували. Робиться це часто через те, що так простіше готуватися і викладати матеріал навчаються, а не тому що саме це їм потрібно. Значимість навчального матеріалу викликає і інтерес учнів. Тому постійно треба навмисне і переконливо розкривати значимість теми, досліджуваного питання, того чи іншого висновку, рекомендації.

Шосте - обирати форми, методи, технології, які активізують колективні форми роботи. Стимулюють підвищення активності учнів і розвиток співпраці семінари, обговорення, дискусії, диспути, спільний пошук вирішення життєвих і професійних проблем, ігри, діалоги, «мозкові штурми» та ін Педагогу слід стримувати свою балакучість, не перетворювати спілкування з учнями в «дорогу з одностороннім рухом », не захоплюватися нудною і тривалої повчальністю, виявляти вміння слухати, доброзичливо ставитися і навіть стимулювати висловлювання учнями власних думок. Для стимулювання активної взаємодії, в ході якого виникає суперництво і співробітництво, використовуються і організаційні рішення: розбивка навчаються навчальної групи на змагаються у знаннях і рішеннях робочі підгрупи і групу «експертів», виступаючу арбітром.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Шляхи встановлення педагогічного співробітництва "
 1. 4.8. Педагогічна вимогливість
  шляху встановлення педагогічного співробітництва? 9. Що мається на увазі під психологічної та педагогічної технікою, з яких компонентів вона складається? 10. Дайте характеристику мовним засобам. 11. У чому полягають особливості техніки використання немовних засобів. 12. Що з описаного в техніці педагогічного мовлення з урахуванням наявних у вас
 2. 3. Радянська література в області зарубіжного конституційного (державного) права
  шляхи розвитку ») і« капіталістичної орієнтації ». Перша група всіляко вихвалялась, незважаючи на те що охоплювала підчас країни з абсолютно одіозними режимами; відносно другого переважав в цілому доброзичливий підхід з урахуванням їх «антиімперіалістичної» позиції на міжнародній арені, однак все ж таки більш стриманий, з елементами критики державно-правових інститутів. І тут перші
 3. 1.3. Особи, які здійснюють примирення (примиритель, посередник, медіатор)
  шляхи виходу з такого становища, підшукує і пропонує власні варіанти компромісного рішення, готує проект угоди, яку пропонується сторонам, що сперечаються. Термін же "conciliator" перекладається як "миротворець, примиритель". Він характерний для країн з континентальною системою права і використовується для позначення більш слабкої форми прімірітельства - психологічного
 4. ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЙ І СПОСОБІВ Взаємодія СУБ'ЄКТІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
  шляху до «відкриття» нового знання. Комп'ютер в цьому випадку є складовою частиною творення знання, а навчається - не просто наступником, а творцем цього знання. Учитель стає для учнів помічником в освоєнні інформаційного гіперпростору, який в процесі діалогу, заснованого на принципах поваги, співробітництва, співтворчості, навчає дітей ефективно використовувати
 5. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  шляху самоосвіти (вибір джерел, форм самоосвіти)? - Чи можу я організувати свою роботу (вибір конкретних прийомів роботи, планування часу, самоконтроль)? - Відчуваю я позитивні емоції в процесі роботи і по досягненні результату? Визначимо умови, при яких процес самоосвіти відбуватиметься ефективно: 1. У процесі самоосвіти реалізується
 6. 2.1. ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
  шляхи вирішення через аналіз і вироблення спільної точки зору; - прагнення і можливість розуміти відносність, суб'єктивність думок, бажання і вміння прислухатися до точки зору інших; - виявляти різні емоційні стани у учасників гри і використовувати це в ході спілкування при вирішенні проблеми; - виявити свої професійні вміння в спілкуванні, професійні інтереси,
 7. Методичні принципи і методи
  шляху особистісного росту і успіху самої праці. Ця праця не в тягар, а по потребі, праця, що дозволяє відчути себе знайшли своє місце в житті, стати шанованим іншими. Високоефективний, творчий та ініціативний праця - це не низка якихось показників, а життя людини, що знайшла себе в цій праці. У виховній роботі слід шукати і використовувати всі засоби і способи, що підвищують
 8. Організаційні педагогічні принципи
  шляху до неї і навіть на тимчасові невдачі, не зневірятися, не пасувати. Принцип максимального наближення умов навчання до реальних оперативно-службових і службово-бойових відображає залежність успішності професійних дій співробітника, військовослужбовця від умов, в яких навчався їх виконанню. Принцип особливо важливий для побудови оптимальної методики професійної підготовки в
 9. Історичні уроки постпенітенціарной педагогіки
  шляху. Види допомоги звільненим визначалися статутами Товариств патронату. Залежно від характеру вона могла бути матеріальної, моральної, юридичної. Матеріальна допомога була найсуттєвішою, оскільки при звільненні багато ув'язнених опинялися в тяжкому становищі: без заробітку, без грошей, одягу та взуття, з боргами, не завжди здорові фізично. Сім'ї, якщо вони і були,
 10. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  шляху. Наступною проблемою є питання, чому революційний процес не зупинився на буржуазно-демократичному етапі, а пішов далі - до соціалістичного? (І в зв'язку з цим можна говорити про передумови Жовтня). Точки зору вітчизняних та зарубіжних істориків зводяться до наступного: Лютнева революція залишилася тільки політичною революцією, вона не вирішила основних економічних,
 11. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
    шляху з Кубані і Північного Кавказу до Росії. Залишалася ще хлібна Сибір з частиною Поволжя, які теж виявилися відрізаними від Центральної Росії. І як наслідок, швидко наростала загроза голоду, зростало невдоволення в містах, почалися заколоти і спалахи голодного насильства. Великі міста на 70-80% годувалися за рахунок мішечників. Радянський уряд робить відчайдушні зусилля, щоб
 12. 2.4 Організаційна структура служби маркетингу на підприємстві.
    шляхом задоволення потреб клієнтів та створення умов, при 48 яких гості стають регулярними відвідувачами. Потрібно покращувати роботу з постійному спостереженню за своїми гістьми й намагатися покращувати свої можливості в обслуговуванні. Гості самі, коли їм надається можливість, готові розповісти, що саме в обслуговуванні їх задовольняє, а що потребує поліпшення. Дуже важливо для
 13. Поняття вікової неосудності.
    шляхи досягнення цілей. У пізнавальній діяльності підлітків змінюється, зокрема, співвідношення між абстрактним, теоретичним і конкретно-образним; відбувається перебудова особистості в цілому, що дозволяє виділяти цей етап психічного розвитку як особливий, якісно новий. Відбувається інтенсивне формування самосвідомості та самооцінки, з чим пов'язане поглиблення розуміння підлітком
 14. § 1. Історія розвитку кримінального законодавства про відповідальність неповнолітніх
    шляху визнання малолітніми та осіб старше 12 років. У період з 1925 по 1931 р. більшість справ на правопорушників у віці до 18 років розглядалося комісіями у справах неповнолітніх. До судів передавалося близько 10% справ. В інструкції Наркомосу РРФСР у справах неповнолітніх, прийнятої в 1921 р., вказувалося, що комісії повинні передавати до суду справи лише про тих неповнолітніх, які
 15. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
    шляху утворення політично й економічно панівних класів: по-перше, через привласнення посад за допомогою спадкового механізму та збагачення на цій основі і, по-друге, за допомогою присвоєння додаткового продукту. Перший шлях виявляється історично найбільш поширеним, типовим. Таким чином, в конкретно-історичної дійсності раннеклассовое держава не виникало
 16. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
    шляху розвитку державних утворень різні тоді, коли здійснюється перехід від зрілого стану однієї суспільної формації, якою для архаїчної формації є позднеродовой громада, до зрілого станом іншої формації, якою для економічної формації є капи-талізм з його державністю. І тільки зрілі форми вираження закономірностей тієї чи іншої суспільної
 17. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
    шляху його життєдіяльності. Основні загальносоціальні функції забезпечують існування, благополуччя, а часом і виживання самого суспільства. Саме в цьому сенсі державна організація суспільства набуває велику соціальну цінність. Вже ранні міста-держави - первісна державна організація суспільства, співаючи-вившись на вильоті присвоює економіки як необхідна реакція на
© 2014-2022  ibib.ltd.ua