Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяПершоджерела з філософії → 
« Попередня Наступна »
Аристотель. Твори в 4-х томах. Том 1. Вид-во Думка, Москва; 550 стр., 1976 - перейти до змісту підручника

Глава п'ята 1

Так як в уяві та думці різних людей і навіть одпого і того ж людини істінпим може виявитися суперечить одне іншому. -134. 2

Якщо одне й те ж повинно і бути і не бути. -134. 3

Т. е. тих, кого дійсні сомпепія привели до визнання сумісності протиріч і істинності всякого думки. -134. 4

За вченням Анаксагора, в будь-якому тілі містяться Гомі-мерії з усякими якостями, а властивості тіла в цілому визначаються лише переважанням в ньому тих чи інших гомеоме-рпй. -134.

6 Т. е. що порожнеча і атоми одіпаково є умовами існування речовини в будь-якій його частині. - 134. 6

Емпедокл. Про прпроде, фр. 106. - 136. 7

Емпедокл. Про природу, фр. 108. - 130. 8

Парменід. Про природу, фр. 16. - 136. 9

«Іліада» XXIII, 698. -136. 10

Т. е. потенційно (див. 1009 а 34-36). - 136. 11

Заперечуючи Ксенофану, Епіхарм, ймовірно, стверджував, що той говорить хоча і правільпо, але неправдоподібно, оскільки, згідно Ксенофану, Едіп пеподвіжпо, між тим як речі знаходяться в процесі явпого нзмепепія (СР « Про Ксепофаіе, Зенона і Горгии »I, 974 а 1-15). -136. 12

СР вище 994 а 3-8. - 137. 13

Під зміною в якості мається на увазі пзмепонпе за формою. -137. 14

Тс, хто вважає, що речі непростаіпо змінюються. -137.

16 Т. е. все невпинно змінюється. - 137. 16

Apopsephidzomai означає не тільки виправдовувати, але і відкидати, відхиляти. -137. 17

Phantasia тут перекладається терміном подання, п по «воображепіе» тому, що за останнім закріплюється зпаченіе тієї сили душі, яка функціонує за відсутності сприймаються об'єктів, а за «поданням»-тон, яка діє і за відсутності, і при палічні таких.

Розглянута тут можливість оманливих уявлень обумовлена тим, що безпомилкові самі по собі чуттєві сприйняття підчас співвідносять пе з належним предметом; по по перевазі, як зазначає Аристотель, подобпого роду помилки можливі в отпошеніі «загальних якостей», акцідептальпо сприймаються при будь-якому відчутті, то: руху, спокою, фігури, велічіпи, числа і єдності (див. «Про душу» II 0, 418 а 7-25; II 12, 425 а 17-30; ІП 3, 428 Ь 22-30; «Про сприйняття і сприймане» 4, 442 b 4-10). - 138. 18

Одеон - будинок в Афінах, построеппое Періклом для музичних змаганні, але згодом служило і для інших суспільних цілей. -138. 19

Див Платон. Теєтет, 178 а - з і Дале. - 138. 20

Необхідність тотожності властивостей, притаманних самим предметам. -138.

Глава шоста 1

Серед тих, мабуть, хто переконаний в істинності всього, що представляється істинним сприймає суб'єкта. - 139. 2

Сумлінно помиляються. - 139. 3

Кількісна визначеність соотпесеппих між собою предметів підкреслюється тут для оттоненія абсурдності тих висновків, які випливають з переконання в пстіпності всього, що існує в думці. -140. 4

Т. е. якщо буття людини вичерпується те, що він об'єкт мпеппя, то суб'єкт думки вже пе може бути людиною (звідси нропнчеекпй висновок: людиною по може бути і той, хто дотримується такого погляду) . - 140.

5 Сліпий чоловік лншен зору сам по собі, а кріт - по роду (див. нпже 1022 b 24-28, порівн. «Категорії» 12 а 26-b 5; 13 а 4-17). -141.

Глава сьома 1

Т.

е. з однієї протилежності до іншої через проміжні ланки. -142. 2

Оскільки сіре в ході зміни ще не стало білим. -142. 3

Предмет міркування (dianopton) позпается через висновок з ряду суджень, а об'єкт, осягаються розумом (noelon), - через розсуд простою думкою (Alex. Comm. 289,15-18). - 142. 4

Коли між суб'єктом і предикатом встановлюється така зв'язок, якої насправді не існує. -142. 5

Полуторное збільшення дало би проміжне «не виняток» третє, яке поклало б початок нескінченного ре Гроссу. -142. 6

Це протиставлення в даному перекладі тлумачиться як протиставлення прежпему утвердженню і заперечення. Дру-ГОО толковаппе у Олександра Афродіспйского (Comm. 291, 20 - 23): «завжди знайдеться щось, що буде запереченням і затвердження, і заперечення, які можуть бути висказапи по відношенню до проміжного, прийнятому при першому протиріччі». -142. 7

Т. е. вона відрізнялася б від обох членів протиріччя. -142.

Глава восьма 1

Між запереченням закону протиріччя і запереченням закону виключеного третього. - 143. 2

Т. е. або що все істинно, або що все помилково. -143. 3

Обидва цих твердження, за Гераклітом, виявляються однаково істинними. -143. 4

СР Платон. Теетет, 171 а і далі. - 144.

6 Маються на увазі сфера нерухомих зірок і перший двигун. -144.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава п'ята 1 "
 1. КНИГА П'ЯТА
  КНИГА
 2. Книга п'ята (А)
  п'ята
 3. КНИГА П'ЯТА (Д)
  КНИГА П'ЯТА
 4. Книга п'ята
  п'ята
 5. ЧАСТИНА П'ЯТА. Недедуктивних (ІМОВІРНІСНІ) Умовиводи
  ЧАСТИНА П'ЯТА. Недедуктивних (ІМОВІРНІСНІ)
 6. Глава перша
  п'ята 1 Див «Перша аналптпка» I, 31, а також 96 b 27-97 b 6. - 320. 2 Саме оскільки воно не належить до її сутності. - * Т. е. найближчим видову відмінність. - 321 щ 642 1 ср «Топіка», 153 а 7-22. - 322. 2 У першій фігурі - єдино досконалої фігурі - - бблипая посилка відноситься до меншої як ціле до частини, оскільки підмет меншою посилки підпорядковане підлягає
 7. Введення
  Глава I. Загальні положення про акціонерне товариство Глава II. Створення та ліквідація товариства Глава III. Акції. Права акціонерів Глава IV. Статутний капітал і активи товариства Глава V. Дивіденди товариства Глава VI. Реєстр акціонерів товариства Глава VII. Загальні збори акціонерів Глава VIII. Рада директорів (наглядова рада) та виконавчий орган товариства Глава IХ. Великі угоди Глава Х.
 8. Передмова
  Глава 28. Поняття та види зобов'язань Глава 29. Виконання і припинення зобов'язань Глава 30. Цивільно-правовий договір Глава 31. Договір купівлі-продажу Глава 32. Договори поставки товарів, контрактації і енергопостачання Глава 33. Договори міни, дарування, ренти Глава 34. Договори оренди, лізингу, позички Глава 35. Договір найму житлового приміщення та інші житлові зобов'язання Глава 36. Договір
 9. § 5. Франція в 50-90-ті роки
  У післявоєнній історії Франції виділяють три періоди: тимчасовий режим (1944-1946 р.), Четверта республіка (19461958 р.) і П'ята республіка (з 1958
 10. Від видавництва
  Передмова Глава 1. Поняття про приватне право Глава 2. Цивільне право як правова галузь Глава 3. Цивільне право як наука і навчальний курс Глава 4. Джерела цивільного права Глава 5. Поняття, зміст і види цивільних правовідносин Глава 6. Громадяни (фізичні особи) як учасники цивільних правовідносин Глава 7. Юридичні особи як учасники цивільних правовідносин Глава 8.
 11. ГЛАВА IX. ВИКОНАВЧА ВЛАДА: ГЛАВА ДЕРЖАВИ І УРЯД § 1. ГЛАВА ДЕРЖАВИ
  ГЛАВА IX. ВИКОНАВЧА ВЛАДА: ГЛАВА ДЕРЖАВИ І УРЯД § 1. ГЛАВА
 12. П'ята республіка.
  У вересні 1958 був проведений референдум, на якому французи схвалили конституцію, розроблену де Голем. У ній містилися кардинальні зміни форми державного правління. Відповідно до конституції Франція ставала президентською республікою. Президент, що обирається на 7 років загальним голосуванням, наділявся широкими повноваженнями. Він був главою держави, главою
 13. Глава перша
  п'ята 1 Йдеться про властивості, що існують в нерозривному зв'язку зі своїм субстратом. - 194. 2 Див 1030 а 17-Ь 13. - 194. 3 Даючи визначення кирпатого носа, ми должпи в першій частині формулювання замінити слово «кирпатий» позначенням його суті буття і сказати: «Ніс з деяким властивістю, що має своєю суттю буття курносость носа». У цьому формулюванні «куріосость» знову должпа бути
 14. Зміст
  ГЛАВА І. ПРОКУРАТУРА В Системі державности ОРГАНІВ УКРАЇНИ ... ... 6 § 1. Роль и місце прокуратури в державному механізмі ... 6? § 2. Історія розвитку и становлення функцій прокуратури ... 21 Прокуратура за часів Гетьманату (квітень-грудень 1918) ... 25 Діректорія. Відновлення Прокуратори (грудень 1918 - березень 1921)
 15. Глава I
  Глава
 16. Глава III
  Глава
© 2014-2021  ibib.ltd.ua