Головна
ГоловнаНавчальний процесСоціальна педагогіка (лекції) → 
« Попередня
Василькова Ю.В.. Методика й досвід роботи соціального педагога: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. - М., Видавничий центр «Академія». - 160 с., 2001 - перейти до змісту підручника

РОБОТА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА У ЛІТНІХ ТАБОРАХ

Одна з найбільш поширених форм літнього відпочинку дітей, підлітків та юнацтва - літні табори різного профілю. У радянські роки було створено мережу всім добре відомих піонерських таборів. Сьогодні переважно на їх базі розгорнулися оздоровчо-виховні установи з різними програмами відпочинку: для обдарованих дітей та підлітків, оборонно-спортивні табори для важких підлітків, табори патріотичного виховання, сімейні табори, плавучі табори, табори скаутів і піонерів, табори майстер-школи (« палехские канікули »), табори з денним перебуванням, дитячі п3лощадкі, трудові, історичні, табори фольклорних ре-месел3.

Робота соціального педагога в літніх виховно-оздоровчих таборах має свої особливості, пов'язані зі стоять перед ними завданнями: зміцнення здоров'я дітей, відпочинку і виховання в різноманітній захоплюючій для них діяльності, яку організує на основі дитячого самоврядування. У таборах відносини дорослих і дітей будуються на основі взаєморозуміння та співробітництва. У табір збираються вихованці різного віку та соціального стану (у тому числі діти з притулків, дитячих будинків, шкіл-інтернатів, з багатодітних сімей, з сімей соціальної «групи ризику»). Все це передбачає дуже хо-

1 Див: Соколов Р.В. Залучення населення до організації дозвілля дітей і підлітків за місцем проживання. - М., 1992. - С. 87.

2 Див там же. - С. 88.

3 Див: Сисоєва М.Є. Азбука вихователя, вожатого оздоровчого табору. -

М., 1998.

154

155

рошую підготовленість соціального педагога до роботи в літньому виховно-оздоровчому закладі.

Він повинен знати норми харчування, інструкції з організації багатоденних походів, ігор і купання, щодо попередження нещасних випадків, надання медичної допомоги.

Форми роботи педагога можуть бути самі різні: спортивні ігри та змагання, походи та екскурсії, перегляди телевізійних передач («Вгадай мелодію», КВН, «Поле чудес» і т.п.), шоу, ярмарки, конкурси (наприклад, акторської майстерності тощо).

Найпоширенішою формою організації дозвілля в літніх таборах є ігри. Час табірної зміни (зазвичай місяць) дозволяє підготувати проведення масових структурно складних ігор, що включають в себе інші форми дозвільної діяльності. Такі ігри розвивають ініціативу і творчість хлопців, виховують у них такі соціально цінні якості, як колективізм і взаємодопомога.

У таборі, на лоні рідної природи, створюються сприятливі умови для виховання дітей на народних традиціях. Наприклад, в літніх виховно-оздоровчих установах Орловської області хлопці вивчають пісенний фольклор. Заняття починають з розучування лічилок, дитячих хороводних ігор («Хто у нас хороший», «Бояри»). Ігри проводяться під наспів російських танцювальних мелодій - «Дами», обрядових пісень «Веснянка», «Ой, кулики». Здійснюють експедиції в сусідні селища з метою вивчення місцевого фольклору. Включають зібраний матеріал в свій пісенний репертуар. Такі заняття вимагають від соціального педагога знання основ народної культури, драматургії народних пісень, основ народного танцю, народних обрядів, звичаїв, акторської майстерності, вміння декламувати, грати на найпростіших народних інструментах.

У таборах проводяться різноманітні конкурси, наприклад «Музика і поезія», вони не тільки поповнюють знання дітей, але й несуть виховний заряд. Діти із задоволенням займаються постановкою вистав і уявлень. Наприклад, імпровізований спектакль «В гостях у муз» 1 перетворюється для них на справжнє свято, до якого готуються всі загони та групи. Кожна група представляє одну з дев'яти муз давньогрецької міфології. Роль муз грають вожаті і старші вихованці. Хлопці виконують танці, читають вірші, співають пісні, що відповідають тій чи іншій музі.

Серед форм організації дозвілля в літніх таборах широко практикуються музично-ритмічні ігри («Роби, як я»), різноманітні конкурси (пісні та поезії, акторської майстерності, гумору, міні-режисури та ін.) .

Цікавий досвід проведення в таборі «російської зміни», під час якої організовуються посиденьки з чаєм, сушками, виготовлення та демонстрація російської одягу, концерти пісні і танцю. У всіх заходах зміни передбачається участь батьків, бабусь і дідусів, старожилів довколишніх сіл. Протягом всієї зміни хлопці готуються до свята «Російського хороводу» з піснями і танцями. На ньому проводяться конкурси: «Подорож в народну мудрість» (за творами російської народної творчості), лічилок, скоромовок і загадок, поробок, нарядних костюмів, юних красунь, кулінарів і кухарів, «Руська коса» та ін

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" РОБОТА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА У ЛІТНІХ ТАБОРАХ "
 1. Василькова Ю.В.. Методика й досвід роботи соціального педагога: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. - М., Видавничий центр «Академія». - 160 с., 2001

 2. ВСТУП
  працівників введений курс «Методика і технологія роботи соціального педагога». Даний посібник підготовлено з урахуванням Державного освітнього стандарту і покликане допомогти студентам при освоєнні цього курсу. У I розділі книги розглядаються теоретичні питання, що стосуються методики, методів і технології педагогічного процесу. У II розділі представлений сучасний досвід роботи соціального
 3. ВІД АВТОРІВ
  роботи, сім'ям-біженцям, дітям, які страждають від жорстокості батьків-алкоголіків чи наркоманів. Встали гостро питання незахищеності сім'ї та дітей, зросли підліткова злочинність і дитячі захворювання, стала гостро затребувана робота соціального педагога. Це не тільки «допомогу» або «перевиховання», але і вживання заходів щодо запобігання кризи в сім'ї, і організація роботи з дітьми,
 4. Василькова Ю.В., Василькова Т.А.. Соціальна педагогіка: Курс лекцій: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навчань, закладів. - 2-е вид. стереотип. - М.: Видавничий центр «Академія». - 440 с., 2001

 5. Загальна характеристика
  соціальну потребу людей - в контактах з іншими. людьми, потреба знаходити разом способи досягнення життєвого успіху і подолання труднощів шляхом обміну досвідом і знаннями. У педагогічній діяльності спілкування відіграє величезну роль. З ним та його засобами пов'язані і основні «робочі інструменти» педагога, володіти якими він зобов'язаний досконало. Це не проста розмова
 6. Додаткова література: 1.
  Робота на уроці. - М., 1975. 13. Моделювання педагогічних ситуацій / За ред. Ю.Н. Кулюткіна, Г С. Сухобская. - М.: Педагогіка, 1981. 14. Мудрик А.В. Спілкування як чинник виховання школярів. - М., 1984. 15. Нове педагогічне мислення / Под ред. А.В. Петровського, - М., 1989. 16. Петровська Л.А. Компетентність у спілкуванні: соціально-психологічний тренінг. - М.: МГУ, 1989. 17.
 7. ГЛАВА 19. ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА
  роботі «Людина як предмет виховання» позначає предмет праці вчителя - виховання, навчання і знання різних сторін людини. Педагогічна діяльність доступна далеко не кожному. Щоб зрозуміти багато проблем, що виникають у праці вчителя, необхідний інтегральний підхід, в першу чергу - використання знань з медицини, фізіології, психології праці та соціології. Виконання людиною
 8. Сутність і значення педагогічної взаємодії педагога і учнів
  роботи є і спільне: замість зорового і слухового контакту між учнем та навчальним існує щось більше - міжособистісні стосунки і дії , які відрізняються: - прагненням і педагога, і учнів до єдиної мети; - взаємним розумінням викладача та інших учасників заняття, усвідомленням спільності інтересів і необхідності взаємної підтримки та узгоджених дій;
 9. Тема 10. Педагогіка ненасильства. Теорія і експеримент вільного виховання
  роботи в організованих колоніях. Класи для відстаючих дітей, Ольгинська-Пятницкое училище Е.С.Петуховой, методика роботи з відстаючими дітьми. Дитячі об'єднання, скаутський рух в Росії. Літня дитяча трудова колонія «Бадьора життя» С.Т.Шацкого, його Дослідна станція - експеримент соціального виховання. 421 Дослідження проблем дитячого
 10. Вищий рівень професіоналізму - педагогічна культура
  працівники дитячих кімнат і притулків, інтернатів, навчальних відділів, факультетів і керівний склад освітніх установ; частина співробітників правоохоронних органів , що працюють в структурах з профілактики правопорушень неповнолітніх, із загальної та спеціальної профілактики правопорушень піднаглядних осіб, частина співробітників органів, які виконують покарання; значне число заступників
 11. 6.3. Професіоналізм педагога-професіонала
  педагога-професіонала
 12. Тема 13. Досвід соціального виховання особистості в колективі
  роботі народного вчителя, директора школи м. Владивостока Н.Н.Дубініна. Робота педагогічного колективу під керівництвом директора Азовської школи Краснодарського краю М. П. Щетинін, спрямована на розвиток задатків і здібностей дитини. Запитання і завдання 1. Які проблеми соціальної педагогіки вирішували у своїй практиці педагоги-новатори. 2. І. П. Волков і його
 13. Створення основних організаційних структур соціалістичного табору.
  Табору соціалізму на чолі з СРСР. Були створені нові міждержавні структури, що дозволили ще більш посилити роль Радянського Союзу в регіоні. У 1949 р. була створена Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ), який замкнув зовнішньоекономічні зв'язки держав на СРСР. У травні 1955 році країни Центральної і Південно-Східної Європи підписали Варшавський договір про дружбу, співробітництво і взаємодопомогу.
 14. Кузіна И.Г.. Теорія соціальної роботи, 2006
  робота »оволодіти знаннями в області однією з основних загально-професійних дисциплін - теорії соціальної роботи. Згідно Державному освітньому стандарту, вивчення даної дисципліни передбачає засвоєння студентом основних категорій теорії соціальної роботи, її теоретичних парадигм, придбання знань в області принципів і закономірностей, напрямів, рівнів, форм і методів,
 15. Осмислення результатів спостереження
  роботі, тобто ознаки треба педагогічно інтерпретувати (індентіфіціровать). У будь-якій справі досягає успіху той, хто краще розуміє. Виявлені ознаки далеко не однозначні. Так, один молодий педагог, виявивши неточності в написанні учнем букв, помилково побачив за цим прояв ліні, потім при перевірці домашнього завдання виявив неглибоке засвоєння заданого і пояснив це теж лінню,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua