Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Факультетская хірургія
««   ЗМІСТ   »»

РАННІЙ РАК ШЛУНКА: ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ

Розвиток сучасної ендоскопічної техніки (рис. 13.7) відкрило нові можливості для своєчасної діагностики ранніх форм злоякісних новоутворень шлунка, а також дозволило виконувати високотехнологічні малоінвазивні втручання, при яких видаляються ранні форми раку шлунка без застосування великих порожнинних втручань.

Зовнішній вигляд сучасного ендоскопічного кабінету

Мал. 13.7. Зовнішній вигляд сучасного ендоскопічного кабінету

Сучасне поняття раннього раку грунтується перш за все на ендоскопічному візуальному представленні.

В даний час раннім раком вважається пухлина, обмежена слизовою оболонкою і підслизової основою, незалежно від її розмірів і наявності або відсутності метастазів в регіонарні лімфатичні вузли.

Паризька ендоскопічна класифікація (2002) поверхневих новоутворень на основі Японської класифікації (1998), створеної Японською асоціацією з вивчення раку шлунка, виділяє наступні види раннього раку шлунка:

Тип 0 і його підтипи - новоутворення (включаючи неінвазивну дисплазію і рак), які можна повністю видалити ендоскопічними методами, а радикальність вжитих ендоскопічних втручань може бути підтверджена гістологічним аналізом.

Згідно клініко-морфологічного визначення, ранній рак шлунка - обмежена пухлина, потенційно підлягає повного виліковування після тотального видалення, т. Е. З низьким ризиком метастазіро- вання в лімфатичні вузли.

Діагностика. Розглянемо допоміжні методи і сучасні технології, що використовуються для поліпшення діагностики ранніх форм злоякісних новоутворень шлунка.

Хромоскопія. Хромоскопія (рис. 13.8 на кольоровій вкладці) - метод фарбування тканин, що доповнює ендоскопічні дослідження з метою розширення можливостей виявлення мінімальних дефектів слизової оболонки, деталізації протяжності, кордонів, структурних особливостей ушкоджень і їх чисельності.

При виконанні хромоендоскопічного дослідження шлунка найбільш часто використовується 0,1-0,5% розчин індиго карміну (рис. 13.9 на кольоровій вкладці).

Ендоскопія у вузькому спектрі світла з функцією збільшення зображення. В даний час більшість сучасних ендоскопів має функцію оптичного або цифрового збільшення (80-160х zoom), а також функцією високої чіткості зображення (рис. 13.10 на кольоровій вкладці).

Ендоскопічна ультрасонографія. Сучасні моделі ендоскопів, забезпечені ультразвукової насадкою, приставкою або ультразвуковим зондом, який проводиться через інструментальний канал, мають можливість оцінити глибину інвазії ранніх форм раку, відсутність або наявність регіонарних і віддалених метастазів, а отже, оцінити можливість і доцільність ендоскопічного видалення ракової пухлини. Тільки при поєднанні всіх методик точність діагностики ранніх форм і оцінка перспектив лікування прагне до 100% успішних висновків (рис. 13.11 на кольоровій вкладці).

Ендоскопічна цітоскопія і конфокальна лазерна мікроскопія. В даний час існують і застосовуються на практиці ендоскопи з функцією вітальної мікроскопії, що дозволяють виконати дослідження зі збільшенням в 850 разів і більше. Але в зв'язку з тим що для успішної роботи з цим обладнанням від фахівця потрібно дуже високий рівень знань не тільки в ендоскопії, а й в морфології, широкого застосування даний метод ще не знайшов.

Методи ендоскопічного видалення ранніх форм злоякісних пухлин шлунка. Ендоскопічна резекція слизової (Endoscopic mucosal resection, EMR). Японська асоціація з вивчення раку шлунка (2001) рекомендує ендоскопічну резекцію слизової оболонки при внутріслізістие ранньому раку шлунка (високодиференційований і (або) помірно диференційованої аденокарциноми і (або) папілярної карциноми) менше 2 см в діаметрі для поверхневого піднесеного (0-ПМ) типу і менше 1 см в діаметрі для плоского (0-Пй) типу і поглибленого (0-Нс) типу без ознак виразки або рубцювання.

Ендоскопічна резекція слизової була розроблена в Японії більше 25 років тому. При строгому дотриманні критеріїв відбору пацієнтів на ендоскопічну резекцію слизової п'ятирічне виживання перевищує 90% і аналогічна виживання пацієнтів з раннім раком, оперованих традиційним шляхом.

Найбільш широко застосовується EMR за допомогою широкого дистального ковпачка, який фіксується на дистальному кінці ендоскопа. Операція складається з декількох етапів:

Резекція єдиним блоком при EMR досягається в 76% випадків. якщо

наступне гістологічне дослідження підтверджує відсутність інвазії в м'язовий шар, операція вважається успішно виконаним. Пацієнт надалі перебуває під динамічним ендоскопічним наглядом.

ESD (Endoscopic submucosal dissection) - ендоскопічна диссекція в підслизовому шарі. Термін з'явився в науковій літературі в 2000 р Він має на увазі методику, що дозволяє виконати видалення пухлини єдиним блоком при протяжності ураження більше 2 см. Частота ускладнень не перевищує 6-8%. У більшості випадків все ускладнення (включаючи перфорацію стінки шлунка) лікуються за допомогою ендоскопічних методик. Операція складається з трьох етапів:

Методика ендоскопічної резекції слизової оболонки

Мал. 13.12. Методика ендоскопічної резекції слизової оболонки:

а - сформована гідравлічна подушка під пухлиною шлунка; 6 - аспірація слизової оболонки шлунка за допомогою дистального ковпачка і ендоскопічного аспиратора з одночасним накладенням на підставу підлягає ділянки слизової оболонки разом з пухлиною діатермічної петлі; в - видалення новоутворення в межах здорових тканин методом електрокоагуляції; г - видалення препарату з просвіту шлунка

На закінчення слід зазначити, що в даний час в усьому світі є стійка тенденція до збільшення обсягів і видів малоінвазивних ендоскопічних втручань, в тому числі і при різних формах злоякісних новоутворень травного тракту. Пріоритетні напрямки розвитку ендоскопії - своєчасне виявлення ранніх форм ракових пухлин Ж КТ і їх ендоскопічне видалення.

 1. Регуляція ліпідного обміну - біохімія частина 2.
  Регуляція метаболізму ліпідів становить інтерес насамперед у контексті регуляції енергетичного потоку і шляхи інтеграції його з іншими джерелами енергії в тканинах. Внутрішньоклітинна регуляція процесів окислення і синтезу жирних кислот організована таким чином, що забезпечує першочергове
 2. Регуляція кров'яного тиску - вікова анатомія і фізіологія. Т.2 опорно-рухова і вісцеральні системи
  Кров'яний тиск - одна з найважливіших характеристик гемодинаміки. Якщо з якоїсь причини (при фізичному навантаженні, емоційному напруженні) в здоровому організмі підвищується тиск, то через деякий час воно повертається до колишньої величиною. Підтримка кров'яного тиску здійснюється нервовим
 3. Регуляція гліколізу і глікогенолізу - біохімія
  Як зазначалося раніше, три гликолитичних реакції є незворотними. Це реакції, що каталізуються гексокиназой, фосфофруктокинази і піруваткіназа; вони є головними ділянками, на яких відбувається регуляція гліколізу по аллостерічному механізму. Негативними модуляторами регуляторних ферментів гліколізу
 4. Регуляція дихання - кровообіг, дихання, видільні процеси, розмноження, лактація, обмін речовин
  Головна біологічна функція дихання - це забезпечення газообміну в тканинах. Саме заради тканинного дихання в процесі еволюції виникли і удосконалювалися системи кровообігу і зовнішнього дихання. Доставка тканинам кисню, виведення водневих іонів і діоксиду вуглецю повинні точно відповідати
 5. Регуляція активності генів - генетика в 2 Ч. Частина 1
  В даний час відомо про існування різних систем регуляції активності (експресії) генів, які функціонують на тому чи іншому етапі реалізації генетичної інформації. Перша модель генетичного контролю біосинтезу білків, що поклала початок сучасної теорії генетичної регуляції, була запропонована
 6. Регенерація - біологія. Частина 1
  регенерація (Від лат. Regeneratio - відродження) - процес відновлення організмом втрачених або пошкоджених структур. Регенерація підтримує будову і функції організму, його цілісність. Розрізняють два види регенерації: фізіологічну і репаративну. Відновлення органів, тканин, клітин
 7. Рефлекторна функція спинного мозку - нейрофізіологія
  Рефлекс - це стереотипна реакція організму на будь-яке (зовнішнє або внутрішнє) вплив. Анатомічним субстратом рефлексу є рефлекторна дуга. Загальна схема будови рефлекторної дуги: рецептори -> аферентних шлях -> ЦНС -> еферентної шлях -> Ефектор (скелетні м'язи, клітини гладеньких м'язів,
 8. Реакції окислення, не пов'язані з дією монооксигеназ - біохімія частина 2.
  Деякі ферментні системи здатні окисляти ксенобіотики. До них відносяться: флавінсодержащіе монооксідази, локалізовані в мікросомах, каталізують окислення вторинних і четвертинних амінів, гидразинов, сірку і фосфоровмісних сполук; алкоголь-і альдегіддегідрогеназние системи, локалізовані в мікросомах
© 2014-2022  ibib.ltd.ua