Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
В.В.Арбузов, Д.П.Грузін, В.І.Сімакін. ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с., 2004 - перейти до змісту підручника

9.7 Розрахунок плати за розміщення відходів

Загальна постановка задачі.

На підприємстві утворюється велика кількість макулатури. Розрахувати норматив та розмір плати за трьома варіантами можливого розміщення макулатури: -

в межах встановлених лімітів виходячи з средозащітних витрат, -

в межах встановлених лімітів виходячи з природоохоронних витрат, -

в межах встановлених лімітів виходячи з вартості оцінки вторинних матеріальних ресурсів.

Потрібно:

Визначити оптимальний напрямок використання (застосування) макулатури.

Вихідні дані:

Вихідні дані представлені в таблиці 9

Таблиця 9 № п / п Найменування показників Од. ізм. Умовне позначення Чисельне значення Джерело інформації 1 Питомі капітальні витрати на розміщення (захоронення) 1т макулатури на полігонах загальноміського призначення крб. / Т К п lg 6,0 Додаток 33 2 Економічна оцінка 1га землі крб. / Га ЗЗ 22000 Прилож. 1 до Постанови Ради Міністрів РРФСР від 10 листопада 1987 № 427 3 Витрати на рекультивацію 1 га землі крб. / Га ЗР 7140 Збірник укрупнених нормативів витрат на рекультивацію порушених земель. - М.: ГІРЗ, 1987 4 Площа, використовувана для поховання 1т макулатури? S 0,000018 Дані ВНІІРа 5 Планований обсяг утворення макулатури на підприємстві Тис.т e 4100 Дані Держпостачу СРСР 6 Планований обсяг використання макулатури.

З Т el 3500 Дані Держпостачу СРСР 7 Ліміт розміщення невикористовуваної макулатури. С

2 1Т en 600 Розрахункові дані

8 Коефіцієнт обліку місцеположення складування невикористовуваної макулатури z 1 січня додаток 30 9 Коефіцієнт обліку характеру облаштування місця складування невикористовуваної макулатури z 1 лютого Додаток 31 жовтня Показник відносної небезпеки макулатури A 2 Додаток 32 11 Питомі капітальні витрати на створення виробничих потужностей зі збору та підготовки до виробничого споживання 1т макулатури Руб . / т ki 110,0 Проект нормативних показників капітальних вкладень і загальної (абсолютної) економічної ефективності капітальних вкладень для підприємств вторинних ресурсів системи Держпостачу СРСР на 19911996 рр.. і на період до 2005 р. - Митищі: ВНІІР, 1988. 12 Оптова ціна 1т макулатури ю? 3i 91.10 Прейскурант 52-02-1983 ГОСТ 10700-84 (Додаток 34) 13 Період формування коштів т

ф

л T 1 Рішення:

Визначаємо економічний норматив і плату підприємства за розміщення невикористовуваної макулатури у природному середовищі. 1. Перший варіант розрахунку

1.1. Розрахунок нормативу плати за розміщення макулатури на полігонах загальноміського призначення в межах встановлених лімітів виходячи з серед-захисних витрат

Pig = (K п ig + K до ig У T,

де - питомі витрати необхідні для компенсації отрицатель

них впливів, що викликаються розміщенням 1т невикористовуваної макулатури, на навколишнє середовище, руб / т, розрахунок яких здійснюється за формулою:

К к ig = (33 + 3Р) 'S kК gg = (22000 +7140) ^ 0,000018 = 0,52 руб / т;

Pg = (6,0 +0,52) / 1 = 6,52 руб.

1.2. Розрахунок розміру плати підприємства за розміщення невикористовуваної макулатури на полігонах загальноміського призначення в межах встановлених лімітів

JG! 2 Січень \

П = ZZ Pg - e, g - zg - - A) = 6,52 - 600 - 1 - 1 - 2 = 7284 i = 1 g = 1

тис.руб. 2.

Другий варіант розрахунку.

Розрахунок нормативу плати за розміщення макулатури в межах встановлених лімітів виходячи з природоохоронних витрат

P = K,

P = 110,0 руб / т

Розрахунок розміру плати підприємства за розміщення макулатури в межах лімітів

I

П = ZP = 110,0 - 600 = 66 000 тис.руб

J л

i = 1 Березень.

Третій варіант розрахунку.

3.1 Розрахунок нормативу плати за розміщення макулатури в межах встановлених лімітів виходячи з вартостей оцінки ВМР

P "= З

± I,

P "= 91,1 руб.

3.2. Розрахунок розміру плати підприємства за розміщення макулатури в межах встановлених лімітів I

П j = ZP 'e' = 91,4 - 600 = 54 840 тис.руб

j, = 1

Виходячи з розрахунків видно, що найбільш переважним варіантом застосування макулатури є перший.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.7 Розрахунок плати за розміщення відходів "
 1. 2.5. Розрахунок плати за розміщення відходів
  Розмір плати за розміщення відходів у межах встановлених природо-користувальницьких лімітів визначається шляхом множення відповідних ставок плати (з урахуванням виду розміщуваних відходів - нетоксичні, токсичні) на масу розміщуваних відходів і підсумовування отриманих творів за видами розміщуваних відходів: ПЛ відхо = Е СЛ.ЮТХМЮТХ [руб] при М iOTX ^ М (2.42) Л л.ОТХ V У де П п відхо -
 2. ВСТУП
  На рубежі другого і третього тисячоліть людство вступило у фазу переходу до нової цивілізації. Невід'ємною частиною нового мислення стає концепція сталого соціально-економічного розвитку, тобто більш гармонійної взаємодії соціальних систем з навколишнім середовищем, що відповідає поточним потребам людства і забезпечує збереження якості природно-ресурсного потенціалу
 3. ВВЕДЕНІ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ УРЯДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ВІД 27 ЛИСТОПАДА 1993р. № 1176
  Типи і підтипи вилучаються сільськогосподарських угідь Нормативи вартості освоєння нових земель, що вилучаються сільськогосподарських угідь, млн. руб / га 1 лютий I зона: Республіки Карелія, Комі; Ненецький АО; Архангельська і Мурманська області 127 Дерново -карбонатні торф'яні окультурені 183 Дернові і дерново-опідзолені, сторопойменние 165 Дерново-підзолисті легко-суглинні і супіщані 139
 4. Вимоги, що пред'являються до документів іноземного походження. Легалізація документа. Апостиль
  Документи, видані і мають юридичну силу на території однієї держави, можуть бути використані на території іншої держави тільки після їх відповідного посвідчення, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами, учасниками яких є го-державу. В даний час найбільш широкого поширення набули 2 способи такого посвідчення - консульська
 5. Вимоги пред'являються до документів іноземного походження.
  Документи, видані і мають юридичну силу на території однієї держави можуть бути використані на території іншої держави тільки після їх відповідного посвідчення, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами, учасниками яких є держави. В даний час найбільш широкого поширення набули 2 способи такого посвідчення - консульська легалізація
 6. 2. Права акціонерів
  Кожного акціонера цікавлять в першу чергу його права, які дає йому володіння акцією (акціями). Ці права акціонерів, так чи інакше, викладені у багатьох розділах і статтях Закону. Ми висловлюємо їх по можливості в одному розділі цієї роботи, тим більше що права акціонерів регламентуються не тільки Законом, про що буде сказано нижче. Як було показано в попередньому розділі, всі акціонери
 7. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  Виникнення Російської держави. Різні типи і форми держави в історії Росії. Поняття російської державності, основні характеристики. Соціально-політичні та ідеологічні передумови виникнення Радянської держави. Етапи розвитку радянського суспільства і Радянського дер-жави. Радянська форма правління та її еволюція на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні
 8. ГЛОСАРІЙ
  Адамецкі Кароль (1866 - 1933) - закінчив Технологічний інститут у Петербурзі; в лютому 1903, який на місяць раніше Ф. Тейлора, виступив з публічною доповіддю застосування наукового методу у виробництві (в Південно-російському центрі гірничометалургійної промисловості). Адаптація працівника (в управлінні персоналом) - процес пристосування працівника до нового місця роботи (при переході в нову фірму, на
 9. 3.2. Технологія інформаційної діяльності
  Інформатизація менеджменту в сучасних умовах базується в основному на використанні обчислювальної техніки. Це - багатоаспектний процес, що включає в себе: формування відповідної техніко-технологічної бази (із застосуванням новітніх інформаційних технологій та сучасних електронно-обчислювальних і комунікаційних засобів); організацію виробництва і сфери розподілу
 10. 2.1.4. Значення недержавних служб зайнятості
  Процес переходу від планово-розподільчої до ринкової системи в умовах економічної кризи характеризується тенденцією до скорочення офіційної зайнятості, високим рівнем явної та прихованої безробіття, падінням якості робочої сили. Чисельність економічно активного населення Росії на 2002 р. склала 71, 1 млн чол., чисельність безробітних (за методологією МОП) 8, 3 млн чол., число
© 2014-2021  ibib.ltd.ua