Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

9.2. Рослинність Білорусі

Рослинність Білорусі характеризується значною різноманітністю складових видів і вираженої зональністю їх розселення по території країни. Природною рослинністю вкрито 65,9% території, з них лісової - 36,0%, луговий - 15,8, болотяного - 11,5 і чагарникової - 3,1% від загальної площі Білорусі. В результаті розвитку меліоративних робіт значні площі, насамперед боліт і заболочених земель, трансформовані в різні категорії сільгоспугідь (ріллі, культурні сінокоси і пасовища). Штучне залісення не встигає за вирубками, хоча в зонах з підвищеною радіацією значно зростають площі лісів.

Істотні зональні відмінності рослинності Білорусі простежуються у напрямку з півночі на південь і в меншій мірі - з заходу на схід. Північний озерний край (Білоруське Поозерье) з чергуванням моренних височин і льодовикових низин змінюється смугою Білоруської гряди, на південь від якої знаходяться моренні та водно-льодовикові рівнини, поступово переходять у заболочену низину Полісся. На півночі помірна забезпеченість теплом поєднується з відносно високою вологістю повітря, на півдні - висока тепловіддача-беспеченность із зниженою вологістю.

Лісовий фонд Білорусі, що розглядається як сукупність усіх лісів країни натурального і штучного походження, включає вкриті лісом землі, а також інші землі, призначені для потреб лісового господарства. Загальна площа земель лісового фонду на Білорусі становить 8,9 млн га, у тому числі Лісопокрита (без прогалин, висечек, гарей) - 7,3 млн га, або 36,0% її території (динаміка лісового фонду країни відображена в табл. 9.1). Лісистість окремих районів коливається від 10-15 до 50-60%. Найбільші лісові масиви - на рівнинах (Цен-тральноберезінской) і низинах (Полоцької, Верхнеберезінской, Верхненеманской), в Прип'ятському і Мозирському Поліссі.

Таблиця 9.1

Лісовий фонд Республіки Білорусь, його охорона та відновлення (за даними обліку і прогнозу) Показники 1988 1994 1999 2010 р. (прогноз) 1 2 3 4 5 Загальна площа лісового фонду, тис. га Загальний запас лісонасаджень, млн м3 8055,0 925,0 8676,0 1093,0 8932,7 1126,0 9000,0 139

Закінчення табл 9 1 1 2 3 4 5 Розрахункова лісосіка по головному користуванню, тис. м '6209,0 5300,0 6380,0 9960-10 750 Обсяги головного користування (фактична рубка), тис. га 5611,0 4377, 0 4469,0 9960-10 750 Площа рубок догляду за лісом та вибіркових санітарних рубок, тис. га 304,8 256,4 236,0 50-51 Площа очищення лісу від захаращеності, тис. га 45,7 115,9 69 - 70 Лісовідновлення, тис. га 30,1 22,5 32,4 49-50 Захист лісу від шкідників і хвороб біологічним методом, тис.

га 14,1 42,4 9,1 17 - 19 Авіаційна охорона лісу від пожеж, млн га 7,1 7,0 7,2 6,7 У складі лісів Білорусі переважають хвойні насадження - 63,4%, і більше половини їх - сосна. Ця найпоширеніша порода з широким екологічним діапазоном вимог до умов зростання росте на сухих пісках і на верхових болотах, але дуже чутлива до забруднення атмосфери. На другому місці - ялина, вона легше переносить забруднення атмосфери, але висуває підвищені вимоги до умов зволоження, чуйно реагує на коливання рівня грунтових вод. Значна частка м'яколистяних порід (берези, осики, вільхи та ін.) - більше 30,0%, меншою мірою представлені твердо-листяні (дуб, ясен, клен, граб) - всього 3,9% лесопокри-тих земель. Фахівці лісового господарства вважають, що площа твердолистяних порід, насамперед дібров, слід збільшити до 5-7% за рахунок скорочення м'яколистяних порід.

Лісові ресурси Білорусі досить добре вивчені, і за оцінкою на 1999 р. запаси деревини становлять 1,1 млрд м3, у тому числі придатних для експлуатації - близько 50 млн м3. Запаси деревини в значній мірі визначаються віковим складом, середній вік білоруських лісів - 47 років. За віковими категоріями покрита лісом площа розподіляється наступним чином: молодняки займають 36,8%, середньовікові - 44,5, пристигаючі - 14,2, а на частку стиглих і перестійних припадає всього лише 4,7%. Дефіцит пріспевающіх і стиглих насаджень визначає можливість подальшої експлуатації лісових ресурсів країни.

Ліси Білорусі відповідно до їх екологічним, економічним і соціальним значенням, місцем розташування та виконуваними функціями поділяють на дві групи. Першу групу складають ліси, що виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні та оздоровчі функції (займають 45,7% площі лісового фонду). Пропонується більш докладний поділ лісів першої групи на три підгрупи (1А, ГО і 1В).

До підгрупи 1А слід віднести:

- особливо охоронювані лісу - заповідників і заповідних зон національних парків;

- пам'ятки природи державного значення і особливо охоронювані частини заказників державного значення;

- особливо цінні лісові ділянки, що мають генетичне, наукове, історико-культурне та екологічне значення.

Ліси підгрупи 1А повинні бути виключені з господарського обороту, і для них зберігаються природні умови зростання.

У підгрупу 1Б доцільно включити особливо захисні ліси:

- лісопарки, міські ліси, приміські лісопаркові лісу, курортні ліси та рекреаційні зони національних парків;

- протиерозійні ліси, ліси прибережних смуг річок і водойм, ліси зон санітарної охорони джерел водопостачання, полезахисні лісові смуги;

- особливо захисні ділянки лісу з обмеженим режимом лісокористування.

Ліси підгрупи 1Б виключаються з господарського обороту, в них зберігаються і підвищуються санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні та захисні функції.

До підгрупи 1В відносяться захисні ліси:

- ліси природних заказників республіканського значення, зони регульованого використання національних парків;

- ліси водоохоронних зон по берегах річок і водойм, крім прибережних смуг;

- ліси зелених зон міст і населених пунктів, а також ліси в районах з недостатніми лісовими ресурсами (з лісистістю менше 15%), для збереження яких потрібно обмеження режиму лісокористування;

- захисні смуги лісів вздовж залізниць і автомобільних доріг, інших транспортних і комунікаційних ліній і каналів.

У лісах підгрупи 1В формуються високопродуктивні деревостани, що мають обмежене господарське використання і виконують переважно захисні, рекреаційні та інші екологічні функції.

Другу групу утворюють господарські ліси, які поряд з екологічним мають експлуатаційне значення (в

141

140

структурі лісового фонду займають 54,3%). У лісах другої групи формуються високопродуктивні деревостани, забезпечуються безперервність і невичерпність використання лісових ресурсів.

Важливою складовою частиною лісових ресурсів є недеревні ресурси (харчові, лікарські, технічні, кормові та ін.) З ягідних лісових рослин в Білорусі основними заготовлюється видами є журавлина, чорниця, брусниця, лохина, а з плодових - горобина, шипшина. Найбільш широко в лісах поширена чорниця, яка за площею в 5 і більше разів, а за біологічними запасами в 10-15 разів перевершує інші види. Площі грибних угідь становлять 30-35% від площі деревостанів. Розміри експлуатаційних ресурсів дикорослих грибів та ягід в цілому близькі (відповідно 52,9 і 51,8 тис. т на рік). У зв'язку з катастрофою на ЧАЕС дві третини території лісового фонду в тій чи іншій мірі забруднені радіонуклідами, експлуатаційні ресурси грибів, ягід і плодів значно зменшилися. На жаль, біологічні запаси недеревних ресурсів використовуються тільки на 12-25%.

Розширюється використання рекреаційних ресурсів. Ліси виступають найважливішим компонентом рекреаційних ландшафтів, лісові насадження володіють виключно специфічними естетичними, средообразующей властивостями і повною мірою можуть задовольняти практично всі фізіологічні та санітарно-гігієнічні вимоги відпочиваючих. Відбувається досить швидке збільшення лісових площ, що втягуються в сферу відпочинку. Рекреаційне лісокористування в даний час проводиться на площі 1,3 млн га (17,8% всієї лісової площі); в перспективі воно розшириться до 2,5 млн га.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.2. Рослинність Білорусі "
 1. 1996-1999 роки
  (міністри закордонних справ Є.Примаков і І. Іванов) - час спроб сформувати відмінний від Заходу зовнішньополітичний курс і власне міжнародне особа, прагнення хоча б частково відновити імідж великої держави, інтенсифікації інтеграційних процесів в СНД (№ № 1 - Союзна держава Росії та
 2. XI. форми рослинних клітинок
  рослинних типах - від найскладніших до самих
 3. І. Судово-біологічна експертиза
  рослинні частки (рослини, насіння, плоди, волокна деревини)? Якщо так, то до якого роду (виду) вони відносяться? 2. Чи мають рослинні частки, вилучені з об'єкта-носія, і рослинні частки або цілі рослини, вилучені з місця події, спільну родову (групову) належність? 3. Чи є рослинні частки, вилучені з об'єкта- носія, частиною конкретного
 4. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ підготовки
  1. Предмет, методологія та завдання курсу «Основи екології та економіка природокористування». 2. Основи загальної екології, найважливіші поняття , закони і принципи екології. 3. Характеристика біосфери та її структурних одиниць. 4. Поняття екологічного фактора, типи організації живої речовини, екосистема і біогеоценоз. 5. Функції і завдання економіки
 5. 6.4. Регламентація якості і контроль за станом повітряного басейну
  Якість атмосферного повітря розглядається як сукупність притаманних йому властивостей, які визначають ступінь впливу хімічних, фізичних та біологічних факторів на навколишнє середовище. Нормування якості атмосферного повітря здійснюється з метою встановлення обгрунтованих гранично допустимих нормативів впливу на атмосферне повітря, що гарантують безпеку здоров'я населення і
 6. 10.3. Оцінка корисних копалин Республіки Білорусь
  Білоруссю ") можуть служити сировинною базою для отримання йоду, брому, калію, магнію і багатьох інших елементів. Розроблено проект "Промислові розсоли Прип'ятського прогину", реалізація якого дозволить щорічно одержувати близько 160 т брому і 1,2 т йоду. Перспективні також пошуки на території Білорусі нових родовищ руд чорних і кольорових металів, алмазів, золота, бурштину та інших видів корисних
 7. (дод.) § 5. ОРГАНІЗМИ ЯК ХАРЧОВІ РЕСУРСИ
  рослиноїдних тваринами). Паразитизм - харчування речовинами живого організму-ресурсу. детритофагами - харчування мертвим органічною речовиною. Познайомимося з відмінностями поживних якостей організмів-ресурсів - хімічного складу і засвоюваності. Ці якості розрізняються у організмів-ресурсів з царств рослин і тварин. У рослин клітинні оболонки утворені
 8. 14.4. Основи екологічного нормування
  Одним з найбільш ефективних засобів раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища є екологічне нормування. З його допомогою регулюється допустиме навантаження на екологічні системи і встановлюються межі впливу господарської діяльності на середовище проживання. Екологічне нормування являє собою процес встановлення показників гранично допустимого
 9. Звернення
  рослинну їжу Деякі з вживають рослинну їжу суть вегетаріанці - Звернення з приростом має місце у випадку виділяють суджень і пов'язане з переходом від приватних суджень до загальних: Всі Р суть S Ух (Р (х) з S (x)) Наприклад: Деякі прямокутники - квадрати Всі квадрати - прямокутники - Частноотріцательное судження не звертається. Деякі S і тільки S суть Р Зх (Л '(х) Л
 10. 4,2. Роль природних умов і ресурсів у розвитку і розміщенні продуктивних сил
  рослинності, тваринного світу, води річок, озер, морів і океанів, багатств надр, чистоти повітря в чому залежать темпи виробництва і добробут людей. Ступінь доступності природних ресурсів впливає на продуктивність праці; вона тим вище, чим багатша і доступніше природні ресурси, чим менше, отже, витрати, необхідні для виробництва кінцевого продукту. Адже однакові витрати
© 2014-2022  ibib.ltd.ua