Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

9.3. Особливості лісокористування та лісовідтворення

Основні функції лісокористування та лісовідтворення в Республіці Білорусь виконує лісове господарство - галузь народного господарства, яка забезпечує потреби країни в деревині та інших продуктах лісу, збереження і раціональне використання всього різноманіття ресурсів лісового фонду і посилення екологічних функцій лісів. Відповідно до цього в коло діяльності лісогосподарських органів входять:

? організація і регулювання всіх видів користування з урахуванням збереження средозащітних, кліматорегулюючих та оздоровчих функцій лісу;

? охорона і захист лісів від пожеж, шкідників і хвороб;

? здійснення державного нагляду за використанням лісових ресурсів;

142

? проведення цілого комплексу лісогосподарських заходів з відновлення, вирощування та догляду за лісом, підвищення родючості лісових земель, поліпшенню якості та підвищенню продуктивності лісів.

Лісокористування, як один з найважливіших видів природокористування, полягає у заготівлі деревини, вилученні з лісу коштів для отримання технічного та лікарської сировини, харчових продуктів, хутра, дичини, а також в його використанні в захисних, водоохоронних , рекреаційних та інших спеціальних цілях. Ділянки лісу надаються юридичним і фізичним особам з метою використання лісових ресурсів та вилучення корисних властивостей лісу, проведення наукових експериментів і спостережень та інших цілей відповідно до законодавства Республіки Білорусь. У лісах можуть здійснюватися такі види лісових користувань:

- заготівля деревини;

- підсочка (заготівля деревних соків і живиці);

- заготівля другорядних лісових матеріалів (пнів, кори, бересту, новорічних ялинок тощо);

- побічні лісові користування (розміщення вуликів і пасік, збір лісового насіння, інших компонентів і продуктів життєдіяльності лісу);

- користування ділянками лісового фонду для потреб мисливського господарства;

- науково-дослідні та навчально-дослідні роботи;

- оздоровчі, рекреаційні, туристські і спортивні заходи.

Заготівля деревини відноситься до основного лісокористування, яке підрозділяється на головне користування (рубку стиглого лісу), проміжне користування (заготівлю деревини при рубках догляду та санітарних рубках в процесі вирощування лісу) та інші користування деревиною (при розчищенні лісових площ для промислових та інших цілей, розрубку трас доріг для ліній зв'язку та електропередач і т.д.).

Великі лісозаготівлі на території Білорусі ведуться протягом багатьох століть, особливо з другої половини XX в. У 30-ті роки і до середини 50-х років XX в. середній обсяг лісозаготівель по головному користуванню становив 15-18 млн м3 на рік. На базі місцевого деревної сировини розвинулася потужна деревообробна промисловість, в основному пов'язана з лісопиляння. У результаті до початку 60-х років Білорусь у складі СРСР перетворилася на лісодефіцитна регіон, однак лісозаготівлі в 1986-1991 рр.. досягали 11 млн м3.

І тільки наприкінці XX ст. лісокористування в Білорусі стало здійснюватися за принципом безперервності і неістощітельності, середньорічні заготівлі деревини становлять 9,5-9,6 млн м3 на

143

рік, з них в порядку ведення рубок головного користування лісом (в стиглих деревостанах) - 4,0-4,1 млн м3 (43%), рубок догляду за лісом і санітарних рубок (в молодняках, середньовікових і пристигаючих насадженнях) - 4,1 млн м3 (43 %) та інших рубок - 1,0-1,3 млн м3 деревини (14%). При проведенні санітарних рубок заготовлюються тонкомірная ділова деревина, частина якої поставляється на експорт, і дрова, що реалізуються місцевим підприємствам і населенню.

Режим лісокористування, в першу чергу, визначається розміром розрахункової лісосіки. Розрахункова лісосіка - це норма щорічних обсягів рубок лісу або кількість готової продукції, яка може бути вилучена з подальшого виробництва для заготівлі лісоматеріалів. Вона розраховується виходячи з наявності стиглої деревини, характеру відтворення, потреби в деревині, а також дотримання принципу безперервного і невичерпного користування лісом.

Експлуатація лісу в межах розрахункової лісосіки є необхідною умовою ефективного використання лісових ресурсів.

У Республіці Білорусь розрахункова лісосіка по рубках головного користування (6,4 млн м3) використовується в розмірі 4,5 млн м3 (70%). З 1 га лісової площі отримують 1,6 м3, що в 2,3 рази менше щорічного середнього приросту деревини (3,6 м3/га). За прогнозом на 2010 р. очікується зростання розрахункової лісосіки головного користування майже в 2 рази, що дозволить істотно збільшити масштаби всіх видів лісокористування, розширити експорт деревини.

Раціональне лісокористування передбачає як вирубку, так і відновлення лісів. Сучасне відтворення лісових ресурсів забезпечується проведенням у необхідних розмірах лісогосподарських заходів з посадки лісу, сприяння природному поновленню, догляду за молодняком, створення та розширення розплідників. Економічна ефективність відтворення (вирощування) ліси визначається за формулою

до _Т, + ть + тпк + тп + рд ^; (9Л)

Св

де кеВ - коефіцієнт ефективності вирощування лісу; Т3, Тк, Тп до - таксова вартість запасу у віці рубки насадження, ліквідувати-да з крони, деревних пнів і коренів відповідно; Тп надходження від підсочування і побічних користувань; Рп п. - продукція проміжного користування; С "- собівартість вирощування деревостану до віку рубки.

У порядку лісовідновлення в різні періоди на території Білорусі створювалися штучні насадження (лісові культури). Їх загальна площа в даний час складає

144

близько 1,6 млн га, або 21,3% вкритих лісом земель. За прогнозом на 2010 р. масштаби лісовідновлювальних робіт збережуться в нинішніх розмірах - посадка і посів лісу щорічно будуть проводитися на площі 18,5-19,2 тис. га, сприяння природному лісовідновлення - на 2,7-2,8 тис га.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.3. Особливості лісокористування та лісовідтворення "
 1. § 45. Лісові екосистеми
  Лісові екосистеми дуже важливі для життя біосфери: вони збагачують атмосферу киснем і підтримують рівень вмісту в ній діоксиду вуглецю. Ліси відіграють велику роль у кругообігу води: покрита підстилкою поверхню лісових грунтів вбирає дощові опади і снігові води, поповнюючи запаси підземних вод. Лісові грунти фільтрують води, що стікають з полів і промислових майданчиків, і очищають їх від
 2. 9.5. Економічне стимулювання та нормативно-правове регулювання раціонального лісокористування
  Економічний механізм лісокористування охоплює всі види економічного стимулювання раціонального використання, відтворення, охорони і захисту лісів. Фінансування лісового господарства здійснюється насамперед за рахунок коштів державного бюджету. Економічні перетворення в лісовому господарстві разом з тим пов'язані з розвитком фінансової самостійності лісогосподарських
 3. 8.5. Гірські екосистеми
  На території Башкортостану розташована система Уральських гір, що включає кілька хребтів (головні з них Уралтау, Машаков, Зігальга, Нари, Зільмердак, Ірендик, Крикти). Гірські екосистеми - найважливіший фактор формування клімату, так як вони служать природними перешкодами при переміщенні великих повітряних мас і хмар, що несуть дощі. У Уральських гір, як і у всіх інших гірських
 4. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ ЛІСІВ
  Лісове законодавство Російської Федерації направлено на забезпечення раціонального та невиснажливого використання лісів, їх охорону, захист і відтворення, виходячи з принципів сталого управління лісами та збереження біологічного різноманіття лісових екосистем, підвищення екологічного та ресурсного потенціалу лісів, задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах на основі науково
 5. 8.1. Лісові екосистеми
  Лісові екосистеми - найважливіші для життя біосфери: вони збагачують атмосферу киснем, з ними пов'язаний стік вуглекислого газу. Ліси відіграють провідну роль у кругообігу води: поверхня лісових грунтів покрита підстилкою і вбирає дощові і снігові води, поповнюючи запаси підземних вод. Лісові грунти фільтрують води, що стікають з полів і промислових майданчиків, і очищають їх від багатьох шкідливих домішок.
 6. 9.2. Рослинність Білорусі
  Рослинність Білорусі характеризується значною різноманітністю складових видів і вираженої зональністю їх розселення по території країни. Природною рослинністю вкрито 65,9% території, з них лісової - 36,0%, луговий - 15,8, болотяного - 11,5 і чагарникової - 3,1% від загальної площі Білорусі. В результаті розвитку меліоративних робіт значні площі, насамперед боліт і
 7. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ підготовки
  1. Предмет, методологія та завдання курсу «Основи екології та економіка природокористування». 2. Основи загальної екології, найважливіші поняття, закони і принципи екології. 3. Характеристика біосфери та її структурних одиниць. 4. Поняття екологічного фактора, типи організації живої речовини, екосистема і біогеоценоз. 5. Функції і завдання економіки
 8. § 7. Договори оренди земельних ділянок та ділянок лісового фонду
  1. Поняття договору оренди земельної ділянки Предметом договору оренди земельної ділянки можуть бути земельні ділянки, за винятком вилучених з обороту (зазначених у п. 4 ст. 27 ЗК), а також частини земельних ділянок (ст. 6 ЗК). Здача земельної ділянки в оренду на термін більше року можлива тільки після його кадастрового обліку відповідно до чинного законодавства.
 9. УШ.З. Ерозія грунтів, її причини, райони прояви
  Під ерозією грунтів розуміють їх руйнування в результаті дії води або вітру. Розрізняють водну і вітрову, або дефляцію, ерозії. У першому випадку як руйнує сили виступає поточна вода, у другому - рух повітря. 215 Ерозія існувала і до початку інтенсивної діяльності людини. Про це, зокрема, свідчить знесення твердих частинок поверхневими водами в океан,
 10. § 5. "Особливі" пом'якшувальні обставини
  Відмінною особливістю цієї групи обставин є те, що з їх наявністю законодавець пов'язує зміна меж, в яких може здійснюватися вибір покарання. Цим вони і відрізняються від тих пом'якшуючих обставин, які дають право суду індивідуалізувати обирається покарання у встановлених законом межах санкції статті Особливої частини, яка передбачає відповідальність за
 11. 9.4. Охорона і захист лісів
  Лісове законодавство, включаючи Лісовий кодекс Республіки Білорусь (2000), спрямоване на забезпечення раціонального використання лісів, захист і відтворення лісових екосистем, підвищення екологічного та ресурсного потенціалу лісів, задоволення суспільства в лісових ресурсах на основі науково обгрунтованого багатоцільового лісокористування. Завданнями охорони і захисту лісів є розробка і
© 2014-2021  ibib.ltd.ua