Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

9.5. Економічне стимулювання та нормативно-правове регулювання раціонального лісокористування

Економічний механізм лісокористування охоплює всі види економічного стимулювання раціонального використання, відтворення, охорони і захисту лісів. Фінансування лісового господарства здійснюється насамперед за рахунок коштів державного бюджету. Економічні перетворення в лісовому господарстві разом з тим пов'язані з розвитком фінансової самостійності лісогосподарських підприємств. З метою розширеного відтворення лісів, посилення їх екологічних функцій, підвищення ефективності охорони і захисту лісових ресурсів пропонується створити спеціальний фонд, формування якого доцільно вести за рахунок:

? коштів, що стягуються з винних осіб за пошкодження, знищення, забруднення і засмічення лісів;

? коштів, отриманих від проведення лісових торгів, аукці-'онов, надання різних послуг;

? пожертвувань юридичних і фізичних осіб на відновлення, лісорозведення, охорону і захист лісів, а також інших можливих джерел.

Перспективна діяльність у лісах Білорусі визначена Концепцією сталого розвитку лісового господарства Республіки Білорусь до 2015 р. Її напрямки:

? збереження багатогранної ролі і різноманітних функцій всіх видів лісів;

? вдосконалення заходів з охорони, раціонально

149

му використанню та збереженню лісів, збільшення лісистості малолісистих районів;

? сприяння ефективному використанню всього комплексу товарів і послуг, одержуваних за рахунок експлуатації лісових угідь і лісових масивів.

Виконання прогнозованих і планованих заходів з охорони і раціонального використання лісових ресурсів гарантує в перспективі задоволення економіки Білорусі в деревної та недеревної лісової продукції, збереження і посилення різноманітних функцій лісу та істотне збільшення експортного потенціалу країни.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.5. Економічне стимулювання та нормативно-правове регулювання раціонального лісокористування "
 1. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ підготовки
  1. Предмет, методологія та завдання курсу «Основи екології та економіка природокористування». 2. Основи загальної екології, найважливіші поняття, закони і принципи екології. 3. Характеристика біосфери та її структурних одиниць. 4. Поняття екологічного фактора, типи організації живої речовини, екосистема і біогеоценоз. 5. Функції і завдання економіки
 2. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
  Предмет і завдання курсу «Природокористування». 2. Сутність категорій природокористування. 3. Поняття про раціональному природокористуванні. 4. Принципи раціонального природокористування. 5. Поняття про охорону навколишнього Середовища. 6. Біосфера, як область взаємодії суспільства природи. 7. Поняття «ноосфера» та її специфіка. 8. Поняття екосистеми. Класифікація екосистем за ступенем
 3. § 45. Лісові екосистеми
  Лісові екосистеми дуже важливі для життя біосфери: вони збагачують атмосферу киснем і підтримують рівень вмісту в ній діоксиду вуглецю. Ліси відіграють велику роль у кругообігу води: покрита підстилкою поверхню лісових грунтів вбирає дощові опади і снігові води, поповнюючи запаси підземних вод. Лісові грунти фільтрують води, що стікають з полів і промислових майданчиків, і очищають їх від
 4. Яким чином здійснюється правове регулювання оплати праці?
  Запитання закозодательного регулювання оплати еуда, прав працівників на оплату праці та їх захисту 197 визначаються Конституцією України, міжнародними правовими актами. Кодексом законів про працю України, законами України ИОб оплаті праціїх, ИО колективні договори і соглашеніяхи, ИО підприємствах в Украінеи та іншими законами. Особливістю правового регулювання оплати праці є те, що
 5. 13.1. Управління природокористуванням: сутність, методи, функції
  Управління природокористуванням - це діяльність держави щодо організації раціонального використання та відтворення природних ресурсів, охорони навколишнього середовища, а також щодо забезпечення режиму законності в еколого-економічних відносинах. 173 Механізм управління природокористуванням об'єднує методи, функції та організаційні структури (органи управління). Методи
 6. 13.3. Особливості управління природокористуванням на перехідному до ринку етапі
  Перехід економіки на ринкові рейки неминуче призведе до прагнення виробників отримувати найбільший прибуток, у тому числі - за рахунок економії на природоохоронних витратах, в обхід вказівок директивних органів. Тому необхідно створити такі умови, щоб стало економічно невигідним негативний вплив на природу і нераціональне природокористування. Важливий крок у цьому напрямку -
 7. 5. Джерела правового регулювання інвестиційної діяльності
  Інвестиційне законодавство України представлено актами самого різного рівня - серед законів тут виділяються спеціальні закони, присвячені в цілому або в значній частині регулювання інвестиційної діяльності (наприклад, Закон від 10.09.91 р. "Про захист іноземних інвестицій в Україні", Закон від 19.09.97 р. "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні"), Крім того, є
 8. 9. Право в системі соціального регулювання. Нормативне та індивідуальне регулювання.
  Суспільство - складний механізм, це ціла система найрізноманітніших відносин, які потребують впорядкування, регулювання. Для цього в суспільстві складається система соціального чи нормативного регулювання. Соціальне (нормативне) регулювання - це впорядкування відносин між людьми, їх поведінки за допомогою створення та реалізації соціальних норм. Оскільки суспільне життя складна і
 9. 6. Державне регулювання підприємництва
  Державне регулювання підприємництва в Україні отримало законодавче закріплення в ст. 15 Закону України "Про підприємництво". Держава використовує безліч форм впливу і механізмів для безпосереднього або опосередкованого впливу на суб'єктів підприємницької діяльності. У них виявляються різні аспекти державного впливу на неї, які включають
 10. 22. Особливості російської правової системи
  Російське право належить до романо-германської правової сім'ї. Останні 10 років у правовій системі РФ відбуваються революційні зміни, реформування всіх її інститутів. Перегляд базових категорій правознавства. Йдеться про поняття, сутність, соціальне призначення, системі права, правових джерелах, правовій культурі, механізмі правового регулювання Перегляд загальноправових та галузевих
© 2014-2022  ibib.ltd.ua