Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

13.1. Управління природокористуванням: сутність, методи, функції

Управління природокористуванням - це діяльність держави щодо організації раціонального використання та відтворення природних ресурсів, охорони навколишнього середовища, а також щодо забезпечення режиму законності в еколого-економічних відносинах.

173

Механізм управління природокористуванням об'єднує методи, функції та організаційні структури (органи управління).

Методи управління - це способи впливу на поведінку і діяльність керованих об'єктів з метою забезпечення раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища. Основні з них:

? адміністративні (командно-розпорядчі) - забезпечувані можливістю державного примусу;

? економічні - створюють безпосередню матеріальну зацікавленість суб'єктів господарювання у виконанні необхідних екологічних заходів, рішень органів управління у сфері природокористування;

? соціально-психологічні - методи морального стимулювання, які реалізуються за допомогою заходів як заохочувального характеру, так і впливу на порушників (подяки або, навпаки, догани, усні чи наказах адміністрації і т.

п.).

Управління природокористуванням передбачає здійснення цілого ряду специфічних функцій, тобто видів діяльності, що впливають на еколого-економічні відносини. Спільними для всіх галузей і ланок управління природокористуванням є:

? нормотворчість і законодавча ініціатива в галузі охорони навколишнього середовища і природокористування;

? облік природних об'єктів і ведення природних кадастрів;

? здійснення моніторингу довкілля;

? екологічний контроль, експертиза та аудит;

? еколого-економічне прогнозування і планування;

? економічне стимулювання природоохоронної діяльності;

? вирішення спорів про право користування природними ресурсами, застосування санкцій за порушення природоохоронного законодавства та ін

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "13.1. Управління природокористуванням: сутність, методи, функції«
 1. Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002

 2. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
  Управління природокористуванням. 30. Екологічна політика: зміст, рівні, механізми реалізації, інструменти. 31. Правові основи природокористування. 32. Державний інституційний механізм управління природокористуванням. 33. Адміністративне регулювання: сутність та основні інструменти. 34. Екологічна експертиза: поняття, принципи, види. 35. Природні кадастри:
 3. СПИСОК аналізований ЛІТЕРАТУРИ
  природокористування. Ростов-на-Дону: Видавництво «Фенікс»,
 4. ЛІТЕРАТУРА
  управління. - М.: РАГС, 1997 - 183 с. 15. Гутман Г.В. та ін Управління регіональною економікою. - М.: «Фінанси та статистика», 2001 - 273 с. 16. Інструктивно-методичні вказівки щодо справляння плати за забруднення навколишнього природного середовища. - М.: Міністерство охорони навколишнього середовища та природних ресурсів, 1993 - 36 с. 17. Мазур І.І., Молдаванов О.І., Шишов В.М. Інженерна екологія.
 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ підготовки
  природокористування ». 2. Основи загальної екології, найважливіші поняття, закони і принципи екології. 3. Характеристика біосфери та її структурних одиниць. 4. Поняття екологічного фактора, типи організації живої речовини, екосистема і біогеоценоз. 5. Функції і завдання економіки природокористування, теоретичні основи та методи дослідження. 6.
 6. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  природокористуванням. У процесі виробництва природокористування може бути раціональним і нераціональним. У першому випадку воно забезпечує нормальні умови життєдіяльності людини, запобігає можливі шкідливі впливи на навколишнє природу і розумно регулює освоєння її ресурсів. Нераціональним природокористування виявляється тоді, коли природне середовище під впливом
 7. 13.3. Особливості управління природокористуванням на перехідному до ринку етапі
  управління, які в широкому сенсі об'єднують механізми регулювання процесів природокористування, що створюють матеріальну зацікавленість суб'єктів господарювання у раціональне використання та охорону багатств природи. Економічні методи управління припускають використання вартісних важелів, що спонукають всі господарські ланки до реалізації державної екологічної політики. К
 8. 84. Номенклатура функцій д-ва, форми і методи їх здійснення.
  Управління суспільством. Функції держави реалізуються в певних формах: 1) правотворча (діяльність спеціальних державних органів з розробки та прийняття НПА). 2) правореалізуюча (закріплюється в конкретизації та виконанні НПА). 3) правоохоронна (діяльність державних органів щодо створення умов, необхідних для дотримання законності в процесі виконання
 9. Варламова А.Я., Агарков Е.В.. Сам зроби вибір навчальної літератури з педагогіки, природокористування та концепції сучасного природознавства: Навчально-методичний посібник. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 80 с., 2004
  природокористування та концепції сучасного
 10. 14 1.4. Функції і завдання еколого-економічних досліджень і навчального курсу "Основи екології та економіка природокористування"
  управління природокористуванням;? розробка економічного механізму охорони навколишнього середовища та ефективного природокористування із застосуванням ринкових важелів;? теоретичне обгрунтування та вироблення методичних підходів до визначення економічних показників прпродоох 15 ранной діяльності виробничих об'єктів і ступеня їх впливу на навколишнє
 11. Командно-адміністративна система управління
  управління народним господарством, заснована на ієрархічному розподілі функцій управління і не допускає відхилень від заздалегідь намічених планів, фактично побудована по армійському зразком. Методи командно-адміністративного управління виправдані в екстремальних ситуаціях - у воєнний час, при відновленні зруйнованого господарства і т.п. У звичайній ситуації необхідне поєднання
 12. 37 . Методи управління: поняття, призначення, співвідношення sssn форм і методів управлінської діяльності.
  управління, закон необхідної розмежування і розумного
© 2014-2022  ibib.ltd.ua