Головна
ГоловнаЕкологіяСоціальна екологія → 
« Попередня Наступна »
А.А.Горелов. СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ - М. - 275 с., 1998 - перейти до змісту підручника

РЕАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНО НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ

Перейдемо тепер до інших реальним екологічно негативних наслідків. Проблема забруднення природного середовища стає настільки гострою як через зростання обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва, так і у зв'язку з якісною зміною виробництва під впливом науково-технічного прогресу. Перша обставина пов'язана з тим, що лише 1-2% використовуваного природного ресурсу залишається в кінцевому виробленому продукті, а решта йде у відходи, які - це друга обставина - не засвоюються природою.

Багато метали і сплави, якими користується людина, невідомі природі в чистому вигляді, і хоча вони в якійсь мірі підвладні утилізації та вторинного вживання, частина їх розсіюється, накопичуючись в біосфері у вигляді відходів. Проблема забруднення природного середовища в повний зріст постала після того, як в XX в. людина істотно розширив кількість використовуваних їм металів, став виготовляти синтетичні волокна, пластмаси та інші речовини, що мають властивості, які не тільки невідомі природі, але навіть шкідливі для організмів біосфери. Ці речовини (кількість і різноманітність яких постійно зростає) після їх використання не надходять в природний кругообіг. Відходи виробничої діяльності все більше забруднюють літосферу, гідросферу і атмосферу Землі. Адаптаційні механізми біосфери не можуть впоратися з нейтралізацією зростаючої кількості шкідливих для її нормального функціонування речовин, і природні системи починають руйнуватися.

Конкретних прикладів забруднення природного середовища в літературі наведено безліч.

96

Відомі основні джерела забруднення - автомобілі, промисловість, теплоелектростанції. Виявлено і вивчені найважливіші забруднювачі - окис вуглецю, сполуки свинцю, азбестовий пил, вуглеводні, ртуть, кадмій, кобальт та інші метали і з'єднання.

Зазвичай кажуть про забруднення грунту, води, повітря, рослинних і тваринних організмів. Абсолютно ясно, проте, що в кінцевому рахунку це негативно відбивається на людині. Темпи зростання негативних наслідків людської діяльності ставлять під сумнів не тільки здатність природи справитися з ними, а й адаптаційні можливості самої людини.

Все соматичні та нейропсихічні особливості людського організму є наслідком еволюційного розвитку, результатом формуючого впливу стабільних природних факторів. Різка зміна цих умов в сучасну епоху, наявність фізичних і хімічних факторів, з якими організм ніколи в ході еволюції не взаємодіяв, може призвести до того, що механізми біологічної та соціальної адаптації виявляться не в змозі спрацювати. «Технічний прогрес викликав до життя масу нових факторів (нові хімічні речовини, різні види радіації і т.д.), перед якими людина як представник біологічного виду практично беззахисний. У нього немає еволюційно вироблених механізмів захисту від їх впливу »3.

Отримано багато даних про роль забруднення природного середовища у виникненні різних захворювань. Забруднення повітря в промислових центрах, за висновком експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, - головна причина

97

поширення хронічних бронхітів, катарів верхніх дихальних шляхів, пневмонії, емфіземи і одна з причин, що викликають рак легенів.

Явну причинно-наслідковий зв'язок між забрудненням природного середовища і захворюваннями простежити нелегко, тому що причин завжди виявляється багато, але проте побічно визначити вплив забруднення природного середовища можливе, оскільки, наприклад, жителі особливо запилених місць і працюють на шкідливих виробництвах хворіють частіше. Вже ведеться статистика екологічно зумовлених захворювань.

Є факти і більше тривожні. Виконавчий директор програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), створеної після проведення в 1972 році конференції ООН з навколишнього середовища, М.Толба пише: «Періоди дії різних канцерогенних забруднювачів навколишнього середовища на людину весь час подовжувалися, і зараз фахівці вважають, що в 60 -90% випадків можна угледіти пряму або непряму зв'язок між раком і навколишнім середовищем. Канцерогенні фактори містяться в повітрі, воді, виробничих матеріалах, харчових продуктах, тютюнових виробах »(коли мова йде про харчових продуктах маються на увазі перш за все різні харчові добавки). «Відомо, що багато хімічні речовини є канцерогенами; в цій ролі виступають, мабуть, навіть медикаменти».

Потрібно відзначити різні професійні захворювання, пов'язані з роботою в забрудненому середовищі, тому що від забруднюючих речовин страждають в першу чергу ті, хто їх безпосередньо виробляє.

Іноді важко простежити в якій мірі слід звинувачувати природне середовище, скажімо, у зростанні числа психічних, серцево-судинних захворювань,

98

скороченні тривалості життя і т.д. Не можна все перекласти на природне середовище, проте остання вносить свій вклад. Хоча і здається, що людина звикла, скажімо, до напруженого ритму міського життя, переущільнення, але це в кінцевому рахунку сприяє стресових ситуацій і хвороб.

Отримано насторожують дані про вплив забруднення природного середовища на генетичний апарат людини. Зовсім недавно стали з'являтися на світ так звані «жовті діти», з вродженою жовтяницею, в місцях з високим ступенем забрудненості природного середовища.

Забруднення природного середовища привело до появи нових захворювань, таких, як хвороба Мінамата, викликана отруєнням ртуттю, і хвороба Ітаї-Ітаї від отруєння кадмієм.

Особливо гостра ситуація склалася для жителів великих міст. У великих містах обсяги твердих відходів різко зростають, досягаючи 1 т на рік на одного жителя. Спалювання міського сміття, що містить значні кількості компонентів, що не піддаються мінералізації в грунті (скло, пластмаса, метал), призводить до додаткового забруднення атмосферного повітря, яке і так вже, як правило, перевищує по більшості агентів гранично допустимі концентрації (ГДК).

70 млн. жителів 103 міст колишнього СРСР вдихають повітря, що містить токсичних речовин в 5 разів більше ГДК. У 66 містах рівень забрудненості в 10 разів більше (для 40 млн.).

«Урбанізація порушує біогеохімічні цикли, оскільки місто отримує продукти, зібрані з величезного за площею простору, вилучаючи з полів і пасовищ безліч речовин, але не повертаючи їх назад, тому що велика частина цих речовин після

99

використання потрапляє в стічні води і покидьки. А ті й інші через каналізацію зі стічними водами переходять, минаючи поля, в грунтові води, в річки і, нарешті, акумулюються в океані »5.

Деякі наслідки урбанізації поки ще важко оцінити. До таких відноситься, наприклад, просадка центральних районів міст, забудованих висотними будівлями, з компенсуючими поднятиями поверхні в передмістях.

Одним із шляхів попередження забруднення природного середовища є спроби запроторити відходи якнайдалі (як продовження стратегії «високих труб»). Але відповідні пропозиції (наприклад, ліквідація відходів шляхом скидання їх у спресованому вигляді в тектонічно активні зони океанів з тим, щоб вони надалі занурилися в мантію, а також інші подібні пропозиції) вже не можуть не навести на думку: а чи не призведе це до ще більших труднощів?

Більше половини всіх оброблюваних земель в країнах колишнього СРСР знаходиться в серйозній небезпеці: вони або засолені, або схильні до ерозії, або перезволожені і заболочені, або перенасьпцени отрутохімікатами.

До зухвалим тривогу наслідків науково-технічного прогресу відносять також зміна фундаментальних фізичних параметрів, зокрема підвищення шумового фону і радіаційного рівня. Потенційної екологічної небезпеки

Серед потенційних екологічних небезпек відзначимо спочатку ті, які можуть актуалізуватися в майбутньому при збереженні існуючих тенденцій техніко-економічного розвитку. До них можна віднести небезпеки вичерпання традиційних видів

100

природних ресурсів, теплового перегріву планети, руйнування озонового щита, скорочення кількості кисню в атмосфері та ін

Розглянемо більш докладно проблему вичерпання природних ресурсів. Всі ресурси природи можна розділити, до деякої міри умовно, на відновлювані і невідновних. Якщо ресурси живої природи природно відновлюваних, то лише невелика частина ресурсів неживої природи може бути віднесена до таких. З невідновних природних багатств першорядне значення мають корисні копалини, тобто мінеральні речовини, які на даному етапі розвитку продуктивних сил добувати з Землі технологічно можливо і економічно вигідно для забезпечення потреб у мінеральній сировині.

Темпи зростання продуктивних сил значною мірою залежать від ступеня вивченості та інтенсивності розробки родовищ корисних копалин. В умовах небачено високих в епоху науково-технічної революції темпів розвитку промисловості і сільського господарства потреби в мінеральній сировині стрімко зростають. Споживання корисних копалин помітно випереджає зростання населення. Передбачається, що і надалі споживання мінеральної сировини буде випереджати зростання населення планети.

Практична невідновних природним шляхом більшості корисних копалин ставить перед людством сировинну проблему. Адже природі потрібно багато тисяч років для накопичення запасів, наприклад, кам'яного вугілля, що спалюється людиною за 1 рік. Безумовно, в прогнозах враховуються лише виявлені родовища або приймається до уваги можливість невеликого збільшення запасів. Говорити про вичерпання всіх корисних копалин,

101

коли досліджена тільки незначна частина радіуса земної кулі, принаймні передчасно. Теоретично все речовина Землі можна розглядати як потенційне корисна копалина, оскільки в принципі з звичайного граніту можна отримувати залізо, кольорові метали, золото і т.д. На практиці ж проблема природних ресурсів і охорони надр від виснаження (у зв'язку з кінцівкою наявних запасів і дефіцитністю деяких видів мінеральної сировини) може стояти досить гостро, і це цілком справедливо для сучасної епохи.

Деякі негативні моменти

інтенсифікації видобутку корисних копалин позначаються і в даний час. Це насамперед руйнування гірничими виробками грунтового покриву. Але не тільки. Видобуток твердих корисних копалин у шахтах і відкачування нафти і води по свердловинах приводять до осадки поверхні. У Підмосков'ї, і Донецьком басейнах поверхню над виробками осіла більш ніж на 2 м. Закачування води в свердловини для інтенсифікації видобутку нафти на нафтопромислах може викликати землетрусу з магнітудою, що дорівнює б6.

Можна відзначити і такі негативні моменти, як збільшення витрат на геологорозвідувальні роботи та видобуток корисних копалин, оскільки знайти корисну копалину стає все важче і в розробку доводиться залучати родовища з більш бідними рудами, що знаходяться до того ж в складніших геологічних умовах. Науково-технічний прогрес вимагає широкого застосування кольорових і рідкісних металів. Але їх зміст в руді зазвичай не перевершує 1-3%. Крім того, коефіцієнт вилучення для цих металів 50-70%, а для рідкісних металів - 4-20%. Решта порода накопичується в

102

відвалах, збільшуючи і без того величезні простори так званого «місячного пейзажу».

Суттєвого покращення результатів можна досягти при комплексному добуванні корисних компонентів з руди. На деяких підприємствах ці питання вирішуються, однак так йде справа далеко не скрізь. Втрати руди зменшуються при відкритому способі видобутку, а велика концентрація підприємств гірничодобувної промисловості створює умови для розробок родовищ з низькою собівартістю продукції і високою продуктивністю праці. Економічно відкритий спосіб видобутку корисних копалин вигідніше, ніж шахтний, але і він тягне за собою негативні наслідки. Для того, щоб добути корисні копалини таким чином, треба з кожним роком знімати все більше порожньої породи, що збільшує площі, що вилучаються із землекористування, і кількість порожньої породи у відвалах. Через запилення місцевості при відкритому способі видобутку знижується врожайність сільськогосподарських культур в довколишніх районах.

Набагато краще, здавалося б, становище з відновлюваних ресурсами. Проте саме їх відновлюваних викликала самозаспокоєність і вела до того, що, винищуючи цінні види тварин і рослин, людина не думав і часто перешкоджав їх природному поновленню. У загальній складності з 1600 року зникли 226 видів і підвидів хребетних тварин (причому за останні 60 років - 76 видів) і близько 1000 видів знаходиться під загрозою гібелі7.

Технічні засоби лову постійно удосконалюються, в той час як можливості природного відтворення відновлюваних ресурсів залишаються на колишньому рівні, а, якщо зростають, не в такій мірі. Тому подальша інтенсифікація вилову

103

тварин може привести до все більш несприятливим екологічних наслідків.

До відтвореним ресурсів відносяться також прісні води. Їх запаси на земній кулі великі, проте потреби в них промисловості, сільського та житлово-комунального господарства зростають з величезною швидкістю.

 На виробництво одержують велике поширення нових металів (таких, як титан) і особливо на виробництво хімічних виробів (наприклад, синтетичних волокон) йде в декілька або навіть у кілька десятків разів більше води, ніж на виробництво сталі. У сучасних будинках з усіма зручностями витрата води набагато більше, ніж в будинках, не обладнаних водопроводом. Інтенсивний видобуток води призводить (особливо у великих містах, де щільна забудова перешкоджає природному стоку і, отже, природному поповненню найцінніших для людини верхніх горизонтів підземних вод) до зниження рівня і поступового виснаження запасів. 

 Дефіцит підземних вод відчувається в багатьох районах земної кулі, наприклад, у Бельгії, Німеччині, Швейцарії. Така ж ситуація в деяких регіонах Росії і може поширитися на інші. Кілька років велися дослідження проблеми перекидання частини стоку вод північних і східних річок СРСР на південь, але ця проблема не тільки технічно, але особливо екологічно виключно складна. Були висловлені припущення, що поворот річок може уповільнити обертання Землі через переміщення величезних мас води. Мабуть, найбільш позитивне екологічне подія останніх 10 років - відмова від цього самогубного кроку. 

 Не встигає за вирубкою відтворення лісів. Щоб вирубати ділянку лісу в 1 га, потрібно 1 день, а 

 104 

 щоб виростити таку ділянку, потрібно 15-20 років. Крім того, інтенсивна рубка лісів може призвести до обвальних процесів, повеней і інших руйнівних природних явищ. Надмірна вирубка лісів, так само як і помилки в іригаційному будівництві, перепас худоби та ін, і в минулому була джерелом екологічних труднощів і навіть однією з причин ослаблення і загибелі цивілізацій. Цей факт наштовхує на думку, що за багато століть свого існування людина не стала екологічно мудрішими і не дуже-то здатний вчитися на помилках предків. 

 Підводячи підсумок розгляду сировинної проблеми, слід зробити висновок, що цінність кожного виду ресурсу із зростанням потреби в ньому все більше зростає. Тому збільшується і значення охорони природного середовища від виснаження. 

 Особливо слід сказати про проблему забезпечення енергетичними ресурсами. Основну прибуткову частину паливно-енергетичного балансу складає енергія, отримана за рахунок спалювання мінерального палива. Але запаси нафти і природного газу, на думку фахівців, можуть бути вичерпані в найближчому майбутньому. Перспективи пов'язують з розвитком атомної енергетики, яка здатна забезпечити людство величезною кількістю дешевої енергії. Атомна енергетика більш сприятлива в сенсі запобігання природного середовища від теплового та хімічного забруднення, однак її розвиток тягне не піддається обліку ризик. 

 Атомна енергетика таїть другий основний тип потенційних небезпек - тих, які можуть актуалізуватися в будь-який момент в результаті випадкових обставин. Мається на увазі небезпеку інтенсивного радіоактивного зараження природного середовища, яке може відбутися не тільки в результаті 

 105 

 застосування атомної зброї, але також через аварії на АЕС. Немає технічних систем зі 100% надійністю, тому хоча і важко передбачити, де відбудуться нові аварії, але в тому, що вони будуть, сумніватися не доводиться. Проблема захоронення радіоактивних відходів також досі не вирішена. 

 Попереду і ще одна небезпека. При існуючих темпах зростання енергії, що виробляється на Землі, слід очікувати, що її кількість стане порівнянно незабаром з кількістю енергії, одержуваної від Сонця. Вчені вказують на небезпеку теплового перегріву планети і перевищення енергетичних бар'єрів біосфери. 

 Небезпека теплового перегріву планети посилюється і у зв'язку з підвищенням вмісту вуглекислого газу в атмосфері, що веде до так званого «парникового ефекту». Спалювання палива вносить щорічно в атмосферу не менш 1010 т вуглекислого газу. Розрахунки показують, що підвищення вмісту вуглекислого газу може викликати глобальне підвищення температури на Землі з усіма витікаючими звідси наслідками - таненням льодів і т.п. 

 Ряд вчених, навпаки, висловлює припущення про прийдешнє похолоданні на нашій планеті під впливом антропогенної діяльності, пов'язаним з запиленням атмосфери і т.д. У будь-якому випадку різкі зміни клімату (події останніх років говорять про те, що подібні процеси, можливо, вже мають місце) можуть викликати катастрофічні результати. Тут доречно нагадати про наявність «триггерного ефекту» в природі, коли незначний вплив може спричинити величезні зміни. Не можна забувати, що екологічні процеси експоненціально і зміни в природі відбуваються не тільки еволюційно. Існують пороги (енергетичні 

 106 

 та ін), перевищення яких загрожує різкими якісними перетвореннями. 

 Потенційно небезпечними є й ті процеси, які зараз приводять до реальних екологічно негативних наслідків. Забруднення природного середовища не тільки приносить не піддаються повному обліку втрати, але створює ризик ще більших неприємностей, особливо якщо врахувати ефект накопичення. Так, наприклад, ДЦТ, радіоактивні речовини навіть через чималий термін після потрапляння в природне середовище втрачають шкідливих властивостей, а, навпаки, накопичуються в живих тканинах. Ризик виснаження грунту і вивеіванія її родючого шару також зростає в міру збільшення глибини оранки та інтенсифікації впливу на землю. 

 Потенційні небезпеки важливіше тих, які вже в повний зріст стоять перед людством. Реальні негативні наслідки можна зменшити, і ми стаємо свідками успіхів деяких країн у боротьбі з забрудненням природного середовища. Потенційні небезпеки підступніше, тому що підстерігають несподівано і не тільки не зменшуються, але мають тенденцію зростати в міру зростання масштабності людської перетворювальної діяльності. Взагалі кажучи, користь від природопреобразовательного проекту досягається досить швидко, оскільки з цією метою він здійснений, тоді як для повного прояву негативних наслідків, як правило, необхідний час. Чим масштабніша і складніше проект, тим більше проходить часу до прояву побічних ефектів, тим значніше вони й тим більшими неприємностями загрожують неполадки в процесі здійснення даного проекту і функціонування створеного об'єкта. Отже, поряд з традиційними проблемами, які можна 

 107 

 віднести до розряду екологічних - браком продовольства в слаборозвинених країнах, запобіганням стихійних лих і т.д., - людство зіткнулося з новими екологічними труднощами. Воно не позбулося старих бід, а прийшли нові, не менш небезпечні. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "РЕАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНО НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ"
 1. А.А.Горелов. СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ - М. - 275 с., 1998

 2. Контрольні питання
    екологічного права Російської Федерації? 2. Які основні методи правового регулювання, що застосовуються галуззю екологічного права Росії? 3. Які основні джерела екологічного права Російської Федерації? 4. Які розрізняють підгалузі екологічного права Російської Федерації? 5. У чому полягає поняття та зміст екологічного правовідносини? У чому
 3. Вплив природи на людину
    екологічна катастрофа Незбалансовані взаємовідносини суспільства і природи, тобто нераціональне природокористування часто призводять до екологічної кризи і навіть екологічної катастрофи. Екологічна криза (надзвичайна екологічна ситуація) - екологічне неблагополуччя, що характеризується стійкими негативними змінами навколишнього середовища і що представляє загрозу для здоров'я
 4. Теми рефератів.
    наслідки збройних конфліктів. 12. Енергетичний кругообіг у природі. Вклад енергосистеми в розвиток людства. 13. Екологічні проблеми міського екосистеми. 14. Соціально-економічні проблеми міст. Зростання міст. 15. Проблеми скорочення площі і родючості грунтового покриву. 16. Екологічне законодавство в Росії. Екологічна політика
 5. 14.2. Екологічна експертиза та ОВНС
    екологічна експертиза організується і здійснюється відповідно до Законів РФ "Про охорону навколишнього природного середовища», «Про екологічну експертизу» та Законом РБ «Про екологічну експертизу». Експертиза є одним з найважливіших методів здійснення екологічного контролю. Вона полягає: у встановленні відповідності запланованій господарської та іншої екологічним
 6. ПОНЯТТЯ ПРО ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
    екологічної безпеки. Екологічна безпека - стан захищеності життєво важливих екологічних інтересів людини, передусім його прав на чисту, здорову, сприятливу для життя навколишнє природне середовище, що виникає при досягненні збалансованого співіснування навколишнього природного середовища та господарської діяльності людини, коли рівень навантаження на природне
 7. 1.2. Програмна лекція 1.1 за модулем 1 "Вступ"
    екологічного дослідження. Методи екологічних досліджень. 1.8. Актуалізація визначення поняття геоекології. Автор і рік першого визначення. 1.9. Актуалізація визначення понять: аутекологія, демекологія, сінекологія. Рік їх виділення. 1.10. Визначення поняття система. Основні ознаки системи. 1.11. Визначення понять біоценоз, екосистема, геосистема.
 8. Зразкові питання для підготовки до іспиту.
    екологічної освіти. 3. Закони еволюції, еволюційної біології. Фактори еволюції. 4. Місце антропогенезу в еволюційному процесі. 5. Поєднання біологічного і соціального шляхів розвитку. Дуалістичність людини. 6. Основні археологічні знахідки в теорії еволюції людини. 7. Стадії розвитку виду Людина розумна. 8. Прояв основних
 9. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (Для студентів заочного відділення)
    екологічний фактор життя на землі. 14. Водні ресурси світу та країн СНД, їх використання. 15. Водні ресурси Білорусі, проблеми використання та охорони. 16. Еколого-економічні проблеми землекористування. 17. Земельні ресурси світу та країн СНД, їх використання. 18. Основні напрями вдосконалення використання та охорони земельних
 10. § 94.ЕКОЛОГІЧЕСКОЕ ПРАВО
    екологічного права в Росії лежить закон "Про охорону навколишнього природного середовища" (1992 р.). Екологи-юристи захищають природу від споживацького ставлення до неї окремих особистостей (фізичних осіб) і підприємств (юридичних осіб). Всі екологічні правопорушення, при яких наноситься збиток природі, поділяються на екологічні проступки і злочини. Провини наносять
 11. Негативно-розумна форма логічного.
    реальних предметів, яка на щаблі розуму ігнорується і пригнічується формально-логічним визначенням. Проте розум, що не спирається на розум, виявляється нездібний охопити протиріччя як цілісність особливого роду. Предмет як би "розщеплюється" через внутрішню суперечливість, тому що наше мислення на цьому ступені не вміє "звести кінці з кінцями". Таке мислення
 12. 15.2. Екологічна освіта
    екологічно освіченої людини. Сьогодні знати екологію також необхідно, як свою мову, основи математики, фізики, хімії, біології чи історії. У РФ і РБ прийняті відповідні закони про політику в області екологічної освіти. У 2002 р. прийнята «Концепція розвитку екологічної освіти в РБ». У цьому документі система екологічної освіти визнана завданням державного
 13. 3.1. Класифікація екологічних факторів
    екологічних факторів розрізняють також абіотичні, тобто фактори неорганічної, або неживої, природи і біотичні, породжені життєдіяльністю організмів. Абіотичні екологічні фактори в будь-якій екосистемі займають "командне становище", тобто зумовлюють і характер біотичних факторів, і склад екосистеми. До абіотичних факторів відносяться: кліматичні - світло,
 14. ВИСНОВОК
    екологічно доцільному поведінки, то є і відповідальному відношенню до навколишнього середовища. В основі економічних важелів раціонального природокористування лежать платність природокористування та екологічно орієнтовані інвестиції держави в промисловість і сільське господарство. При платному природокористуванні зменшення споживання ресурсів (води, пального, руди тощо) і викидів
 15. 14.4. Екологічна безпека РБ
    екологічної безпеки є якість життя, яке може бути оцінено величиною валового національного продукту (ВНП), що припадає на душу населення. За цим показником наша країна відрізняється від США майже в 5 разів і відноситься до країн з низьким рівнем якості життя (як Панама, Бразилія або Білорусь). Перша республіканська програма "Екологічна безпека Республіки
© 2014-2022  ibib.ltd.ua