Головна
ГоловнаМови і мовознавствоІсторія російської мови → 
« Попередня Наступна »
В.В.Виноградов . Історія російської літературної мови, 1978 - перейти до змісту підручника

РОЛЬ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТА НОРМУВАННЯ РОСІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО МОВИ ДО КІНЦЯ 30-Х РР. XIX В. (СТОР. 202-205)

Вперше - в журналі «Питання мовознавства», 1960, № 6, стор 59-62. Стаття містить в тезовій формі викладені "думки В. В. Виноградова у зв'язку з поставленим питанням« Яка роль художньої літератури у розвитку російської літературної мови з другої половини XVI в, до початку XVIII в.? »Хронологічні рамки у відповіді на питання дещо розширені - до кінця 30-х років XIX ст., як розширена і сама тема, так як розглядається функція письмово-ділового мовлення, філологічна теорія «трьох стилів» та ін Текст, опублікований в «Питаннях мовознавства», був дослівно передрукований в кн. « Тези доповідей на Нараді з проблем освіти російської національної мови у зв'язку з утворенням інших слов'янських національних мов, 12-14 грудня 1960 »(М., 1960, Вид-во АН СРСР, стор 3-8) під заголовком« Роль художньої літератури в процесі формування та нормування російського національного літературної мови до кінця 80-х рр.. XIX в. ». Саме цей другий заголовок і дається нами в цьому виданні. Доповідь на цю тему був прочитаний В. В. Виноградовим на конференції, організованій Інститутом російської мови 12 грудня 1960 На нараді виступали з доповідями В. В. Виноградов, Н. І. Толстой, Ф. П. Філін, В. Г. Орлова і

Т. Г. Строганова, Л. І. Баранникова, К. В. Горшкова, І. К. Білодід, Г. П. Їжакевич і 3. Т. Франко, Ф. Т. Жидка, Л. М. Шакун, Ю. Ф. Мац-кевич, А. Г. Широкова та ін У слові, заключающем Конференцію з проблем освіти російської національної мови у зв'язку з утворенням інших слов'янських національних мов, В. В. Виноградов виділив десять питань, що мають значення для подальшої розробки піднятою на нараді проблематики: 1) наявність чотирьох підходів до досліджуваних питань: а) описовий, б) історичний, в) порівняльно-історичний (вперше застосований так широко на цій нараді) і г) порівняльно-типологічний; 2) повернення до старої традиції - - вивчення міжнародно-слов'янської ролі старослов'янської та церковнослов'янської мови, 3) розробка питань лінгвістичної термінології; 4) виділення різних періодів розвитку національного та національної літературної мов (це питання не було предметом обговорення і потребує подальшого дослідження); 5) постановка питання про діалектної базі російської національної мови (яка не отримала ще свого рішення); 6) проблема нерівномірності становлення єдиної системи загальнонародної мови в різних структурних формах; 7) питання про періодизації загальнорозмовного мови у взаємодії з діалектами; 8) історія трьох стилів в російській літературній мові; 9) питання про нормування системи національної мови; 10) проблема взаємовідношення мови художньої літератури та літературної мови (див. звіт про Конференцію в ВЯ, 1961, № 2, стор 158-162).

Анкета «Про освіту східнослов'янських національних літературних мов» була складена В. В. Виноградовим і складалася з 24 питань:

«1. Які явища і процеси в історії російських діалектних груп пов'язані з утворенням мови великоруської народності? 2.

Що успадкував російська літературна мова XIII-XIV ст. від попереднього періоду і в чому позначилося вплив на нього северовосточнорусского атнографіческого і діалектного (великоросійського) оточення? 3.

Як у світлі нових даних слід представляти лексичні, фразеологічні та граматичні зміни російської літературної мови в період так званого "другого югославян-ського впливу" (з кінця XIV по середину XVI ст.)? 4.

Коли і як в произносительной системі російської літературної мови (принаймні його народнокультур-ного типу) закріпилося акання? 5.

Чим пояснити посилення 'впливу та розширення функцій ділового мовлення в стилістиці давньоруської літератури XVI-XVII ст.? 6.

Яке співвідношення северновеліко-російських і южновелікорусскіх діалектних елементів в ділових і літературних пам'ятках російської літературної мови XVI і XVII ст.? 7.

В якому напрямку протікали процеси нормалізації російської літературної мови в XVI і XVII ст.? 8.

У чому полягає специфічне своєрідність співвідношення і взаємодії народнорусскіх і церковнослов'янських елементів у російській літературній мові XVI-XVII ст. порівняно з білоруським та українським літературними мовами того ж часу? 9.

Як було пристосоване до російської літературно-мовній практиці XVI і XVII ст. античне і середньовічне європейське учення про три «пологах гла-гомілки», про три стилях літературної мови? 10.

Чи можна знайти історичні аналогії між процесами розвитку російської літературної мови в пізній донациональной період і процесами розвитку літературних мов південного слов'янства (сербським, болгарським) в до-національну епоху? 11.

Яка була роль художньої літератури у розвитку російської літературної мови з другої половини XVI в. до початку XVIII в.? 12.

Як відбилося на процесах формування системи національного російської літературної мови розвиток стилів віршованої мови в XVIII в.? 13.

Як розвивався в XVII і XVIII ст. процес суспільного усвідомлення основного граматичного та лексико-Семан-тичного ядра російської літературної мови в рамках системи трьох стилів? 14.

Чи можна знайти деякі загальні закономірності в процесах взаємодії, синонімічного зіставлення і семантико-стилістичного протиставлення народних русизмів і книжкових "славянизмов" в історії російської літературної мови XVII і XVIII ст.? 15.

Як визначити і оцінити вплив стилістичної системи класицизму на розвиток російської літературної мови і "мови" російської художньої літератури XVIII в.? 16.

Яке було співвідношення системи трьох стилів літературної мови з жанровими стилями і з індивідуальними стилями письменників в поетиці російського класицизму XVIII в.? 17.

Яку роль у нормалізації граматичної системи російської літературної мови XVIII ст. зіграли граматичні праці (Адодурова, Ломоносова та ін.)? 18.

Як протікали процеси зсуву і змішання кордонів між трьома стилями в галузі літературної лексики та фразеології з другої половини XVIII в.? 19.

У чому полягала і як відбувалася нормалізація, а також стабілізація морфологічної системи російської літературної мови у XVIII ст. і на початку XIX в.? 20.

Чи можна відкрити систему або деякі ряди синтаксичної синонимики в конструктивних формах високого стилю, з одного боку, та середнього, а також простого, з іншого, в російській літературній мові другої половини XVIII в.? 21.

Якою мірою історично виправдано припущення, що середній стиль російської літературної мови XVIII ст. ліг в основу російської національно-мовної норми літературного висловлювання? 22.

Що таке "простий" або "низький" стиль в російській літературній мові другої половини XVIII в, які типи його розрізнялися в той час і які були межі його літературних коливань? 23.

Чим відрізнялися погляди Радищева,

Державіна і тгарамзіна на шляху подальшого розвитку мови російської художньої літератури та національного російської мови?

24. Як і коли склалися проізносітельние і граматичні норми літературно-розмовної форми російської національної мови? »

Відповіли на запитання анкети: С. П. Обнорский, Л. А. Булаховський,

Д. С. Лихачов, Н. І. Толстой, С. І. Котков, Н. А. Мещерський, А. Т. Кунгурова, А. І. Горшков, І. К. Матвеенко, Ю. А. Карпепко, А. Є. Супрун, Ф. П. Філін, П. С. Кузнєцов, В. В. Виноградов, І. П. Єрьомін, Вал. Вас. Іванов, Є. М. Борисова, В. І. Кодухов, В. Д. Левін (див.: ВЯ, 1959, № 5, 6; 1960, № 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1961, № 1, 2, 5).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " РОЛЬ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТА НОРМУВАННЯ РОСІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО МОВИ ДО КІНЦЯ 30-х РР. XIX В. (стор. 202-205) "
 1. БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ В. В. ВИНОГРАДОВА З ІСТОРІЇ РОСІЙСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО МОВИ 1.
  До історії лексики російської літературної мови. - В зб.: «Російська мова». Под ред. Л. В. Щерби. Нова серія, вип. 1, Л., «Academia», 1927, стор 90-118. 2. Нотатки про лексику «Житія Сави Освяченого». - «СБ ОРЯС », т. 101, № 3, 1928, стор 349-353. 3. Нариси з історії російської літературної мови XVII-XIX ст. Посібник для вищих пед. навч. завед. М., Учпедгиз, 1934. 288 стр. Те ж, 2-е
 2. Джерела та література
  Бердяєв Н. Душа Росії. - Л., 1990. Його ж. Духи російської революції / / З глибини: Збірник статей про російську революцію. - М.: Изд-во МГУ, 1990. Губанов В.М. Російський національний характер в контексті політичного життя Росії. - СПб., 1999. Ільїн І.І. Про російською національному самостояння / / Проф. І.І. Ільїн. Про прийдешню Росії: Вибрані статті. - Джордан-вілл, Нью-Йорк, США, 1991. Касьянова К. Про
 3. План
  Княжі мсждуусобіци на Русі 70-х - 90-х років XI. Російсько-половецькі відносини. Повстання 1113. Вплив соціального протесту на складання «Руської Правди». Князювання Володимира Мономаха. Суспільний лад Стародавньої Русі по «Руській Правді» короткій і розлогій редакцій. Процес формування великого феодального землеволодіння. Структура вотчини. Сільська громада Київської Русі по «Руській
 4. План
  Боротьба за владу в початку XI століття. Вокняжіння Ярослава. Боротьба Мстислава з Ярославом та відновлення єдності Русі. Зовнішня політика Ярослава Мудрого. Початок правління Ярославичів їх роль у формуванні законодавства Русі. Повстання 1068, 1071годов, вплив соціального протесту на складання «Руської Правди». Характеристика Короткої редакції «Руської Правди» як джерела. Економіка Київської
 5. Література
  Греков Б. Д. Київська Русь. М., 1953. Гумільов Л.М. Від Русі до Росії. М., 1992. Данилевський І.М. Стародавня Русь очима сучасників і нащадків (9-12 століть). М., 1998. . Рибаков Б.А. Київська Русь і Руські князівства. М., 1982. Свердлов М.Б. Суспільний лад стародавньої Русі в російській історичній науці 1 серпень - 20 століть. СПб. 1996. Свердлов М.Б. Від Закону Російського до Руській Правді. М. 1988. Свердлов
 6. Контрольні питання для СРС
  1. У чому специфіка російської філософії? 2. "Умом Россию не понять ...". У чому головна відмінність у поглядах західників і слов'янофілів? 3. Що таке "російська ідея"? 4. Як ви розумієте "філософію Всеєдності" В. Соловйова? 5. Яка роль православ'я в історії російської філософії? 6. У чому унікальність такого напрямку як російський космізм? 7. На основі поглядів слов'янофілів, Н.
 7. Національне питання
  - сукупність політичних, економічних, територіальних, правових, ідеологічних і культурних відносин між націями, національними групами і народностями в різних суспільно-економічних формаціях. У експлуататорському суспільстві національне питання породжується приватною власністю і прагненням до наживи, виникає в ході боротьби націй і народів за національне визволення і
 8. Література
  Греков Б.Д. Київська Русь. М., 1953. Гумільов Л.М. Давня Русь і Великий степ. М., 1992. Данилевський І.М. Стародавня Русь очима сучасників і нащадків (9-12веков). М., 1998. Плетньова С. А. Печеніги, торки, половці в південно-руських степах. М., 1967. Плетньова С. А. Кочівники середньовіччя. Пошуки історичних закономірностей. М., 1982. Рибаков Б. А. Київська Русь і Руські князівства. М., 1982.
 9. В. В. Виноградов. Історія російської літературної мови, 1978

 10. естетичного виховання У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
  Система художньо-естетичного виховання школярів реалізується насамперед у навчально-виховному процесі, що здійснюється на уроках і в позанавчальний час. Всі навчальні предмети, поряд з передачею дітям основ наук, своїми специфічними засобами вирішують завдання естетичного виховання. У цьому процесі своєрідна і нічим не замінна роль географії, математики, суспільствознавства,
 11. Література
  . XIX століття стало «золотим віком» російської класичної літератури. На початку століття основною тенденцією в літературі є зміна класицизму і сентименталізму новим течією - романтизмом, воспевающим відхід від повсякденності, прагнення до піднесеного ідеалу, його пошук в минулому. Цей напрямок проявляється у творах В.А. Жуковського, К.Ф. Рилєєва, ранніх творах А.С. Пушкіна і М.КХ
 12. Теми рефератів 1.
  Проблема людини в російської філософії 2. Російська ідея B.C. Соловйова 3. Російська ідея Н.А. Бердяєва 4. Проблема гармонії "людина-природа" в російській космизме (Н.Ф. Федоров, К.Е. Ціолковський, В.І. Вернадський, А.Л. Чижевський) 5. Доля Росії 6. Специфіка російської філософії в період еміграції 7. Вплив православ'я на російську філософію 8. Схід у євразійської думки 9. Російська
 13. Канон в релігії і мистецтві.
  Канон як якийсь звід правил, зразків, що є зразком для наслідування, може бути не Глава 3. Релігія в системі культурного універсуму тільки релігійним, а й художнім. Канон мистецький та релігійний народжуються як цілісність, яку важко розділити, але є в кожному з них своя специфіка. Художній канон, за висловом А.Ф. Лосєва, є «кількісно-структурна
 14. 10. Свобода творчості, вільний доступ до культурних цінностей
  Очевидно значення цих свобод для всебічного розвитку особистості людини. Однак у конституціях вони стали визначатися порівняно недавно - це свободи так званого другого покоління. Їх включення в конституції обумовлено тим, що розмножилися в середині XX століття тоталітарні режими (фашистські, комуністичні та ін.) характеризувалися в числі іншого прагненням правлячих груп
 15. 9.3. Криза культури і психічне здоров'я росіян
    Відомі факти великого числа психічних захворювань росіян потребують теоретичному осмисленні. Як пояснення часто посилаються на кризу російської культури і метаморфози особистості молодої людини, не справляється в плані вибору і самовизначення зі складними реаліями сучасного російського життя. При цьому зазвичай мова йде про статистику психічних захворювань, загальні закономірності
© 2014-2022  ibib.ltd.ua