Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяСпеціальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Курашвілі В.А. (ред.). ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА СПОРТСМЕНІВ ІННОВАЦІЙНІ технолігіі, 2008 - перейти до змісту підручника

На сьогоднішній день можна виділити три основні групи психологічних проблем спорту:

Перша група - соціально-психологічні проблеми керівництва , управління та організації спорту як соціального явища. До вивчення проблем цієї групи, а вони найбільш актуальні в сучасному спорті, психологія спорту практично ще не приступала. Створення відповідної системи знань у психології спорту, орга-

низация необхідних наукових досліджень - невідкладне завдання спортивних психологів.

Малюнок

Друга група проблем - психолого-педа-гогіческіе проблеми підготовки спортсменів у всьому її обсязі. Це психологічні проблеми спорту, виховання, навчання техніці і тактиці і проблеми педагогічного керівництва та управління підготовкою спортсменів.

У вирішенні цих проблем є лише окремі приватні спроби психологів-дослід-Ватель і психологів-методистів. У цілому ж дана група проблем залишається практично малодослідженою. Тим часом від їх рішення багато в чому залежить створення справді наукової спортивної педагогіки.

Третя група проблем - власне психологічні проблеми самої наукової дисципліни. Ці проблеми (розробка методичного апарату психології спорту, методів психологічного впливу) певною мірою розроблені і розробляються. Але ефективність такого роду розробок вкрай мала. Вирішення цих проблем буде ефективним у тому випадку, коли вони (результати їх розробки) органічно почнуть включатися у вирішення соціально-психологічних і психолого-педагогічних проблем спорту.

Три зазначені групи проблем спортивної психології в єдності та взаємодії покликані забезпечити професійну функцію даної дисципліни на сучасному і перспективному етапі її розвитку.

Намічені перспективи розвитку психології спорту в нашій країні пов'язані з перетворенням даної галузі знання в прикладну область особливої професійної діяльності, здатної активно сприяти прогресу вітчизняного спорту

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" На сьогоднішній день можна виділити три основні групи психологічних проблем спорту: "
 1. Курашвілі В.А. (ред.). ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА СПОРТСМЕНІВ ІННОВАЦІЙНІ технолігіі, 2008

 2. введенням
  сьогоднішнього дня - це одна зі сторін нашої сучасної культури і соціального життя суспільства, що має свій зміст, структуру, закономірності та механізми прояви. Видовищність спорту притягує до себе багатомільйонні маси людей. Спорт не тільки спортивна боротьба на аренах і доріжках стадіонів, це наш спосіб життя, в якій ми змагаємося кожен день, це сфера становлення особистості та
 3. СПИСОК
  спорт, 1991. 228 с. 4. Боген М.М. Навчання руховим діям. М.: Фізкультура і спорт, 1985. 193 с. 5. Курамшін Ю.Ф. Теорія і методика фізичної культури. Підручник. М.: Радянський спорт, 2003. 464 с. 6. Лук'яненко В.П. Фізична культура: основи знань: Навчальний посібник. М.: Радянський спорт. 2003. 224 с. 7. Лях В.І. Тести у фізичному вихованні школярів. М.: ТОВ «Фірма
 4. Малкіна-Пих І. Г.. Психологічна допомога в кризових ситуаціях - М.: Изд-во Ексмо. - 960 с., 2005

 5. Завдання спортивної психології
  можна пояснити не тільки браком фахівців у цій галузі, а й багатьма іншими причинами. Пильну увагу слід звернути психологічній науці та практиці на участь в організації та функціонуванні дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Сучасні спортивні школи представляють собою складні структурні утворення припускають застосування широкого кола фахівців. Це і тренери -
 6. Психологічні проблеми вилучення знань.
  Виділимо два шари психологічних проблем, що виникають у ході інтерв'ю: контактний і процедурний - і розглянемо їх
 7. Співпраця.
  Груп, створюються групи для вирішення певних завдань. Центр, фактично не потрібен. На етапі крутого перелому даній стадії відбувається криза, пов'язаний з психологічної відпрацюванням
 8. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ СПОРТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  ливість і необхідність виникнення психології спорту була обумовлена цілим рядом факторів. Це, насамперед, потреби практики масового фізкультурного руху і спорту, пов'язані з вирішенням завдань гармонійного духовного та фізичного розвитку людей та зростання майстерності спортсменів. Головні передумови - ідеї про психофізіологічному єдність людської природи, про всебічне вихованні
 9. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері культури, фізичної культури і спорту
  спорту: а) створюють умови для розвитку фізичної культури і спорту; б) організовують і проводять спортивні заходи; в) здійснюють будівництво, утримання та організацію роботи об'єктів і муніципальних установ фізичної культури і спорту (спортивних майданчиків, стадіонів, плавальних басейнів, спортивних шкіл та ін.); г) контролюють дотримання встановлених правил, нормативів і стандартів у
 10. Вердербер Р., Вердербер К.. Психологія спілкування. - СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК. - 320 с. (Серія «Головний підручник»), 2003

 11. Шнейдер Л.Б.. Сімейна психологія: Навчальний посібник для вузів. 2-е изд.-М.: Академічний Проект; Єкатеринбург: Ділова книга. - 768 с. - («Gaudeamus»), 2006

 12. І.В. Еркомайшвілі. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, 2004

 13. 50-і рр.. ХХ в. Концепція людських відносин - «Психологічний людина».
  Групи. Основні принципи - зняття напруженості, усунення конфліктів, колективізм, лояльність, участь у прийнятті рішень. У стилі керівництва відбувається орієнтація на людину і завдання. У функціях додаються соціально-психологічна допомога, вирішення конфліктів, підвищення
 14. Організація професійно - психологічної підготовки в правоохоронному органі
  можна очікувати різних видів непокори і протидії; спілкування з громадянами при вирішенні адміністративних питань, яке не приводило б до ускладнень; «приведення до тями» правопорушника методами психологічного впливу; приборкання буянили громадян, що доставляються до чергової частини, але продовжують конфронтаційні дії; організація руху транспорту і пішоходів в складних
 15. 7.2. Орієнтовна програма виїзного табору «ЛІДЕР»
  група учнів лайливо обговорює «гідності» одного з вчителів. Ваші дії. - Учень на уроці постійно вигукує, заважає вчителю вести урок. На 33-є зауваження в пориві гніву вчитель переходить на крик і виганяє порушника за двері. Розбір ситуації на: - педраді; - в Шкільної Думі; - батьківському комітеті. 4. Пісенна - привітання до Дня знань. 5. Реклама школи. 6.
 16. Висновок
  сьогоднішній день. Однак до теперішнього часу все більш виявляється необхідність в відомої переорієнтації психології спорту як галузі науково-прикладного знання. Є підстави говорити про те, що подальший перспективний розвиток психології спорту пов'язане з формуванням її як пізнавально-конструюючої дисципліни. {Foto38} Малюнок Це зумовлюється сучасною тенденцією розвитку
 17. 4.5. Біологічне різноманіття
  сьогоднішній день біорізноманіття планети виявлено далеко не повністю. За прогнозами, загальне число видів організмів, що живуть на Землі, становить не менше 5 млн. (а за деякими прогнозами - 15 і навіть 30 млн.). Невідомі види - це в основному мешканці тропіків з числа дрібних комах і грибів. Біорізноманіття Башкортостану, як і всієї планети, є найважливішим невідновних ресурсом,
 18. Чи можна встановлювати ненормований робочий день для працівників, зайнятих неповний робочий день?
  День встановлюватися не може.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua