Головна
ГоловнаЕкономікаРегіональна економіка → 
« Попередня Наступна »
А. Я. Алеева, Ю. Ю. Громов, О. Г. Іванова, А. В. Лагутін. ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ. Вступний курс. ВИДАВНИЦТВО ТГТУ.Тамбов, 2000 - перейти до змісту підручника

СКЛАД І СТРУКТУРА СВІТОВОГО XОЗЯЙСТВА

ТЕКСТ

Науково-технічна революція справила великий вплив на структуру світового господарства. Якщо до другої половини XX століття в світовому господарстві переважала аграрна структура, то в умовах НТР в економічно розвинених країнах почала складатися індустріальна структура.

Науково-технічна революція викликала великі зміни в структурі матеріального виробництва. Вони відбулися у зміні співвідношення між промисловістю та сільським господарством. Це викликано тим, що від розвитку промисловості залежить зростання продуктивності праці в усіх інших галузях господарства. Підвищення продуктивності праці в сільському господарстві призвело до того, що воно набуло більш індустріальний характер.

У структурі світової промисловості під впливом НТР відбувається поступове зростання частки обробних і зміна частки видобувних галузей.

На перший план все більше виходять новітні види машинобудування та хімічної промисловості, такі як виробництво електронно-обчислювальної техніки, аерокосмічної, лазерної техніки, обладнання для атомної енергетики і т.д.

Проте існують значні відмінності між економічно розвиненими і країнами, що розвиваються.

Слів і словосполучень Склад

Структура

Переважати

Аграрний

Співвідношення

Промисловість

Індустріальний Матеріальне виробництво Сільське господарство Переробна галузь Добувна галузь ВПРАВИ І ЗАВДАННЯ 1

Підберіть до даних дієсловам однокореневі слова .

Впливати, змінювати, розвивати, підвищувати, зростати, розрізняти. 2

Підберіть прикметники до іменників.

Революція, господарство, країна, структура, виробництво, характер, галузь, промисловість, техніка, енергетика, відмінності, зміни. 3

Вставте в пропозиції дані під рисою дієслова.

1) Науково-технічна революція. великий вплив на структуру світового господарства. 2) До другої половини XX століття в світовому господарстві ... аграрна структура. 3) В умовах НТР в економічно розвинених країнах ... індустріальна структура. 4) НТР ... великі зміни в структурі матеріального виробництва. 5) Від розвитку промисловості ... зростання продуктивності праці в усіх інших областях. 6)

Підвищення продуктивності праці в сільському господарстві ... до того, що воно ... більше індустріальний характер. 7) У структурі світової промисловості під впливом НТР ... поступове зростання частки обробних галузей. 8) На перший план ... новітні види машинобудування та хімічної промисловості. 9) Однак ... значні відмінності між економічно розвиненими і країнами, що розвиваються.

Надавати / надати, переважати, складатися / скластися, викликати / викликати, залежатиме, приводити / привести, набувати / придбати, відбуватися / статися, виходити / вийти, існувати. 4

Замініть дані пропозиції синонімічні.

1) НТР вплинула на структуру світового господарства. 2) В умови НТР в

економічно розвинених країнах складалася індустріальна структура. 3) Науково-технічна революція змінила структуру матеріального виробництва. 4) У структурі світової промисловості під впливом НТР зростає частка обробних галузей. 5) Сільське господарство стає більш індустріальним. 6) Однак економічно розвинені країни відрізняються від країн, що розвиваються. 5

Дайте відповідь на питання. 1)

Який вплив справила НТР на структуру світового господарства? 2)

Які зміни викликала НТР? 3)

У чому виражені зміни в структурі матеріального виробництва? 4)

Від чого залежить зростання продуктивності праці в усіх галузях господарства? 5)

До чого призвело підвищення продуктивності праці в сільському господарстві? 6)

Що відбувається в структурі світової промисловості під впливом НТР? 7)

Які галузі виходять на перший план? 8)

Що існує між розвиненими і країнами, що розвиваються в умовах НТР? 6

Складіть складний план тексту, використовуючи питання завдання 5. 7

Користуючись планом, розкажіть, що ви дізналися про склад і структуру світового господарства.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СКЛАД І СТРУКТУРА СВІТОВОГО XОЗЯЙСТВА "
 1. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Так що ж таке революція? Яке її вплив на життя суспільства? Сучасне, на наш погляд, досить змістовне визначення революції як суспільно-історічес-кого феномена дано в філософській праці М.Л. Тузова «Революція і історія» (Казань, 1991). Виходячи з досягнутого у вітчизняній і зарубіжній революціологіі і враховуючи наявні різночитання у визначенні революції, автор під
 2. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  Жовтневі події 1917 року стали подіями світового значення, але історики ще довго будуть сперечатися і розходитися в їх оцінках. Жовтень 1917 опинився в центрі гострої ідейної та політичної боротьби, що розгорнулася зараз в нашій країні. Більшість дослідників представляє жовтня 1917 революцію * не тільки як найважливіша подія XX століття, відбивало вікові устремління людства до свободи,
 3. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  До середини 80-х років у радянській історіографії історія громадянської війни незмінно розглядалася з позицій звитяжних переможців - «червоних» над «білими» та іноземними інтервентами . А в сталінський час вона була наповнена чималим числом міфів і легенд і одночасно умовчаннями про дійсні події, полководців і воєначальників. У військово-історичних дослідженнях, як правило, не
 4. Види міжнародного комерційного арбітражу. Інституційний арбітраж у Франції, Швеції і Великобританії.
  Існує два види міжнародного комерційного арбітражу: інституційний і ізольований. Інституційний арбітраж є постійно діючим органом, створеним, як правило, при торговій палаті, торговельно-промисловому союзі або асоціації. В основі його створення лежить установчий документ - статут, статут або положення, які й визначають правовий статус арбітражу, його
 5. Явище організованої злочинності.
  Організована злочинність - найскладніша та найбільш небезпечна форма злочинності, яка зазіхає на політичні, економічні, соціальні та правові сфери будь-якого суспільства. Проблема організованої злочинності, як зазначалося на VIII Конгресі ООН з попередження злочинності, є другою за ступенем важливості транснаціональної проблемою після екології. Аналізуючи проблему організованої
 6. Введення
  Світове співтовариство знаходиться в безперервному еволюційному процесі. Цей процес викликає зміни в науково-технічної, економічної, інформаційно-пізнавальної сферах, які в свою чергу викликають зміни в соціальній сфері, філософії та свідомості суб'єктів-індивідів. Зміни індивідуальної філософії, правосвідомості призводять до зміни громадської філософії та громадського
 7. 1.1. Громадянське суспільство і Армія: політичні, економічні, правові та соціальні правовідносини
  Досліджуючи форми, методи та напрямки реформування силових структур Росії на сучасному етапі розвитку, необхідно відзначити їх производность, вторинність від стану суспільства і держави: форми правління, форми політичного режиму, внутрішньої і зовнішньої політики і т. д., які в свою чергу залежать від стану світової спільноти. Факторів, що впливають на стан і тенденції
 8. 2.1. Реформування як засіб посилення цивільного контролю над силовими структурами
  Одним з основних напрямків діяльності щодо реформування армії та підпорядкування інтересам громадянського суспільства є встановлення громадянського контролю за її формуванням і функціонуванням. Тривалий час, перебуваючи в певних історичних умовах, Росія була змушена виділяти армію як особливий інститут держави. Як у дореволюційній Росії, так і в Радянській Росії армія мала
 9. Б. Промислові зразки
  Правова охорона промислових зразків може мати режими, подібні з патентною охороною, охороною авторських прав або товарних знаків. За патентної схемою охорони володар права отримує захист від використання даного промислового зразка як художньо - конструкторського рішення іншими особами, незалежно від того, чи створили вони його незалежно або скопіювали. За схемою охорони авторського
 10. § 1. Цивільне законодавство та його система. Інші джерела цивільного права
  Норми цивільного права своє безпосереднє вираження знаходять у статтях різних правових актів - законах, указах Президента Російської Федерації, постановах Уряду Російської Федерації та інших Юридичних формах, які прийнято іменувати джерелами цивільного права. Однак категорією цивільного законодавства охоплюється не вся сукупність названих форм, а лише частина з
© 2014-2022  ibib.ltd.ua