Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Ілларіонова Т.І., Гонгало Б.М., Алетнева В.А.. Цивільне право. Учеб. для вузов.М., НОРМА-ИНФА 1998 484 с., 1998 - перейти до змісту підручника

§ 1. Цивільне законодавство та його система. Інші джерела цивільного праваНорми цивільного права своє безпосереднє вираження знаходять у статтях різних правових актів - законах, указах Президента Російської Федерації, постановах Уряду Російської Федерації та інших Юридичних формах, які прийнято іменувати джерелами цивільного права. Однак категорією цивільного законодавства охоплюється не вся сукупність названих форм, а лише частина з них - закони.
Стаття 71 Конституції Російської Федерації віднесла цивільне законодавство до ведення Російської Федерації.
Відповідно до конституційного принципу поділу влади в Цивільному кодексі вперше сформульовано положення про склад цивільного законодавства, що має істотне значення і для інших галузей російського законодавства. Відтепер воно складається з Цивільного кодексу та прийнятих відповідно до нього інших федеральних законів. Отже, ніякі інші нормативні встановлення до складу цивільного законодавства не включаються. Це, зокрема, стосується актів Президента Російської Федерації, Уряду Російської Федерації, відомчих нормативних актів. Зустрічаються в Цивільному кодексі відсилання до "актів законодавства" (див., наприклад, ст. 4 ЦК) або "законодавству" (див., наприклад, ст. 5-6 ЦК) слід розуміти в буквальному сенсі як відсилання виключно до федеральним законам.
Виходячи з вищевикладеного можна сформулювати: цивільне законодавство - система (сукупність) федеральних законів, прийнятих законодавчим органом Російської Федерації в установленому порядку та спрямовані на встановлення, зміну, скасування і т. д. норм цивільного права.
У зв'язку з цим необхідно звернути увагу на три моменти. По-перше, на відміну від раніше вживається в широкому сенсі категорії законодавства, під яким у ряді випадків розумілася вся сукупність джерел цивільного права, в даний час аналогічне поняття використовується у суворій, буквальному його сенсі. По-друге, цивільне законодавство знаходиться виключно у веденні Російської Федерації. Це означає, що закони, які містять норми цивільного права, можуть бути прийняті лише Російською Федерацією. По-третє, саме за допомогою федеральних законів в даний час формується основний масив норм цивільного права, які мають вищу юридичну силу і пряму дію на всій території Російської Федерації.
Відповідно до ст. 76 Конституції РФ закони диференціюються на федеральні конституційні й федеральні закони, федеральні конституційні закони приймаються з питань, передбачених Конституцією Російської Федерації. Вони мають більшу юридичну силу порівняно з федеральними законами. Федеральні закони не можуть їм суперечити.
Серед федеральних конституційних законів найбільшої юридичну чинність має Конституція Російської Федерації. Будучи основним законом нашої країни, вона містить норми різних галузей права, в тому числі цивільного. Так, найважливіші положення, що стосуються регулювання відносин власності на території РФ, закріплені в ст. 35-36 Конституції РФ. Принципове значення мають норми, що проголошують право на життя, свободу та особисту недоторканність, недоторканність приватного життя, житла, особисту і сімейну таємницю, захист своєї честі і доброго імені, охорону гідності особистості та інших особистих нематеріальних благ (ст. 20-25 Конституції РФ) .
Друге після Конституції РФ місце в системі цивільного законодавства займає Цивільний кодекс Російської Федерації. В даний час діють дві його частини: частина перша прийнята Державною Думою 21 жовтня 1994 і введена в дію з 1 січня 1995 р., за винятком положень, для яких встановлені інші строки, частина друга прийнята Державною Думою 22 грудня 1995 і вступила в силу з 1 березня 1996
Частина перша ГК охоплює загальні положення, право власності та інші речові права, загальну частину зобов'язального права. Її структура в цілому спирається на об'єктивно сформовану систему цивільного права.
Частина друга ГК є необхідним розвитком частини першої. Вона являє собою розділ IV Цивільного кодексу "Окремі види зобов'язань" і включає 31 главу. Кожна глава містить норми про один з видів договорів (купівля-продаж, оренда, підряд, перевезення, позику і кредит, банківський рахунок, просте товариство і т. д.) або внед-ворних зобов'язань (дія в чужому інтересі без доручення, публічний конкурс , зобов'язання з заподіяння шкоди, зобов'язання внаслідок безпідставного збагачення). Одним із структурних принципів частині другій ДК є виділення в ній загальних норм, характерних для всіх різновидів найбільш значущих і типових договорів. В результаті такими договорами, як купівля-продаж, оренда, підряд, зберігання, присвячено по одній главі, в рамках якої виділено загальні положення та параграфи, що містять спеціальні встановлення про окремі різновиди кожного з названих договорів.
Цивільний кодекс Російської Федерації займає особливе місце в системі цивільного законодавства. Як галузевої кодифікований законодавчий акт він покликаний забезпечити однакове правове регулювання майново-вартісних і особистих немайнових відносин у ринкових умовах господарювання, закріпити найбільш важливі, принципові норми, що поширюються на всі суспільні відносини, що входять у предмет цивільного права, або на певні їх типові групи. ГК переслідує також мету забезпечити недоторканність і рівність захисту всіх форм власності, гарантувати розвиток підприємницької діяльності, захист прав і законних ий-тересов учасників цивільних правовідносин.
В системі цивільного законодавства зберігають своє значення також такі акти, як Основи цивільного законодавства Союзу РСР і республік і Цивільний кодекс РРФСР. Вони ознаменували собою найважливіші етапи в процесі розвитку нашого цивільного законодавства. Основи цивільного законодавства Союзу РСР і республік були затверджені Верховною Радою СРСР 31 травня 1991 і на території РФ почали діяти з 3 серпня 1992 До прийняття нового Цивільного кодексу РФ Основи цивільного законодавства застосовувалися на території РФ, за винятком положень, що встановлюють повноваження Союзу РСР у галузі цивільного законодавства, і в частині, що не суперечать хащами законодавству РФ, прийнятому після 12 червня 1990
Однак c січня 1995 (з дати введення в дію частини першої ДК) на території РФ не застосовуються: розділ 1 "Загальні засади", розділу 2 "Право власності. Інші речові права" і глава 8 "Загальні положення про зобов'язання" Основ цивільного законодавства, а з 1 березня 1996 втратив силу у цілому розділ 3 "Зобов'язальне право "згідно з частиною 2 ст. 3 Закону РФ від 26 січня 1996 р. № 15-ФЗ "Про введення в дію частини другої Цивільного кодексу Російської Федерації". У решти, вкрай незначною, частини Основи цивільного законодавства діють на території РФ лише остільки, оскільки не суперечать Цивільному кодексу РФ, іншому законодавству РФ.
Цивільний кодекс РРФСР діє з 1 жовтня 1964 (з наступними змінами та доповненнями). Відповідно до Постанови Верховної Ради РФ від 14 липня 1992 р. № 3301-1 "Про регулювання цивільних правовідносин у період проведення економічної реформи" положення ЦК 1964 р. застосовувалися до цивільних правовідносин, якщо вони не суперечили законодавчим актам Російської Федерації, прийнятим після 12 Червень 1990, та іншим актам, чинним в установленому порядку на території Російської Федерації. Під іншими актами малися на увазі передусім Основи цивільного законодавства 1991 р. В даний час відповідно до ст. 2 Федерального закону "Про введення в дію частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації", а також ст. 2 Федерального закону "Про введення в дію частини другої Цивільного кодексу Російської Федерації" визнаний втратили чинність з 1 січня 1995: преамбула, розділ 1 "Загальні засади", розділу 2 "Право власності" і підрозділ 1 "Загальні положення про зобов'язання" розділу 3 "Зобов'язальне право" ЦК 1964 р., а з 1 березня 1996 втратив силу у цілому розділ 3 "Зобов'язальне право" ЦК 1964 р.
Таким чином, ЦК 1964 р. в даний час діє лише в тій частині, яка не перекривається частинами першою і другою нового ЦК. Однак і в цій залишилася невеликої частини ЦК 1964 р. застосовується остільки, оскільки не суперечить новому ЦК.
Необхідно також звернути увагу на те, що і інші правові акти Російської Федерації, а також законодавство Союзу РСР, що діє на території Російської Федерації в межах і порядку, встановлених Конституцією Російської Федерації, постановою Верховної Ради РРФСР від 12 грудня 1991 "Про ратифікацію Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав", постановами Верховної Ради Російської Федерації від 14 липня 1992 р. "Про регулювання цивільних правовідносин у період проведення економічної реформи", 3 березня 1993 р. "Про деякі питання застосування законодавства Союзу РСР на території Російської Федерації "застосовуються лише остільки, оскільки вони не суперечать частинам першій і другій Цивільного кодексу РФ.
Крім федеральних конституційних законів і ГК в систему цивільного законодавства входять також федеральні закони, що регулюють окремі види суспільних відносин, що включаються в предмет цивільного права. До числа таких законодавчих актів можуть бути віднесені: Федеральний закон від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ "Про акціонерні товариства", який визначає порядок створення і правове положення акціонерних товариств, права та обов'язки акціонерів, їх захист; Федеральний закон від 12 січня 1996 р. № 7-ФЗ "Про некомерційні організації", регулюючий правове становище, порядок створення, діяльності, реорганізації та ліквідації некомерційних організацій як юридичних осіб; Закон РФ від 27 листопада 1992 р. № 4015-1 "Про страхування", що регламентує відносини між страховими організаціями та громадянами, підприємствами, установами, організаціями, відносини страхових організацій між собою та ін; Закон РФ від 9 липня 1993 р. № 5351-1 "Про авторське право і суміжні права", що регулює відносини, що виникають у зв'язку зі створенням і використанням творів науки, літератури і мистецтва, фонограм, виконань, постановок, передач та ін об'єктів авторського права і суміжних прав; Закон РФ від 28 травня 1992 № 2859-1 "Про поставки продукції і товарів для державних потреб", що встановлює загальні правові та економічні правила формування, розміщення і виконання на контрактній (договірній) основі замовлень на закупівлю і поставку продукції для державних потреб.
Крім федеральних законів, що визначають цивільний оборот, відповідне місце належить указам Президента Російської Федерації та актам Уряду Російської Федерації. Необхідність прийняття названих правових актів обумовлена наступними обставинами. По-перше, незважаючи на те, що Цивільний кодекс визначив коло від-
ношений, регульованих лише федеральними законами, в даний час багато з них ще не прийняті і відповідні відносини регламентуються актами Президента Російської Федерації, Уряду Російської Федерації, які діяли ще до вступу в силу нового Цивільного кодексу. Одноразово замінити їх законами практично неможливо. По-друге, укази Президента Російської Федерації, акти Уряду Російської Федерації виконують і свою, специфічну регулятивну функцію. У ряді випадків норми, що містяться в цих актах, деталізують (конкретизують) правові встановлення законів. Крім того, ряд законів містить прямі відсилання до іншим правовим актам, які безпосередньо мають врегулювати відповідні моменти, і т. д. Однак у кожному разі укази Президента Російської Федерації та акти Уряду Російської Федерації не можуть виходити за рамки загальних напрямів, встановлених законодавством, суперечити його звичаями.
Серед численних указів Президента Російської Федерації чимало таких актів, які містять в собі норми цивільного права. Наприклад, Указ Президента Російської Федерації від 20 грудня 1994 р. № 2204 "Про забезпечення правопорядку під час здійснення платежів за зобов'язаннями за поставку товарів (виконання робіт або надання послуг)", Указ Президента Російської Федерації від 2 червня 1994 р. № 1114 "Про продаж державних підприємств-боржників "^ та інші. На підставі та на виконання законів, указів Президента Російської Федерації Уряд Російської Федерації має право приймати постанови, які містять норми цивільного права. Так, постановою Уряду Російської Федерації від 15 травня 1995 р. № 469 затверджено Положення про продаж на аукціоні майна ліквідованих та ліквідованих державних та муніципальних підприємств, постановою Уряду Російської Федерації від 6 липня 1994 р. № 801 затверджено Правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів ". Зазначені та інші постанови Уряду Російської Федерації не повинні суперечити Конституції Російської Федерації, федеральним законам і указам Президента Російської Федерації. Інакше вони у відповідній частині не підлягають застосуванню.
 Згідно п. 7. ст. 3 Цивільного кодексу РФ міністерства та інші федеральні органи виконавчої влади можуть видавати відомчі акти, які містять норми цивільного права.
 Зазначене право піддано досить жорсткої регламентації: такі акти видаються лише у випадках і в межах, передбачених ЦК, іншими законами та іншими правовими актами (укази Президента Російської Федерації, постанови Уряду Російської Федерації). Наприклад, ряд актів Центрального банку РФ, що відносяться до регулювання валютних відносин, прийнятий на основі ст. 9 Закону РФ "Про валютне регулювання та валютний контролів На виконання постанови Уряду Російської Федерації від 7 червня 1995 р. № 561 Міністерством РФ у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих, Міністерством будівництва РФ і Міністерством фінансів РФ 10 липня 1995 г . затверджено Порядок і умови видачі державних житлових сертифікатів.
 Нормативні акти міністерств та інших федеральних органів виконавчої влади, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян, а також будь-які міжвідомчі акти підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції Російської Федерації. Такі акти повинні бути опубліковані не пізніше 10 днів після реєстрації. Акти, які не пройшли державну реєстрацію, а також зареєстровані, але не опубліковані в установленому порядку, не підлягають застосуванню як не вступили в силу.
 Відповідно до Правил підготовки нормативних і правових актів федеральних органів виконавчої влади та їх державної реєстрації, затвердженими постановою Уряду РФ 13 серпня 1997, федеральні органи виконавчої влади видають правові акти у вигляді постанов, наказів, розпоряджень, правил, інструкцій і положень. Нормативні акти міністерств та інших федеральних органів виконавчої влади Російської Федерації набувають чинності з моменту їх офіційного опублікування в газеті "Российские вести".
 Органи влади та управління суб'єктів Російської Федерації, а також муніципальні освіти не має права видавати нормативні акти, які містять норми цивільного права.
 Перехід до ринкових умов "господарювання обумовлює необхідність більш тісної інтеграції Російської Федерації в систему світової спільноти. Згідно п. 4 ст. 15 Конституції РФ загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори Російської Федерації є складовою частиною її правової системи. Міжнародні договори Російської Федерації застосовуються до відносин, що входять у предмет цивільного права, безпосередньо, крім випадків, коли з міжнародного договору випливає, що для його застосування потрібно видання внутрішньодержавного акта. Причому відповідно до абз. 2 п. 2 ст. 7 ЦК, якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цивільним законодавством, діють правила міжнародного договору. Це, безумовно, важливе встановлення, на якому грунтуються економічні та інші зв'язки в системі світової спільноти.
 Звичаї ділового обороту, норми моралі і моральності. Крім законодавства, інших правових актів, актів міністерств та міжнародних договорів Цивільний кодекс Російської Федерації як допоміжне джерело права особливо виділяє звичаї ділового обороту. Згідно п. 1 ст. 5 ГК звичаєм ділового обороту визнається склалося і широко застосовується в якій-небудь галузі підприємницької діяльності правило поведінки, не передбачене законодавством, незалежно від того, зафіксовано воно в якомусь документі. Характерними ознаками зазначеного визначення є наступні: а) йдеться про постійне, сформованому і досить певному правилі поведінки; б) таке правило є широко застосовуваним до досить великому колу учасників цивільних відносин; в) застосування звичаю ділового обороту обмежене рамками підприємницької діяльності; г) назване правило поведінки не передбачено законодавством; д) звичай ділового обороту не обов'язково повинен бути зафіксований в певному документі.
 Загальне правове значення звичаю ділового обороту визначено в ст. 5-6 Цивільного кодексу. У випадках, коли відносини, що входять у предмет цивільного права, не врегульовані законодавством або угодою сторін, діє звичай ділового обороту. Однак якщо останній суперечить обов'язковим для учасників відповідних відносин положенням законодавства або договором, він застосовуватися не повинен.
 Звичаї ділового обороту не можна ототожнювати з діловими звичаями. Тут щонайменше необхідно звернути увагу на два моменти. По-перше, звичаї ділового обороту ГК офіційно визнані як джерела цивільного права. Ділові звичаї, під якими розуміються усталені в цивільному обороті правила поведінки, набувають юридичну силу лише в таких випадках, коли держава правовим актом прямо санкціонує їх, як це було зроблено в п. 2 ст. 57 Основ цивільного законодавства (ст. 168 ЦК 1964 р.), згідно з яким зобов'язання повинні виконуватися належним чином і у встановлений строк відповідно до умов договору та вимог законодавства, а за відсутності таких - відповідно до звичайно ставляться. По-друге, сфера застосування звичаїв ділового обороту (підприємницька діяльність) значно вже галузі функціонування ділових звичаїв (цивільний оборот).
 Норми моралі і моральності самі по собі не є джерелами цивільного права. Однак звідси не випливає, що вони зовсім не мають значення для цивільного законодавства. Будучи закріпленими у відповідних актах, вони набувають сили правових установлений. Але навіть і тоді, коли вони прямо не відображені в законодавстві, норми моралі і моральності важливі для з'ясування змісту цивільного законодавства, а отже, і для правильного застосування містяться в ньому норм. Наприклад, норми моралі і моральності сприяють правильному тлумаченню ст. 169 ЦК (про нікчемною угоді, укладеної з метою, завідомо суперечною основам правопорядку і моральності).
 Пленум Верховного Суду Російської Федерації і Пленум Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації на основі узагальнення матеріалів практики дають судове тлумачення законодавства, роз'яснюють, як його слід застосовувати до відповідних цивільних відносин. Такі роз'яснення зазвичай виражаються у вигляді постанов судових пленумів. Останні є обов'язковими для судових органів. Проте вищі судові органи не можуть встановлювати нові норми, а правомочні лише роз'яснювати, тлумачити чинні нормативні встановлення. Тому постанови судових пленумів, при всій їх важливості для правозастосовчої практики, не можна відносити до джерел цивільного права.
 Чи не є джерелом цивільного права і судова практика, під якою розуміється склалося однакове рішення судами тієї чи іншої категорії справ. Разом з тим судова практика забезпечує однакове розуміння і застосування цивільного законодавства судовими органами, законність і правопорядок у суспільстві.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 1. Цивільне законодавство та його система. Інші джерела цивільного права"
 1. Зміст
    цивільного права. Предмет і метод регулювання 4 § 2. Принципи цивільного права 14 § 3. Структура галузі цивільного права. Функції цивільного права 16 § 4. Наука цивільного права 19 Глава 2. Джерела цивільного права 21 § 1. Цивільне законодавство та його система. Інші джерела цивільного права 21 § 2. Дія цивільного законодавства. Застосування цивільного
 2. 2. Проблеми науки і культури
    цивільних прав, а тисячі виїхали самі. Серед них Віктор Некрасов, Ернст Невідомий, Ілля Кабаков, Михайло Шемякін, Юрій Любимов, Галина Вишневська, Мстислав Ростропович, Дмитро Прігов, Фелікс Горенштейн та інші. На відміну від дисидентів, які орієнтувалися на західне мистецтво, в Росії в застійні роки сформувалася група письменників, яких надалі стали називати «деревенщиками»
 3. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
    цивільних правовідносин (економічні суперечки) або з адміністративних правовідносин. Про місце і роль арбітражного процесуального права в системі права, а також про необхідність існування арбітражної процесуальної форми в науці висловлювалися різні точки зору. Аргументи «за»: 1. На думку прихильників Н.Б. Зейдер, Л.Ф. Лісницький і НІ. Клейн, специфіка економічної діяльності
 4. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
    цивільно - правових відносин з участю іноземних громадян або іноземних юридичних осіб або цивільно - правових відносин, ускладненим іншим іноземним елементом, в тому числі у випадках, коли об'єкт цивільних прав перебуває за кордоном, визначається на підставі міжнародних договорів РФ, ГК РФ, інших законів та звичаїв, що визнаються в РФ. Якщо відповідно до ГК РФ неможливо
 5. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
    цивільні особи, що підписують перший контракт на проходження служби в офіцерських посадах; кадрові офіцери інших категорій, які бажають перейти в I-у категорію. Деякі особливості повинні мати контракти, підписані курсантами ВУ. Держава, витрачаючи величезні кошти на підготовку офіцерів, не передбачило цивільно-правової відповідальності за невиконання або порушення курсантами
 6. 4. Колізійні норми зовнішньоекономічних угод
    цивільно-правових відносин, регламентація яких не врегульована, а також у разі необхідності здійснення вибору між нормами права. Необхідність у застосуванні колізійного методу може виникати як у випадку неідентичності законодавства різних правових систем з одного й того ж питання, так і в разі їх абсолютної подібності. Тобто, для винесення рішення на основі
 7. § 2. Складові елементи права власності
    цивільне законодавство і допускає окремі обмеження стосовно до суб'єктивного права власності, саме це право завжди залишається найбільш повним речовим правом. Наявність у праві власності найбільшого числа юридичних можливостей, що дозволяють власнику всебічно впливати на річ, викликає складності у визначенні цього суб'єктивного права, в точної змалюванні його
 8. § 1. Цивільне законодавство та його система
    цивільного права знаходять своє вираження в статтях різних правових нормативних актів (надалі - нормативні акти або правові акти), які прийнято іменувати джерелами цивільного права. Зазначені нормативні акти в сукупності утворюють цивільне законодавство. Разом з тим слід мати на увазі, що в ЦК поняття "цивільне законодавство" використовується у вузькому сенсі. Стаття
 9. § 2. Дія цивільного законодавства
    цивільного законодавства у часі. Вміщені в цивільному законодавстві норми права покликані регулювати суспільні відносини, що становлять предмет цивільного права. Цивільне законодавство періодично оновлюється і в ньому з'являються нові норми цивільного права, а застарілі норми припиняють своє існування. З іншого боку, на території Російської Федерації
 10. § 2. Континентальна система
    цивільно-правових систем. В даний час цивільне право розвивається в рамках окремих держав, які хоча і слідують в основному колишнім традиціям, але творять громадянське право виходячи зі своїх особливостей. Що ж до римського права (в тому числі модернізованого), то воно прямо не застосовується в жодній країні. Однак ступінь його впливу на правову життя настільки велика, що воно на
© 2014-2022  ibib.ltd.ua