Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Ілларіонова Т.І., Гонгало Б.М. , Алетнева В.А.. Цивільне право. Учеб. для вузов.М., НОРМА-ИНФА 1998 484 с., 1998 - перейти до змісту підручника

§ 2. Дія цивільного законодавства. Застосування цивільного законодавства за аналогієюПід дією цивільного законодавства у часі розуміється специфічна форма його юридичного буття, що охоплює собою початковий момент, з якого закон набирає чинності, відносини, на які він поширюється, момент закінчення його дії . Порядок введення в дію цивільних законів здійснюється відповідно до Федерального закону від 14 червня 1994 р. № 5-ФЗ "Про порядок опублікування і набрання чинності федеральних конституційних законів, федеральних законів, актів палат федерального Зборів".
На території Російської Федерації застосовуються тільки ті федеральні конституційні, федеральні закони, які офіційно опубліковані. Згідно ст. 4 Федерального закону від 14 червня 1994 р. № 5-ФЗ офіційним опублікуванням федерального конституційного закону, федерального закону вважається перша публікація його повного тексту в "Російській газеті" або "Зборах законодавства Російської Федерації".
Датою прийняття федерального закону вважається день прийняття його Державною Думою в остаточній редакції. Датою прийняття федерального конституційного закону вважається день, коли він схвалений палатами Федеральних Зборів в порядку, встановленому Конституцією Російської Федерації.
Відповідно до ст. 6 Федерального закону від 14 червня 1994 р. № 5-ФЗ федеральні конституційні закони, федеральні закони вступають в силу одночасно на всій території Російської Федерації після закінчення десяти днів після дня їх офіційного опублікування, якщо самим законом не встановлено інший порядок.
Як правило, всі норми закону вступають в силу одночасно. Однак стосовно до великих за обсягом і значенням цивільним законам може бути зроблено відступ від зазначеного правила. Так, гл. 17 ГК набуває чинності з моменту введення в дію Земельного кодексу Російської Федерації.
Згідно п. 1 ст. 4 ГК акти цивільного законодавства не мають зворотної сили і застосовуються до відносин, які виникли після введення їх у дію. Однак із загального правила: "закон зворотної сили не має" є винятки. По-перше, в самому законі може бути передбачено, що його дія поширюється і на відносини, що виникли до введення його в дію. Наприклад, згідно зі ст. II Федерального закону "Про введення в дію частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації" дію ст. 234 (набувальна давність) поширюється і на випадки, коли володіння майном почалося до 1 січня 1995 р. і продовжується в момент введення в дію частини першої Кодексу. По-друге, за так званими триваючим правовідносин (житлове зобов'язання; авторські правовідносини; зобов'язання з відшкодування роботодавцем шкоди, заподіяної здоров'ю працівника тощо), сформованим до введення в дію акта цивільного законодавства, він застосовується до прав та обов'язків, що виникли після його введення в дію. По-третє, якщо після укладення договору прийнятий закон, що встановлює обов'язкові для сторін інші правила, ніж ті, які діяли при укладенні договору, умови
договору втрачають чинність лише в тому випадку, коли в законі встановлено, що його дія поширюється на відносини, що виникли з раніше укладених договорів (п. 2 ст. 422 ЦК).
Також, як і закони, укази Президента Російської Федерації та постанови Уряду Російської Федерації підлягають обов'язковому опублікуванню, за винятком окремих актів, що містять відомості, що відносяться до державної таємниці. Офіційним опублікуванням указів Президента Російської Федерації, постанов Уряду Російської Федерації вважається їх опублікування в "Зборах законодавства Російської Федерації", "Російській газеті" і "Російських вістях". Акти Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації можуть бути передані в установленому порядку Адміністрацією Президента Російської Федерації для опублікування в інших органах друку, оприлюднення по телебаченню, радіо, передачі по каналах зв'язку, а також розіслані відповідним державним органам. Однак це не є їх офіційним опублікуванням і здійснюється з метою оперативного доведення правових актів до відома осіб.
Акти Президента Російської Федерації, що мають нормативний характер, набувають чинності на всій території Росії одночасно після закінчення семи днів після їх опублікування в "Зборах законодавства Російської Федерації", "Російській газеті" або "Російських вістях" . Акти Уряду Російської Федерації набувають чинності з дня їх підписання. Однак зазначені терміни не застосовуються в тих випадках, коли при прийнятті акта відповідно Президентом Російської Федерації або Урядом Російської Федерації встановлено інший термін введення його в дію.
Якщо в законі встановлений термін його дії, то такий правовий акт втрачає юридичну силу з моменту настання зазначеного в ньому строку. Найчастіше цей термін заздалегідь не визначений, і в такому випадку закон втрачає силу або в результаті його прямий скасування, або у зв'язку з прийняттям нового закону, який скасовує чи змінює зміст раніше діючого.
Дія цивільного законодавства у просторі і по колу осіб. Як було зазначено вище, цивільне законодавство знаходиться у веденні Російської Федерації. Це принципово важливе положення обумовлює те, що дія його поширюється на всю територію Російської Федерації. Проте з цього правила є виняток: в самому законі може бути обмежена територія, на яку поширює свою дію цей закон (наприклад, тільки на райони Крайньої Півночі і прирівняні до них місцевості).
За загальним правилом, цивільне законодавство поширюється на всіх осіб, що знаходяться на території Російської Федерації. До них відносяться громадяни, юридичні особи, сама Російська Федерація, суб'єкти Російської Федерації, муніципальні освіти. Зазначене правило застосовується також і до відносин з участю іноземних громадян, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб, якщо інше не передбачено федеральними законами.
З цього загального правила дії закону по колу осіб є два винятки.
Перше полягає в тому, що в самому законі прямо може бути зазначено коло осіб, на яких поширюються містяться в ньому норми права. Наприклад, в законі сказано, що він поширюється лише на громадян або тільки на юридичні особи або на якусь певну категорію громадян або юридичних осіб. Коло осіб може бути визначений з використанням негативних прийомів, коли в законі сказано, на кого він не поширюється.
Другий виняток може випливати зі змісту закону. Так, зі змісту Федерального закону "Про поставки продукції для федеральних державних потреб '" випливає, що він застосуються тільки до відносин, учасниками яких є юридичні особи.
Застосування цивільного законодавства за аналогією. Згідно п. 1 ст. 6 Цивільного кодексу у випадках, коли суспільні відносини, що входять у предмет цивільного права, прямо не врегульовані законодавством або угодою сторін і відсутня застосовуваний до них звичай ділового обороту, до таких відносин, якщо це не суперечить їх суті, застосовується громадянське законодавство, що регулює подібні відносини . Застосування цивільного законодавства за аналогією можливо, таким чином, при дотриманні наступних умов:
1. Мається майнове або особисте немайнове ставлення, яке відноситься до предмету цивільного права.
2. Дане відношення прямо не врегульовано законодавством або угодою сторін і відсутня застосовуваний звичай ділового обороту.
3. Мається норма цивільного права, яка регулює подібне суспільне ставлення.
4. Застосування такої норми права не повинно суперечити суті зазначеного громадського відносини.
При неможливості використання аналогії закону права та обов'язки сторін визначаються виходячи з загальних засад цивільного законодавства (аналогія права) та вимог сумлінності, розумності та справедливості (п. 2 ст. 6 ЦК). Для застосування аналогії права, крім першого і другого умови, про які говорилося вище, необхідно третього: відсутність норми права, регулює подібне суспільне ставлення.
Потреба в застосуванні аналогії закону виникає на практиці рідко. У ще більшій мірі це відноситься до аналогії права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Дія цивільного законодавства. Застосування цивільного законодавства за аналогією "
 1. Зміст
  дійсності угод 176 § 4. Класифікація угод 178 § 5. Загальні положення про недійсність угод 182 § 6. Угоди з вадами суб'єктного складу 188 § 7. Угоди з вадами волі 191 § 8. Угоди з вадами форми 199 § 9. Угоди з вадами змісту 202 § 10. Недійсність уявних і удаваних угод 206 Глава 11 Представництво і довіреність 207 Глава 12 Терміни в цивільному
 2. 1. ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  чинне процесуальне законодавство, не може бути повністю вільною від різного роду прогалин. У випадку їх виявлення той чи інший процесуальний питання може бути вирішений судом шляхом застосування аналогії процесуального закону або права. Обидва зазначених прийому подолання прогалин у праві можуть бути успішно застосовані судом лише на базі принципів процесуального права. Багато хто з
 3. 60. Прогалини в праві. Дійсні та уявні прогалини в праві. Усунення і подолання прогалин у праві.
  Діючих нормативно-правових актах необхідних юридичних норм. Пробіл у законі - це повна або часткова відсутність необхідних юридичних норм у даному законі. Причини прогалин: 1) невміння законодавця відобразити в нормативних актах усе різноманіття сучасних життєвих ситуацій, що вимагають правового регулювання (первісна пробельность); 2) невміння законодавця передбачити
 4. § 1. Поняття злочину
  дію, тобто мало значення родового поняття. Аналогічне потрібно сказати і про терміни "лихі справа" (Судебник Івана Грозного), "злу справу" (Соборні Покладання 1649 року) і т. д. Разом з тим вже в середньовічних статутах і статутних грамотах починають вживатися словосполучення типу: "хто переступить оці правила "(Статут князя Володимира Свя-тославіча. Синодальна редакція)," а хто заставлений моє
 5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  дію Конституції РФ і роль судів / / Держ- во і право. - 1996. - № 4. - С. 4-7. Міхеєнко М. М. та ін. Порівняльне суднового право. - К., 1993. Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ. Учеб. посібник / За ред. М. К. Треушнікова. - М., 1995. Паліюк В. П. Цивільний процес: Курс лекцій. - Миколаїв, 1996. Протасов В. Н. Основи общепроцессуальной теорії. - М., 1991. Рижаков
 6. У. Кримінально-правова охорона прав патентовласника
  діяв з завідомим умислом, що запатентований винахід, правообладание яким було порушено, дійсно відповідає винахідницькому рівню, що воно відповідає вимозі новизни і пр. Відсутність впевненості, безумовно, значно ускладнює доведення злочинного умислу при порушенні патентних прав. Поряд з цивільно-правовими санкціями російське законодавство
 7. § 3. Принципи цивільного права
  дії, не заборонені законом. Зокрема, громадяни та юридичні особи, наділені загальною правоздатністю, можуть займатися будь-якими видами підприємницької та іншої діяльності, не забороненої законом (ст. 18, 49 ЦК). Іншим проявом розглянутого принципу є та обставина, що більшість норм цивільного права носить диспозитивний характер. Застосування цих норм цілком
 8. § 3. Застосування цивільного законодавства
  дійсна "і т.п. У тому випадку, якщо у статтях нормативних актів цивільного законодавства відсутні будь орієнтири, що дозволяють виявити характер правової норми, останній визначається виходячи з застосовних до неї способів тлумачення. Тлумачення цивільно-правових норм. Під тлумаченням цивільно-правової норми розуміється з'ясування її змісту (сенсу) шляхом усунення
 9. § 3. Англо-американська система
    діє. Замість нього встановлений принцип, згідно з яким кількість, а значить, і зміст прав власності, що належать кільком особам стосовно однієї і тієї ж речі, може бути визначено угодою (волею) учасників. У цьому ще одна особливість англо-американського права на відміну від континентального, де види і зміст речових прав зафіксовані об'єктивним правом. Поділ
 10. § 2. Умови дійсності угод
    дійсності. Недійсність угоди означає, що за цим дією не зізнається значення юридичного факту, у зв'язку з чим недійсний правочин не може породити юридичні наслідки, які сторони мали на увазі при укладанні угоди. Тим часом недійсна угода призводить до певних юридичних наслідків, пов'язаних з усуненням наслідків її недійсності.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua