Головна
ГоловнаЕкономікаРегіональна економіка → 
« Попередня Наступна »
Мишуров С.С., щукові В.Н.. Основи регіоналістики., 2003 - перейти до змісту підручника

4.3. Соціальна політика в регіоні.


Метою розвитку економіки є забезпечення високої якості життя народу, стан соціальної сфери, економічної безпеки країни. Соціальна політика держави зачіпає широкий спектр проблем: це сфера праці і відпочинку, освіти і культури, соціального забезпечення та охорони здоров'я, споживання та побуту. Завдання соціальної політики держави полягають у захисті соціальних прав народу, пом'якшення негативних соціальних наслідків переходу до ринкової економіки, протидія негативним явищам.
В даний час для Росії характерні досить гострі соціальні проблеми:
невисокий рівень життя основної частини населення. Масовий шар бідняків становить 60-65%, 40 млн. чол. перебуває за межею бідності;
висока нерівномірність доходів, розшарування населення - (1,5-3% населення зосередило у себе майже весь економічний потенціал країни);
спостерігається депопуляція населення: смертність перевищує народжуваність удвічі, щорічно населення Росії убуває на 700 тис. чоловік;
зростання негативних соціальних явищ: наркоманії, безпритульності, небезпечних хвороб.
Соціальна політика держави повинна бути орієнтована, насамперед на збільшення доходів громадян. Стратегічною метою Російської соціальної політики на найближчу перспективу оголошено досягнення середовищ-неєвропейського рівня споживання. Урядом Росії пропонується політика, так званого, субсидіарного держави: соціальна допомога розповсюджується тільки на тих, хто її потребує (пенсіонери, інваліди, учні), для працездатної частини населення передбачається створення умов, щоб вони самі могли заробити життєві блага. Конкретними напрямами соціальної політики урядової програми є:
адресність пільг. В даний час спостерігається розпорошення коштів, що спрямовуються на соціальну допомогу, 70% населення має ті чи інші пільги;
пенсійна реформа: перехід до накопичувальної системи, підвищення розміру пенсій;
модернізація освіти: перехід в майбутньому на 12-річну освіту, підвищення якості освіти;
безкоштовне забезпечення житлом пільгових категорій населення (молоді, військовослужбовців і т. п.);
житлово-комунальна реформа. Соціально-орієнтована економіка передбачає високорозвинену
систему захисту населення. Соціальний захист населення - це система державної підтримки населення, гарантія прав в області рівня та якості життя. У світовій практиці інструменти соціального захисту поділяються на страхування та соціальну допомогу. Страхування поширюється на працюючу частину населення. З цією метою створено ряд позабюджетних фондів.
Пенсійний фонд призначений для виплат державних пенсій і надання матеріальної допомоги престарілим і непрацездатним громадянам. Він формується за рахунок страхових внесків роботодавців у складі єдиного соціального податку (ЄСП), визначеного з 1.01.2001 р. у розмірі 28% фонду оплати праці.
Фонд соціального страхування забезпечує виплату всіх видів допомог: у разі втрати працездатності, смерті годувальника тощо Кошти даного фонду також утворюються за рахунок страхових внесків роботодавців (у складі ЄСП).
Фонди обов'язкового медичного страхування утворюються у складі федерального ФОМС та територіального ФОМС. За рахунок коштів даних фондів здійснюється фінансування установ охорони здоров'я і надання медичної допомоги населенню. Фонди формуються за
рахунок страхових відрахувань роботодавців у розмірі 3,6% до нарахованої суми оплати праці у складі ЄСП (0,2% - ФФОМС і 3,4% - ТФОМС).
Однією з форм соціального захисту населення є індексація грошових доходів і заощаджень населення, оскільки в умовах високої інфляції (зростання цін на товари і послуги) реальні доходи суттєво знижуються. Мета індексації - підтримати купівельну спроможність грошових доходів (зарплати, пенсій, стипендій) і заощаджень громадян шляхом їх періодичного збільшення. З цією метою розраховується індекс споживчих цін на товари та послуги і цін прожиткового рівня для різних категорій населення (працездатних громадян, пенсіонерів, дітей до 16 років). Поріг індексації - значення індексу прожиткового мінімуму, з якого починається індексація, встановлений наразі в розмірі 6%.
Мінімальний споживчий бюджет визначається прожитковим мінімумом і являє собою вартісну оцінку мінімального натурального набору споживчих товарів, а також послуг, з урахуванням витрат на податки та інші обов'язкові платежі. Його величина встановлюється як в цілому по країні, так і по регіонах, у відповідності з федеральним законом 1997 р. «Про прожитковий мінімум Російській Федерації» та постановою уряду Російської Федерації 1999 р. «Методичні рекомендації з визначення споживчого кошика для основних соціально-демографічних груп населення ».
Споживчий кошик включає в себе 25 найменувань найбільш поширених споживчих товарів і послуг: мінімальних наборів продуктів харчування, одягу та взуття, ліків і предметів гігієни, меблів, предметів культурно-побутового призначення, житлово-комунальні, транспортні та інші види послуг за визначеними законодавством нормам. Мінімальний споживчий набір розраховується за 16 зонами відповідно до встановлених стандартів споживання, які враховують фізіологічні потреби, природно-кліматичні умови, національні традиції тощо Іванівська область входить в 11-у зону разом з
іншими областями Центрального регіону і Москвою. Прожитковий мінімум, встановлений згідно з Законом, на другому квартал 2002 р. складає: для всього населення - 1719 р. (Для Івановської області - 1767 р., В Москві - 2566 р.), Для працездатного віку - 1865 р. (Для Івановської області 1927 р., Для Москви - 2853 р.), Для пенсіонерів - 1313 р. (Для Івановської області 1353 р., Для Москви - 1893 р.), Для дітей до 16 років - 1722 р. (Для Івановської області 1818 р., Для Москви - 2513 р.). Найвищий прожитковий мінімум встановлено в Корякском АТ - 4144 р., Найнижчий - в Осетії-Аланії - 1342 р.
Вартість споживчого кошика фактично дорівнювала в 2001 р. для країни загалом - 1576,4 р., Для Івановської області 1497 р., (Див. Додаток, табл.8). Найбільш високий розмір прожиткового мінімуму в північних регіонах: у Камчатській області - 3050 р., Чукотському окрузі - 2595 р., В Магаданській області - 2359 р., А також у Москві - 2385 р.
Дуже важливе значення в здійсненні соціальної політики держави відіграє реалізація спеціальних соціальних програм. В даний час виконуються 15 найбільш значущих програм: «Продовольство», «Житло», «Діти Росії», «Соціальна підтримка інвалідів», яких у Росії налічується близько 10 млн. чол, «АнтиСНІД», «Розвиток економіки нечисленних народів Півночі» і ін
Соціальна допомога окремим групам населення здійснюється через надання різного роду пільг: з оплати житлово-комунальних послуг та безкоштовний проїзд в муніципальному транспорті для ветеранів, військовослужбовців, постраждали в ході бойових дій і чорнобильської аварії та т . п., через виплати на дітей, пільги матерям-одиначкам, жертвам стихійних лих, учням. Частка соціальних трансфертів нині становить 13,3% в загальних доходах населення країни. У соціальної допомоги все зростаючу роль грає благодійна та спонсорська діяльність. Федеральний закон 1995 р. «Про благодійну діяльність та благодійні організації» розширює можливості акумуляції
добровільних пожертвувань підприємців та населення для цих цілей.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.3. Соціальна політика в регіоні. "
 1. Види і стадії адміністративного права
  соціально-економічної політики держа-ви б) розробляє комплексних прогноз соціально-економічного розвитку РФ, її регіонів і галузей економіки в) розробляє фінансовий баланс держави, забезпечує економічне обгрунтування окремих статей доходів і витрат Феде-рального бюджету г) проводить аналіз економічного стану країни д) формулює пропозиції щодо основ цінової
 2. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія? »
  соціального розвитку, внутрішніх процесів, які зовнішні впливи могли лише кілька прискорити або сповільнити, але не скасувати. При цьому наголошується поліетнічність панівного шару народжується держави. З питання про походження назви Русь по раніше йдуть суперечки між прихильниками «скандинавської» і южнорусский гіпотез. Аналізуючи їх аргументацію, А. А. Горський зазначає, що перші
 3. 4.Питання вивчення народних рухів
  соціальні конфлікти відбувалися в Київській Русі і в цілому в домонгольський період російської історії. Характеризуючи народні рухи Стародавньої Русі І. Я. Фроянов відзначає складність їх характеру, вони часто не піддаються однозначній трактуванні. Нерідко в одних і тих же подіях були присутні елементи соціальних, політичних і релігійних протиріч. До перших автор відносить зіткнення в період
 4. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  соціальної справедливості, але і як велику історичну драму народу, виткану з протиріч, перемог, поразок і трагедій, злетів людського духу і його падінь, теоретичних осяянь ідеологів і вождів революції і їх же грубих помилок і прорахунків. Відкинуто уявлення про «запрограмованості» революційного процесу на один переможний результат і поставлено питання про альтернативність
 5. 1.Сущность і уроки НЕПу
  соціального, ідеологічного, психологічного характеру. До кінця 1920 року В. Н. Ленін остаточно зрозумів, що вирішити лобовою атакою долю капіталізму не вдалося. З'ясувалося й інше: спроба здійснення соціалістичного ідеалу за Марксом - націоналізація всієї економіки, банків, злам старого державного апарату і т.д. - Не привела до підйому економіки, розвитку самоврядних почав,
 6. 2. Індусгріалізація: здобутки та витрати
  соціально-економічних наслідків індустріалізації країни. Однак великого узагальнюючого праці про індустріалізацію створено так і не було, лише певною мірою його заповнює вийшла в 1984 р. невелика монографія BC Лельчук «Індустріалізація СРСР. Шляхи, засоби, досягнення ». Звертаючись до історії індустріалізації, ми, як правило, беремо за точку відліку XIV-й з'їзд партії, за яким
 7. Драма «розселянення»
  соціальних відносин всередині селян-ства (В.П. Данилов), аналізувалася матеріально-технічна база сільського господарства (М.А. Вилцан), з'явилися перші монографічні дослідження з історії створення кваліфікованих сільськогосподарських кадрів (Ю.В. Арутюнян, Ю.С. Борисова), висвітлювалася діяльність двадцятип'ятитисячників (В.М. Селунская), діяльність сільських Рад у ході
 8. Явище організованої злочинності.
  Соціальні та правові сфери будь-якого суспільства. Проблема організованої злочинності, як зазначалося на VIII Конгресі ООН з попередження злочинності, є другою за ступенем важливості транснаціональної проблемою після екології. Аналізуючи проблему організованої злочинності, В.В.Лунеев зазначає, що розуміння організованої злочинності ще менше визначено, ніж насильницької, корисливої
 9. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Соціально-правового контролю над економічною злочинністю в найзагальнішому вигляді є встановлення правового порядку в життя і діяльності суспільства. Він не пов'язаний, як правило, із застосуванням кримінально-правових норм. Кримінально-правова складова присутня тут лише в тій мірі, в якій виконує попереджувальну функцію при неефективності інших заходів. Як зазначає В.В.Лунеев, "...
 10. 1.2. Діалектичні закономірності реформування силових структур при переході до громадянського суспільства
  соціальної бази суспільства, а не на основі необхідних або бажаних результатів. По-п'яте, обов'язкова умова успішності та ефективності реформи-це участь у її розробці та проведенні вчених і практиків усіх галузей науки і активне громадське обговорення планів і програм реформи, тобто гласність і демократичність. По-шосте, використання при проведенні реформи досвіду і досягнень науки всіх
© 2014-2022  ibib.ltd.ua