Головна
ГоловнаІсторіяВсесвітня історія (підручники) → 
« Попередня Наступна »
І.О.Змітровіч, Г.М.Крівощекій, М.Я. Колоцей та ін. Всесвітня історія новітнього часу: Учеб. посібник: У 2 ч.ч. 2 - 1945 - початок XXI в. І.О.Змітровіч, Г.М.Крівощекій, М.Я. Колоцей та ін / Відп. ред. Л. А.Колоцей. - Гродно: ГрГУ, 2002. - 207 с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 3. Соціально-політичне становище країн Центральної та Південно-Східної Європи у 70-ті - середині 80-х р.


Події 1968 р. в Чехословаччині, кризи 1968 і 1970 років у Польщі продемонстрували, по-перше , необхідність модернізації соціалізму, по-друге, сформували у керівництва країн, особливо Радянського Союзу, стійке Переконаний-
дення в тому, що будь-які реформи можуть призвести до ліквідації соціалізму, тому їх або слід проводити дуже обережно або рішуче припиняти.
Політична система залишалася незмінною. У 70-ті роки в конституції соціалістичних країн були включені спеціальні статті, офіційно закреплявшие керівну роль комуністичних партій. Типовим була незмінюваність вищих керівників і зосередження в їх руках одночасно партійної та державної влади (Е.Хонеккер в НДР, Г. Гусак в Чехословаччині, Я. Кадар в Угорщині). У Болгарії та Румунії кілька десятиліть при владі перебували кланово-се-мейн диктатури Тодора Живкова (з 1954 р.) і Ніколає Чаушеску (з 1965 р.). Особливо репресивної була система, створена в «золоту епоху Чаушеску» - тоталітарний режим поставив все населення країни під постійний контроль органів держбезпеки, телефонні розмови прослуховувалися, заборонялося спілкування з іноземцями, заохочувалося доносительство, найменші спроби прояви інакомислення жорстоко припинялися.
Економічні реформи проводилися дуже повільно і непослідовно. Можливості екстенсивного розвитку були вичерпані. Подальше нарощування переробки сировини, будівництво підприємств, залучення все більших людських ресурсів не забезпечувало переходу до нових технологій. Знижувалися всі основні економічні показники: національний дохід, обсяги виробництва в промисловості та сільському господарстві, продуктивність праці. Зростала відставання від За-пада, який переходив до нового етапу НТР. Так, наприклад, в НДР, яка була однією з найбільш індустріально розвинених в соціалістичному таборі, продуктивність праці в 80-ті роки становила всього 60% від рівня ФРН (за іншими оцінками - навіть 40%).
Спроба модернізації економіки за рахунок західних кредитів себе не виправдала. Були закуплені нові технології та обладнання, але використані вони були неефективно, розрахунок на покриття позик через експорт на світові ринки не виправдався. Заборгованість багатьох країн перевищила допустимі межі і посилила економічні проблеми. Так, зовнішній борг (тільки Заходу) Польщі, НДР і Румунії становив приблизно по 20 млрд. доларів, а Болгарії - 9 млрд.
Важкий удар по економіці регіону завдав паливно-енергетична криза, що охопила в 70 -і роки весь світ. Західні
країни перейшли на енерго-і ресурсозберігаючі технології, а держави - члени РЕВ - ні.
До середини 80-х років економіка країн Центральної та Південно-Східної Європи опинилася в стані кризи. Більшість підприємств були збитковими. Собівартість продукції росла, імпорт набагато перевищував експорт. Ситуація погіршувалася слабкістю аграрного сектора, який виявився не в змозі задовольнити продовольчі та сировинні потреби східноєвропейських країн. Урожайність зернових культур в країнах РЕВ становила на початку 80-х років менше половини цього показника в державах ЄС. Це змушувало імпортувати зерно і продовольство з капіталістичних країн. Наприклад, Болгарія ввозила з-за кордону зерно, картопля, цибуля та інші продовольчі товари, хоча мала історично розвинене сільське господарство.
Бюрократична система, жорстке централізоване планування перешкоджали ефективному розвитку економіки. Це зумовлювало слабкий розвиток соціальної сфери та уповільнення зростання життєвого рівня населення, а з середини 80-х років - його зниження в ряді країн. Життєвий рівень навіть у найбільш розвинених країнах (Чехословаччини і НДР) був нижче, ніж у капіталістичних сусідів.
У багатонаціональних державах ігнорувалося існування міжнаціональних проблем, а в національній політиці були помилки і злочини. Наприклад, у Болгарії в 1984 р. почалася масова кампанія з насильницької асиміляції мусульман та етнічних турків. У Румунії проводилося примусове переселення угорського населення в міста. У Чехословаччині, незважаючи на конституційний закон 1968 про федерацію Чехії та Словаччини, реального рівноправності республік не було.
Рос скепсис по відношенню до соціалізму як суспільного ладу і до марксизму-ленінізму як ідеології. Цьому сприяли як зростання рівня культури і освіти, так і розвиток телекомунікацій і туризму. Негативну реакцію викликали численні свідчення морального розкладання партійно-державної верхівки. Величезну роботу з пропаганди західного способу життя проводили «радіоголоси» і спеціальні ідеологічні центри в Європі та США.
Середина 80-х років характеризувалася в країнах регіону формуванням системної кризи соціалізму, яка охопила всі сфери - політику, економіку, ідеологію.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Соціально-політичне становище країн Центральної та Південно-Східної Європи у 70-ті - середині 80-х р. "
 1. 1.Економіка і соціальна структура
  соціально-економічними, політичними і правовими буржуазно-інформаційними передумовами. Становлення буржуазних структур в Росії проходило в більш стислі терміни з інтенсивним участю іноземного капіталу. Все це вело суспільство до великому і тривалому соціального напруження, перманентним протиріччям і конфліктів. Історична наука накопичила величезний фактичний та історіографічний матеріал
 2. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  соціальну цінність, якщо зможе правильно описати, об'єк-яснити, прогнозувати, і в деяких відносинах підтримати соціально-політичні, державного-венно-правові та пов'язані з ними інші суспільні процеси, що протікають як у всіх гро-вах, взятих в цілому, в комплексі, так і в окремих, конкретних суспільствах, враховуючи, зрозуміло, їх особливості, специфіку. Про це йшла мова вище, в першу
 3. § 3. Головні риси соціально-економічного та політичного розвитку країн Європи та США в 1924 - 1929 г.
  соціальних протиріч і зростанням робітничого руху. Однак у середині 20-х років правлячі кола західних держав зуміли виправити становище. 1924 - 1929 р. увійшли в історію як період стабілізації західного суспільства. Основою стабілізації став економічний підйом. Були відновлені зруйновані в роки війни господарські зв'язки. Оновлювалися підприємства і транспортна мережа, відбувався швидкий
 4. § 8. Демократична революція в Іспанії і Народний фронт
  соціальною боротьбою, абсурдно ділити суспільство на «правих» і «лівих» і закликав іспанців повернутися до традиційного жертовному служінню батьківщині, яке поєднує в собі всі особи і всі класи. Як один із засновників і керівників «Фаланги» Х. А.Прімо де Рівера взяв участь у складанні фалангістською програми з 27 пунктів. Програма вимагала встановлення в Іспанії нового порядку шляхом
 5. § 5. Антифашистська боротьба на окупованих територіях СРСР і в країнах Європи
  соціальна революція. Основні угруповання панівного класу в цих країнах співпрацювали з фашистами і стали антинаціональної силою. З ініціативи компартії у Франції виник Національна рада Опору. Багато патріоти боролися в загонах «вільних стрільців» і партизан. У порту Тулон моряки потопили військовий флот, не допустивши передачі його гітлерівцям. Французька компартія втратила в
 6. § 2. Громадсько-політичне життя в середині 1950 - середині 1960-х р.
  політична ситуація всередині країни і обстановка «холодної війни» на міжнародній арені формувала низку важливих проблем, що потребують вирішення новим керівництвом країни. Одна з таких проблем пов'язана з розвитком репресивної політики кінця 40-початку 50-х р., що перетворила органи МВС-МДБ в особливу систему контролю всіх сфер суспільного життя і всіх верств суспільства. Питання про систему ГУЛАГу і його рішення
 7. Політичне та соціально-економічний розвиток у другій половині 50-х - середині 60-х років.
  Соціальне забезпечення). Підвищилися зарплата, пенсії та допомоги. У деяких країнах (Угорщина, ГДР, Польща) було дозволено дрібне приватне підприємництво. У сільському господарстві тривало виробниче кооперування. Але методи насильницькі поступилися місцем економічним - вводилася рента за землю, здану в кооператив; встановлювалися пенсії членам кооперативів; скасовувалася система
 8. § 4. Країни Центральної та Південно-Східної Європи в середині 80-х - 90-ті р.
  соціальну сферу, різні стартові позиції держав. Чехословаччина і НДР кілька умовно можуть бути віднесені до держав з досить високим рівнем розвитку, Польща, Угорщина, Хорватія і Словенія - країни середнього розвитку, а Болгарія, Румунія, чотири інші республіки колишньої Югославії (Сербія, Чорногорія, Македонія, Боснія і Герцеговина), Албанія - низького. Серед суб'єктивних обставин
 9. § 1. Китайська Народна Республіка в 1949-1990-ті р.
  соціально-економічній політиці КПК і насамперед в аграрній сфері: введені хлібна монополія, карткова система. Китай різко повернув на шлях командно-адміністративного функціонування народного господарства і зробив це в найкоротші терміни. У м. КПК перейшла до кооперування села, його темпи були різко посилені і здійснено перехід до кооперативам вищого типу. КПК наполегливо шукала шляхи
 10. Введення
  соціального заходу в самому широкому сенсі цього слова, який визначає суб'єктивну ідеологічну позицію авторів цього напрямку в часи їхньої роботи. Саме виникнення нашої державності вони пов'язують з так званим варязьким покликанням і установчої діяльністю варязьких дружин, були носіями прогресивних і творчих почав вечнопередовой західної цивілізації. Потім
© 2014-2021  ibib.ltd.ua