Головна
ГоловнаCоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Тощенко, Жан Терентійович. Тезаурус соціології: темат. слов.-довід. / Під ред. Ж.Т. Тощенко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 487 с., 2009 - перейти до змісту підручника

СОЦІОЛОГІЯ влади

Сутнісну основу політичного життя становить питання про владу. Головним носієм владних відносин є держава. Поняття «держава» охоплює всі організації, що представляють правлячі інститути суспільства, а також їх діяльність у рамках певної території, як правило, визнане міжнародним співтовариством. Якщо держава має не унітарна, а федеративний чи конфедеративний устрій, то до його складу входять не тільки центральні, а й регіональні органи влади.

У XX в. діяльність держави набула грандіозний розмах. Тому соціологів цікавлять питання поширення влади держави і спроби обмежити масштаби його впливу.

Фокусом соціологічного вивчення держави є політична взаємодія індивіда з державою, державними інститутами, з суспільно-політичними та неурядовими організаціями (у тому числі бізнесу), а також стан тенденції і протиріччя розвитку держави, її інститутів і організацій .

Для політичної соціології принципово важливим є вивчення зворотного зв'язку у взаємовідносинах держави з громадянським суспільством, тобто того, як населення, суспільно-політичні та неурядові організації оцінюють діяльність владних структур, а також вплив, який вони чинять на суспільне і приватне життя.

Існують три основні типи оцінки ролі держави та її функцій. 1.

Максималістський - держава існує для підтримки широких верств населення, сприяючи нейтралізації найбільш явних проявів соціальної нерівності та несправедливості. Держава при цьому відіграє провідну роль практично у всіх сферах життєдіяльності суспільства (прикладом такого типу може розглядатися радянська держава). 2.

Соціал-демократичний - держава забезпечує основні найважливіші права громадянина. Соціальні зобов'язання держави досить значні, але вони виконуються, насамперед, за рахунок високих ставок податків і їх доброю збирання (прикладом такого сучасного держави може служити Швеція). 3.

Праволіберальних - діяльність держави щодо задоволення соціальних потреб громадян строго обмежена. Громадяни орієнтуються на самостійний захист своїх прав і на суворе дотримання своїх обов'язків »Якщо вони з тих чи інших причин не здатні забезпечити свої соціальні потреби, вони повинні звертатися не стільки до держави, а до неурядових організацій і приватному сектору.

Росія, яка в період радянської влади орієнтувалася на максималистский тип держави, зараз ще не з »ответствует ні соціал-демократичному, ні праволіберальних типу.

Але як показують численні опитування громадської думки, значна частина її населення не бажає миритися з відмовою держави ог багатьох соціальних зобов'язань стосовно до своїх громадян. Це добре продемонструвала реакція широких верств населення на «монетизацію» пільг.

Владні повноваження здійснюються, як правило, на декількох взаємопов'язаних рівнях: федеральному, регіональному та місцевому. Органи влади на кожному з цих рівнів в залежності від ситуації по-різному оцінюються населенням.

Аналіз соціологічної інформації показує, що між макро-, мезо-та мікрорівнями склалося певне протистояння, яке пов'язане з перерозподілом владних повноважень, відповідальністю за раціональну організацію життя громадян, можливостями фінансового забезпечення соціальних програм.

У соціологічній літературі застосовуються й інші типи класифікації політичної влади. Наприклад, політичні системи відрізняються за пануючим в них режиму і форми правління, в тому числі за ступенем співучасті населення у здійсненні влади, за повнотою представництва інтересів різних соціальних груп.

Основними політичними режимами можуть бути: монархія (у тому числі конституційна), президентська республіка, парламентська республіка і деякі інші.

За формами правління розрізняються такі типи: демократія, охлократія, етнократія, теократія, технократія, олігархія і деякі інші.

Демократія в дослівному перекладі означає «влада народу». Сучасне розуміння демократії передбачає наявність наступних принципів здійснення політичної влади: 1) обрання законодавчих органів народом; 2) загальне виборче право; 3) вільне волевиявлення; 4) довіру народу органам влади; 5) цивільний контроль органів влади; 6) відкритість діяльності державних органів і т.п.

Своєрідною пародією на демократію є охлократія. При такій формі правління влада втрачає контроль над ситуацією в країні, не може впоратися з вирішенням життєво важливих суспільних проблем. Для свого збереження вона апелює до найпримітивніших, часто люмпенізований верствам населення, нацьковуючи їх на інших, більш забезпечених і освічених громадян, щоб виграти час і зняти з себе відповідальність за події в країні. Але ця форма правління не може існувати довго і перероджується в одну з форм, найчастіше тоталітаризм чи авторитаризм.

Авторитаризм як певний тип недемократичних режимів часто характеризується наступними особливостями правління: повне підпорядкування влади і зведення до мінімуму громадянських і політичних свобод, регламентованість всіх сторін життя суспільства, що визначає поведінку громадян і що виключає інакомислення і політичну конкуренцію.

Крайньою формою вираження авторитаризму є тоталітаризм. Важливим показником тоталітарних і авторитарних режимів є культ особистості.

Крайньою формою прояву авторитарних тенденцій є тиранія, яка визначається як одноосібне правління особи, що ігнорує закон і моральність.

Олігархія, за первісним значенням слова, - це правління небагатьох осіб або груп у державі. Вона різко обмежує права і повноваження інших суб'єктів, які бажають брати участь у політичному житті. Его поняття означає, що політична влада належить відокремленої групі, що переслідує корпоративні цілі і використовує для їх реалізації державний механізм. Его поняття може вживатися для позначення безроздільного панування склалася групи осіб у різних сферах життя суспільства. Існують фінансова, економічна, політична, військова та інші типи олігархії.

Політична соціологія вивчає ставлення людей до різних форм правління, виявляє рівень їх підтримки існуючих політичних режимів. Держава оцінюється людьми по тому, чи створює воно умови, сприятливі для їхнього існування, чи будує воно взаємини з людьми на принципах поваги їх прав, чи враховує думки та інтереси людей з життєво важливих проблем. Участь людей у підготовці та прийнятті державних рішень здійснюється у формі безпосередньої (прямий) або представницької демократії.

Однією з форм безпосередньої демократії є референдум як пряме волевиявлення народу, що дозволяє виявити ступінь підтримки принципових рішень, що зачіпають корінні питання життя суспільства і держави. Іншою важливою формою участі населення в управлінні державою є реалізація загального виборчого права на виборах законодавчої та представницької влади. Політична соціологія досліджується як участь (або неучасть) людей у референдумах і виборах. Існує навіть спеціальне поняття для відображення цього феномена - електоральна поведінка (див. Електоральна соціологія). Дослідження передвиборних кампаній перетворилося на одне з активно розвиваються напрямків політичної соціології.

Основна література

Політична соціологія / За ред. Ж.Т. Тощенко. М., 2003.

Соціологічна енциклопедія. М., 2003. Т. I. С. 153-156. Тощенко Ж.Т Соціологія. М., 2005. С. 352-367. Енциклопедичний соціологічний словник. М., 1995. С. 98-100.

Додаткова література

Амелін В.М. Соціологія політики. М., 1992. Арон Р. Демократія і тоталітаризм. М., 1994.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СОЦІОЛОГІЯ влади "
 1. Ентоні Гідденс. Соціологія, 1999

 2. Тощенко, Жан Терентійович. Тезаурус соціології: темат. слов.-довід. / Під ред. Ж.Т. Тощенко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 487 с., 2009

 3. Фролов С.С. Соціологія. Підручник. Для вищих навчальних закладів. М.: Наука - 256 с., 1994

 4. Толстова Ю. Н.. Вимірювання в соціології: навчальний посібник / Ю. Н. Толстова. - М.: КДУ. - 288 с., 2007

 5. Додаткова література
  соціологія: Перспектівиг, проблемиг, методиг. - М., 1972. Вінер Н. Кібернетика і суспільство. - М., 1958. Конституція Російської Федерації (прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 р.). - М., 1993. Луман Н. Чому необхідна «системна теорія»? - Проблем-миг теоретичної соціології. (Ред. А.О. Бороноев.) - СПб., 1994. Луман Н. Соціальні системи: Нарис загальної теорії.
 6. ЛЕКЦІЯ № 5. Соціологія особистості
  ЛЕКЦІЯ № 5. Соціологія
 7. ЛЕКЦІЯ № 1. Соціологія як наука
  ЛЕКЦІЯ № 1. Соціологія як
 8. Розділ I. Що таке соціологія?
  Соціологія?
 9. Розділ Синтетичні поняття соціології
  соціології
 10. Глава 1 Соціологія: проблеми та перспектіви___
  Глава 1 Соціологія: проблеми та
 11. Глава 21 Соціологія: методи дослідження
  Глава 21 Соціологія: методи
 12. Розділ III Емпіричні поняття соціології
  соціології
 13. Глава 7. Тестова традиція в соціології
  соціології
© 2014-2021  ibib.ltd.ua