Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Біологія. Частина 1
««   ЗМІСТ   »»

СТАРІСТЬ І СТАРІННЯ. СМЕРТЬ ЯК БІОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ

старість являє собою стадію індивідуального розвитку, після досягнення якої в організмі спостерігаються закономірні зміни в фізичному стані, зовнішній вигляд, емоційній сфері.

Старечі зміни стають очевидними і наростають в пострепродуктивном періоді онтогенезу. Однак початок згасання репродуктивної функції або навіть її повна втрата не можуть служити нижньою межею старості. Дійсно, менопауза у жінок, що полягає у припиненні виходу зрілих яйцеклітин з яєчника і, відповідно, припинення місячних кровотеч, визначає закінчення репродуктивного періоду життя. Разом з тим до моменту досягнення менопаузи більшість функцій і зовнішніх ознак далеко не досягають стану, характерного для старих людей. З іншого боку, багато змін, які ми пов'язуємо зі старістю, починаються до зниження репродуктивної функції. Це відноситься як до фізичних ознаками (посивіння волосся, розвиток далекозорості), так і до функцій різних органів. Наприклад, у чоловіків зниження виділення чоловічих статевих гормонів статевими залозами та підвищення виділення гонадотропних гормонів гіпофізом, що характерно для старого організму, починається приблизно від 25 років.

Розрізняють хронологічний і біологічний (фізіологічний) вік. Відповідно до сучасної класифікації, заснованої на оцінці багатьох середніх показників стану організму, людей, хронологічний вік яких досяг 60-74 років, називають літніми, 75-89 років - старими, понад 90 років - довгожителями. Точне визначення біологічного віку ускладнене тим, що окремі ознаки старості виявляються в різному хронологічному віці і характеризуються різною швидкістю наростання. Крім того, вікові зміни навіть однієї ознаки схильні до значних статевим і індивідуальних коливань.

Розглянемо таку ознаку, як пружність (еластичність) шкіри. Один і той же біологічний вік досягається в цьому випадку жінкою приблизно в 30 років, а чоловіком - в 80. Саме тому перш за все жінкам необхідний грамотний і постійний догляд за шкірою. З метою визначення біологічного віку, що необхідно для судження про швидкість старіння, використовують батареї тестів, проводячи сукупну оцінку одночасно багатьох ознак, закономірно змінюються в процесі життя.

Основу таких батарей складають складні функціональні показники, стан яких залежить від узгодженої діяльності кількох систем організму. Прості тести зазвичай бувають менш інформативними. Наприклад, швидкість поширення нервового імпульсу, яка залежить від стану нервового волокна, знижується в віковому інтервалі 20-90 років на 10%, тоді як життєва ємкість легень, що визначається координованої роботою дихальної, нервової та м'язової систем, - на 50%.

Стан старості досягається завдяки змінам, які становлять зміст процесу старіння. Цей процес захоплює всі рівні структурної організації особини - молекулярному, субклітинному, клітинний, тканинний, органний. Сумарний результат численних приватних проявів старіння на рівні цілісного організму полягає в наростаючому з віком зниження життєздатності особини, знижується ефективність дії пристосувальних, гомеостатичних механізмів. Показано, наприклад, що молоді щури після занурення в крижану воду на 3 хв відновлюють температуру тіла приблизно за 1 год. Тваринам середнього віку на це потрібно 1,5 ч, а старим - близько 2 год.

В цілому старіння призводить до прогресивного підвищення ймовірності смерті. Таким чином, біологічний сенс старіння полягає в тому, що воно робить неминучою смерть організму1. Остання ж являє собою універсальний спосіб обмежити участь багатоклітинного організму в розмноженні. Без смерті не було б зміни поколінь - одного з головних умов еволюційного процесу.

Вікові зміни в процесі старіння не у всіх випадках полягають в зниженні пристосовності організму. У людини і вищих хребетних в процесі життя набувається досвід, виробляється вміння уникати потенційно небезпечних ситуацій. Цікава в цьому плані і система імунітету. Хоча її ефективність після досягнення організмом стану зрілості в цілому знижується завдяки «імунологічної пам'яті» по відношенню до деяких інфекцій, старі особини можуть виявитися більш захищеними, ніж молоді.

 1. Структурно-функціональний розвиток серцево-судинної системи на різних вікових етапах, характеристика серцево-судинної системи в період внутрішньоутробного розвитку - вікова фізіологія і психофізіологія
  Серцево-судинна система, як і всі функціональні системи організму, розвивається поетапно і гетерохронно. При цьому виділяють три критичних періоду коли відбуваються найбільш значущі зміни в її функціонуванні: 1) ембріональний; 2) ранній постнатальний; 3) пубертатний (підлітковий). Кожен віковий
 2. Структурно-функціональна організація мозку в період раннього дитинства - вікова фізіологія і психофізіологія
  Зміни функціональної організації мозку в ранньому віці пов'язані в першу чергу з подальшим дозріванням кори головного мозку. У розвитку кори великих півкуль виділяється два процеси: зростання кори; диференціювання її нервових елементів. Інтенсивне зростання ширини кори і її шарів відбувається
 3. Структурні полісахариди - біохімія
  Структурні гомополісахаріди. До структурних гомополісахаридів відноситься целюлоза і хітин. Целюлоза - найбільш поширений в природі структурний полісахарид - складається із залишків D-глюкози, з'єднаних один з одним р- (1 »4) -зв'язком: У кишечнику хребетних немає ферменту, здатного гідролізувати
 4. Структурна організація еукаріотичної хромосоми - генетика в 2 Ч. Частина 1
  Хроматин, т. Е. Речовина, з якого побудована еукаріотична хромосома, являє собою складний нуклеопротеїдні комплекс. Крім молекули ДНК до складу цього комплексу входять гістонові і негістонові білки. Гістонові білки (гістони) зустрічаються в хромосомах всіх видів еукаріотичних організмів, але
 5. Структура нуклеїнових кислот, структура і функції дезоксирибонуклеїнової кислот - біохімія
  Молекули нуклеїнових кислот всіх типів живих організмів - це довгі не- розгалужені полімери мононуклеотидів. Роль містка між нуклеотидами виконує 3 ', 5'-фосфодіефірная зв'язок, що з'єднує 5'-фосфат одного нуклеотиду і З'-гід Роксі залишок рибози (або дезоксирибози) наступного. У зв'язку з
 6. Стрес і його вплив на адаптаційний потенціал людини - вікова фізіологія і психофізіологія
  Стрес (від англ, stress - навантаження, напруга; стан підвищеної напруги) - сукупність неснеціфічних адаптаційних реакцій організму на вплив різних несприятливих факторів - стрессоров (фізичних або психологічних), що порушує його гомеостаз, і відповідний стан нервової системи або організму
 7. Статистичний метод вивчення закономірностей тривалості життя - біологія. Частина 1
  Закономірності змін тривалості життя в історичному часі або від популяції до популяції із зрозумілих причин неможливо вивчати на одному окремо взятому організмі. Такі дослідження проводять в популяціях із застосуванням статистичних методів. Ще в 1825 р Б. Гомперц описав залежність збільшення
 8. Статеве дозрівання хлопчиків - вікова анатомія і фізіологія
  У період статевого дозрівання (підлітковий період) в організмі хлопчиків у віці приблизно від 10 до 20 років відбувається ряд змін, що призводять до їх фізичної зрілості (див. Також гл. 3): змінюється їхня психіка, формується особистість. У статевому розвитку хлопчиків можна виділити два періоди:
© 2014-2022  ibib.ltd.ua