Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

СТРУКТУРА І МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНОГО АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ПРАЦІ

Навчальна та виховує ефективність праці залежить від того, наскільки вдається його організувати, домогтися продуктивності, несучої моральне задоволення трудящому, викликати у нього естетичні почуття. Прекрасна і моральна сутність праці виявляється з особливою силою, коли його процес організується як система, з чітко вираженими і взаємодіючими основними структурними елементами.

Провідний елемент системи - мета праці. Вона може бути представлена в декількох видах: як особиста і колективна установка, як конкретне трудове завдання, як прагнення особистості до придбання знанні, умінь, навичок, способів творчої діяльності, як засіб морально-естетичного розвитку дітей, формування у них моральних якостей, вміння бачити красу навколишнього світу, милуватися нею, використовувати у творчій праці. Всі ці грані загальної мети в процесі праці вирішуються в єдності, сприяють ефективній реалізації один одного. Залучення учнів у доступних формах до праці підводить їх до усвідомлення того, що в суспільстві будь-яка праця не тільки суспільний обов'язок і борг, а й засіб збагачення людини моральними і духовно-естетичними цінностями. До формування у школярів психологічної установки на працю залучаються засоби масової інформації, література і мистецтво. Зміцнення соціально цінних установок, мотивів, які спонукають дітей до праці, відбувається в процесі трудової діяльності під керівництвом вчителів праці, наставників, всього педагогічного колективу, батьків. - У & тановка на конкретне трудове завдання під час занять у майстернях здійснюється шляхом показу зразків виконання трудових операцій. Морально-естетичне ставлення школярів до трудового завданням активізується в результаті постановки перед ними особистісно значущої перспективи. Зміцнюючи навик, формуючи вправність, систему умінь, праця активно сприяє самоствердження дитини, дає йому можливість відчути себе сильним, спритним, вмілим. Вільне володіння навиком створює сприятливі умови для творчості та духовного самовираження, народжує у дітей відчуття і переживання вищої естетичної радості від самостійно створеної краси.

Важливий елемент структури праці - його процесуальна, діяльна сутність. У процесі праці виявляються дві його сторони:

ідеально-інтелектуальна і матеріальна, безпосередньо м'язова діяльність. Обидві вони представляють собою органічне, нерозривну єдність. Ідеальна сутність процесу праці дітей полягає в тому, що, виконуючи будь-яку роботу, їм необхідно мати у своїй свідомості уявлення, розумовий образ виконання справи. Праця виховує, особливо естетично, коли дитина організовує свою діяльність відповідно до ідеальною моделлю трудового процесу. Наприклад, виконуючи столярні, токарні, фрезерні роботи, молодий робітник подумки звертається до зразка, розмірковує про удосконалення процесу. Ідеальна сторона праці пов'язана з морально-естетичними уявленнями людини про свою діяльність, про її результати і є дієвим стимулом його активних фізичних зусиль. М'язові дії також не позбавлені естетичної привабливості. Коли вони одухотворені високої моральної метою і прагненням до сумлінному виконанню, вони доставляють людині безпосередньо чуттєве естетичну насолоду, яке включає в себе радість фізичного подолання, приємне м'язове напруження, змінюється розслабленням і відпочинком.

Воспитательно-ефективну працю, який претендує на позитивне естетичний вплив, починається з ретельної підготовки до діяльності і робочого місця. Безладність призводить до простоїв і неробства, тягне за собою морально-естетичне огиду до праці. Найперша умова моральної привабливості, естетичності трудових дій - чітка організація прогресу праці і робочого місця.

Важливим елементом процесу праці є сформувалися навички, що звільняють дитину від необхідності контролю за кожною дією, що дають можливість осмислення процесу в цілому, раціоналізації і творчості. Завдяки системі навичок і умінь у процесі праці виникає чіткість, ритмічність дій, що забезпечує рівномірну витрату енергії і її відновлення, народжується легкість і спритність в рухах, розвивається інтуїція, відчуття власної майстерності, розкутості, впевненості в успіху. Гармонія фізичних рухів народжує духовну внутрішню красу, яка виявляється в ритмі, спритності, чіткості, радості, самоствердженні. Особливо виховно-ефективний працю, коли дитина творить у процесі його організації, в конструюванні, дизайні, створенні нових композицій, форм, колірних рішень. Прояв себе творчою особистістю народжує в школярі відчуття краси життя і робить його працю прекрасним. У процесі такої праці розвивається мислення, уяву, здатність творчості, вдосконалюється пильність очі, виникає тонка здатність сприйняття звуків, чуйність дотику. Відбувається вдосконалення сутнісних сил.

Естетичне якість результатів трудової діяльності - найважливіша ланка структури трудового процесу. У суспільному виробництві надається велике значення прикладному мистецтву, архітектурним рішенням, дизайні, технічній естетиці, прикрасі. Предмети споживання мають для людини не тільки споживчу, а й духовно-естетичну цінність. Оформляючи результат праці, педагог разом з учнями міркує про те, щоб річ була спрацьована зручною, добротної і разом з тим відповідала естетичним вимогам. Важливо розвивати у хлопців почуття форми, уміння створювати й оцінювати поєднання кольору, композицію, гармонію, симетрію. Закон єдності праці та краси проявляється в їх органічному взаємозв'язку. Корисно, коли в оцінці поробок, трудових справ беруть участь самі діти. Самооцінка, критика, самокритика, виступ у дискусії не тільки розвивають самостійність особистості, а й вчать всебічно, глибше бачити естетичну сторону кінцевого продукту праці. Вчителю така оцінка і самооцінка дітей допомагає виявити у кожного школяра позитивну тенденцію у творчості, стимулювати естетично якісне виконання справи.

Колективні відносини у праці як підсумковий елемент його процесу активно формують моральне і естетичне свідомість дітей, їх особистісні якості. Особистість відточує свої риси і властивості в процесі ділових і дружніх колективних відносин, а суспільні відносини поліпшуються в результаті вдосконалення кожної особистості.

Серед стимулів дитячої трудової діяльності, удосконалюють відносини, важливе місце займає змагання. Від якості його організації залежить ефективність його морального і естетичного впливу на школярів. Якщо у змаганні на перший план виступає боротьба за спільні цілі, взаємна допомога та обмін досвідом, то до дітей незабаром приходить розуміння краси і шляхетності колективної праці. Якщо ж хлопців захльостує дух честолюбної конкуренції та нездорового суперництва за першість якими засобами, то і вчинки їх 'стають потворними по суті і формі.

Удосконалюванню колективних відносин сприяє чітко поставлена перспектива трудової діяльності, її економічна ефективність, тісний зв'язок з життям. Краса відносин дітей народжується у чіткій організації праці. Суворе виконання трудових завдань, чіткий режим праці, елементи госпрозрахунку, оцінка по кінцевому результату - все це народжує відносини взаємної вимогливості і колективної відповідальності, організованість і дисципліну, почуття господаря і новаторство, творчу спрямованість і дружню взаємодопомога. Товариські, дружні відносини стають на міцний фундамент колективно-трудових, ділових відносин.

У процесі формування колективних відносин і моральних якостей особистості особливого значення набуває з'єднання трудової діяльності дітей з мистецтвом. Відображення в літературі та мистецтві виробничих відносин дорослих, широке обговорення в учнівських трудових колективах та об'єднаннях творів, присвячених праці, сприяють усвідомленню школярами власних відносин, моральних якостей, виробленню активної життєвої позиції, перетворенню колективу і кожного його члена не тільки в об'єкт, але і в суб'єкт виховання. Що таке праця для людини? Чому він повинен бути творчим? Що таке совість? Якою має бути доброта? Звідки сьогодні беруться користолюбці, шахраї, егоїсти, бюрократи, властолюбці, неосвічені керівники, недобросовісні працівники, п'яниці, підлабузники і підлабузники? Як вести боротьбу за утвердження чесних і справедливих норм поведінки? Школярі стикаються з самими різними проблемами, бачать позитивне і негативне в житті і хочуть отримати на всі питання переконливі відповіді. Твори мистецтва допомагають дітям зрозуміти, що відбувається навколо, їх власні відносини у праці та колективі, самих себе, будять в них прагнення до високого і прекрасного.

З метою здійснення науково-педагогічної організації праці необхідна ретельна професійна підготовка вчителів праці, майстрів, наставників. У неї, поряд зі спеціальними знаннями, слід вводити питання технічної естетики, дизайну, загального і прикладного мистецтва. Володіючи цим духовним багатством, викладач не зведе процес праці до оволодіння вузькопрофесійними навичками. Він організовує його як широкий процес формування життєвих відносин, які виховують розвинену людську особистість.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ:

1. Сформулюйте цілі трудового виховання і навчання школярів в умовах перебудови, що обновляються суспільних відносин.

2. У якому співвідношенні між собою перебувають трудове виховання, загальне, політехнічна і початкову професійну освіту?

3. Назвіть основні види дитячої праці і дайте їм коротку характеристику.

4. Як ви уявляєте собі систему профорієнтаційної роботи з учнями?

5. Розкрийте основні структурні елементи процесу праці та її морально-естетичне виховне значення.

6. Дайте обгрунтування взаємозв'язку трудового виховання з цивільним, правовим, моральним, розумовим, фізичним, естетичним.

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Атутов П. Р., Поляков В.А. Роль трудового навчання в політехнічному освіті школярів. М., 1985.

2. Климов Е.А. Розвивається людина у світі професії. Обнінськ, 1993.

3. Ленін В. І. Про виховання і освіту. Про політехнічному освіті. Нотатки на тези Надії Костянтинівни. 2-е вид. М., 1970. С. 367.

4. Макаренко А.С. Соч.: В 8 т. Т. 4. М., 1983.

5. Педагогічні основи діяльності учнівських виробничих бригад / Под ред. К.А. Івановича. М., 1979.

6. Продуктивна праця школярів / Под ред. В.А. Полякова. М., 1986.

7. Ушінскт К.Д. Праця в її психічному і виховному значенні. Собр. соч. Т. 2. М.-Л., 1948.

8. Чистякова С.Н. Основи професійної орієнтації школярів. М., 1983.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СТРУКТУРА І морально-естетичного АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ПРАЦІ "
 1. Введення
  естетичної оцінки. Естетична ж оцінка може відбуватися тільки у свідомості. Тому вона повинна бути також обгрунтована природою оцінює суб'єкта. Краса є соответственность об'єкта природі естетично оцінює суб'єкта. Питання про умови цієї соответственности є питання про природу естетично оцінює суб'єкта або ж про закономірності його естетичних оцінок. І це питання -
 2. Запитання для семінарського заняття 1.
  Структури світу і гіпотези щодо знову формується структури можна виділити? 5. Чи можуть і як саме держави протистояти негативним аспектам світового розвитку, пов'язаним з сучасними технологіями? 6. Опишіть сучасний стан міжнародних досліджень та перспективи їх розвитку. 7. Чи справді світ періоду холодної війни був стабільніше і в цьому сенсі більш
 3. естетика і медицина
  естетичні начала життя, здоров'я людей, середовища їх проживання, творчої діяльності. Знання естетики допомагає протистояти явищам потворним, ницим, що принижує і вбиває людину і націю. Естетика звертається і до мистецтва лікування, прояву естетичних почав в медицині. Особливу роль в лікарській діяльності набуває зв'язок мистецтва і медицини. Гуманістична
 4. § 3. Чи можна виділити «предметне поле» естетичної реальності?
  Естетичних категорій, без яких, з одного боку, немислима естетика, а з іншого боку відбувається опис чуттєвих переживань, властивих різним станам свідомості. У попередньому параграфі ми вже виділили чотири основні естетичні категорії, які, образно висловлюючись, представляють «вертикальну» складову «естетичної системи координат» або «предметного поля естетики». Це
 5. Методи навчально-творчого вираження.
  Естетичних властивостей речей і явищ, оволодіння художніми засобами вираження свого естетичного розуміння, відчування і ставлення до дійсності. Педагогічна функція цього методу, зі стоїть в тому, щоб поглиблювати пізнання школярами досліджуваного матеріалу, вчити проникненню в естетичну сутність явищ, висловом свого ідейно-емоційного ставлення до життя, оформлення
 6. § 1. Яка роль краси в моральному вихованні?
    структурі світу? Для того щоб відповісти на це питання, обгрунтуємо важливе положення про те, що добро за своїми сутнісними характеристиками ніяк не може бути вище за своїм онтологічної положенню, ніж краса. А це означає, що уявлення про красу в світогляді людини повинні мати більш міцні основи, ніж уявлення про добро, які змінюються від епохи до епохи залежно від
 7. Естетичного виховання У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
    морально-естетичне виховання школярів, об'єднують в собі елементи мистецтва, науки та навички практичної діяльності. Література як узагальнюючий, збірний навчальний предмет включає в себе мистецтво художнього слова, історію літератури, науку про літературу - літературознавство і навички літературної художньо-творчої діяльності. Музика (музика і спів) як інтегративний
 8. СПЕЦИФІКА ПРОЦЕСУ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
    морально стійкою, цілісної особистості. Це визначає напрямок і організацію всього процесу морального виховання. Специфіка процесу морального виховання зумовлена також і його змістом - суспільною мораллю, необхідністю впровадження норм громадського моральної свідомості в індивідуальну свідомість і поведінку кожного школяра. Моральні норми стосуються всіх сторін
 9. Суспільно-організаційна адаптація
    структури організаційної системи, системи управління та обслуговування виробничого процесу, режиму праці та відпочинку і т.
 10. ПЕРІОДИЗАЦІЯ ДИТИНСТВА ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП
    структуру. 1. Від народження до 1 року - раннє дитинство. Це період первісного пристосування і приведення в готовність сутнісних сил до первісної адаптації. 2. Від 1 року до 3 років - власне дитинство. Один з найбільш плідних і інтенсивних періодів накопичення дитиною соціального досвіду, становлення фізичних функцій, психічних властивостей і процесів. 3.
 11. Ситуаційний підхід.
    структурою ділових якостей особистості, станом особистості (спектром її цілей, психофізіологічними особливостями, духовними якостями), кваліфікацією співробітників відповідно з вимогами до займаної посади, знанням ситуації і перспектив розвитку, оплатою праці, винагородою і перспективами подальшого зростання заробітної плати, структуризацією і поділом праці , організацією умов
 12. Психофізіологічна адаптація
    структуру і являє собою єдність професійної, соціально-психологічної, суспільно-організаційної та культурно-побутової
© 2014-2021  ibib.ltd.ua