Головна
ГоловнаНавчальний процесСоціальна педагогіка (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Василькова Ю.В. , Василькова Т.А.. Соціальна педагогіка: Курс лекцій: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навчань, закладів. - 2-е вид. стереотип. - М.: Видавничий центр «Академія». - 440 с., 2000 - перейти до змісту підручника

СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ

Опікунська рада

Педагогічна рада

Робота в мікрорайоні

Робота в школі

Центр «Дозвілля»

Соціальні педагоги

в класах

Центр «Сім'я»

Освітній центр у позанавчальний час

Центр «Здоров'я»

Центр спортивно-оздоровчої роботи

Медико-психологічна юридична консультація

Центр «Довіри» для дітей

Система диференційованого навчання

Система соціального виховання, творчої діяльності

Медико-психологічна - педагогічна служба сім'ї

Служба захисту прав дитини

Служба соціального захисту молоді

Служба досугово-творчої діяльності

Служба психологічного та фізичного здоров'я і корекції спілкування

Служба соціальної та професійної орієнтації

Служба зв'язку з науково-дослідними установами

1 Закатова І.М. Соціальна педагогіка в школі. - М., 1996. - С. 16. 352

При таких завданнях змінювалося основний напрямок роботи школи:

- зміст освіти ставало соціальним замовленням батьків і дітей;

- створена система виховної роботи повинна була здійснюватися разом з батьками;

- у школі створювалася соціально-педагогічна служба. При підготовці експерименту серед побажань батьків було

виявлено близько 50 напрямків додаткової освіти. Виходячи з цього, в школі було створено 8 напрямків диференційованого навчання:

- музично-естетичне;

- образотворчого мистецтва;

- прикладної творчості;

- мовної культури;

- моральної культури;

- екології;

- волеологіі;

- математичної культури.

Для кожного відділення був розроблений свій навчальний план - з I по XI класи, рівень підготовки по кожному з яких давав випускникам школи достатній ступінь знань для вступу в середні та вищі професійні навчальні закла-денія1.

Відділення комплектувалися при вступі до школи, а, також при переході в V, VIII і X класи.

Розроблені експериментальні навчальні плани передбачали збереження базового ядра освіти, насичення його гуманітарної культурою, прагнення розвивати емоційну (естетичну та моральну) сферу особистості, творчі здібності дитини, відхід від інформаційних методів навчання, перехід до розвиваючої педагогіке2.

Соціальна служба комплексу складається з декількох підрозділів:

- територіальна соціальна служба, яку здійснюють соціальні педагоги;

- внутришкольная служба соціального піклування про дітей (59 класних керівників, 6 вихователів груп продовженого дня, 3 організатора позакласної роботи);

1 Закатова І.М. Указ. соч. - С. 16.

1 Див: Тихомирова Н.К. Система виховної роботи та середній школі на основі програми. - М., 1996. - С. 7.

12 Васільконл

353

- психологічна служба (3 психолога і логопед);

- медична служба (лікар, медсестра) 1. Розроблена комплексна програма взаємодії школи та сім'ї включає роботу соціального педагога, складання паспорта мікрорайону, анкетування батьків і дітей, вивчення інтересів дітей, складання програм соціальної адаптації «Сім'я», «Важкий підліток», «Здоров'я» і т.

д.

Внеучебная внутришкольная робота зосереджена в центрах, в яких створені майже сотні гуртків, студій, секцій, що охоплюють дві третини учнів школи. Керують центрами фахівці, багато гуртки ведуть родітелі2.

Так, в екологічний центр входять: шкільне лісництво «Сосонка», кілька лекторіїв для різного віку, гуртки орнітологів, акваріумістів, любителів кімнатних рослин, клуб «Екологія та культура». Тільки в роботі лісництва бере участь від 100 до 600 хлопців. У центрах створюються різновікові загони, в які входять вчителі, діти та батьки. У школі розроблена програма виховної роботи, якою керуються і класні керівники, і батьки. Організаційно ця програма здійснюється в «річному циклі загальношкільних творчих справ». Це цикли «Істина», «Краса», «Інтелект», «Добро».

Так, цикл «Краса» об'єднує всі заходи з естетичного виховання за допомогою занять з фахівцями. У святах, фестивалях російської національної культури, у загальношкільних справах приймають участь вчителі, хлопці, батьки, випускники школи3.

У розробленій програмі соціальної роботи в школі передбачена система заходів, спрямованих на розвиток головних якостей особистості. Це просвітництво дитини в області естетичної та етичної культури, обов'язкова участь у праці, в різноманітної трудової діяльності і, головне, об'єднання в єдиний педагогічний процес виховання особистості в колективі і її самовиховання. Ефективним в цій роботі, точніше, в цьому досвіді є метод педагогічної діагностики, процес фіксації ступеня, рівня вихованості дитини на кожному етапі його розвитку.

Деякий час тому багаторічний експеримент педагогічної діагностики був проведений в декількох школах Красноярська. Публікація проф. М.І.Шіловой про цей досвід була зустрі-

Див: Тихомирова Н.К. Указ. соч. - С.; Там же. - С. 18. Там же.-С. 18-19.

354

чена в багнети. Критикували за несумісність визначення рівня вихованості за рівнем «комуністичної моральності» і рівню найпростіших навичок дитини в побуті. Двадцятирічний досвід шкіл Красноярська був незатребуваний. Цікаво ж розробки визначення рівня вихованості дитини, звідси - складання виховних планів з групою дітей, з класом представляють інтерес для соціального педагога.

Безсумнівно, досвід організації соціальної роботи педагогічного колективу школи № 59 м. Ярославля дав позитивні результати.

План соціальної роботи школи став сполучною ланкою між усіма, хто причетний до виховання дитини. Позитивно те, що у складанні плану брали участь учні та батьківський актив, педагогічний колектив, рада школи та громадськість.

Важливо те, що головним завданням плану було дійти до кожної дитини, об'єднавши сили педагогічного колективу, батьків, громадськості в соціальній роботі; направити ці сили на розвиток задатків і здібностей дитини, підготовку його до життя, а головне, на самовиховання і самоосвіта.

Цей досвід демонструє дійсне взаємодія школи, сім'ї з органами правопорядку та соціального захисту, з підприємствами та дитячими садами.

У навчально-виховний комплекс мікрорайону «Мар'їна роща» м.

Москви входять 2 школи, 2 дитячих садки; в штаті - 32 соціальних педагога (за рахунок ставок вихователів груп продовженого дня плюс доплат з бюджету). Ввести ставки соціального педагога в школі дозволяє стаття 55 Закону «Про освіту».

Крім організованого відпочинку тут важливе місце займає корисну працю: автоперевезення, ремонт автомашин, різьблення по дереву, сбо2рка комп'ютерів, організація служби соціального стра-хованія2.

Цікавий досвід роботи накопичено в соціально-педагогічному комплексі школи № 26 м. Ставрополя3. Крім шкільних секцій тут існують гуртки, створені батьками у себе вдома («Макраме», «В'язання», «Вишиванок», «Умілі руки»). Батьки

Див: Шилова М.І. Вчителю про вихованості школяра. - М., 1990. Див: Березина В., Єрмоленко Г. Соціальний педагог в школі / / Виховання школяра. 1994. № 2. - С. 2-5.

Див: Гуров В., Шинкаренко Н. «Відкрита» школа і соціально-педагогічна робота з дітьми / / Виховання школяра. 1994. № 2. - С. 6-9.

355

займаються англійською мовою з п'ятьма відстаючими учнями, організували домашній театр. У школі 43 гуртка, створені вчителями та батьками, в яких займаються 370 учнів. Стан розвитку окремих учнів обговорюється на педагогічних радах, де про результати спостережень доповідають психолог і логопед.

У ряді шкіл та гімназії існує практика підготовки соціальних педагогов1. Учнів знайомлять з професією соціального педагога. Для цього в школі створюється клас, в програму якого включається участь хлопців у соціально-педагогічній роботі. Школярі знайомляться з основами соціальної педагогіки, проходять соціально-педагогічну практику в якості підготовки до самостійної роботи.

Запитання студентам

1. Соціальні завдання школи в сучасних умовах.

2. Школа - центр виховної роботи в мікрорайоні.

3. Робота соціального педагога в школі і мікрорайоні.

4. Досвід соціально-педагогічного комплексу та школи № 59 м. Ярославля.

Література до лекції

1. Ерзунов В.І. та ін Клуб для підлітка. - М., 1986.

2. Гуров В., Шинкаренко Н. «Відкрита» школа і соціально-педагогічна робота з дітьми / / Виховання школяра. 1994. № 2.

3. Іванов І.П. Методика комунарського виховання. - М., 1990.

4. Закатова І.М. Соціальна педагогіка в школі. - М., 1996.

5. Проблеми естетичного виховання підлітків. - М., 1994.

6. Тихомирова Н.К. Система виховної роботи в школі на основі програми. - М., 1996.

7. Вул'фов Б.З. Соціальний педагог у системі суспільного воспи-танія / / Педагогіка. 1992. № 5, 6.

8. Гуров В.І. Досвід організації соціально-пелагогічсской роботи / / Педагогіка. 1993. № 3.

9. Селевко Г. К. Диференціація навчального процесу на основі інтересу дітей. - М., 1996.

10. Маанді Н. Школа моєї мрії / / Народна освіта. 1995. № 5, 6.

Див: Березина В., Єрмоленко Г. Указ, соч. - С. 2-5. 356

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ"
 1. Теми для рефератів 1.
  Структура. 4. Психологія особистості вчителя-гуманіста. 5. Педагогічне мислення: традиційне і гуманістично
 2. 2.2. Група, колектив у педагогіці
  соціальна педагогіка. У педагогічній літературі вона розглядається як особлива педагогічна реальність, що впливає на людей, область педагогічної діяльності її суб'єкта і об'єкт-суб'єкта і наукова дисципліна. Соціальна педагогіка відображає характер і зміст науково-перетворювальної діяльності людей, інститутів соціуму, її об'єкт - людина в його соціальному середовищі. Предметом же
 3. Н. А. банька. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ менежджера: Монографія / ВолгГТУ. - Волгоград. - 75 с., 2004
  структура. Детально описано хід педагогічного експерименту з формування професійно-педагогічної компетентності; побудована і апробована чотирирівнева модель процесу її
 4. Розробка варіантів педагогічного рішення і вибір кращого з них
  педагогічного рішення. Щоб обрати найкраще рішення, треба мати, з чого вибирати. Корисно на початку позначити крайні варіанти, наприклад найрадикальніше рішення і найменш радикальне, найбільш просте і найбільш складний для виконання. Потім сформулювати одне або кілька проміжних. Правило порівняння варіантів рішень - педагогічних версій - рекомендує послідовно
 5. Теми для рефератів 1.
  Педагогічної діяльності). 2. Професійно-особистісна позиція і її складові (на прикладі педагогічної діяльності). 3. Комунікативна компетентність особистості та її значення для педагогічної діяльності вчителя. 4. Педагогічні здібності вчителя до організації міжособистісної взаємодії учнів на
 6. Методи і методика дослідження
  педагогічної проблеми, способи використання методів), побудови висновків, оцінок, доказів, обгрунтувань, теорій в юридичної педагогіці відповідають общепедагогическим. Але в переважній більшості випадків використовується ідея методу, а опрацювання його, конкретизація завжди відбуваються як його адаптація до теми дослідження. Так, методи анкетування, бесіди, педагогічного аналізу,
 7. категоріальний-понятійний апарат
  соціально-педагогічних факторів (власне педагогічних і педагогічно значущих) у сфері законності та правопорядку, система юридичної освіти, педагогічна підсистема управління в правоохоронних органах, педагогічна система юридичної освіти, системи правового виховання, навчання, розвитку, педагогічна система професійної підготовки, система спеціальних
 8. Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008

 9. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
    соціально-освітньому середовищі. 1. Освіта як фактор, що сприяє розвитку цивілізованого суспільства. 2. Різноманіття форм педагогічної взаємодії в залежності від соціально-історичних умов суспільного розвитку. 3. Педагогічна діяльність в рамках стратегії глобальної освіти. 4. Психологія організації групової навчально-пізнавальної
 10. Нікуленко Т.Г.. Корекційна педагогіка: Учеб.пособие для вузів - М.: Фенікс. - 382 с., 2006

 11. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    педагогічної роботи та хто фактично є ним? 2. Які вимоги пред'являються до суб'єкта педагогічної роботи? 3. Обгрунтуйте, чому керівник виступає як суб'єкт педагогічної роботи. 4. Дайте характеристику педагогічного професіоналізму. 5. Що розуміється під педагогічною культурою? 6. Які види педагогічної підготовленості вам відомі?
 12. ГЛАВА 19. ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА
    структури, емоційно-вольової сфери. Подібно іншим видам діяльності, педагогічна має свої форму і зміст, мета і засоби досягнення. К. Д. Ушинський у роботі «Людина як предмет виховання» позначає предмет праці вчителя - виховання, навчання і знання різних сторін людини. Педагогічна діяльність доступна далеко не кожному. Щоб зрозуміти багато проблем, що виникають у
 13. Загальна характеристика
    соціальну потребу людей - в контактах з іншими. людьми, потреба знаходити разом способи досягнення життєвого успіху і подолання труднощів шляхом обміну досвідом і знаннями. У педагогічній діяльності спілкування відіграє величезну роль. З ним та його засобами пов'язані і основні «робочі інструменти» педагога, володіти якими він зобов'язаний досконало. Це не проста розмова
© 2014-2022  ibib.ltd.ua