Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Розробка варіантів педагогічного рішення і вибір кращого з них

Хороше рішення, як правило, не те, яке першим приходить в голову. У будь-якій справі можливих рішень, як правило, багато, але тільки одне буває найкращим, і його треба знайти.

Правило розробки декількох варіантів педагогічного рішення. Щоб обрати найкраще рішення, треба мати, з чого вибирати. Корисно на початку позначити крайні варіанти, наприклад найрадикальніше рішення і найменш радикальне, найбільш просте і найбільш складний для виконання. Потім сформулювати одне або кілька проміжних.

Правило порівняння варіантів рішень - педагогічних версій - рекомендує послідовно розглядати версії, виділяти їх достоїнства і недоліки, сильні і слабкі сторони.

Порівняння достоїнств варіантів виробляється по комплексу педагогічних критеріїв: відповідності стоїть мети, своєчасності, терміновості, відповідності обстановці та об'єктам впливів, рівню професіоналізму та вихованості учасників виконання рішень; виховним, навчальним, освітнім і розвиваючим достоїнств; відсутності побічних негативних педагогічних і психологічних наслідків та іншим. Можливе складання допоміжних табличок: у лівій частині аркуша паперу - «за», в правій - «проти».

Правило послідовного відбору одного, кращого, варіанти педагогічного рішення особливо важливо, коли навіть після вивчення варіантів віддати явну перевагу одному важко.

Тоді з першого комплексу варіантів відбирають 2-5 здаються рівнозначними, проводять повторне порівняння їх і відсівають менш гідні. Можливий і третій крок - відбір двох з їх порівнянням і остаточним вибором однієї.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розробка варіантів педагогічного рішення і вибір кращого з них "
 1. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  Під самоосвітою традиційно розуміють здійснювану людиною пізнавальну діяльність, яка: під -перше, здійснюється добровільно, тобто з доброї волі самої людини, по-друге, управляється самою людиною, по-третє, необхідна для вдосконалення яких-небудь якостей людини або придбання навичок, і сама людина це усвідомлює. Що набуває людина в результаті
 2. Поняття вікової неосудності.
  Історія розвитку кримінального права свідчить про те, що з 17-18 в.в. в правових системах різних країн стала встановлюватися нижня вікова межа кримінальної відповідальності. При цьому бралося до уваги: а) ступінь соціальної зрілості неповнолітніх окремих вікових груп, що проживають і виховуються в певних соціально-економічних умовах; б) ідеологічні,
 3. 3.1.4. Рішення проблем зайнятості соціально незахищених груп населення
  Проблема зайнятості інвалідів. Особливу увагу Закон «Про соціальний захист інвалідів» приділяє забезпеченню зайнятості інвалідів. Закон передбачає фінансово-кредитні пільги спеціалізованим підприємствам, що застосовують працю інвалідів, а також підприємствам, установам та організаціям громадських об'єднань інвалідів; встановлення квот для прийому інвалідів, зокрема організаціям незалежно від
 4. 2.1. Написання педагогічного сценарію
  Розробка навчальної програми починається з написання педагогічного сценарію. Педагогічний сценарій включає опис діалогу користувача і ЕОМ в процесі навчання, короткі інструкції по роботі з програмою. На стадії написання педагогічного сценарію необхідно вирішити такі основні завдання [10]: конкретизувати мети використання 1111С; провести аналіз логічної структури навчального
 5. 2.5. Приклад розробки фрагмента навчальної програми
  Розглянемо приклад розробки фрагмента навчальної програми з математики на закріплення навичок вирішення завдань на рух. Визначимо мети даної програми. З педагогічного досвіду відомо, що вчителю не вистачає часу для індивідуальної роботи з кожним учнем і проведення контролю. Можна провести самостійну роботу по даній темі, але учень вирішує завдання не тільки для того, щоб знайти
 6. Теоретичні передумови МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  У вітчизняній педагогічній науці є об'єктивні передумови для теоретичного обгрунтування ідей модернізації загальної освіти. Розглянемо найбільш значущі з них для пошуку джерела ідей модернізації загальної освіти. Звернемося до аналізу основних дидактичних концепцій, спрямованих на створення умов для самореалізації, саморозвитку особистості школярів. Аналіз літератури
 7. ЗМІНА ВМІСТУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  Зміна змісту освітньої діяльності суб'єктів освіти припускає проектування змісту процесу навчання як процесу вирішення завдань. Відомо, що зміст освіти, яке надає школяреві необхідний і доступний йому мінімум коштів індивідуального розвитку як базову основу для самостійного освоєння культурно-історичних цінностей, зафіксовано в
 8. ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ НА ОСНОВІ ІДЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  Модернізація системи освіти передбачає перехід освітніх установ на нові варіанти навчальних планів. Основними ідеями проектування навчальних планів, передбаченими документами з модернізації загальної освіти, є наступні: 1. Збереження і розвиток варіативної системи загальної освіти на різних рівнях - національно-регіональному, шкільному та індивідуальному.
 9. ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЙ І СПОСОБІВ Взаємодія СУБ'ЄКТІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
  Технології навчання розуміються в даній книзі як сукупність необхідної і відтворюваної послідовності педагогічних дій вчителя та учнів їх засобами, що викликає що передбачається механізм посилення змісту освіти, ведуча до успішності навчання учнів. Зміна технологій і способів взаємодії суб'єктів процесу навчання припускає використання технологій
 10. ЗМІНА ФОРМ ДІАГНОСТИКИ ТА ОЦІНКИ ОСВІТНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ ШКОЛЯРІВ
  Зміна оцінки досягнень учнів виходить з розуміння, що сучасний процес навчання не може бути монооценочним. З одного боку, він повинен припускати оцінку різних досягнень школяра (множинність об'єктів оцінки), з іншого боку, оцінка не може здійснюватися тільки учителем, в процес оцінювання повинні залучатися самі школярі (множинність суб'єктів оцінки).
 11. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ШКІЛ ОСВІТНЬОГО ОКРУГУ
  Основною метою функціонування системи відкритої освіти є підготовка учнів до повноцінної і ефективної участі в суспільному і професійній сферах життя сучасного суспільства. У педагогічній науці виділені риси цього утворення: якість, випереджаючий характер, доступність, розширення джерел освіти і поля освітнього вибору, варіативність способів
 12. внутрішньофірмової підготовки ВЧИТЕЛІВ
  Основна ідея освоєння нових функцій працюючими вчителями базується на положеннях концепції оцінки ставлення людини до праці (Д. МакГрегор). Дослідник описав дві моделі ставлення до праці. Модель «X» представляє людини безініціативним, избегающим відповідальності, що вимагає тотального контролю і докладною регламентації своєї діяльності. У рамках іншої моделі («Y») людина
 13. ВИСНОВОК
  Нова концепція освіти - це новий стиль демократичного мислення, це подолання консерватизму, смілива орієнтація на майбутнє. Нові ідеї прокладають собі дорогу з великими труднощами: традиційна школа дешевше, легше керована, її результати простіше об'єктивно оцінити, вона зрозуміла і стабільна. Однак сьогодні абсолютно ясно, що назад дороги немає - необхідно будувати нову школу. Ясно і
 14. ВСТУП
  Курс «Методика викладання філософії» займає важливе місце в процесі отримання вищої професійної філософської освіти. Його включення в типовий навчальний план спеціальності 020100 «Філософія» обумовлено державними вимогами до мінімуму змісту та рівня професійної підготовки випускника для отримання додаткової кваліфікації «Викладач» (див.: Наказ Міністерства
 15. 2.3. Духовно-психологічний потенціал особистості вчителя, орієнтованого на діалог з іншими учасниками освітнього процесу
  Будь-яка професійна діяльність, у тому числі і педагогічна, - особистісний процес, для якого характерні творча активність, самостійність і індивідуальна неповторність того, хто її здійснює (Н.М. Амосов, Б.Г. Ананьєв, А.В. Брушлинский, Л.С. Виготський, Б.Ф. Ломов, Л.Д. Столяренко та ін.) Індивідуально-психологічні можливості особистості складаються в кінцевому підсумку з її
 16. 2.4. Педагогічне мислення вчителя-гуманіста
  У психолого-педагогічній літературі педагогічне мислення розглядається як різновид практичного інтелекту (М.М. Кашапов, Н.В. Кузьміна , Ю.Н. Кулюткин, А.В. Петровський, Л.А. Регуш та ін.) Згідно Ж. Піаже, інтелект - це найбільш досконала форма адаптації організму до середовища, що є єдність процесу асиміляції (відтворення елементів середовища в психіці суб'єкта в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua