Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія науки → 
« Попередня Наступна »
В.І. Штанько. Філософія та методологія науки. Навчальний посібник для аспірантів і магістрантів природничонаукових і технічних вузів. Харків: ХНУРЕ. с.292., 2002 - перейти до змісту підручника

Телеологічні концепції в сучасній науці. Антропний принцип і його філософські тлумачення

Одним з різновидів детермінації є цільова детермінація (teleos

- мета); принцип «кінцевих причин» (саша Гіпа ^), згідно з яким ідеально постулируемая мета, кінцевий результат, надає об'єктивний вплив на хід процесу, приймає різні форми в різних телеологічних концепціях.

Вперше уявлення про цільову детермінації вводить Аристотель. Згідно з ним, кожен предмет природи має внутрішню актуальну нескінченну за змістом мета, цільову причину, яка є джерелом «прагнень», що реалізуються в процесі розвитку предмета, руху від нижчих щаблів природи до вищих (іманентна телеологія).

Ідеї іманентною телеології в Новий час розробляли Лейбніц у вченні про встановленої гармонії, Шеллінг у вченні про світову душу. Об'єктивний ідеалізм, Гегель, неотомізм, неовіталізм, неофіналізм і т.п. філософські концепції виходять з наявності у світі об'єктивних внечеловеческая цілей і доцільності. Найчастіше таким целеполагающим початком вважався Абсолютний дух, Світовий розум, Бог, які знаходяться поза світу і вносять цілі в створену для людини природу.

Наука стверджує природний характер доцільності. Вона виходить з того, що не частини визначають доцільну організацію цілого, а ціле в процесі свого розвитку створює доцільну пристосованість будови частин. Так, наприклад, дарвінізм пояснює органічну доцільність як пристосування організму до умов його існування; кібернетика - дією зворотного зв'язку. У сучасній науці сформувався цільовий підхід, суть якого полягає в тому, що наукове дослідження звертається до кінцевої стадії, результату процесу як його цілі, вирушаючи від якої аналітично встановлюються причини по їх слідству.

Особлива увага, що сучасна наука приділяє цільової детермінації обумовлено рядом нових відкриттів у фізиці, космології.

У зв'язку з цим в науці виникла своєрідна «телеологічна проблема». Вона полягає в необхідності пояснити надзвичайно високу і тонку взаємоузгодженість ряду фундаментальних властивостей і характеристик нашого Всесвіту. Виявляється, що зміна деяких з цих властивостей (навіть на соті частки відсотка) при збереженні всіх інших зв'язків і параметрів незмінними призвело б до катаст-рофіческім наслідків для всього світового целого204. При чому багато властивостей нашого Всесвіту не тільки забезпечують стабільність і якісне різноманіття природи, а й надзвичайно сприятливі для існування життя і розуму.

На підставі цього в 70-ті роки ХХ ст. був сформульований антропний принцип, що встановлює залежність існування людини від фізичних параметрів Всесвіту. Фізичні розрахунки показують, що якби змінилася хоча б одна з наявних фундаментальних постійних, то стало б неможливим існування тих чи інших фізичних об'єктів - ядер, атомів і т.п. Наприклад, якщо зменшити масу протона на 30%, то в нашому світі відсутні б будь-які атоми, крім атома водню. Осмислення цих залежностей і призвело до формулювання антропного принципу американським фахівцем з теорії гравітації Б. Картером, згідно з яким Всесвіт має такі властивості, що в ній на певному етапі з необхідністю могла виникнути життя і свідомість (спостерігач). Тобто Всесвіт має властивості, які ми спостерігаємо, з тієї причини, що вони визначають саму можливість існування пізнає суб'єкта (спостерігача). На основі такого припущення можна обчислити деякі співвідношення фізичних констант (масу протона і електрона, заряд електрона, гравітаційну постійну, швидкість світла у вакуумі і т.п.).

Антропний принцип відомий в різних формулюваннях і розбіжності та суперечки навколо нього багато в чому пов'язані з двозначністю вживаних понять.

Так, Дж. Барроу і Ф. Тіплер в їх спільній книзі, яка настільки ж дискусійна, наскільки і популярна: «Антропний космологічний принцип» (1986), починають зі «слабкого антропного принципу», який визначається таким чином: «Що спостерігається значення всіх фізичних і космологічних величин не випадково, але продиктовано вимогою забезпечити існування областей, де могла б виникнути життя на вуглецевої основі, а також вимогою, щоб вік Всесвіту був досить великий, так щоб це подія вже відбулася. «Сильна» версія формулювання антропного принципу в цій роботі така: «Всесвіт повинен мати такі властивості, які на певному етапі її історії дозволяють життя розвинутися».

Антропний космологічний принцип несе певну філософське навантаження - викликає різні світоглядні інтерпретації - матеріалістичну і ідеалістіческую205. У світоглядним плані антропний принцип втілює в собі ідею взаємозв'язку людини і універсуму, висловлену ще в античності. Її розвивали і розробляли філософи та натуралісти протягом багатьох століть: Протагор, Анаксимандр - в античну епоху, Дж. Бруно - в епоху Відродження, К. Ціолковський, Тейяр де Шарден, Ф. Крик,

Ф . Хойл, Ф. Дайсон та ін - в XX в. Так, Дж. Уілер, перебільшуючи роль спостерігача, звертається до ідеалістичних положень філософії Дж. Берклі206. П. Девіс пише, що антропний принцип те саме традиційному релігійному поясненню світу: Бог створив світ, щоб люди населяли його. Ф. Хойл стверджує, що антропні характеристики Всесвіту виглядають як підтвердження віри в Творця, що спроектував світ так, щоб задовольняти в точності нашим вимогам. С. Хоукінг стверджує, що спостережувані властивості Всесвіту прямо залежать від існування нас як наблюдателей207.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Телеологічні концепції в сучасній науці. Антропний принцип і його філософські тлумачення "
 1. Література 1.
  Современност'? / / Питання філософії. - М., 1988.12.-С. 153-159. 3. Нікітін Є.П. Звуки іншого маршу / / Трубніков М.М. Про сенс життя і смерті.-М., 1996.-С. 3-14. 4. Торо Г. Уолден, або Життя в лісі. - М., 1962. 5. Трубників М.М. Без чверті дванадцять (До питання про подолання духовної кризи європейської культури) / / Питання філософії. - М., 1993. -N 1. - С. 48-50. 6. Трубників М.М. Час
 2. Співвідношення політичної теорії та політичної філософії
  концепцій політики. У сучасному політичному знанні виділяються три теоретичних рівня: емпірична теорія, нормативна теорія і філософська теорія політики. Емпірична політична теорія - це традиційна теорія, що протиставляє філософію і наукове знання. Крістен Монрой - видавець монографії «Сучасна емпірична політична теорія» (1997) - дає їй таке визначення:
 3. Концепції розуміння простору:
  концепція простору, яку поділяли Демокріт, Епікур , Ньютон /. 2. Як порядок співіснування і взаємного розташування тіл, як сукупність відносин безлічі зі існуючих об'єктів, взаємно обмежують і взаємно доповнюють один одного / реляційна концепція - Лейбніц, Лобачевський, Ріман /. Простір виступає як найважливіша форма буття матерії, що залежить від руху і
 4. В.Ф. Асмус. Історико-філософські етюди / Москва, «Думка», 1984

 5. СПИСОК аналізований ЛІТЕРАТУРИ
  сучасного природознавства: Навчальний посібник. М.: ВЛАДОВ, 2000. 2. Грушевіцкая Т.Г., Садохин А.П. Концепції сучасного природознавства. : Навчальний посібник. М.: Вища школа, 1998. 3. М.І. Потєєв. Концепції сучасного природознавства. М,
 6. Філософське розуміння свідомості
  концепція духу. Бог як моральна досконалість. Концепції релігійності початку ХХ1 століття. Концепція чистого розуму. Предмет трансцендентальної філософії. Ідеалістичне розуміння розуму Гегелем. Сенс самопізнання духу. Зв'язок ідеї саморозвитку духу з гегелівської діалектикою. Матеріалістична концепція свідомості. Натуралізм в розумінні свідомості. Людина як машина. Сенсуалистской
 7. Взаємозв'язок емпіричного і теоретичного рівнів дослідження
  сучасним методологам висловити тезу про несумірність змінюють або конкуруючих теорій. Теза про несумірність теорій сходить до логіко-філософським ідеям Вітгенштейна, Ай-дукевіча для пояснення природи наукових революцій. Відповідно до цієї тези, розвиток науки являє собою змінюють одне одного фундаментальні теорії, не пов'язані логічними відносинами і використовують різні поняття,
 8. ТЕОРІЯ СТАНІВ
  телеологічний сенс
 9. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ «СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ»
  концепції людини. Еволюція уявлень про людину в історії філософської думки. 1.2 Основні підходи до моделювання антропосоциогенеза. Співвідношення біологічного, психологічного та соціального в людині. 1.3 Особистість. Проблема свободи і відповідальності людини. 1.4 Людина в світі культури. 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2
 10. ТИПОВІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 1.
  Сучасної російської соціальної політики. 46. Філософські підстави теорії соціальної роботи. 47. Соціологічні підстави теорії соціальної роботи. 48. Психологічні підстави теорії соціальної роботи. 49. Системно-синергетичний підхід в теорії соціальної роботи. 50. Зміст системного методологічного підходу в науці. 51. Теорія систем в теоретичному фундаменті
 11. Список основних праць (тільки книг) Г.А. Югая і про нього
  концепції Г.А. Югая про витоки корейської цивілізації. М.,
 12. Перешкоди в пізнанні природи і можливості їх подолання.
  Телеологічному, антропоморфному її тлумаченні, в приписуванні природі не властивих їй кінцевих цілей. Намагаючись по можливості видалити їх з тлумачення природи, Бекон, по суті, критикує її органістіческімі розуміння, прагнучи до механістичного. Експериментальний метод, що долає недосконалість почуттів і фіксуючий явища природи в їх незалежності від почуттів, усуває і
 13. § 1. Які антропологічні вчення були найбільш впливовими в історії філософської думки?
  Концепцій, що зробили величезний вплив на всю світову філософсько-антропологічну думку. З великого числа методологічних принципів, що упорядковують наші уявлення про людину, ми вже вибрали той, що народжується при виникненні буття з Небуття і називається еманацією, за формою нагадує конусоподібну спіраль. Ми вже бачили, як завдяки еманації буття поділяється на чотири
 14. 2.4.10. Лінійно-стадіальний варіант унітарно-стадіального розуміння історії
  концепції розвитку людства (дикість, варварство, цивілізація) і кінчаючи затвердилася до середини XIX в. в історичній павука періодизації, в якій виділялися спочатку три, а потім все частіше чотири епохи всесвітньої історії (давньосхідна, антична, середньовічна і нова). Таку інтерпретацію унітарно-стадіалиюго розуміння історії в цілому можна було назвати лінійно-стадіальної.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua