Головна
ГоловнаІсторіяІсторія наук → 
« Попередня Наступна »
В. А. Канке. Історія і філософія хімії: Навчальний посібник - М.: НІЯУ МІФІ. - 232 с., 2011 - перейти до змісту підручника

1.8. Трансдукція і принципи квантової теорії

Окреслимо вихідне поле нашого подальшого аналізу. Аналізуються філософські питання сучасної квантової хімії. У процесі розвитку хімічного знання вона прийшла на зміну док-вантової хімії, зумовивши появу в науці цілий ряд нововведень, статус яких в силу їх проблемного характеру викликає запеклі суперечки. Деякі з цих нововведень якраз і стануть предметом подальшого аналізу.

Почнемо з аналізу природи принципів. Зрозуміло, принцип принципом - різниця. Наведемо на цей рахунок поясняющий приклад. У підручниках з фізичної хімії часто пишуть про принцип невизначеності Гейзенберга, в якому мова йде про співвідношення невизначеностей ознак, описуваних некоммутірующімі операторами, наприклад, про співвідношення невизначеності координати і імпульсу, часу та енергії. Чи маємо ми в даному випадку справу зі справжнім принципом? Ні, не маємо. Мова повинна йти про закон. Справа в тому, що співвідношення невизначеності в рамках квантової хімії з'являється в глибині теорії, як своєрідне наслідок її формального та змістовного апарату. А сам цей апарат грунтується на цілком певному тлумаченні концепту хвильової функції, який дозволяє розрахувати ймовірності настання певних подій. Резонно ввести уявлення про принцип квантово-хімічного опису. Без нього неможливо сформулювати жоден квантово-хімічний закон.

Відмова від дослідження концептуального сенсу принципів завжди чреватий різного роду помилками. На жаль, вони поки не стали предметом ретельного філософського аналізу. Тим не менш, є можливість вказати деякі типи спотворення значущості принципів у теоріях.

По-перше, часто теорія викладається взагалі без згадки справжніх хімічних принципів. Так, в хімічній атомістиці Дальтона немає принципів. У ній багато актуального сказано про хімічні атомах як об'єкті хімії, але не вказаний принцип, який би визначав зміст закону кратних відносин.

По-друге, раз у раз закони заміщають принципами, а принципи законами. Вище ми навели приклад із співвідношенням невизначеностей насправді, є не принципом, а законом. А ось інший показовий приклад. У механіці Ньютона так званий перший закон задає інерціальні системи відліку, в рамках яких тільки й виконуються закони механіки, тобто він є не законом, а принципом. Виняткової важливості епістемологічного характеру подія була пов'язана з винаходом спеціальної теорії відносності. Альберт Ейнштейн виявився першим фізиком, який зрозумів, що рівність швидкості світла у всіх інерційних системах відліку є не експериментальним фактом, а принципом. Те, що абсолютна більшість фізиків вважало фактом, насправді виявилось принципом.

По-третє, часто принципами називаються положення, які в силу їх недостатньої вивченості помилково вважаються основними. Такі в квантовій фізиці і хімії принципи додатковості Бора, наблюдаемості Гейзенберга, а також наочності. Всі вони були сформульовані до прояснення концептуального змісту квантової механіки. У цей період вони здавалися самостійними положеннями. Надалі було з'ясовано, що ключем до їх розуміння є принцип квантово-механічного опису, але ця обставина не призвело до зміни квантової термінології. Як і раніше міркують про принципи додатковості і наблюдаемості.

По-четверте, часто принципами називають допоміжні положення, які не вписуються в цю теорію. Такого роду положення є кандидатами на роль справжніх наукових принципів, але не більше того. Прикладом такого кандидата є принцип Бренстеда-Поляни, згідно з яким існує лінійна залежність між кінетичними (енергія активації) і термодинамічними (енергія Гіббса, Теловой ефект) параметрами в східних хімічних реакціях22. Строго кажучи, мова повинна йти про гіпотезу, не більше того. Те ж саме справедливо і щодо так званого принципу Ле Шательє-Брауна, згідно з яким при наданні зовнішнього впливу на систему, що знаходиться в стану рівноваги, в ній відбувається таке зміщення рівноваги, яка послаблює це взаємодія.

Таким чином, з'ясування справжніх принципів є першочерговим завданням аналізу концептуального змісту теорії. Такими стосовно сучасної хімії є принцип квантово-механічного опису, принцип екстремального (найменшого) дії та принцип Паулі. На жаль, в абсолютній більшості навчальних та наукових монографій з хімії концепту-альний аналіз хімічної теорії залишає бажати багато кращого. Неохайність в цьому питанні виключно згубна. Начебто незначні помилки на «вході» теорії, тобто там, де мають справу з принципами, виливається в грандіозні помилки на її «виході», так як вони в результаті багаторазово примножуються.

Принцип наочності і принцип візуалізації. В історії хімії, особливо квантової, не злічити колізій, пов'язаних з бажанням представити хімічні процеси в наочній формі: всі досліджувані реалії повинні бути дані у формі, доступній органам почуттів. Наскільки нам відомо, принцип наочності не знайшов чіткого формулювання у кого-небудь з філософів. Але в змістовному відношенні він, мабуть, найближче до установок емпіріокритицизму Ернста Маха, який наполягав на представленні всіх експериментальних даних у формі відчуттів, тобто у формі почуттів. Проведена їм критика експерименту (звідси термін «емпіріокритицизм») починалася з вимоги представлення експериментальних даних у формі відчуттів. Він відмовлявся визнати реальність атомів, оскільки їх ніхто не бачив. Краще один раз побачити експериментальний об'єкт, ніж сто разів подумати про нього.

На початку минулого століття емпіріокритицизм Маха був досить популярний серед хіміків. Насилу усвідомлювалася, що емпіріокритицизму, як це зрозумів фізик Альберт Ейнштейн, не дістає концептуальності. Образно висловлюючись, ми бачимо не так очима, скільки розумом. Принцип наочності набуває характеру актуального наукового принципу лише тоді, коли він містить вимогу виявлення концептуального змісту чуттєвих форм. Але саме воно, як правило, не потрапляє в поле зору активних прихильників принципу наочності. Часто вони виступають від імені застарілих теорій. І саме їх установки вважають наочними.

Уроки квантової фізики і хімії показують, що при поданні її вмісту в наочній формі треба бути виключно пильним в концептуальному відношенні. Можливість подання всіх концептів квантової механіки в наочній формі поки не доведена. Але, мабуть, рано списувати принцип на-наочності в архів. Це особливо істотно для фахівців у галузі методики хімії. Але, мабуть, безсумнівно, що «наївне» розуміння принципу наочності не сумісно з квантової хімією. Неприпустимо уявляти собі, наприклад, електрони в формі корпускул, хвиль або їх цугу. Вчений завжди повинен керуватися положенням, що життєвість того чи іншого наочного образу визначається його концептуальним змістом.

Вище ми поставилися до принципу наочності досить критично. Але в світлі успіхів, досягнутих у процесі використання комп'ютерних моделей, що дозволяють досягти так званої візуалізації, тобто уявлення хімічної реальності за допомогою спостережуваних на моніторі графічних утворень, згадана критика повинна бути скоригована. Дослідник повинен прагнути не до наочності, а до візуалізації. Йдеться 0

такій стадії наукового дослідження, відмова від якої його істотно збіднює і, в кінцевому рахунку, спотворює. Принцип наочності в тому вигляді, в якому він описаний в існуючій літературі, не враховує зміст концептуальної трансдукції. Зовсім інша ситуація складається навколо принципу візуалізації. Він здатний направити дослідження по правильному шляху, а саме, сприяти цілеспрямованої виробленні аж ніяк не простих візуально сприймаються концептуально насичених образів. Можна констатувати, що розвиток сучасної науки привело від принципу наочності до принципу візуалізації.

Принцип наблюдаемості. Він був сформульований одним із засновників квантової фізики Вернером Гейзенбергом в такій формі: «Розумно включати в теорію тільки величини, піддаються спостереженню». Ейнштейн заперечив Гейзенбергу в досить різкій формі: «З принципової точки зору бажання будувати теорію тільки на спостережуваних величинах абсолютно безглуздо. Бо насправді все адже йде якраз навпаки. Тільки теорія вирішує, що саме можна спостерігати »23.

З філософської точки зору суперечка двох геніїв науки дуже показовий. Ейнштейн більш визначено, ніж Гейзенберг наголоси-кивав концептуальний статус теорії. Але його опонент, очевидно, був знайомий з ним аж ніяк не з чуток. Чому в розмові між двома видатними вченими виникла гостра ситуація? Чому зауваження Ейнштейна дуже здивувало Гейзенберга? Тому що вони по-різному ранжирували принципи наукової теорії. Фоном їх спору була квантова механіка. Ейнштейн ставив принцип наблюдаемості на місце, наступне за основними принципами теорії. Гейзенберг же думав, що теорія починається саме з принципу наблюдаемості. На жаль, наші герої обмежилися лаконічними зауваженнями. Реконструюючи їх можливу позицію щодо квантової теорії, можна сказати, що для Ейнштейна вона починається з постулату хвильової функції, а для Гей-зенберга з принципу наблюдаемості. Позиція Ейнштейна нам видається більш виваженою. Вона не заперечує принцип наблюдаемості, але припускає його «обережну» формулювання. Наприклад, таку: змістовність концептів теорій неодмінно повинна проявитися в результатах спостережень.

Зрозуміло, мова йде про таких науках, в яких має місце операція спостереження. Хімія якраз і є такою наукою.

В області квантової хімії питання про спроможність принципу наблюдаемості набуває особливо гострого значення. Дійсно, широко поширена думка, що феномен хвильової функції випадає з поля дії принципу наблюдаемості. Справа в тому, що ця функція не представляє реальний хвильовий процес, який доступний спостереженню. До появи квантової механіки фізики та хіміки не зустрічались з процесами, які б в принципі були неспостережуваними. Коли ж це сталося, то виникла проблемна ситуація, подолання якої затягується.

На наш погляд, суть описуваної ситуації полягає в наступному. Так звані чисті стану в принципі не піддаються процесу спостереження. Вимірювання руйнує чисті стану, бо свідчить про змішаних станах. Чи означає це, що потрібно відмовлятися від визнання реальності чистих станів? Ні, не означає. Теорія дозволяє перейти від результатів вимірювань, що відносяться до змішаних станів, до чистих станів. Між цими двома типами станів існує певна залежність, саме вона дозволяє за результатами вимірювань судити не тільки про змішаних, а й про чистих станах. Але при цьому ні на секунду не слід забувати про специфічну природу цих станів.

Розглянемо в цьому зв'язку, наприклад, питання про природу відстані між атомами в складі молекули. Воно має два значення. В одному випадку це відстань є параметром спостережуваного явища, в іншому - неспостережуваного, чистого стану. Необхідно завжди робити різницю між тим, що спостерігається і що в принципі не може бути наблюдаемо. Як правило, в книгах про фізичної хімії йдеться про відстань між атомами (довжині хімічних зв'язків) як параметрі змішаного стану. І воно ж ототожнюється з відповідним параметром чистого стану. Молекули з притаманними їм геометричними формами можуть спостерігатися. Але при цьому мова йде про змішаному стані. Молекули і атоми в їх чистому стані ніхто не спостерігав і, судячи з сучасному стану квантової хімії, ніколи і не побачить.

Отже, принцип наблюдаемості актуальний для інтерпретації квантової хімії, але лише у випадку, якщо він інтерпретується у світлі постулату про хвильової функції.

Квантовий принцип відносності до засобів спостереження. Він є конкретизацією принципу наблюдаемості. Цей принцип стосовно до квантовій механіці розвинув Нільс Бор. Енергійним його прихильником в нашій країні був В.А. Фок. Сенс розглянутого принципу викладався Бором і Фоком багаторазово, але зазвичай небагатослівно. У силу цього у нас немає можливості дати його лаконічне визначення відповідно до якої-небудь цитатою з творів Бора або Фока. Постараємося, однак, висловити суть справи. Вимірювальний прилад є посередником між експериментатором і мікрооб'єктами. Йдеться про оцінку ролі цих посередників і, відповідно, ознак досліджуваних об'єктів.

Згідно з найбільш ортодоксальної точки зору вимірюваний об'єкт K має властивості а, b, с. Запишемо цю обставину в символьній формі як K (a, b, с, d). Всі ознаки є властивостями, тобто одномісними предикатами, не залежними від з-міряльного приладу (G). Вимірювання виявляє ознаки, але сам об'єкт залишається незмінним.

 Вже спеціальна теорія відносності Ейнштейна принесла з собою новації, усвідомлення яких зажадало від учених чимало зусиль. Всупереч пануючому думку з'ясувалося, що подібно механічної швидкості протяжності та тривалості не є ознаками-властивостями, а ознаками-відносинами. Але це означало, що дослідник має справу не з об'єктом А, а з системою (А + G). Прилад виявився більше, ніж посередником, виступаючи в якості повноправного члена експериментальної системи. 

 Найбільш радикальні новації виявилися пов'язаними з квантовою механікою. Подання про незмінність досліджуваного в процесі експерименту об'єкта довелося відставити убік. Тепер доводиться вводити уявлення про своєрідний фамільному схожості цілого ряду специфічних квантових об'єктів: Кчі ° (а, b, с, d); К ° ш (АСШ, Ьсш, ССМ, cT). Згідно з наведеними символьними позначеннями розглядаються чисті і змішані стану. У чистому стані параметри а, b, с, d не володіють яким-небудь певним значенням. Вимірювання залежно від використовуваного типу приладу створює деякий змішаний стан, причому утворюються пари значень, описуваних співвідношеннями невизначеності. У наших позначеннях це відпо- 

 см 7 см см) см-т » 

 венно а і b, с і d. У даному випадку вказані лише дві пари параметрів, описуваних співвідношеннями невизначеностей. Насправді ж їх значно більше. Але чому ми вважаємо, що всі А володіють фамільним схожістю? Тому що вони фігурують в рамках однієї і тієї ж теорії. Після всього сказаного квантовий принцип відносності резонно сформулювати наступним чином: змішані стану утворюються в процесі вимірювання, до них вони не існують. 

 Що ж до заплутаних станів, то їх статус подібний статусу чистих станів. Якщо вимірювання вироблено над однією з двох частинок, що у заплутаному один з одним стані, то вона переходить в змішаний стан. Друга ж частка продовжує перебувати в заплутаному стані. Обчислене за результатами першого виміру значення її параметра буде під- підтверджено лише у випадку твори операції вимірювання над нею самою. 

 Таким чином, квантово-механічна реальність існує в трьох різновидах, якими є відповідно, чисті, заплутані і змішані стану. Бор і Фок у своїх міркуваннях здійснили далеко не нешкідливу методологічну перестановку. Вони виходили з принципу відносності до засобів спостереження, при характеристиці якого спиралися на категорії можливого і дійсного. В результаті Фок дійшов висновку, що до вимірювання частка має всього лише потенційними станами, а потім вона стає дійсною. Правильна ж аргументація полягає в розгляді принципу відносності до засобів спостереження слідом за постулатом хвильової функції, розрізняючи чисті, змішані і когерентні стани. Що ж до концептів «можливості» і «дійсності», то вони можуть тлумачитися по-різному як у класичному, так і в квантово-механічному сенсі. Останнє має місце лише у випадку, якщо при їх інтерпретації використовуються уявлення про чисті, заплутаних і змішаних станах. До цих пір ми міркували в рамках удосконаленої копенгагенської інтерпретації квантової механіки. В останні роки з нею успішно конкурує многоміровая інтерпретація квантової механіки Еверетта-Уиллера \ Її основоположні ідеї були вперше сформульовані американським фізиком Х'ю Еве-Реттом. Сам він називав свою концепцію теорією універсальної хвильової функції, або теорією відносного стану. Термін «многоміровая інтерпретація» ввів у фізику Брюс Де-Віт. Суть цієї концепції полягає в тому, що весь світ описується однією хвильової функцією, що підкоряється принципу суперпозиції. Це означає, що разом існує безліч світів. У експери- менте у відповідності з волею дослідника виділяється один із світів. Редукції світової хвильової функції не відбувається. Класична фізика виявляється повністю не при справах. Згідно вдосконаленою копенгагенської інтерпретації в квантовій механіці вимір виступає як двохактний процес: слідом за де-когеренція настає фаза декорреляции (стосовно заплутаним станам), яка закінчується появою змішаного стану. Згідно многоміровая інтерпретації процес вимірювання змінює стану чистих і заплутаних станів, але він не призводить до утворення змішаних станів. 

 Конкуренція між двома розглянутими теоріями триває. Компроміс же нам бачиться в тому, що зживається протистояння класичного і квантово-механічного опису. Але робиться це від імені квантової теорії. 

 Принцип операционализма. Нобелівський лауреат американський фізик Персі Бріджмен стверджував, що «основна ідея операционального аналізу дуже проста, а саме: нам не відомо значення параметра до тих пір, поки не визначені операції, які використовуються нами або нашими колегами при застосуванні цього поняття в деякій конкретній ситуації» 24 . 

 «Для того щоб якусь логічну систему можна було вважати фізичної теорією, необхідно зажадати, щоб всі її твердження можна було, - викладає Ейнштейн точку зору Бріджмена, - незалежно інтерпретувати і« операціоналі-стскі »« перевірити ». Насправді ж ще жодна теорія не змогла задовольнити цим вимогам. Для того щоб яку-нибудь теорію можна було вважати фізичної теорією, необхідно лише, щоб витікаючі з неї твердження в принципі допускали емпіричну перевірку »25. Процитуємо також Чарльза Пірса, засновника американського прагматизму. Формулюючи прагматичну максиму, він роз'яснював суть справи таким чином: «Слід розглянути всі диктуються деяким поняттям слідства, які матиме предмет цього поняття. Причому ті, що відповідно до цього ж поняттю спосіб- ни мати практичний сенс. Поняття про ці наслідки і становитиме повне поняття про предмет »26. 

 Бріджмен виступав, по суті, від імені цілком певної філософії, а саме - прагматизму. Ейнштейн ж був прихильником НЕ прагматизму, а концептуалізму. Обидва видатних фізика уникали виразною філософської характеристики своїх позицій. Мова йде про досить типовою ситуації: представники субнаук, в тому числі фізики і хімії, воліють не вплутуватися у філософські дискусії, уникаючи тим самим яких-небудь зауважень з приводу їх філософської підготовки.

 Позначається їх недостатня метанаучной підготовка. Але філософствувати вони все-таки змушені! І вони дійсно філософствують, але дуже часто без ясного визначення своєї філософської позиції. 

 Позначимо суть спору між прагматистов і концептуалістами. Прагматист: вчений придумує гіпотезу, яка дозволяє інтерпретувати статус досліджуваних явищ. Але гіпотеза повинна бути дієвою, все, що в ній міститься повинно бути поставлено на очну ставку з результатами експериментів. Концептуаліст: вчений придумує гіпотезу, яка дозволяє передбачити результати експериментів; звідси не випливає, що будь-яка її частина перевіряється експериментально. Прагматист незадоволений концептуалістом, бо вважає, що його позиція допускає проникнення в гіпотезу ненаукового змісту. Концептуаліст незадоволений прагматистом, який, на його думку, недооцінює значимість теорії. 

 Ми виклали позиції прагматисти і концептуалізму в самому загальному плані, який ніяк не враховував специфіку квантової теорії. Звернувшись до неї, ми краще зрозуміємо суть розглянутого спору. У своїй розгортці квантова теорія виступає як деяка трансдукція, початковою ланкою якої виступає постулат (принцип) хвильової функції. Для запуску процесу трансдук-ції необхідний операціональні принцип, а вже слідом за ним принцип відносності до засобів спостереження. Без цих двох принципів трансдукція не могла б відбутися. Це наводить на думка, що новий етап трансдукції пов'язаний з введенням певного принципу. Але кожен з них знаходиться на своєму місці. Варто тільки на перше місце відрізати НЕ постулат хвильової функції, а якийсь інший принцип, наприклад, принцип відносності до засобів спостереження, як відразу ж втрачається з виду та концептуальна специфіка, яка якраз характерна для квантової фізики та хімії. Ця обставина знаходить у концептуалістів більш чітке вираження, ніж у прагматистов, які вважають основоположним принципом відносність до засобів спостереження. 

 З урахуванням цієї обставини можна констатувати, що в суперечці Ейнштейна з Гейзенбергом і Бріджменом він займав більше послідовну позицію, ніж його опоненти. Але, по-перше, він не вважав за потрібне підкреслити достоїнства їх поглядів, а саме, прагнення виявити логіку трансдукції. По-друге, Ейнштейн не роз'яснив своє твердження про необхідність всього лише можливості експериментальної перевірки положень теорії, як він висловився, «в принципі». Як це розуміти? Чи не можна більш чітко визначити, що саме перевіряється, а якщо щось не перевіряється, то чому? Чи правомірно взагалі вважати, що, наприклад, постулат хвильової функції перевіряється? На наш погляд, на ці питання можна дати цілком певні відповіді. 

 Спочатку формулюється постулат хвильової функції. після запису хвильової функції в певному виді, дослідник має вже справу з науковим законом, бо, за визначенням, він виступає як зв'язок між змінними. Але оскільки цей зв'язок є, то наявна і закон. Хвильова функція для частинки, вільно рухається по осі x, записується, як відомо, в наступному вигляді: 

 у = exp-2ni / h (Et - pxx), де E - енергія, p - імпульс, t - тривалість, x - протяжність, h - постійна Планка, i - уявна одиниця. У даному випадку не обумовлено, які саме значення приймають параметри, зазначені в скобці. Вказано лише тип їх зв'язки один з одним, тобто закон, властивий чистому стану. Але значення параметрів чистого стану не можна визначити «в принципі». Це - по-перше. По-друге, експеримент зафіксує деякі значення змішаний- ного стану. Але лише деякі, а не всі можливі. Хоча будь-яке з них може бути визначене «в принципі». Отже, ейнштейнівське «в принципі», відноситься не до закону, а до його трансформації, яка призводить до емпіричним фактам. 

 Нам залишилося пояснити перевірку e, i, h і знака мінуса. Експеримент не приводить до встановлення величин e, i, h, але зате отримує вираження їх зміст. Постійна Планка необхідна для вираження квантових властивостей, без неї не було б квантової механіки; e, i і знак мінус необхідні для додання хвильової функції саме того виду, який дозволяє описати результати експериментів. Отже, непрямим чином ці результати свідчать про актуальність розглянутих концептів квантової теорії. Отже, певним чином експериментальні дані дійсно підтверджують як постулат хвильової функції, так і її розуміння в якості закону. Можна сказати, що, в кінцевому рахунку, від загадковості квантової теорії нічого не залишається. Незвичайного і проблемного багато, але не загадкового. 

 Принцип додатковості Бора і співвідношення невизначеностей. Для повноти картини розглянемо також так звані принципи додатковості Бора і невизначеності Гей-зенберга. Розмірковуючи над проблемними питаннями квантової механіки, Нільс Бор зазначав, що «дані, за різних умов досвіду, не можуть бути охоплені однією єдиною картиною; ці дані повинні розглядатися як додаткові в тому сенсі, що тільки сукупність різних явищ може дати більш повне уявлення про властивості об'єкта »27. 

 У цьому якраз і полягає зміст принципу додатковості. На жаль, численні прихильники принципу додатковості не звертають ніякої уваги на суперечливість затвердження Н. Бора. Всупереч його твердженням «одна єдина» картина існує, нею є квантова механіка з її постулатом хвильової функції. Одного цього постулату достатньо для усвідомлення необхідності синтезу даних усіх вимірювань. Але чому ж Бор так енергійно виступав на захист принципу додатковості, причому аж до кінця своїх днів? Треба по- лага, саме формулювання принципу додатковості з'явилася не випадково, а стала реакцією на якусь актуальну проблему. 

 Це дійсно так. Спроби описати результати квантово-механічних вимірювань за допомогою концептів класичних концептів, як відомо, незадовільні. Якщо ж до них додати принцип додатковості, то створюється ілюзія, що проблемна ситуація дозволена. Саме ця ілюзія і привела Бора до принципу додатковості. Він наполегливо дотримувався помилкового переконання, що результати квантово-механічних вимірювань повинні описуватися за допомогою понять класичної фізики. Але оскільки вони суперечливі, то їх необхідно супроводити принципом додатковості. Але справа в тому, що після цього вони не перестануть бути суперечливими. Така підоснова його помилки. Таким чином, принцип додатковості не є принципом квантової механіки. 

 Цікаво, що Бор надавав принципом додатковості загальнофілософську значимість. «У філософському аспекті знаменно тут те, що стосовно аналізу та синтезу в інших областях знання ми зустрічаємося з ситуаціями, нагадують ситуацію у квантовій механіці. Так, цілісність живих організмів і характеристики людей, що володіють свідомістю, а також і людських культур представляють риси цілісності, відображення яких вимагає типово додаткового способу опису »28. Мається на увазі, що аналіз і синтез доповнюють один одного. Одна справа, якщо розглядаються частини системи, інша - коли система фігурує як ціле. Аналізуючи, ми не враховуємо, а часом і руйнуємо ціле. Коли ж розглядаємо ціле, то не враховуємо, що воно складається з деяких частин. 

 На перший погляд, міркування Бора представляються не тільки правильними, але і найвищою мірою оригінальними. Але при найближчому розгляді з'ясовується, що вони ніяк не свідчать на користь принципу додатковості. По суті, він міркує про природу так званих системних ознак. Справа в тому, що взаємодія частин системи призводить до утворення інте-гратівних властивостей, якими ці частини не володіють. Наприклад, молекула води має такі властивості, якими не володіють два атоми водню і атом кисню, утворюють її склад. Ця обставина прекрасно пояснюється квантової хімією, тільки і всього. Характеристики атомів і молекул не додаткові в тому специфічному сенсі, який постулював Бор. Суть ситуації, що розглядається з системними ознаками досить проста29: вони є результатом взаємодії деяких об'єктів. Щоб це зрозуміти, немає необхідності вдаватися до послуг принципу додатковості, який нічого не роз'яснює. 

 Що стосується так званого принципу невизначеності Гей-зенберга, згідно з яким твір невизначеностей двох канонічно спряжених величин більше або дорівнює половині наведеної постійної Планка (наприклад, Apx Ax> h / 2), є наслідком основних постулатів квантової механіки. Саме тому слід говорити не про принцип невизначеності, а про співвідношення невизначеностей. Зрозуміло, з позицій класичної фізики співвідношення невизначеності виключно незвично, але це не привід для запровадження подання про особливе принципі. 

 Отже, основні віхи наукової трансдукції розмічені принципами, які утворюють деяку ієрархію. Перестановка принципів місцями неприпустима. На наш погляд, послідовність квантових принципів повинна бути представлена в наступному вигляді: 

 постулат хвильової функції ^ принцип Паулі ^ операціональні принцип ^ принцип візуалізації ^ принцип наблюдаемості ^ принцип відносності до засобів спостереження. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1.8. Трансдукція і принципи квантової теорії"
 1. 1.18. Про методи хімії
    трансдукції, а вона в цілому. При такому розгляді на перший план виходить проблема методу дослідження. Під методом (від грец. Methodos - спосіб дослідження, навчання, викладу) зазвичай розуміють концептуально оформлену стратегію дослідження. Зрозуміло, в рамках даної книги слід визначитися щодо методу хімії. Важливо з'ясувати, представлений чи цей метод в однині або
 2. ТИПОВІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 1.
    принципів соціальної роботи. 17. Теорія справедливості Д.Ролза. 18. Простір соціальної роботи. 19. Соціальна сфера і соціальна життя як категорії соціальної роботи. 20. Функції соціальної роботи. 21. Моделі соціальної роботи. 22. Рівні системи соціальної роботи. 23. Характеристики взаємодій в системі соціальної роботи. 24. Цілі і завдання соціальної роботи. 25.
 3. Кузіна И.Г.. Теорія соціальної роботи, 2006
    принципів і закономірностей, напрямів, рівнів, форм і методів, об'єктів і суб'єктів соціальної роботи. Спеціаліст повинен знати предмет і об'єкт теорії соціальної роботи, мати уявлення про проблеми наукової ідентифікації соціальної роботи, орієнтирах розвитку її теорії в XXI в., Проблемах ефективності в соціальній
 4. 1. Виняток предметних логік
    принципом невизначеності Гей-зенберга, дві ці величини не можуть бути визначені одночасно в своєму точному значенні. Біркгоф і Нейман поставили завдання сформулювати правила, що дозволяють з цієї трояку сукупності посилок отримувати тільки осмислені висловлювання. Г. Рейхенбах показав, що тризначне числення висловів, сбедіненное з двозначністю метаязиковой оцінок істинності,
 5. 2.6. Хімія і физикализм
    трансдукції. Вищезазначена неоднозначність відноситься, мабуть, до кожного етапу трансдукції. Дійсно, вже при записі рівняння Шредінгера формула для гамильтониана не запитує єдиним чином, а обирається після цілого ряду додаткових міркувань. Ця обставина спеціально наголошується Робіном Хендрі. Втім, на наш погляд, його аналіз був би більш повним, якби він розглянув
 6. 1.14. Референція
    трансдукції повинно бути рішуче відставлено убік. Англійська дієслово refer означає направляти, відсилати. Референти - це те, на що спрямовані всі раніше розглянуті етапи трансдукції. Їх сукупність утворює хімічну реальність. Та частина трансдукції, яка має справу виключно з нею, може бути названа онтологією. Онтологією зазвичай вважають вчення про буття, тобто
 7. 4. Закон невиключену третього або іманентного тотожності і відмінності матерії і свідомості
    принципу загальної одухотвореності Всесвіту, властивість якого імпліціруется у вигляді тонкої матерії-свідомості в кванти матерії. Експлікація суб'єктних властивостей тонкої матерії-свідомості виявляється лише при взаємодії з приладом і свідомістю суб'єкта-спостерігача. Для більшої переконливості сказаного наведемо відповідну кілька розлогу цитату про Д. Бомі? з книги Майкла
 8. 1.11. Моделювання як етап трансдукції
    трансдукції, то, проте, всього лише в грубій формі. Природа моделі визначається відтворенням нею в концептуальній формі хімічних референтів, причому в якості концептуального освіти вона не зводиться ні до абстракцій, ні до ідеалізації. Багато дослідників, які вивчають феномен моделювання, намагаються виділити його певні критерії. Згідно П. Ахінштейну, модель повинна
 9. ОНЮА. Шпагралка з теорії держави і права 2011, 2011
    теорії держави і права представлені відповіді на 53 питання до іспиту з теорії держави і
 10. 2.9. Філософія хімії та дидактика
    трансдукція, 2) проблемний ряд і 3) інтерпретаційний лад хімічних концепцій, 4) міждисциплінарні зв'язки хімії. Ігнорування або ж необізнаність з цими трьома дидактичними концептуальними установками неминуче призводить до небажаних вадам. Якщо підручник хімії не представляє концептуальний лад хімії, то він неминуче перетворюється на збори погано впорядкованих відомостей. До таких
 11. ПРИМІТКИ І КОММЕНТАРІІ4
    принципи збереження енергії та імпульсу виконуються лише статистично. Див про цю гіпотезу: Г. А. К р а м е р с, X. Г о л ь з т. Будова атома і теорія Бора. М. - Л.: Госиздат, 1926; Д ж. Слетер. Електронна структура молекул. М.: Світ, 1965. 4. Згадані тут роботи Шредінгера маються на російських перекладах в збірках: Е. Шредінгер. Вибрані праці з квантової механіки. М.: Наука, 1979;
 12. 1.6. Суперечка про дематеріалізацію і реальності в хімії
    трансдукції. Не дивно, що трансдукція то й справа отримує поверхневе і навіть наївне тлумачення. Чимала частина вчених дотримується теорії копіювання, що придбала характер традиції. Відповідно до цієї теорії ментальність копіює матерію, тобто досліджувані явища, а її складові, відчуття, сприйняття, уявлення, поняття, судження і умовиводи позначаються словами. Така теорія не
 13. !-KUl СШ URSSiru Представляємо Вам наші найкращі книги:
    принципи в історії наукової думки. Овчинников Н. Ф. Принципи теоретизації знання, Новиков А. С. Наукові відкриття; повторні, одночасні, своєчасні ... Сачков Ю. В. Науковий метол: запитання та розвиток. Режабек Е. Я. міфомислення (когнітивний аналіз). Баксанский О. Є., Кучер Є. Я. Когнітивні науки: від пізнання до дії. Разін В. М. Типи і дискурси наукового мислення. Розін В. М.
 14. Обговорення методу
    принципів традиційного обгрунтовуючих мислення, який полягає в тому, що справжнє обгрунтування математики може бути досягнуто тільки на основі методів самої математики. До складу системного обгрунтування повинна входити, таким чином, деяка методологія, що виправдує строгість змістовного
 15. Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011
    теорії держави і права України наведено відповіді на 87 запитань до іспиту з теорії держави і права
© 2014-2022  ibib.ltd.ua