Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
« Попередня Наступна »
ІНСТИТУТ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН РАН. Постіндустріальний світ: ЦЕНТР, ПЕРИФЕРІЯ, РОСІЯ / ЗБІРКА 2. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ПЕРИФЕРІЯ, 1999 - перейти до змісту підручника

тропічної Африки НА ПОРОЗІ XXI СТОЛІТТЯ

Н

а рубежі століть все виразніше виявляються серйозні виклики світовій спільноті, зумовлені суперечливим взаємодією двох явно НЕ рівноважних тенденцій - глобалізації та диференціації (фрагментації) світового розвитку. В останній третині сторіччя, що йде превалювала перша тенденція, особливо в економічній сфері. "Локомотивом" процесів глобалізації виступає постіндустріальний світ, який об'єктивно орієнтує незахідні суспільства на свою систему виробництва, стандарти споживання, соціо-і політико-культурні цінності і норми.

Тенденція диференціації світового розвитку тільки набирає силу. Вона виникає і в результаті "відштовхування" від нівелює впливу глобалізації, і наростаючих кризових проявів її, і процесів децентралізації держуправління на основі і внаслідок зміцнення громадянського суспільства, розширення почав самоврядування. Найбільш вагомо і зримо тенденція диференціації / фрагментації проявляється у сфері соціокультурної, демонструючи непереборну тягу різних спільнот, груп людей до збереження або відродження своєї етнокультурної, регіональної чи конфесійної ідентичності, що тягне за собою нерідко зміну форм державності.

Підживлюється ця тенденція буде і прагненням знайти свою власну парадигму економічного розвитку країнами, що опинилися маргіналами в глобалізується системі світогосподарських зв'язків. До числа таких країн належать і держави Тропічної Африки. Визначити їх роль, місце і перспективи еволюції в новому світовому контексті, який складається під впливом вищезазначених чинників, представляється нам досить актуальним.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тропічна Африка НА ПОРОЗІ XXI СТОЛІТТЯ "
 1. 6.8. Міжнародні відносини та світова політика в другій половині XX століття
  порозі нового тисячоліття виникло широке міжнародне громадський рух проти цього процесу. У ньому беруть участь профспілки та представники найширших верств населення не тільки у відсталих розвиваються, але й у постіндустріальних країнах. Причини цього добре відомі. По-перше, в розвинутих капіталістичних державах Заходу скорочується число робочих місць у зв'язку з переміщенням
 2. Гіркі плоди модернізаціі1 (економічні та соціальні аспекти)
  тропічні ліси - "легені планети ", а також стримати сільську міграцію в міста, не допускаючи тим самим як подальшого падіння продуктивності аграрного сектора в лісових районах регіону, так і зростання міської бідноти, масштаби якої і так вже перевищують всі подібні показники в інших регіонах Третього світу. Але головні джерела доходів для вирішення вищевказаних проблем і забезпечення
 3. Криза державності
  африканських країнах відсутні - або ж деформовані - багато найважливіші соціо-і політико-культурні передумови будівництва "держав -націй ". Так, конгломерати етносів-племен, довільно об'єднані колонізаторами в єдину державу, не володіють загальною доколоніальної історією, спільною системою символів, і компенсувати це штучно створюваними ідеологічними конструкціями,
 4. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
  порозі XXI століття стають очевидними недостатність і відома обмеженість такого підходу до осягнення соціального субстрату держави, неможливість його використання в якості єдиної методологічної та філософської основи пізнання державно-правових форм суспільного буття. Які ж, якщо їх систематизувати, основні недоліки цього подхо-да? Першим недоліком
 5. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  порога чисельності громадян і розмірів території виникає необхідність розділити територію на округи, штати, землі, області, краю, кантони, райони, губернії, повіти і т.д., а також створити на цих територіальних утвореннях місцеві (територіальні) органи влади. Виникає потреба розподілити повноваження між центральними та місцевими органами влади і управління. Як, наприклад, йшла
 6. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  порозі XXI століття російська державність. Вона йде від тотальної розподільної системи, заснованої на руйнівної економіці з її нестримної тратою сировинних і трудових ресурсів народу, з нескінченними гріхами перед нормальним середовищем її проживання - цим необхідною умовою існування майбутніх поколінь росіян. Росія пориває з колгоспно-общинної організацією аграрного праці та
 7. Глава одинадцята. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ, ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА
  порога за деяку ускладненість понятійного апарату, то можна бачити, що мова йде про спроби розібратися в раціональної й емоційної природі такого феномена, як право і його дієвої ролі, зрозуміти механізм переведення в поведінку конкретного індивіда об'єктивно існуючих правових приписів, закріплених у позитивному праві. І не випадково, що виїхавши після Жовтневої революції до Польщі,
 8. 7. Рівність прав, свобод і обов'язків
  століття, суспільства і держави і людей між собою. Поняття рівноправності не слід змішувати з поняттям соціальної рівності, яке висувається в якості одного з ідеалів соціалістичними навчаннями, включаючи марксизм. Радянська і інша «марксистсько-ленінська» література з проблем суспільствознавства, зокрема держави і права, зазвичай протиставляла соціальну рівність, нібито
 9. 1. Поняття
  століття, пов'язаних насамперед із двома світовими війнами. В Америці успішна збройна національно-визвольна боротьба колишніх колоній проти монархічних метрополій також, як правило, породжувала республіканську форму правління. Так само і в Африці, і Азії розпад колоніальної системи в середині XX століття привів, за поодинокими винятками, до утворення республік. За інших рівних
 10. 1. Палати
  століття на засідання Парламенту стали запрошуватися по два представника від зборів графств і великих міст, причому спочатку вони всі засідали в одному зібранні. Поступово великі барони (лорди), що передавали свій титул і пов'язані з ним привілеї у спадок, посилили свій вплив: їх монополією стало здійснення в Парламенті судових функцій і вплив на призначення Королем вищих чиновників. С
© 2014-2022  ibib.ltd.ua