Головна
ГоловнаІсторіяВсесвітня історія (підручники) → 
« Попередня Наступна »
Л. А. Колоцей, М. Я. Колоцей, М.В.Мартен, І. Д. Бєльська. Всесвітня історія новітнього часу: Учеб. пособіе.В 2 ч. Ч. 1 - 1917 - 1945 роки Л. А. Колоцей, М. Я. Колоцей, М.В.Мартен, І. Д. Бєльська / Відп. ред. Л. А. Колоцей. - Гродно: ГрГУ, 2002. - 226 с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 9. Великобританія в 30-ті роки


Перша світова війна, революції в Росії і ряді країн Європи, зростання робітничого руху справили вплив на соціально-політичний розвиток країн Заходу і США. У них все більше поширювалися ідеї буржуазного реформізму. Своєчасні реформи і гнучка соціальна політика уряду повинні були пом'якшити економічні труднощі,
запобігти революційні виступи робітничого класу. Реформізм отримував підтримку не тільки правлячих класів, але й робітників, які все більше пов'язували поліпшення свого становища з реформами.
Світова економічна криза 1929 - 1933 г. настійно зажадав посилення державного регулювання економіки. Колишні кризи завершувалися стихійно, в міру подолання розриву між попитом і пропозицією. Криза на рубежі 20 - 30 років був настільки глибоким, всеохоплюючим і затяжним, що не міг закінчитися сам по собі. Виникла загроза економічної та соціальної катастрофи.
У міру розвитку кризи виникли різні варіанти його подолання. Буржуазно-ліберальний варіант реформізму теоретично розробив відомий англійський економіст Джон Кейнс. На його думку, держава повинна здійснювати цілеспрямовані капіталовкладення для створення нових робочих місць, ввести гнучку систему податків, регулювати заробітну плату і кредитну політику банків, щоб кошти витрачалися найбільш ефективно. Важливою економічною завданням Кейнс вважав підтримку ефективного попиту, який стимулює розвиток виробництва, забезпечує його стійкість. Кейнсіанські методи виявилися найбільш популярні в країнах з відносно слаборозвиненим робочим рухом - США і Великобританії. Кейнсіанський (ліберальний) варіант регулювання економіки не торкався принципу приватної власності. У ряді країн був популярний інший варіант - соціал-реформістський. Він допускав можливість націоналізації окремих галузей чи підприємств, тобто зміна форми власності, а також введення державного планування. У цьому напрямку проводилися реформи в Німеччині (в період Веймарської республіки), у Швеції.
Ліберальний варіант реформізму отримав розвиток у Великобританії. Перші симптоми кризи в англійській економіці проявилися з деяким запізненням - на початку 1930 р. Він не був таким руйнівним, як в інших країнах Заходу. Оскільки в попередній період англійська економіка розвивалася низькими темпами, то і падіння було не настільки значним. Обсяг промислового виробництва скоротився за роки кризи на 15%. Найбільш значно постраждали так звані старі галузі виробництва: вугільна, металургійна. В Англії вони виникли раніше, ніж в інших країнах, тому обладнання було найбільш застарілим.
Криза особливо торкнувся англійську зовнішню торгівлю, її обсяг скоротився майже вдвічі. Скорочення доходів від зовнішньої торгівлі і загальний розлад валютної системи призвели до різкого скорочення золотого запасу країни. Однак криза вразила Англію не так сильно, як інші країни, так як вона мала у своєму розпорядженні численними колоніями, куди могла збувати свої товари. Головною проблемою стало безробіття, яка досягла в 1932 р. 25%. Утворилися цілі райони депресій, де економічна життя повністю завмерла.
У 1929 р. у Великобританії на виборах знову перемогли лейбористи. Вони сформували уряд, який, як і перший лейбористський, очолив Р.Макдональд. Були зроблені спроби пом'якшити наслідки кризи: розширювалася система страхування по безробіттю, організовувалися загально-недержавні роботи, частина працездатного населення переселялася з «районів депресії». Однак результати цих заходів були невеликі. Лейбористи не виконали своїх передвиборчих обіцянок у сфері внутрішньої політики. Замість стабілізації зарплати вони допомагали підприємцям знижувати заробітки робітників, щоб призупинити падіння прибутків. Уряд урізав допомоги безробітним. З цією метою був введений закон «Про перевірку нужденності». Якщо хоч один член сім'ї працював, то у решти допомогу з безробіття віднімалося. Якщо в сім'ї, крім чоловіка, працювала жінка, то її звільняли. 7-годинний робочий день на шахтах так і не був відновлений. Лейбористи не скасували антипрофспілкові закон 1927 р., який забороняв загальні страйки і пікетування, позбавляв державних службовців права участі у профспілках, що входять в конгрес тред-юніонів і в лейбористську партію. Така політика другого лейбористського уряду призвела до широкого руху протесту.
Після відставки уряду в 1931 р. було сформовано так зване «національний уряд». Воно складалося з лейбористів, консерваторів і лібералів. Їм здійснювалася кейнсіанська політика непрямого втручання держави в економіку. Країна перейшла до протекціонізму у сфері зовнішньої торгівлі, щоб захистити ринок Британської імперії від іноземної конкуренції. Застосовувалися заходи по зміцненню фінансової системи. Золотий стандарт фунта стерлінгів довелося скасувати, але фінансовий ринок стабілізувався завдяки створенню «стерлінгового блоку» - валютного союзу країн Британської Співдружності, Греції та
Португалії. Був знижений відсоток банківських кредитів, субсидировалось сільське господарство. У соціальній сфері проводилась політика жорсткої економії, що дозволило ліквідувати дефіцит бюджету. Ще більше була урізана допомога безробітним. Фінансово-економічні заходи уряду, зростання військового виробництва сприяли пожвавленню англійської промисловості.
Проте поліпшення економічного становища країни відбувалося повільно. Посилилася конкуренція розвинених капіталістичних держав на світових ринках, де Великобританію потіснили. Восени 1937 р. почався черговий економічна криза, розвиток якого був перерваний другою світовою війною. Уряд очолювали консерватори С.Болдуін (1935 - 1937 р.) і Н. Чемберлен (1937 - 1940 р.). Вони послідовно захищали інтереси великих підприємців і монополістів. Очолюване Чемберленом уряд був одним з найбільш реакційних в історії країни. Монополії отримали від уряду великі військові замовлення у зв'язку з наростанням загрози війни. Це дещо відтягло прояв кризи. Проте безробіття росла. Уряд намагався вийти з кризи за рахунок трудящих, що призвело до посилення страйкової боротьби. Державне регулювання носило непрямий, обмежений характер. Була відсутня жорстка антимонопольна політика, як в США. Чи не стимулювалася модернізація промисловості, що створювало передумови для відставання країни в майбутньому. Таким чином, буржуазний реформізм у Великобританії характеризується обмеженістю, переважанням інтересів великих монополістів і підприємців, що не сприяло вирішенню соціальних проблем.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 9. Великобританія в 30-і роки "
 1. § 4. Великобританія в 50 - 90-ті роки
  роки Англія вступила, маючи загострилося еконо-мічного положення. Її роль у світовому капіталістичному господарстві продовжувала падати. Частка Англії в промисловому виробництві капіталістичного світу скоротилася з 10,2% в 1948 р. до 5,4% в 1975 р. За основними економічними показниками вона займала в середині 70-х років п'яте місце серед промислово розвинених держав. Серйозні кризові спади
 2. 1.Економіка і соціальна структура
  роки вона пережила період промислового підйому. За ці роки при масштабному вливанні іноземних капіталів і технологій в країні був створений промисловий потенціал, достатній для забезпечення військової, політичної і значною мірою економічної безпеки, але ще недостатній для підтримки високого рівня життя населення. У 1890-х роках індустріальний розвиток країни (перша
 3. 4. Жовтня 1917 (питання методології)
  роки першої світової війни, до осені 1917 року прийняв характер загальнонаціональної катастрофи. наявності були загальна дезорганізація господарства, виснаження мирних галузей виробництва, нестача сировини, продовольча, паливна, фінансова кризи. Загострилися національні проблеми: Фінляндія і Польща вимагали суверенітету, напруженими були ситуації на Україні і Кавказі. Всі спроби Тимчасового
 4. 1. Велика Вітчизняна війна
  роки війни. Менша увага приділялася проблемам економіки, тут можна відзначити тільки невелику брошуру Н. А. Вознесенського, який займав пост першого заступника голови РНК і, природно, був чудово обізнаний з даної проблеми. У роботі доводиться, що перемога над фашистською Німеччиною була досягнута завдяки перевазі соціалістичного економічного ладу. Особливий інтерес
 5. Питання про взяття Берліна
  роки Великої Вітчизняної війни. - М., 1948. Велика Вітчизняна війна: Енциклопедія. - М., 1985. Велика Вітчизняна війна: Факти і документи в історичних дослідженнях та художній літературі / / Історія СРСР. - 1988. - № 4. Волкогонов Д. Правдою не можна очорнити історію / / Народна освіта. - 1990. - № 5. Друга світова війна: Підсумки та уроки. - М., 1985. Гевуркова Е. А., Колосков А.
 6. § 3. Англо -американська система
  роки беруть все частіше. Насамперед відсутні кодифіковані акти цивільного законодавства - кодекси. Закони приймаються стосовно окремих інститутів - юридичних осіб, права власності, купівлі-продажу і т. д. Вони не піддаються систематизації. Є лише деякі більш-менш систематизовані акти, але вони все одно стосуються лише кількох інститутів цивільного права
 7. 3. Проблема "бездокументарних цінних паперів"
  роки служать незаперечним взірцем для вітчизняних економістів, фінансистів і підприємців, які організовують фондовий ринок і діючих на ньому. 3 Поняттям "uncertificated security" в пп. "b" ст. 8-102 ЄТК США охоплені "пай, участь або інший інтерес у майні або підприємстві емітента , які не представлені яким-небудь документом і передача яких реєструється в книгах, які ведуться
 8. Глава десята. ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ РЕГУЛЯТОРІВ
  роки і тривалий час впроваджувалася в духовну життя радянського суспільства, зводилася до принципу: морально все те, що корисно, вигідно для будівництва комуністичного суспільства. Такий утилітарний підхід, звичайно ж, розходився з розумінням цінності моралі як загальнолюдського регулятора, за-крепляется тисячолітній загальнолюдський досвід соціалізації. Але проте утилітарний , прагматичний
 9. Глава 2.7. Методи підбору персоналу (співбесіда, інтерв'ю, тестування та ін.)
  роки Другої світової війни. У Великобританії його використовували для набору молодших офіцерів, а в США - для підбору розвідників. Згодом він був узятий на озброєння бізнес-організаціями, і в даний час на Заході практично кожна велика компанія застосовує цей метод для оцінки персоналу. До Росії ассессмент-центр прийшов на початку 1990-х років. Зараз даний спосіб дослідження людських
 10. 3.4. Формування комплексної інформаційної системи
  роки спостерігається стійка тенденція збільшення попиту на клієнт-серверні додатки, які володіють в області обліку і управління великими можливостями, ніж файл-серверні системи при обробці великих обсягів даних, можливістю створення розподілених систем, а також достатньою інтеграцією з іншими системами. На сучасному етапі формування ринку велика увага приділяється малим
© 2014-2022  ibib.ltd.ua