Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
В.В.Арбузов, Д.П.Грузін, В.І.Сімакін. ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с., 2004 - перейти до змісту підручника

9.2 ВОДООХОРОННІ ЗАХОДИ ЗАГАЛЬНА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ.

На діючому підприємстві будівельних матеріалів і товарів народного споживання, розташованому в гирлі р.. Іртиш, стоки скидаються у водоймище без очищення.

Необхідно побудувати на підприємстві очисні споруди.

Пропонується комплекс водоохоронних заходів, які забезпечать очищення стоків і зниження їх обсягу.

Реалізація заходів вимагає капітальних вкладень у сумі 20,0 млн. руб. і річних експлуатаційних витрат 1,2 млн. руб.

Вихідні дані:

1. Річний обсяг стічних вод підприємства до реконструкції V = 50

3

млн. м.

2. Річний обсяг стічних вод після введення очисних споруд V = 45

3

млн. м.

Середньорічні концентрації забруднювачів до реконструкції підпри-

300,0 200,0 6,0 0,7 0,6

Зважені речовини

БПКполн

СПАР

Нафтопродукти

Поверхностноактівниє речовини 0,05 38,0

(превоцел - 12) Цинк

Формальдегід

4. Середньорічні концентрації забруднювачів після введення очисних споруд С, г / м3:

Зважені речовини 20,0

БПКполн 3,0

СПАР 0,5

Нафтопродукти 0,05 Поверхнево-активні речовини

(превоцел - 12) 0,5

Цинк 0,01

Формальдегід 0,01

Рішення: 1.

Визначаємо приведену масу забруднень:

n

М =? л, m, де m = Сi V, [ум .т / рік].

I = 1

Значення константи Л i з дод. 9.

Розрахунок зручніше представити у табличній формі (табл. 3). 2.

Визначаємо економічний збиток, що наноситься до і після проведення комплексу водоохоронних заходів, за формулою

У = у5М, [тис.руб. / Рік], де у = 400 руб. / усл.т.; 5 = 1,0 (для гирла Іртиша по дод. 8). уб = 400 * 1,0 * 24 660 = 9864,0 тис.руб / рік;

У остан = 400 * 1,0 * 274,1 = 109,6 тис.руб / рік. Визначаємо ліквідується в результаті проведення заходів економічний збиток:

Улікв = У Б Ул = 9864,0 - 109,6 = 9754,4 тис.руб / рік.

304

Визначаємо економічний ефект:

Е = Улікв - (С + Ен? К) = 9754,4 - (1200 + 0,15 - 20000) = 5,5 млн. руб. / рік.

Таблиця 3 Забруднюючі речовини A,,

услт т Базовий варіант

3

V = 50 млн.м / рік Пропонований варіант V = 45 млн.м3/рік св,

г / м ms, т / рік M s,

усл.т рік з ',

г / м mi, т / рік М,,

усл.т рік Зважені речовини 0,05 300 15 000 750 20,0 900 45 БПКполн 0,33 200 10 000 3300 3,0 135 44,6 СПАР 2,0 6300600 0,5 22,5 45 Нафтопродукти 20,0 0,7 35700 0,05 2,25 45 поверхостний-активні речовини (прево-цілий-12) 2,0 0.

6 30 60 0.5 22,5 45 Цинк 100,0 0,05 2,5 250 0,01 0,45 45 Формальдегід 10,0 38 1900 1900 0 0,01 0,45 4, 5 Разом 24 660 274,1 Отже. Впровадження запропонованого комплексу водоохоронних заходів є економічно вигідним.

Розрахунок за питомою збитку з використанням пріл.10 і формули У

n

=? Уm дає близькі результати.

, = 1

Значення питомої шкоди для забруднювачів відповідно до дод. 10 наступні, руб. / Т: зважені речовини 20 СПКполн. 132 СПАР 800 нафтопродукти 8000 ПАР превоцел 20000 цинк 40000

формальдегід 4000

Ліквідований збиток при впровадженні заходів можна визначити

за формулою

nn

у лику = X у ГШГ, ШКВ = X у г (ш l5 - шг.после) = 20,0 (15000 -

i = 1 г = 1

900) +132,0 (10000-135) +8000 (35-2,25) +20000 (30-22,5) +40000 (2,5 - 0,45) +4000 (1900-0,01) = 9,9 млн. руб.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.2 ВОДООХОРОННІ заходи Загальна постановка задачі. "
 1. 9.5 Розрахунок річного економічного ефекту від впровадження технології: «Зрошувальна система з використанням стоків тваринницьких комплексів» Загальна постановка задачі.
  Водоохоронними спорудами 1000 га. 3. Капітальні витрати на будівництво зрошувальної системи звичайного регулярного зрошення К ^ = 4200 руб / га. 4. Капітальні вкладення на будівництво зрошувальної системи пропонованого Кн = 4200 руб / га. 5. Капітальні витрати на придбання мобільного транспорту для вивезення рідкого гною, пристрої дорожньої мережі, ремонтної бази і т.д. по
 2. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  заходу. Необхідно зазначити, що законодавство багатьох країн вже перейшло або переходить тільки до контрактної служби. Законом від 21.10.97 року у Франції до 2002 року має бути завершений перехід на професійну армію. Всі військовослужбовці проходитимуть службу тільки в добровільному порядку на контрактній основі. Всі інші громадяни будуть призиватися на один день для «підготовки до
 3. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  заходів рево-люціонной влади, які абсолютно не малися на увазі і не ставилися як мета *. * Фінансова енциклопедія. М.; Л.: Госиздат, 1927. С. 1075. Об'єктивний стан речей в кожен даний момент, зі свого боку, викликало нові заходи і обумовлювало появу нових ідей і логічних схем, але продовжували враховувати і спиратися на складаються тенденції. Проте спроби
 4. ГЛОСАРІЙ
  заходи, спрямовані на виявлення цілей, завдань і компонентів роботи, а також умов її ефективного виконання. Інформація, отримана в процесі аналізу, використовуються для складання опису роботи і особистісної специфікації. Аналіз роботи - це процедура, за допомогою якої визначаються обов'язки і характер робіт, а також тип людей (у термінах знань і умінь), яких слід найняти.
 5. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  заходів; проведення з відеотрансляцій в Інтернет тематичних семінарів з проблеми «Використання нових інформаційних технологій у викладанні шкільних предметів». В останні роки вже накопичено певний досвід організації мережевої навчальної роботи: - телекомунікаційних вікторин, олімпіад, турнірів і нарад - мережевих навчальних проектів; - телекомунікаційних
 6. § 2. Реформи Петра I
  захід, пов'язаний з використанням у загальногромадянських справах військових, було здійснено Петром I. В ході проведення подушного перепису було встановлено новий порядок утримання і розміщення військ. Полки були розселені на землях тих селян, з "подушного числа" яких стягувалася подати на потреби цього полку. Видані в 1724 р. закони про поселення полків повинні були регулювати взаємовідносини
 7. Програма Конституційно-Демократичної партії *
  заходи, загальні Імперії і Великого Князівства Фінляндського, повинні бути надалі справою угоди між законодавчими органами імперії і Великого Князівства. 27. Всі відступу від почав судових статутів 20 листопада 1864г., Що встановлюють відділення судової влади від адміністративної (незмінюваність, незалежність і гласність суду і рівність всіх перед судом), як внесення пізнішими
 8. ПЕРШИЙ ЕТАП ПЕРЕТВОРЕНЬ. 1985-1986
  заходи 1985-1986 рр.. як певну цілісну систему. У політичному плані завдання нового етапу були сформульовані у виступах Горбачова і партійних документах середини березня-червня 1985 Вже на початку квітня на зустрічі з господарськими керівниками новий Генеральний секретар зазначав: «Аналіз показує, що тих темпів, з якими ми рухаємося в цій п'ятирічці , недостатньо. Нам
 9. 9.6 Розрахунок економічної ефективності капітальних вкладень та дольової участі галузей при влаштуванні зрошувальних систем з використанням виробничих стічних вод Загальна постановка задачі.
  Водоохоронного ефекту) при використанні стічних вод промзони на зрошення проводити на основі даних по хімскладу води до і після зрошення, кількості знятих загряз нений, гранично-допустимими концентраціями (ГДК) речовин у стоках і величині прийнятої індексації для водогосподарської дільниці. При визначенні предотвращенного економічного збитку допускається застосування методичних підходів,
 10. ПЛАНИ лекційні заняття з криміналістики
  заходу на початковому етапі розслідування заподіяння шкоди здоров'ю. Наступні слідчі дії. Тема 22. Розслідування злочинів проти статевої недоторканності і статевої свободи особистості. Криміналістична характеристика згвалтувань. Обставини, що підлягають встановленню і доведенню. Слідчі ситуації, що складаються на початковому етапі розслідування.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua