Головна
ГоловнаЕкологіяЗагальна екологія → 
« Попередня Наступна »
А.В. Гапоненко. Загальна екологія. Лекції для студентів I курсу, 2006 - перейти до змісту підручника

ВІКОВОЮ І СТАТЕВОЮ СТРУКТУРИ ПОПУЛЯЦІЙ.

Будь популяції притаманна певна організація. Розподіл особин по території, співвідношення груп особин за статтю, віком, морфологічним, фізіологічним, поведінковим і генетичним особливостям відображають відповідну структуру популяції: просторову, статеву, вікову і т.д. Структура формується з одного боку на основі загальних біологічних властивостей видів, а з іншого - під впливом абіотичних факторів середовища і популяцій інших видів.

Структура популяції має, таким чином, пристосувальний характер. Різні популяції одного виду мають як подібні особливості, так і відмінні, що характеризують специфіку екологічних умов в місцях їх проживання.

В цілому, крім адаптивних можливостей окремих особин, на певних територіях формуються пристосувальні риси групової адаптації популяції як надіндівідуальной системи, що говорить про те, що пристосувальні особливості популяції набагато вище, ніж у що становлять її індивідів.

Віковий склад - має важливе значення для існування популяції. Середня тривалість життя організмів і співвідношення чисельності (або біомаси) особин різного віку характеризується віковою структурою популяції. Формування вікової структури відбувається в результаті спільної дії процесів розмноження і смертності.

У будь-якій популяції умовно виділяються 3 вікові екологічні групи: *

Предрепродуктівную; *

Репродуктивну; *

пострепродуктивном.

До предрепродуктівной групи відносяться особини, ще не здатні до відтворення.

Репродуктивна - особини, здатні до розмноження. Пострепродуктивном - особини, втратили здатність до розмноження. Тривалість цих періодів сильно варіюється залежно від виду організмів.

За сприятливих умов в популяції є всі вікові групи і підтримується більш-менш стабільний віковий склад. У швидко зростаючих популяціях переважають молоді особини, а в сокращающихся - старі, вже не здатні інтенсивно розмножуватися. Такі популяції малопродуктивні, недостатньо стійкі.

Є види з простою віковою структурою популяцій, які складаються з особин практично одного віку.

Наприклад, всі однорічні рослини однієї популяції навесні знаходяться в стадії проростків, потім майже одночасно зацвітають, а восени дають насіння.

У видів зі складною віковою структурою популяцій одночасно живуть кілька поколінь.

Наприклад, в стаж слонів є молоді, зрілі та старіючі тварини.

Популяції, що включають багато генерацій (різних вікових груп) стійкіші, менш схильні до впливу чинників, що впливають на розмноження або смертність в конкретному році. Екстремальні умови можуть призвести до загибелі найбільш вразливих вікових груп, але самі стійкі виживають і дають нові генерації.

Наприклад, людина розглядається як біологічний вид, що має складну вікову структуру. Стійкість популяцій виду проявилося, наприклад, під час другої світової війни.

Для дослідження возpастних стpуктуp популяцій використовують графічний прийоми, напpимеp возpастние піраміди популяції, шиpоко використовувані в демогpафіческіх дослідженнях (рис.

3.9).

Рис.3.9. Вікові піраміди популяції. А - масове розмноження, В - стабільна популяція, С - скорочується популяція

Стійкість популяцій виду в значній мірі залежить і від статевої структури, тобто співвідношення особин різних статей. Статеві угруповання всередині популяцій формуються на основі відмінностей в морфології (форма і будова тіла) та екології різних статей.

Наприклад, у деяких комах самці мають крила, а самки немає, у самців деяких ссавців є роги, але вони відсутні у самок, у самців птахів яскраве оперення, а у самок маскує.

Екологічні відмінності виражаються в харчових перевагах (самки багатьох комарів смокчуть кров, а самці харчуються нектаром).

Генетичний механізм забезпечує приблизно рівне співвідношення особин обох статей при народженні. Однак вихідне співвідношення незабаром порушується в результаті фізіологічних, поведінкових і екологічних відмінностей самців і самок, що викликають нерівномірне смертність.

Аналіз вікової та статевої структури популяцій дозволяє прогнозувати її чисельність на ряд найближчих поколінь і років. Це важливо при оцінці можливостей промислу риби, відстрілу тварин, порятунку врожаю від нашестя сарани і в інших випадках. 1.4.5.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Вікову і СТРУКТУРИ ПОПУЛЯЦІЙ. "
 1. ЗМІСТ
  вікової неосудності. 6-19 Виявлення в процесі розслідування обставин, що свідчать про вікову неосудність. Призначення експертизи. 20-33 Виробництво експертизи. 33-43 Оцінка експертного висновку. 43-56 Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з його вікової неосудністю і припинення кримінальної справи.
 2. Ефективність статі.
  Підлог, дисперсією підлог (відношенням різноманітності ознаки у чоловічих і жіночих особин), статевим диморфізму (відношенням середніх значень ознаки для чоловічого і жіночого підлог). У стабільній, оптимальному середовищі еволюційна пластичність мінімальна. В екстремальній середовищі, коли потрібно підвищити пластичність, посилюються оперативні тенденції. Нижчі ракоподібні перемикаються з парті-
 3. § 1. Гендерна економіка
  віковій динаміці. Гендерні відносини пов'язують особин чоловічої і жіночої статі різного віку в єдиний людський рід. Порівняльна цінність чоловіків і жінок з точки зору забезпечення продовження роду неоднакова. За звичаєвим правом багатьох народів за вбиту жінку платили вдвічі менше, ніж за вбитого чоловіка. З іншого боку, саме з чоловіків комплектую армію, тобто посилають їх на смерть.
 4. Тема Основи демекологія (екології популяцій)
  популяцій)
 5. 3.3. Структура навчальних планів (табл. 20-21)
  вікової групи по всіх країнах, приділяється природничо-наукових дисциплін. Для вікової групи 12-14 років ситуація виглядає наступним чином (рис. 21). У російському «гуманітарному» циклі зберігається підвищений питома вага рідної мови і літератури та знижений-Росія 25 20 15 10 5 0 Читання, лист і література Соціальні дисципліни Іноземні мови Мистецтво
 6. Порівняльні переваги підлог в онтогенезі.
  Вікове запізнювання в розвитку ознаки у жіночої статі, тобто домінування жіночої форми диморфних ознаки на початку онтогенезу та чоловічої наприкінці. Це онтогенетическое правило статевого диморфізму: якщо за якоюсь ознакою існує популяційний статевої диморфізм, в онтогенезі ця ознака змінюється, як правило, від жіночої форми до чоловічої. Ознаки материнської породи з віком
 7. Порівняльні переваги підлог у філогенезі.
  Підлог за нормою реакції і перерізу каналу зв'язку достатньо, щоб в рухомому середовищі вже в одному поколінні виник генотипів статевої диморфізм, який при зміні поколінь буде накопичуватися і рости. У чоловічої статі зміна ознаки починається і закінчується раніше, ніж у жіночого. Мінімальна в стабілізуючою середовищі дисперсія ознаки розширюється з початком еволюції і звужується за його
 8. ДЕМОГРАФІЧНА ПРОБЛЕМА.
  Вікових груп (омолодження населення, супроводжуване зростанням безробіття серед молоді, злочинності і загальної соціальної нестабільності); - зміною співвідношення статей у молодших вікових групах (число хлопчиків перевищує кількість дівчаток); - зміною співвідношення статей в старших вікових групах (зниження тривалості життя чоловіків порівняно з жінками, збільшення
 9. § 14. ЧИСЕЛЬНІСТЬ І щільності популяції
  популяції, називається її чисельністю. Абсолютну чисельність популяції можна визначити тільки для найкрупніших тварин або рідкісних видів рослин, кількість яких обмежена. В інших випадках чисельність популяції обчислюють шляхом множення займаної нею площі на щільність популяції - число її особин на одиниці площі. Залежно від розміру особин і біологічного
 10. Тема 19. Розслідування злочинів проти статевої недоторканності і статевої свободи особистості.
  статевих злочинів: Лекція. М., 1967. Мудьюгин Г.Н., Шубін Ю.А. Розслідування згвалтувань. М., 1970. Сидорик В.Н. Методика розслідування згвалтувань. Мінськ, 1981. Хлинцов М.Н. Розслідування статевих злочинів. Саратов,
 11. ДИНАМІКА ПОПУЛЯЦІЙ.
  структури) під часу в залежності від екологічних факторів. Динаміка чисельності популяцій. Будь популяція теоретично здатна до необмеженого росту чисельності, якщо її не лімітують фактори зовнішнього середовища. У цьому випадку швидкість зростання популяції буде визначатися величиною біотичного потенціалу. Ця динаміка описується диференціальним рівнянням А. Лотки:,
 12. VI1. Антагонізм між розвитком і генезисом статевим і безстатевим
  статевим, так і безстатевим способом, а складні рослини розмножуються тільки статевим способом: їх безстатеве розмноження звичайно неповно. § 345. У тваринному царстві приклад гідри показує, що швидкість агаміческого розмноження з'єднана з низьким рівнем будови. Здатність гідри виробляти потомство майже всіма частинами свого тіла залежить від порівняльної її однорідності. У родинних, але
 13. конвергентних ФІЛОСОФІЯ СИНЕРГЕТИКИ І ІНФОРМАЦІЙНОГО детермінізму. ТЕЗИ про марксизм
  популяції, яка змінює свій склад. Мінімум середньої інформації означає рішуче переважання норми, рідкість варіантів і, отже, стійкість популяцій. ІІ Шмальгаузен Хоча у наведеному висловлюванні І.І. Шмальгаузена йдеться про біологічних системах, воно в той же час має відношення до формулювання універсального принципу золотої середини і стійкості розвитку будь-яких
 14. V. Безладні статеві стосунки
  статевих відносин, ми знаходимо, що в нижчих суспільствах воля найсильнішого, що не стримувана ніякими політичними чи моральними обмеженнями, визначала все поведінка. Чоловіки не визнавали жодних зв'язків, крім тих, які встановлюються силою і підтримуються бажанням. § 292. Деякі письменники звичайно стверджують, що первинний стан було станом цілковитого гетеризма.
 15. Опис фізичного стану випробуваного
  вікової неосудності. Хоча нормальний або прискорений фізичний розвиток зовсім не виключають можливості відставання неповнолітнього у психічному розвитку, відставання випробуваного у фізичному розвитку свідчить про його загальної біологічної незрілості, одним з проявів якої є затримка психічного розвитку. Крім того, слід взяти до уваги, що фізичний розвиток
 16. 9.1. Рівні охорони природи
  статеві клітини, з яких можна отримати рослини або тварин. Найбільша колекція насіння культурних рослин була створена М. І. Вавілов і продовжує поповнюватися. Зараз це "Національне сховище світових ресурсів культурних рослин" розташоване в Кубанської станції колишнього Всесоюзного інституту рослинництва ім. Н.І. Вавілова. Там в 24 кімнатах, розташованих під землею, при
 17. 4.8. Популяція
  статевозрілих особин; Г) кількість особин на одиницю площі. 3. Відмінності регулювання щільності популяцій у рослин і тварин пов'язані з: А) різної народжуваністю; Б) різною тривалістю життя; В) різними способами розмноження; Г) різної рухливістю. 4. Екотип - це: А) генетичний варіант виду в межах популяції; Б) вид, пов'язаний з
 18. VI. Антагонізм між зростанням і статевим генезисом
  статевого розмноження, і це супроводжується вражаючою плодовитістю. У великих грибів зустрічається подібне ж підпорядкування індивідуальності рас і подібна ж безмірна плодючість. Звичайно третинні рослинні агрегати мають набагато більшим об'ємом, ніж агрегати нижчого порядку складання, і звичайно також їх полонієм япспооізводітельность горазпо менше. Подібним же обпазпм. якщо
 19. 2.3. Розподіл за рівнями освіти (табл. 8)
  віковій структурі системи освіти дають дані про охоплення освітою молоді віком 16-20 років. Якщо говорити про загальний охопленні освітою, то російські показники тут практично рівні медіанного значення для всього набору аналізованих країн (табл. Т1) і в цілому відповідають рівню її економічного розвитку (нижче медіаннигх показників для II групи, але вище медіаннигх
© 2014-2022  ibib.ltd.ua