Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяМетафізика → 
« Попередня Наступна »
Г. А. Югай. Голографія Всесвіту і нова універсальна філософія. Відродження метафізики і революція у філософії, 2007 - перейти до змісту підручника

КОНВЕРГЕНТНИХ ФІЛОСОФІЯ СИНЕРГЕТИКИ І ІНФОРМАЦІЙНОГО ДЕТЕРМІНІЗМУ. ТЕЗИ ПРО МАРКСИЗМ

З кожним складовим епоху відкриттям у природознавстві матеріалізм не може не змінювати форму.

Ф. Енгельс

Максимум інформації означає нестійке положення популяції, яка змінює свій склад. Мінімум середньої інформації означає рішуче переважання норми, рідкість варіантів і, отже, стійкість популяцій.

ШІ Шмальгаузен

Хоча у наведеному висловлюванні І.І. Шмальгаузена йдеться про біологічних системах, воно в той же час має відношення до формулювання універсального принципу золотої середини і стійкості розвитку будь-яких інформаційних систем.

Пошук середній лінії як результату зближення і з'єднання протилежностей складає предмет конвергентної філософії. Джерелом розвитку і основним детерминирующим фактором більшою мірою визнається єдність протилежностей, ніж їх боротьба. У цьому полягає одна з принципових відмінностей конвергентної філософії від неконвергентной. У статті розкривається як роль цієї філософії у формулюванні та розробці проблем інформаційного детермінізму, так і авторські пріоритети в їх постановці та обговоренні.
Автор претендує і на пріоритет у постановці та обговоренні проблем інформаційного детермінізму в їх співвідношенні з формаційним детермінізмом марксизму. Конвергентна філософія та інформаційний детермінізм розглядаються як парадигми нового напряму у філософії у зв'язку з складовими епоху сучасними науковими відкриттями.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " конвергентних ФІЛОСОФІЯ СИНЕРГЕТИКИ І ІНФОРМАЦІЙНОГО детермінізму. ТЕЗИ про марксизм "
 1. ВСТУП
  філософії ще з часів І. Канта і Г.В. Гегеля, продовжуючись через розвиток марксизму в XIX столітті і втілившись у практику соціалізму в XX столітті. Але в XIX і особливо в XX століттях традиція аналізу загальності суб'єкта виходить за рамки раціоналізму, втягуючи в орбіту все нові «шари» і властивості реальності разом з виявленням і нових властивостей і функцій суб'єкта. Суб'єкт як воля, як вираз
 2. 3. Діалектика і метафізика: зміна парадигм і революції у філософії
  конвергентної мінливості, зокрема і закон гомологічних рядів академіка Н.І. Вавілова. Основу їх складає голографічних-інформаційний детермінізм у взаємодії матерії і духу. Виникнення однакових або одних і тих же сортів рослин ще в давнину в самих різних регіонах світу паралельно і незалежно один від одного неможливо пояснити на основі одних матеріальних, фізичних
 3. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  філософсько-релігійної та художньої літератури свій шлях, своє призначені-чення в нескінченному круговороті людських цивілізацій. У геополітиці важливе значення мають територіальні розміри держави - тієї особливої політичної організації, у формі кото-рій існує і в разі потреби захищається народ. Не менш важливо і розташування государ-ства в історично сформованих
 4. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  філософії. І саме на ці питання в різних філософських системах - ідеалістичних, матеріалістичних - даються різні відповіді. Але якими б ці відповіді не були, науки, на щастя, не перестають відшукувати закономірності в областях їхніх інтересів, і прагнуть утилізувати, поставити на службу суспільству здобуті у творчих працях і муках систематизовані знання, здійснити їх можливий практичні
 5. 2.1. Проблема соціальних суб'єктів в радянській філософській літературі 60-80-х років
  філософія післявоєнного часу, виходячи за рамки канонів, заданих її основоположниками. Генеральний напрям таких змін пов'язано насамперед з історичним матеріалізмом (хоча і діалектичний матеріалізм не стояв на місці), в якому влаштувалася і стала швидко «набирати обертів» тема соціальної сфери. Обгрунтування суб'єктів-тності соціального, його унікального місця в суспільній системі
 6. 4.1. Статус і роль об'єкта у формуванні буття і порядку суспільства
  філософії та сучасної соціології, що припускають активну участь суб'єкта у формуванні сталого суспільства - з іншого, вельми не проста, що сприяє зростанню досліджень у цій галузі суспільних наук. Ці дослідження перетинаються зі зростаючою сферою соціальної синергетики, основною проблемою якої є вигход на граничні підстави самоформірующегося світу. В.В. Василькова
 7. 5. Закон достатньої підстави
  конвергентних тенденцій науки і релігії, виражених у філософському ідеалізмі, теїзмі, пантеїзмі, теософії, деїзмі і т.д. А радянський атеїстичний марксизм навіть оголосив антинауковими всі ці напрямки. У такій обстановці ні про яку конвергенції науки і релігії в офіційно вираженій формі також не могло бути й мови. Заперечувалася також можливість альтернативи між ними. У такій ситуації віра в
 8. 3. Принцип паралелізму структур
  конвергентное розвиток, який названо ім Номогенез, або еволюцією на основі закономірностей. Неспроможність пояснення принципу природного відбору вченням про випадковості і оголошення його тому нібито позбавленим науковості очевидна. Насправді ж закономірний характер носять і Філетична, і конвергентное розвиток. Противником єдності філогенії і системи в 20-і роки був і А.А.
 9. 1. Закон тотожності і відмінності матерії і духу:
  конвергентного єдності матерії і духу, без визнання первинності або вторинності їх по відношенню один до одного. У літературі є також позначення одиниці інформації поняттям «информацион» 172, яке, однак, витримано в природничо і чисто онтологічному плані. І при цьому зовсім обійдено кібернетичне поняття «біт» як одиниці виміру інформації. І залишилася незрозумілою
 10. § 2. Короткий нарис розвитку проблеми
  філософії Канта і Гегеля. Кантонська агностицизм привів багатьох криміналістів до висновку про неможливість наукового пізнання процесів, що протікають у психіці пре злочинця. Тому сучасні західнонімецькі, неокантіанців відмовилися від розуміння вини як певного факту об'єктивної дійсності. Виходячи з кантівського протиставлення сущого і належного, вони розглядають право як
 11. Глава перша. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК про-громадської НАУКА
  філософія, соціологія, політична економія, політологія, етнографія - і зв'язок цей головним чином проходить саме в методологічній сфері наукового пізнання. Тому використання соціологічного, порівняльного, формально-логічного методу суттєво збагачує методологію теорії держави і права. Правовий експеримент - досвідчена перевірка закону на обмеженій території - використовували в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua