Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / філософів різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяІсторія філософії → 
« Попередня Наступна »
Татаркевича Вл .. Історія філософії - Перм: Вид-во Перм, ун-ту. - Антична і середньовічна філософія. - 482 с., 2000 - перейти до змісту підручника

ДРУГИЙ ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ (ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧНИХ СИСТЕМ, XIII В.)

У XIII в. філософія розпочала новий період у своєму розвитку. Зміни відбулися у зв'язку з двома обставинами, які проявилися в кінці попереднього періоду: вони були пов'язані з організацією наукових досліджень, а також з знахідками в античній філософії.

1. Становлення університетів. Зміни в організації наукових досліджень грунтувалися, по-пер-вих, на появі університетів. Зразком для наслідування служив Паризький університет, який був заснований приблизно в 1200 р. як об'єднання викладачів та учнів паризьких шкіл і поступово розвивався і формувався як навчальний заклад протягом всього XIII в. Він став не тільки моделлю для всіх інших університетів, але і до кінця середніх століть був провідним центром освіти в латинському світі. Цьому сприяла та обставина, що політика пап в галузі освіти була спрямована на перетворення Парижа в головний центр теологічної освіти.

Незабаром після Паризького університету, теж у XIII в., з'явився великий університет в Оксфорді. Якщо Париж дотримувався теології та теологічної філософії, то Оксфорд мав переваги в гуманітарному, природничо і математичній освіті. Ці два університети представляли собою головні центри освіти в XIII в. Італійські університети у розвитку філософії XIII в. великої ролі не зіграли. Виняток представляв собою лише університет в Неаполі. Він був заснований Фрідріхом II як світський навчальний заклад, підвладне королю, а не церковним властям. В університеті безперешкодно вивчали Аристотеля і були зроблені перші переклади його творів. Там працював такий самостійний мислитель, як Давид з Динана.

Університети об'єднували чотири групи вчених або факультетів: «художників», або філософів, теологів, «дек-реталістов», або правознавців, і медиків. Відділення філософів було найнижчим в ієрархії, але найчисленнішим, і являло, фактично, весь університет. З самого початку свого виникнення університети стали основним і навіть спеціальним місцем для наукової роботи і наукових дискусій. Не було жодного відомого філософа в XIII в., який не брав би участі в житті університету.

Для університетів була характерна: а) свобода навчання, бо воно проходило без зарахування до вищого навчального закладу, студенти зобов'язані були лише співпрацювати з одним із магістрів; б) інтернаціональність, оскільки представники різних народів Європи працювали спільно. Країни обмінювалися вченими, так як церковні влади переводили вчених викладачів з країни в країну. У Парижі найбільш уславленими викладачами в XIII в. були англійці й італійці. Наука зрілого середньовіччя не давала підстав для виділення в ній національних груп; в) ієрархічність і тривалість освіти, оскільки факультети становили певну ієрархію: «художній» факультет був підготовчим до вивчення права, медицини і теології (звідси філософська підготовка теологів). Перехід від учнівства до викладання був досить тривалим: студент навчався до тих пір, поки сам не починав вчити (як правило, в тому ж університеті), і переривав своє викладання філософії, головним чином, для того, щоб знову стати учнем і вивчати теологію.

2. Зосередження науки в орденах. Другим організаційним явищем, яке мало велике значення, була участь у науковій та університетській діяльності (з наступним підпорядкуванням її своєму впливу) сильних чернечих орденів, особливо домініканського і францисканського. Орден домініканців (орден проповідників) був організований в 1216 р., в Парижі влаштувався в 1217 р. Орден францисканців (братство св. Франциска) був створений 1209 р., з'явився в Парижі 1219 р. У 1229 р. (завдяки загальному страйку викладачів) домініканці отримали першу кафедру теології, а незабаром і друга кафедра була надана францисканцям керівництвом Паризького університету.

Першим професором-домініканцем був Роланд з Кремони, а професором-францисканцем - Олександр із Гел'са. Приклад великих учених, які вийшли з чернечих орденів (особливо Альберта Великого і Фоми Аквінського, в одному випадку, і Олександра та Бонавентури - в іншому), привернув все чернецтво до наукової роботи. Незабаром вся наука опинилася в руках чернечих орденів. Роджер Бекон міг написати в 1271 р. лише з невеликим перебільшенням, що всі, досягнуте в теології та філософії за останні сорок років, було результатом діяльності чернечих орденів.

Спочатку між великими орденами не було великих відмінностей у філософських доктринах, але приблизно до середини століття вони явно проявилися: домініканці дотримувалися, головним чином, нової філософської доктрини, а францисканці - консервативною. У XIII в. між орденами стався великий філософський спір. Серед представників орденів знайшлися прихильники ідеї розвитку, і вони вчинили великий науковий подвиг в цьому столітті, який полягав у тому, що вони сприйняли вчення Арістотеля і створили аристотелевско-християнську філософію. Опозиція того духовенства, яке не входило в ці чернечі ордени, проти їх засилля привела в Паризькому університеті до затяжної боротьби під проводом Гійома де Сент-Мора, яка тривала з 1252 до 1259 р. Боротьба завершилася після втручання папи Олександра IV, який вирішив суперечку на користь чернечих орденів.

Багатьма своїми особливостями філософія зрілого середньовіччя зобов'язана тому обставині, що вона розвивалася в чернечих орденах: перш за все, переважанням колективного мислення над індивідуальним, в силу чого відбулася концентрація зусиль навколо вирішення певних, отриманих за традицією проблем і теорій.

3. Створення систем навчання та наукової діяльності. Способи навчання, викладання та викладу наукового матеріалу, в цілому досить ефективні і індивідуалізовані на початку середньовіччя, придбали тепер стійкі форми. «Школяр» повинен був пройти строго певний курс навчання. З часом він ставав по черзі бакалавром, ліценціатом і з цього моменту мав право викладати, проте одночасно він продовжував навчання, поки не ставав магістром. Магістр повинен був у своїх лекціях читати і коментувати строго певні тексти. На філософському факультеті ці тексти бралися виключно з Аристотеля, вони могли бути доповнені тільки деякими іншими авторами (наприклад, його логіка доповнювалася трактатами Порфирія, Боеція і Петра Іспанця). На відділенні теології читалися і коментувалися «Сентенції» Петра Ломбардского. Викладацька робота носила коментаторський характер, такий же характер носила і письменницька робота, яка була тісно пов'язана з викладанням.

Наукові роботи цього періоду мали стійкий вид коментарів до одним і тим же текстам. Це були коментарі до Аристотеля або до «Сентенцій» Петра Ломбардского. Рідше вони представляли собою обробку та виклад університетських дискусій, так званих дискусійних питань, чи урочистих дебатів на так звану вільну тему. Крім того, в XIII в. змогли додатково систематично і повно зіставити рішення філософських і теологічних проблем в роботах, які були відомі під назвою сум; класичні схоластичні суми беруть свій початок саме з XIII в. Всі ці стійкі форми навчання та викладу навчального матеріалу були досить монотонні, але дозволяли суворіше описати і висловити розглядаються ідеї. У той час, коли вони з'явилися, суми були більш цілісними і живими, однак по закінченні багатьох століть застосування вони перетворилися на мертві педагогічні та літературні схеми.

4. Знахідки в античній філософії. Робота з пошуку, перекладу та засвоєнню античної філософії була проведена в такому великому обсязі в XII і на початку XIII в., Як ніколи ні до, ні після цього періоду. У процесі засвоєння античної культури це був середній етап: він прийшов пізніше, ніж освоєння соціально-державної культури, але раніше, ніж оновлення філософської літератури, яке настало лише в період Відродження. XIII в. для науки був справжнім «ренесансом», явищем, яке було аналогічно Ренесансу XV в., але результат в XIII в. був іншим. Він не був витісненням схоластики античної наукою, а був їх взаємним пристосуванням.

Насамперед, в XIII в. був знайдений Аристотель; крім того, були виявлені письменники-неоплатоники: Прокл і фрагменти з Гребля, Секста Емпірика, Лукреція, «Життя філософів» Діогена Лаерція, а також античних учених, таких як Евклід і Гален. Ці джерела були знайдені за допомогою арабів та іудеїв разом з арабськими і іудейськими коментарями до них. Одночасно відбулося знайомство з оригінальними філософськими і спеціально-науч-ними арабськими трактатами з області фізики (особливо оптики), астрономії, математики та медицини. Цей науч-ний «ренесанс» охоплював також і античне християнство, зокрема, грецьку патристику. Важливий систематизуючого трактат Іоанна Дамаскіна був переведений в XII в. під назвою «Джерело знання» і став доступний Заходу. Матеріал був величезним, і та обставина, що він не дезорієнтував середньовічних вчених і міг бути ними використаний, свідчить про високу зрілості середньовічного мислення. Розквіт схоластики, що триває з XII в., Як би визначив сприйняття античного знання, а не витікав з нього. Розбуджена схоластична думка вимагала наукового матеріалу, шукала його і знайшла в античності. 5.

Переклади античних філософів. Перші переклади були зроблені з арабської на латину, і скромний початок перекладацької діяльності датується XI в. У цей час перекладами зайнявся монах Костянтин Африканець, який досить часто з релігійними місіями відвідував арабські країни. Кілька перекладів привіз зі своїх подорожей Аделард з Бата на початку XII в. Починаючи з середини цього століття, робота подібного роду стає систематичної: вона почалася в Іспанії та на Сицилії, в тих місцях, де арабська культура тісно стикалася з латинської. У другій чверті XII в., В Толедо, при дворі архієпископа Раймонда, була заснована колегія перекладачів, яка перевела всю спадщину Аристотеля разом з коментарями арабських та іудейських філософів, таких як Аль-Фарабі, Авіценна і Маймонід.

Переклади, головним чином Аверроеса, робилися при неаполітанському дворі Фрідріха II і Манфреда. Відомим перекладачем був згадуваний раніше Якуб (Яків) з Венеції. На Сицилії був відомий Михайло Скот. В Іспанії виділялися перекладачі Гундісальві і Жерар із Кремони (пом. в 1187 р.). Гундісальві не знав арабської та перекладав з кастильского мови, на який йому арабські тексти перекладав Ібн-Дауд, прозваний Іоанном Іспанцем.

Проте переклади античних філософів з арабської мови носили перехідний характер. Ще раніше на Сицилії жив Генріх Аристипп (пом. в 1162 р.), який перевів безпосередньо з грецької частина робіт Аристотеля. З грецької мови найбільш ранні переклади «Метафізики» були зроблені ще в XII в. Однак повні переклади з оригіналу були здійснені лише починаючи з середини XIII в. Робертом Грос-сетестом, Вільемен з Мербеке і Варфоломієм з Мессіни. 6.

Сприйняття Аристотеля. Знайдені античні філософські роботи, як правило, мали для середньовіччя неоднакове значення. Деякі, чужі духу середніх віків, наприклад роботи скептика Секста, пройшли непоміченими, а роботи епікурейця Лукреція вплинули на середньовіччя також дуже незначно. З великим інтересом були сприйняті, в свою чергу, роботи Аристотеля, з праць якого з часів раннього середньовіччя були відомі лише фрагменти логічних робіт. Сприйняття античної філософії в XIII в. зводилося, якщо не виключно, то переважно, до сприйняття Аристотеля. Його ідеї були надихаючими для християнського вчення. Він придбав латинська світ для своєї логіки, а після неї і завдяки їй - для інших розділів філософії (теорії пізнання, психології та філософії природи) і, нарешті, для всієї системи теоретичної та практичної філософії. Засвоєння Аристотеля означало, що крім переважаючого в схоластиці августинских-платонічного течії відбулося посилення емпіричного елемента в знанні, зміна суб'єктивної позиції на об'єктивну, емоційної-на інтелектуальну.

У будь-якому випадку, Аристотель не відразу був переведений на Заході з мови оригіналу, а спочатку з арабських перекладів з арабськими ж коментарями, в яких він інтерпретувався в неоплатонічну дусі. При цьому одночасно з роботами Аристотеля були перекладені і роботи неплатників. Витяги з «Еннеад» Гребля були відомі під хибним назвою «Теології Аристотеля», витяги з Прокла існували у вигляді метафізичного підручника пізнього платонізму, який називався «Книгою причин». Ця робота була переведена в XII в. Всі перераховані роботи мали значний вплив на мислителів XIII в. Одночасно з аристотелевским впливом посилилося вплив Платона і неоплатонізму. Але головна заслуга XIII в. полягає в тому, що була завершена робота по очищенню текстів Аристотеля від різних нашарувань.

 Спроби освоєння Аристотеля і його пристосування до християнського вчення мали місце ще в XII в., В момент знайомства з його роботами. Ще Гундісальві, перекладач Аристотеля, привласнив собі його погляди, насамперед його гілеморфізм. Одночасно він ввів в це вчення елементи неоплатонізму, трактував інтелект, душу і тіло як послідовні еманації Бога.

 Поза Іспанії першим використав поняття Аристотеля Гійом з Оверні, який був більш обережний, ніж Гундісальві. 

 Арістотелізм, навіть звільнений від домішок і нашарувань неоплатонізму, містив елементи, які не з- відповідали християнським вченням, такі як, наприклад, положення про вічність світу. Коли робилися перші спроби введення арнстотелізма в християнську філософію, церква в 1210 і 1215 рр.. забороняла вчення в дусі Аристотеля. Це стосувалося природничонаукових робіт Аристотеля, так званої «Книги про природу» і, зокрема, її натуралістичного викладу, зробленого Давидом Дінан-ським. Заборона був відновлений Григорієм IX в 1231 р. з нагоди реорганізації Паризького університету з наступним вимогою: «Поки вчення не буде виправлена». Григорій створив також комісію, яка отримала завдання очистити роботи Аристотеля. В Оксфорді ж ці вимоги не носили обов'язкового характеру. Їх не дотримувався Роджер Бекон, який з Оксфорда приїхав до Парижа і там викладав з 1241 р. Незважаючи на вимоги церкви, Аристотель вивчався в університеті, і незабаром це навчання було офіційно визнано. У 1252 р. англійські влада зобов'язала студентів читати роботу Аристотеля «Про душу», а в 1255 р. на факультеті мистецтв було запроваджено обов'язкове вивчення Аристотеля. Все залишилося без змін і згодом, незважаючи на ту обставину, що Урбан IV нагадав в 1263 р. про заборону Григорія IX. Подальше вивчення Аристотеля розвіяло початкові побоювання церковних властей: його вчення, очищене від неоплатонических домішок, вдалося піднести в теїстичному дусі відповідно до принципів християнства. Окремі невідповідності були усунені його християнськими прихильниками. Цю роботу провели Альберт Великий і Фома Аквінський. Починаючи з середини XIII в., Аристотель користувався найбільшим авторитетом у філософській схоластики. З цього часу, коли схоласт писав «філософ», він мав на увазі Аристотеля. У 1270 і 1277 рр.. відбулося засудження арнстотелізма, але вже тільки гетеродоксального. У 1366 р. вивчення Арістотеля було офіційно наказано всім університетам. 

 7. Класичний період. Християнська філософія попередніх століть насилу шукала свій шлях. Однак в XIII в., Спираючись на результати багатовікового розвитку, використовуючи античну знання, сильну нову організацію науки, вона вступила в період зрілості. XIII в. стало століттям класичної середньовічної філософії, на зразок того, як IV в. до н. е.. був класичним періодом античності. XIII в. був тим періодом, коли з найбільшою повнотою реалізувалися устремління схоластики. Але класичний період тривав недовго. Із закінченням цього століття схоластика увійшла в нову фазу свого розвитку. 

 8. Позиції філософії в XIII в. Потужна філософія цього століття була цілісною, особливо на його початку; різні її представники мали різні позиції: 

 а) августінізм і томизм. На підставі відношення до нової філософії Аристотеля розділилися і філософські позиції XIII в. Для філософії, яка була вирощена на платонівської-августіновской ідеалізмі, реалізм і емпіризм Арістотеля були революцйей; схоластики розділилися на консерваторів і прихильників подальшого філософського розвитку - арістотеліком. Різниця напрямків було, в кінцевому рахунку, відмінністю в рівні засвоєння античності, оскільки жоден з філософів повністю не уникнув впливу античного августінізма-платонізму і ні один не був чужий Аристотеля. Консервативні мислителі йшли слідом за Августином в теології, за Аристотелем - у філософії. Їх позиція була визначена як «августінізм XIII століття». Протягом тривалого часу вони становили найбільш численне напрямок (власне кажучи, існував цілий ряд споріднених груп), а позицію прихильників Августина посилював заборона Церкви на вивчення Аристотеля. Деякі августинці користувалися інтерпретаціями Аристотеля, що належать Авіценні, і з цього приводу часто говорили про «авіценноподобном серпні-низме». Однак, незважаючи на це, вплив Аристотеля посилювалося, і вирішальним моментом став виступ Фоми Аквінського з новою системою християнської філософії і теології, яка цілком і повністю грунтувалася на його ідеях. У цей час - на початку другої половини століття - виразно проявилося принципове протиріччя між августінізмом і томізмом, яке збереглося до кінця століття. Обидва протиборчих напрямки мали своїх античних попередників, кожне свого: одне - платонізм, а друга - аристотелизм, однак це були християнізовані платонізм і арістотелізм. 

 Наприкінці століття Дуні Худоба створив новий напрямок, яке стало компромісом августінізма і томізму і отримало назву скотізма; 

 б) крім цих головних філософських напрямів століть, як побічні напрямки з'явилися - під впливом нових джерел - спроби відродження античного платонізму і арістотелізму. Але це все-таки не було чистим платонізму і арістотелізмом, оскільки погляди Платона і Аристотеля трактувалися не в первісному вигляді, а були зрозумілі в дусі Гребля. Ця неоплатонічної інтерпретація мала двояку причи- ну: в о-п е р в и х, початкову-в такому вигляді джерела були сприйняті від арабів, в о-в т о р их, від власне філософських доктрин Платона і Аристотеля вони, самі по собі, не відрізнялися, однак у цей теоцентрический період повинні були бути зрозумілі виключно теоцентричного. Таке піднімання було можливе або в теїстичному дусі, по-християнськи, або в пантеистическом, еманаційних дусі, неоплатонічний. Всі ці можливості були реалізовані, і в XIII в. існували, щонайменше, два арнстотелізма і два платонізму .. 

 Чи не пристосований до християнства аристотелизм, в свою чергу, виступав знову ж у двох видах: в одному більш-менш послідовно використовувався сам Аристотель, а в другому він давався в інтерпретації Аверроеса. У цьому другому вигляді він був названий латинським аверроїзмом. Вже Фома Аквінський називав своїх супротивників (моно-псіхістов) аверроістамі, проте термін «латинські Авер-роісти» з'явився тільки в XIX в. у Ренана. Сьогодні деякі історики вольні цей напрямок називати радикальним або гетеродоксальним арістотелізмом, оскільки не-християнізована аристотелизм йшов від Аристотеля, а не від Аверроеса. Тут, у цій книзі, він буде описаний на початку глави, потім будуть представлені ортодоксальні напрямки, які займали основне місце у філософії XIII в. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ДРУГИЙ ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ (період середньовічних систем, XIII в.)"
 1. Тема 3.Політіческіе та правові вчення у феодальному суспільстві
    період становлення і розвитку Московського царства. Політичні програми иосифлян і
 2. 14. Передумови та особливості феодальної роздробленості російської держави.
    другий - XIII-XVвв. (Період втрати національного
 3. Хронологія і культурологічна характеристикасредневековья
    періоди: Раннє середньовіччя - V-XI ст. Високе (Класичне) середньовіччя - XI-XIV ст. Пізніше середньовіччя - XIV-XV ст. Середні століття - поняття не так хронологічне, скільки змістове. У цей термін часто вкладається якийсь ціннісний зміст. З одного боку, в історії європейської культури з сер. XVIII в. часто спостерігається романтизація середньовіччя, пошуки в ньому втрачених
 4. Теми рефератів 1.
    середньовіччя. 2. Реалізм і номіналізм про природу загальних понять. 3. Фома Аквінський: систематизатор середньовічної схоластики. 4. Мистецтво Відродження: живопис, скульптура, поезія, література, драматургія. 5. Д. Бруно про нескінченність зоряних світів. 6. Ньютоновская класична наука і становлення індустріального суспільства. 7. Експериментальний метод і метод індукції Бекона. 8.
 5. Пізніше середньовіччя
    період розкладу феодалізму і всієї середньовічної культури, в надрах якої склалися стосунки, характерні для Нового часу. У XVI в. феодальна економіка сильно змінюється під дією товарного капіталістичного виробництва, поступово перетвориться і витісняється ім. Міць що не зуміла знайти вихід із затяжної кризи католицької церкви була підірвана з початком в 1517 р. Реформації.
 6. Вплив на Європу
    період стабілізації, який поряд з розквітом культур таїть у собі насіння занепаду і розпаду. Цей розпад починається вже в 10 столітті в момент найвищого злету культури й освіченості в Халіфаті. Велика завойовницька діяльність Халіфату мала своїм наслідком найширше розповсюдження представників арабського світу по величезній території євразійського
 7.  Глава 3. Система державного і місцевого управління в період монголо-татарського ярма і Золотої Орди (XIII-XIY ст.)
    період монголо-татарського ярма і Золотої Орди (XIII-XIY
 8. Перехід від античної давнини до раннього середньовіччя
    період внутрішньої нестабільності, розпаду держав, війн, набігів арабів з Іспанії та норманів-вікінгів зі Скандинавії. До середини XI в. склалася національна, економічна, політична і культурна система середньовічної Європи, її самостійність була закріплена в 1054 р. розривом між західною (римо-католицької) та східної (греко-православної) гілками християнства. Культура цього
 9. Християнство 5 - 7вв
    період середньовіччя отримав ще один образ, відомий як теорія двох мечів. Меч був символом влади. Теорія двох мечів відома в різних інтерпретаціях залежно від того, чия сторона в суперечці духовної та світської влади брала верх. В інтерпретації церкви, Христос віддає духовному (церковному) владиці два мечі як символи духовної і світської влади. І вже сам духовний владика, в свою чергу,
 10.  тема 4 Класичне Середньовіччя. Київська Русь.
    тема 4 Класичне Середньовіччя. Київська
 11. XVI-XVII вв
    середньовічне суспільство переживає найгострішу кризу. Змінюються колишні відносини між станами, лицарство занепадає, великі феодали гинуть у війнах один з одним і з королями, духовенство втрачає велику частину влади і впливу. Селяни доводяться до крайнього зубожіння, багато з них позбавляються будь-якої власності і перетворюються на найманих працівників. Європу роздирає нещадна боротьба
© 2014-2021  ibib.ltd.ua