Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПрактична психологія → 
Наступна »
Т.К.Комарова. Психологія уваги: Навчальний метод. посібник / Авт.-сост. Т.К.Комарова. - Гродно: ГрГУ. - 124 с., 2002 - перейти до змісту підручника

ВСТУП

Навчальний план спеціальності Г 07.01.00 «Психологія» традиційно передбачає глибоке вивчення студентами насамперед фундаментального общепсихологического знання , що становить необхідну основу професійної освіти. При цьому значне місце в курсі загальної психології займає розділ, присвячений розгляду пізнавальних психічних процесів, кожен з яких бере участь у формуванні в людини адекватної картини світу.

Особлива роль належить увазі як наскрізного психічному процесу, пронизує і об'єднуючого цілісну психіку людини. Вивчення феноменології уваги, його багатозначності, психічного статусу, видів і основних властивостей має становити зміст освітнього процесу з даного розділу курсу загальної психології.

У пропонованому посібнику представлений як теоретичний, так і практичний матеріал з психології уваги. При цьому в теоретичну частину включені такі питання психології уваги, які не знайшли достатньо повного відображення в підручниках з загальної психології. Дидактичне призначення даного розділу полягає в тому, щоб студенти змогли грамотно і змістовно сформулювати висновки на підставі аналізу даних, отриманих в результаті самостійного дослідження окремих властивостей і видів уваги за методиками, запропонованими в наступному розділі.

Цій же меті служить і останній розділ посібника. Він являє собою свого роду міні-хрестоматію, де для самостійного вивчення пропонуються наукові статті, знайомство з якими сприятиме розширенню знань студентів з різних аспектів психології уваги.

У посібник включено досить широкий репертуар завдань для самостійного вивчення студентами індивідуальних особливостей проявів видів і властивостей уваги як феномена когнітивної сфери психіки конкретної людини. Виконання запропонованих завдань забезпечує не тільки формування у студентів практичних психодіагностичних умінь, але перш за все створює можливості для реалізації в навчальному процесі обучающе-дослідного принципу.

3

І з запропонованих завдань являє собою методику, що дозволяє здійснити діагностику тих чи інших особливостей досліджуваного психічного феномена - уваги. Опис кожної методики включає в себе мету, необхідне для проведення експерименту обладнання, хід роботи (у тому числі інструкцію випробуваному), необхідні вказівки для обробки результатів та інтерпретації отриманих даних за допомогою таблиць і шкал.

Даний алгоритм опису методики повинен бути відображений студентами в протоколі експерименту, який закінчується висновками, формулируемого на основі отриманих експериментальних даних і відповідно до поставленої дослідницькою метою.

Один з розділів посібника містить ряд завдань, які можуть бути використані на семінарських заняттях з психології уваги з метою здійснення контролю засвоєння знань з теми «Увага» як викладачем, так і для само-і взаємоконтролю студентів.

У посібнику наводиться список рекомендованої літератури з проблеми психології уваги, при використанні якої студенти зможуть скласти повне і різнобічне уявлення про цей феномен людської психіки.

Посібник адресується студентам, які навчаються за спеціальністю Г 07.01.00 «Психологія», як денний, так і заочної форм.

4

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ВСТУП "
 1. Основні прямі правила
  введення кон'юнкції (ВК): А В АЛВ - Правило видалення кон'юнкції (УК): АЛВ АЛВ А В - Правило введення диз'юнкції (ВД): т AvB - Правило видалення диз'юнкції (УД) : AvB AvB А В В Правило видалення імплікації (УІ): А ^ В А В Правило введення еквівалентності (ВЕ): А ^ В В ^ А А ^ В Правило видалення еквівалентності (УЕ): А ^ В А ^ В А ^ В 'У ^ А Правило введення подвійного заперечення (ВО): А А Правило видалення подвійного
 2. Введення
  Введення
 3. Запитання і завдання для повторення:
  введення опричнини? Які заходи приймалися по відношенню до землевласників та землекористувачам в районах опричнини? Які були наслідки введення
 4. Розділ 1. Введення в криміналістику.
  Розділ 1. Введення в
 5. Розділ I. Введення в цивільне право
  Розділ I. Введення в цивільне
 6. Таблиця змін і доповнень, внесених у Федеральний закон "Про введення в дію Кримінального кодексу Російської Федерації"
  введена)? ? ? ? 11.03.2004 р.? 2003. N 262.? ? ? ? ? N 12-ФЗ) € 30 грудня? ? ? ? ? ? (Уточнення)? ? ?????????????????????????????????????????????? ??????????????????? Постатейний коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації * (3)
 7. Література
  Введення християнства на Русі. М., 1987 Як хрещена Русь. М. 1990 Кузьмін А.Г. Падіння Перуна: Становлення християнства на Русі. М.. 1988. Раппов О.М. Російська церква в IX - першій третині XII ст. Прийняття християнства. М., 1998. Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники Росії. М., 1999. Шапова Я.М. Держава і церква Давньої Русі X - XIII ст. М., 1988. Шапова Я.М. Церква в
 8. Література
  Введення християнства на Русі. М., 1987. Кузьмін А.Г. Падіння Перуна: Становлення християнства на Русі. М.. 1988. Як хрещена Русь. М. 1990 Раппов О.М. Російська церква в IX - першій третині XII ст. Прийняття християнства. М., 1998. Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники Росії. М., 1999. Щапов Я.М. Держава і церква Давньої Русі X - XIII ст. М., 1988. Щапов Я.М. Церква в
 9. Аутсайдер (генератор).
  Введений для подачі
 10. Наукова та навчальна література IQRSSni URssiru: URSSru Дй $ & лш
  [інааігд r-цнааііздд ^ онаііїді ^ гдцкй »^ Представляємо Вам наші найкращі книги: URSS Підручники з вищої математики Краснов М.Л. та ін Вся вища математика. Т. 1-7. Краснов М.Л. та ін Збірники завдань «Вся вища математика» з докладними рішеннями. Бос В. Лекції з математики. Т. I: Аналіз; Т. 2: Диференціальні УРК & ненко, Т. 3: Лінійна алгебра; Т. 4; Імовірність, інформація, статистика; Т. 5:
 11. Рекомендована література 1.
  Введення у філософію: Підручник для вузів. 2ч. - М.: Политиздат, 1989 (ч.2). 2. Доброхотов A.JI. Категорія буття, в класичній західноєвропейській філософії. -М., 1986. 3. Канке В.А. Філософія. -М. 1997. 4. Мамле Ю.В. Долі буття / / ВД. - 1993 -
 12. 42. Правовий режим воєнного стану
  введення воєнного стану протягом 48 год після його оприлюднення, в іншому випадку указ Президента РФ втрачає силу). Воєнний стан скасовується указом Президента РФ, коли відпадуть обставини, що послужили підставою для введення воєнного стану. Режим воєнного стану забезпечується органами державної влади та військового управління за сприяння органів місцевого
 13. Література:
  1. Вороніна Н.Ю., Лішаева С. А. Введення у філософію, - Самара, 1999. 2. Глядков В. А. Філософський практикум. - М., 1994. 3. Горєлов А.А. Древо духовного життя. - М., 1994. 4. Канке В.А. Філософія. - М., 1996. 5. Мартинов М.І. та ін Філософія: завдання та вправи. - Мінськ,
 14. Програма введення в посаду.
  Введення в посаду. В ідеалі програма повинна контролюватися співробітником, який безпосередньо підпорядковується роботодавцю, хоча залежно від розмірів Вашої організації ці функції можуть виконуватися співробітниками різного рангу. Головна мета полягає в ознайомленні нових співробітників із загальними правилами роботи у Вашій організації, правилами техніки безпеки та охорони здоров'я, а
 15. Глава 5. Порядок введення в дію цього Федерального конституційного закону
  введення в дію цього Федерального конституційного закону 1. Ввести справжній Федеральний конституційний закон в дію з 1 січня 1997 року. 2. Закон РРФСР від 8 липня 1981 року «Про судоустрій РРФСР» з наступними змінами та доповненнями (Відомості Верховної Ради УРСР, 1981, № 28, ст. 976; Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради
© 2014-2021  ibib.ltd.ua