Головна
ГоловнаПолітологіяЗовнішня політика і міжнародні відносини → 
Наступна »
Джафаров С.Д .. Структурогенеза і політична динаміка відносин між Росією і НАТО в другій половині XX - початку XXI століття: монографія. - М.: Видавництво «палеотипів». - 168 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Введення

Сучасний стан відносин між Росією і НАТО є однією з найбільш складних з <|> ер політики, економіки та правового регулювання, а також об'єктом постійного моніторингу та поглибленого дослідження аналітиками самих різних галузей науки. Як твестно, політика є концентрованим виразом еко-номтткі. У силу цього аналіз політики Росії тт НАТО в процесі реалізації різнобічних відносин представляє особливий науковий і практичний інтерес. Під політикою традиційно розуміється «область взаємодії між класами, партіями, націями, народами, державами, соціальними групами, владою і населенням, громадянами п їх об'єднанням!") 1.

Аналіз прийняття політичних рішень і РТХ вплив на процес світової інтеграції мають найважливіше значення. Масштабом і важливістю цієї проблеми визначається і відповідна ступінь її актуальності. У другій половині XX в. діяльність ТТАТО складалася пре-майново в запобіганні «загрози» з боку Організацтпт Варшавського Договору та забезпеченні безпеки Західної Європи. Однак після закінчення 40 років після створення ТТАТО її роль почала стрімко змінюватися. Завершення «холодної війни» значною мірою було пов'язане зі зміною радянського керівництва, який узяв курс на перегляд усталених зовнішньополітичних стереотипів. Воно проголосило насту полон ери «нового політичного мислення» 2.

Чи не закінчення згодом по різному оцінювалося дослідниками. Одні вважали, що припинивши протистояння, радянське керівництво таким чином виграло «холодну війну». Інші навпаки, аналізуючи наслідки її припинення, наводять факти, що свідчать про те, що в підсумку СРСР нищівно її програв, оскільки позбувся всіх союзників по Організації Варшавського Договору, втратив РЕВ, і сам був розчленований на 15 частин, кожна з яких в результаті розколу виявилася значно ослабленою. Ліквідація Організацтпт Варшавського Договору зробили сильний вплив на позицію З евероатла НТТ тчес до ого блоку. Франція посчтттала, що з ттсчезнове-нієм радянської загрози місія ТТАТО в Європі завершена. Було чимало прихильників розпуску альянсу і в інших державах-союзниках, в тому числі в самих США. Проте в результаті активного протиборства альянс був збережений. Як обгрунтування його подальшого існування були висунута необходттмость боротьби з регіональними конфліктами, які стали переважною загрозою безпеці.

Виходячи пз міжнародних подій останнього десятиліття, в тому числі повітряних атак на Ірак, Боснію і Югославію, проведених без формальної санкції Ради Безпеки ООП, випливає висновок

про те, що в даний час в ТДАТУ вважають післявоєнну систему більш що не відповідає новому, на їх думку, співвідношенню сил, і прагнуть піддати її ревізії. Причому в центрі нової системи безпеки, на їх думку, слід поставити не ООП, а ТДАТУ, де Росія не має права вето і, відповідно, не може заблокувати рішення Північноатлантичного альянсу. Для підвищення ефективності діяльності Організації Північноатлантичного Договору в новій міжнародній ситуації її керівництво почало масштабні зміни в структурі і стратегії альянсу з метою його все сторонньої трансформації.

Різним аспектам діяльності ТТАТО приділяється все більше уваги у вітчизняних та зарубіжних дослідженнях. Так, у монографії NATO's Eastern Dilemmas аналізується східний вектор політики альянсу і висловлюється думка, що східний напрямок є пріоритетним у розвитку Північноатлантичного союза3. Крім того, заслуговує на увагу французьке видання «La Paix at-elle un Avenir?» 4, присвячене ролі ТТАТО і ООТТ в системі міжнародної безпеки, і монографія «Legitime defense» 5, яка зачіпає подібну проблематику. Що стосується російських досліджень, то у вітчизняній колективної монографії «Росія, ТТАТО і нова архітектура безпеки в Європі» група авторів дає аналіз процесу розширення ТТАТО на схід з точки зору Росії і США6. У дисертації В. Б. Кудрявцева, представленої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук, вивчаються складові військової політики НАТО на сучасному етапі і дається прогноз подальшого розвитку военнополітіческіх і військово-стратегічної думки Північноатлантичного союза7. У дослідженні О. І. Гундарева розглядаються основні моменти політичної діяльності британського керівництва в системі північноатлантичних связей8. У кандидатській дисертації А. В. Жур-кіна досліджуються причини появи антикризової стратегії TTATO, її еволюція, механізми реалізації та основні тенденції розвитку в контексті підключення ТДАТУ до миротворчої деятельності9, Міжнародно-правові проблеми європейської безпеки досліджені в кандидатській дисертації О.

Г. Карповіча10 та дисертації Кім Кван Хвана про нові зонах відповідальності НАТО11. У числі робіт останніх років в контексті досліджуваної проблеми становлять інтерес роботи Троїцького М.А. «Трансатлантичний союз. Модернізація системи американо-європейського партнерства після розпаду біполярності »12, Степанової - Військово-цивільні відносини в операціях невійськового тіпа13.

Однак основний напрямок всіх перерахованих вище публікацій полягає в тому, що ТДАТУ розглядається як суто військова організація, а інші сферьт діяльності альянсу, такі як політична, співробітництво в галузі науково-технічного, інформаційного розвитку, екології та ряді інших сфер невійськового напрями не отримали належного аналізу. Те ж саме можна сказати і про Середземноморському діалозі. На жаль лише розширення TTATO на схід знаходиться у сфері особливої уваги російських исследовате лей, а у сфері співробітництва з країнами Середземноморського басейну досліджень також недостаточно14.

Саме тому даний дослідження спрямоване на вивчення тієї діяльності ТТАТО, яка довгий час вважалася «периферійної» і малозначимой, і на подолання сформованих стереотттіов щодо сутності Північноатлантичного альянсу, що існують у свідомості більшості російських громадян. Особливу увагу ми спробували приділити проблемі кількісного розширення ТТАТО на Середземному морі, а також якісної функціональної трансформації альянсу.

Очевидно, що успіх розвитку стратегіческттх щодо Російської Федерації і Північноатлантичного альянсу в чому визначається реальними здібностями і можливостями Росії дотримуватися принципу дотримання власних національних інтересів, будувати ці відносини на основі взаємної вигоди і домагатися послідовного закріплення етттх інтересів в прийнятих документах.

Саме послідовна наступальна політика з визначенням дієвих пріоритетів є найбільш ефективною в справі закріплення і просування національних інтересів Росії у відносинах в ТТАТО.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Вступ "
 1. Основні прямі правила
  введення кон'юнкції (ВК): А В АЛВ - Правило видалення кон'юнкції (УК): АЛВ АЛВ А В - Правило введення диз'юнкції (ВД): т AvB - Правило видалення диз'юнкції (УД) : AvB AvB А В В Правило видалення імплікації (УІ): А ^ В А В Правило введення еквівалентності (ВЕ): А ^ В В ^ А А ^ В Правило видалення еквівалентності (УЕ): А ^ В А ^ В А ^ В 'У ^ А Правило введення подвійного заперечення (ВО): А А Правило видалення подвійного
 2. Введення
  Введення
 3. Запитання і завдання для повторення:
  введення опричнини? Які заходи приймалися по відношенню до землевласників та землекористувачам в районах опричнини? Які були наслідки введення
 4. Розділ 1. Введення в криміналістику.
  Розділ 1. Введення в
 5. Розділ I. Введення в цивільне право
  Розділ I. Введення в цивільне
 6. Таблиця змін і доповнень, внесених у Федеральний закон "Про введення в дію Кримінального кодексу Російської Федерації"
  введена)? ? ? ? 11.03.2004 р.? 2003. N 262.? ? ? ? ? N 12-ФЗ) € 30 грудня? ? ? ? ? ? (Уточнення)? ? ?????????????????????????????????????????????? ??????????????????? Постатейний коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації * (3)
 7. Література
  Введення християнства на Русі. М., 1987 Як хрещена Русь. М. 1990 Кузьмін А.Г. Падіння Перуна: Становлення християнства на Русі. М.. 1988. Раппов О.М. Російська церква в IX - першій третині XII ст. Прийняття християнства. М., 1998. Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники Росії. М., 1999. Шапова Я.М. Держава і церква Давньої Русі X - XIII ст. М., 1988. Шапова Я.М. Церква в
 8. Література
  Введення християнства на Русі. М., 1987. Кузьмін А.Г. Падіння Перуна: Становлення християнства на Русі. М.. 1988. Як хрещена Русь. М. 1990 Раппов О.М. Російська церква в IX - першій третині XII ст. Прийняття християнства. М., 1998. Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники Росії. М., 1999. Щапов Я.М. Держава і церква Давньої Русі X - XIII ст. М., 1988. Щапов Я.М. Церква в
 9. Аутсайдер (генератор).
  Введений для подачі
 10. Наукова та навчальна література IQRSSni URssiru: URSSru Дй $ & лш
  [інааігд r-цнааііздд ^ онаііїді ^ гдцкй »^ Представляємо Вам наші найкращі книги: URSS Підручники з вищої математики Краснов М.Л. та ін Вся вища математика. Т. 1-7. Краснов М.Л. та ін Збірники завдань «Вся вища математика» з докладними рішеннями. Бос В. Лекції з математики. Т. I: Аналіз; Т. 2: Диференціальні УРК & ненко, Т. 3: Лінійна алгебра; Т. 4; Імовірність, інформація, статистика; Т. 5:
 11. СТ. 00 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ТРЕНІНГИ 400 ІСУПЕРВІЗІЯ ДС. 00 РЕКОМЕНДОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ 600 СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, встановлювали ВНЗ (факультет) ДС.01 Емоційні та особистісні розлади
  в дитячому віці ДС.02 Дитяча психіатрія ДС. ОЗ Нейропсихологический підхід до корекційно-розвивального навчання ДС.04 Диференціальна нейропсихология розвитку психічних функцій ДС.05 Клінічна нейропсихологія ДС.06 Психологія сім'ї та сімейної психотерапії ДС.07 Розлади самосвідомості ДС.08 Психологія стресу ДС.09 Нейропсихологическая
 12. Рекомендована література 1.
  Введення у філософію: Підручник для вузів. 2ч. - М.: Политиздат, 1989 (ч.2). 2. Доброхотов A.JI. Категорія буття, в класичній західноєвропейській філософії. -М., 1986. 3. Канке В.А. Філософія. -М. 1997. 4. Мамле Ю.В. Долі буття / / ВД. - 1993 -
 13. 42. Правовий режим воєнного стану
  введення воєнного стану протягом 48 год після його оприлюднення, в іншому випадку указ Президента РФ втрачає силу). Воєнний стан скасовується указом Президента РФ, коли відпадуть обставини, що послужили підставою для введення воєнного стану. Режим воєнного стану забезпечується органами державної влади та військового управління за сприяння органів місцевого
 14. Література:
  1. Вороніна Н.Ю., Лішаева С. А. Введення у філософію, - Самара, 1999. 2. Глядков В. А. Філософський практикум. - М., 1994. 3. Горєлов А.А. Древо духовного життя. - М., 1994. 4. Канке В.А. Філософія. - М., 1996. 5. Мартинов М.І. та ін Філософія: завдання та вправи. - Мінськ,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua