Головна
ГоловнаПолітологіяЗовнішня політика і міжнародні відносини → 
Наступна »
Г. В. Фокеев. Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики СРСР, 1917-1987 рр.. У 3-х томах. Т. 2, 1945-1970 рр.. / Под ред. Г. В. Фокеева. - М.: Междунар. отношенія.-456 с. - (Московський державний Ордена Трудового Червоного Прапора інститут міжнародних відносин МЗС СРСР), 1987 - перейти до змісту підручника

ВСТУП

Перемога радянського народу, всіх прогресивних сил планети над силами реакції і мілітаризму в другій світовій війні привела до корінних змін у міжнародній обстановці, у співвідношенні сил на світовій арені. Почався новий етап у розвитку міжнародних відносин, відкрилися нові перспективи боротьби народів за мир, демократію, національне визволення і соціалізм.

Значно усталилися міжнародні позиції і авторитет Радянського Союзу. Радянський суспільний лад продемонстрував перед усім світом свої незаперечні переваги. Друга світова війна, що стала серйозним випробуванням всієї радянської системи, викликала величезний трудовий підйом, масовий героїзм радянського народу. Після війни СРСР в короткий термін ліквідував її наслідки, значно зміцнив свій економічний, науково-технічний і оборонний потенціал, перекинувши розрахунки імперіалізму США на свою військову перевагу.

Одним з найважливіших підсумків розвитку світових соціально-політичних та економічних процесів після закінчення війни стало швидко возраставшее вплив соціалізму на всю систему міжнародних відносин. Соціалізм вийшов за рамки однієї країни і перетворився на світову систему, яка в найкоротші історичні строки домоглася вражаючих успіхів.

Всупереч підривної діяльності, спробам ідеологічних диверсій і економічної блокади з боку імперіалізму в країнах народної демократії відбувалося зміцнення нового ладу. На міцному фундаменті однотипного соціально-економічного і політичного ладу, марксистсько-ленінської ідеології, класової солідарності, співробітництва та взаємодопомоги в справі захисту нового суспільства, миру і міжнародної безпеки виник новий тип міжнародних відносин - міжнародні відносини країн соціалізму. Пролетарський інтернаціоналізм - основоположний принцип зовнішньої політики соціалізму - виступає відтепер стосовно до даних відносин у своїй вищій формі - як соціалістичний інтернаціоналізм. Зміцнення позицій світового соціалізму на міжнародній арені супроводжувалося зростанням впливу зовнішньої політики соціалістичних країн та її основних принципів на характер міжнародних відносин у цілому. Проголошений ще в часи Великої Жовтневої соціалістичної революції принцип мирного співіснування держав з різним суспільним ладом знайшов відображення в Статуті і в діяльності почав функціонувати після війни механізму міжнародного співробітництва - Організації Об'єднаних Націй. Зовнішня політика соціалістичних країн значною мірою вплинула на характер мирного врегулювання і післявоєнної організації світу. У підсумку світова соціалістична система стала вирішальним фактором суспільного прогресу і міжнародної безпеки.

Соціально-політичним та економічним підсумком другої світової війни було, крім того, і значна зміна розстановки сил всередині капіталістичної системи, і її серйозне ослаблення в цілому. Були розгромлені найбільш реакційні і потужні загони міжнародного імперіалізму - німецький та італійський фашизм, японський мілітаризм і їх попутники. Певне послаблення міжнародних позицій таких великих імперіалістичних держав, як Великобританія, Франція та ін, супроводжувалося зміцненням положення США. Американський імперіалізм прагнув згуртувати під своєю егідою весь капіталістичний світ. З цією метою під керівництвом США була створена розгалужена система військово-політичних і економічних союзів капіталістичних держав. Однак, як показав історичний досвід, прагнення імперіалістичних держав координувати свою економічну, політичну та ідеологічну стратегію, створити спільний фронт боротьби проти соціалізму, проти всіх революційних, визвольних рухів стикається з дедалі більшими труднощами. Можливості імперіалізму стають все більш обмеженими, він втратив вирішальну роль у міжнародній політиці. Подальше поглиблення загальної кризи капіталізму призвело до невідворотного звуження сфери його панування.

Корінне зміна співвідношення сил на міжнародній арені в результаті утворення світової системи соціалізму, формування і зміцнення соціалістичної співдружності, а також загального ослаблення капіталістичної системи і системи імперіалістичного панування сприяло розвитку національно-визвольних революцій і рухів народів країн Азії , Африки та Латинської Америки. Почався розпад колоніальної системи імперіалізму, на руїнах якої виникли десятки самостійних держав. Розрив низки колишніх колоній і напівколоній з системою імперіалізму і здійснення в цих країнах глибоких соціально-економічних перетворень означали подальше істотне звуження ра мок імперіалістичного панування, розмивання самої системи капіталізму.

Для післявоєнного етапу міжнародних відносин характерно також різке зростання ролі народних мас у вирішенні проблем міжнародної політики. Це зумовлено насамперед подальшим розвитком світового революційного процесу, підвищенням організованості і свідомості робітничого класу, розгортанням масових демократичних рухів у світі. Поступово на всіх континентах виникли антивоєнні руху найширших народних мас, які згодом перетворилися на довготривалий і впливовий фактор суспільного життя. Боротьба за мир зробила сферу міжнародних відносин важливою ареною політичної діяльності мас.

Боротьба за мир у все більшій мірі стає пов'язаної з боротьбою за соціальний прогрес. В авангарді масових демократичних рухів стоять комуністичні і робочі партії. У роки другої світової війни вони очолювали в окупованих фашистами країнах рух Опору; після війни їх авторитет і позиції зміцніли. Всі спроби сил імперіалістичної реакції дискредитувати міжнародний комуністичний і робочий рух, змусити широкі маси трудящих відвернутися від нього закінчилися провалом.

В цілому взаємодія світової соціалістичної системи, міжнародного комуністичного і робітничого руху, сил національного визволення в чому визначило повоєнний розвиток міжнародних відносин.

СРСР і країни соціалізму протиставили імперіалістичній політиці з «позиції сили» курс миру, безпеки і розрядки напруженості, підтриманий вивільненими державами і демократичними силами країн Заходу. Боротьба цих протилежних тенденцій в міжнародній політиці визначає весь розвиток, динаміку міжнародних відносин повоєнного періоду.

Чітка характеристика імперіалістичних задумів і ілюзорних надій після закінчення другої світової війни, так само як і втрачених для людства можливостей, була дана на XXVII з'їзді КПРС: «Тільки імперська ідеологія і політика, бажання поставити соціалізм, СРСР в максимально несприятливі зовнішні умови стояли за розв'язуванням гонки ядерних та інших озброєнь після 1945 року, якраз тоді, коли розгром фашизму і мілітаризму, здавалося б, відкривав реальну можливість будувати світ без воєн, коли був створений в цих цілях механізм міжнародного співробітництва - Організація Об'єднаних Націй . Але природа імперіалізму взяла своє і на цей раз »1.

Проте вже до кінця 50-х років повною мірою виявилася безрезультатність проведеної імперіалізмом політики соціального реваншу і тотального протиборства з соціалізмом. У правлячих колах західних держав, насамперед у країнах Західної Європи, стали проявлятися реалістичні оцінки мінливої міжнародної обстановки, визнання військово-стратегічного паритету і безперспективності політики військової конфронтації. Вони призвели до того, що в атмосфері «холодної війни» стали намічатися тенденції до позитивних змін. Їх розвиток поступово готувало умови і передумови для якісних змін у міжнародному житті і політиці, провідних до розрядки міжнародної напруженості.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ВСТУП "
 1. Основні прямі правила
  введення кон'юнкції (ВК): А В АЛВ - Правило видалення кон'юнкції (УК): АЛВ АЛВ А В - Правило введення диз'юнкції (ВД): т AvB - Правило видалення диз'юнкції (УД) : AvB AvB А В В Правило видалення імплікації (УІ): А ^ В А В Правило введення еквівалентності (ВЕ): А ^ В В ^ А А ^ В Правило видалення еквівалентності (УЕ): А ^ В А ^ В А ^ В 'У ^ А Правило введення подвійного заперечення (ВО): А А Правило видалення подвійного
 2. Введення
  Введення
 3. Запитання і завдання для повторення:
  введення опричнини? Які заходи приймалися по відношенню до землевласників та землекористувачам в районах опричнини? Які були наслідки введення
 4. Розділ 1. Введення в криміналістику.
  Розділ 1. Введення в
 5. Розділ I. Введення в цивільне право
  Розділ I. Введення в цивільне
 6. Таблиця змін і доповнень, внесених у Федеральний закон "Про введення в дію Кримінального кодексу Російської Федерації"
  введена)? ? ? ? 11.03.2004 р.? 2003. N 262.? ? ? ? ? N 12-ФЗ) € 30 грудня? ? ? ? ? ? (Уточнення)? ? ?????????????????????????????????????????????? ??????????????????? Постатейний коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації * (3)
 7. Література
  Введення християнства на Русі. М., 1987. Кузьмін А.Г. Падіння Перуна: Становлення християнства на Русі. М.. 1988. Як хрещена Русь. М. 1990 Раппов О.М. Російська церква в IX - першій третині XII ст. Прийняття християнства. М., 1998. Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники Росії. М., 1999. Щапов Я.М. Держава і церква Давньої Русі X - XIII ст. М., 1988. Щапов Я.М. Церква в
 8. Література
  Введення християнства на Русі. М., 1987 Як хрещена Русь. М. 1990 Кузьмін А.Г. Падіння Перуна: Становлення християнства на Русі. М.. 1988. Раппов О.М. Російська церква в IX - першій третині XII ст. Прийняття християнства. М., 1998. Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники Росії. М., 1999. Шапова Я.М. Держава і церква Давньої Русі X - XIII ст. М., 1988. Шапова Я.М. Церква в
 9. Аутсайдер (генератор).
  Введений для подачі
 10. Наукова та навчальна література IQRSSni URssiru: URSSru Дй $ & лш
  [інааігд r-цнааііздд ^ онаііїді ^ гдцкй »^ Представляємо Вам наші найкращі книги: URSS Підручники з вищої математики Краснов М.Л. та ін Вся вища математика. Т. 1-7. Краснов М.Л. та ін Збірники завдань «Вся вища математика» з докладними рішеннями. Бос В. Лекції з математики. Т. I: Аналіз; Т. 2: Диференціальні УРК & ненко, Т. 3: Лінійна алгебра; Т. 4; Імовірність, інформація, статистика; Т. 5:
 11. СТ. 00 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ТРЕНІНГИ 400 ІСУПЕРВІЗІЯ ДС. 00 РЕКОМЕНДОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ 600 СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, встановлювали ВНЗ (факультет) ДС.01 Емоційні та особистісні розлади
  в дитячому віці ДС.02 Дитяча психіатрія ДС. ОЗ Нейропсихологический підхід до корекційно-розвивального навчання ДС.04 Диференціальна нейропсихология розвитку психічних функцій ДС.05 Клінічна нейропсихологія ДС.06 Психологія сім'ї та сімейної психотерапії ДС.07 Розлади самосвідомості ДС.08 Психологія стресу ДС.09 Нейропсихологическая
 12. Рекомендована література 1.
  Введення у філософію: Підручник для вузів. 2ч. - М.: Политиздат, 1989 (ч.2). 2. Доброхотов A.JI. Категорія буття, в класичній західноєвропейській філософії. -М., 1986. 3. Канке В.А. Філософія. -М. 1997. 4. Мамле Ю.В. Долі буття / / ВД. - 1993 -
 13. 42. Правовий режим воєнного стану
  введення воєнного стану протягом 48 год після його оприлюднення, в іншому випадку указ Президента РФ втрачає силу). Воєнний стан скасовується указом Президента РФ, коли відпадуть обставини, що послужили підставою для введення воєнного стану. Режим воєнного стану забезпечується органами державної влади та військового управління за сприяння органів місцевого
 14. Література:
  1. Вороніна Н.Ю., Лішаева С. А. Введення у філософію, - Самара, 1999. 2. Глядков В. А. Філософський практикум. - М., 1994. 3. Горєлов А.А. Древо духовного життя. - М., 1994. 4. Канке В.А. Філософія. - М., 1996. 5. Мартинов М.І. та ін Філософія: завдання та вправи. - Мінськ,
 15. Програма введення в посаду.
  Введення в посаду. В ідеалі програма повинна контролюватися співробітником, який безпосередньо підпорядковується роботодавцю, хоча залежно від розмірів Вашої організації ці функції можуть виконуватися співробітниками різного рангу. Головна мета полягає в ознайомленні нових співробітників із загальними правилами роботи у Вашій організації, правилами техніки безпеки та охорони здоров'я, а
 16. Глава 5. Порядок введення в дію цього Федерального конституційного закону
  введення в дію цього Федерального конституційного закону 1. Ввести справжній Федеральний конституційний закон в дію з 1 січня 1997 року. 2. Закон РРФСР від 8 липня 1981 року «Про судоустрій РРФСР» з наступними змінами та доповненнями (Відомості Верховної Ради УРСР, 1981, № 28, ст. 976; Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради
 17. 2. Дія цивільного законодавства у часі
    введення акта в дію (п. 1 ст. 4 ЦК). Це традиційне для якого розвиненого правопорядку положення знає, однак, і ряд необхідних винятків. Насамперед, сам цивільний закон може передбачити поширення своєї дії і на відносини, що виникли до вступу його в силу. Так, Закон про введення в дію частини другої ЦК (ст. 12) поширив дію нових правил про відшкодування
 18. 2.1 Лекційний курс.
    Номер теми Найменування теми, питання, що вивчаються в лекційному курсі Кількість годин лекцій Кількість годин семінарів Форми контролю 1 2 3 4 5 1. Введення в дисципліну "Екологія людини". 2 лютого Кр 2. Еволюційна екологія роду людина. 2 лютого Кр 3. Еволюція виду людина розумна.
 19. Рекомендована література 1.
    Кочергін О.М. Наукове пізнання: форми, методи, підходи. -М., 1991. 2. Вступ до філософії. Т.2. -М., Политиздат, 1989. 3. Канке В.А. Філософія. -М., 1997. 4. Радугин А.А. Філософія-М.: «Центр», 1997. 5. Швирьов B.C. Наукове пізнання як діяльність. -М., 1984. 6. Філософія. Под ред. В. І. Кохановського. -Р / Д.: «Фенікс»,
 20. ЗМІСТ
    Введення 1-5 Поняття вікової неосудності. 6-19 Виявлення в процесі розслідування обставин, що свідчать про вікову неосудність. Призначення експертизи. 20-33 Виробництво експертизи. 33-43 Оцінка експертного висновку. 43-56 Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з його вікової неосудністю і припинення кримінальної справи.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua