Головна
ГоловнаCоціологіяМетоди збору та аналізу соціологічних даних → 
Наступна »
Толстова Ю. Н.. Вимірювання в соціології: навчальний посібник / Ю. Н. Толстова. - М.: КДУ. - 288 с., 2007 - перейти до змісту підручника

ВСТУП.

Навряд чи знайдеться сьогодні людина, що не знає, яку роль в нашому житті придбали соціологічні опитування. Їх результати широко висвітлюються у пресі, на них спирається пересічний читач, формиру ющий свої симпатії ілі * антипатії до якого-небудь громадському діячеві чи руху, нз них посилаються публіцисти, що закликають читачів (слухачів, глядачів) повірити в обгрунтованість тієї чи іншої політичної платформи. Важливу роль відіграють результати анкетних опитувань ПРИ формуванні думок россий ських законодавців. У с0оео ^ Різному схилянні перед опитуваннями громадськість нашої країни не самотня. Навпаки, ми в зазначеному відношенні порівняно ітедавно вступили на той шлях, яким давно йдуть інші.

Навряд чи новим можна вважати і часто висловлюються небезпідставні сумніви в тому> що результатами анкетних опитувань можна вірити. Про недостатньо високої якості проведених у нас соціологічних ісследс? Ваний пишуть немало [Грушин, 1992, Овсянніков, 1990; Ядов, 1991а]. Стурбовані цією проблемою і на Заході [Бурдьє, 1993].

Формується думка Про соціології як про щось таке, що й на-укой-то назвати не можна. Сп раведліво це? Ми хочемо категорично відповісти - «ні ^. Але Долз ^ ни погодитися, що багато досліджень дійсно навряд чи моЖТт бути віднесені до категорії наукових.

Звичайно, поняття науковості (якості) дослідження є складним, багатогранним, включає безліч аспектів, багато з яких вимагають самостоякТ'ельног ° 'наукового ж, вивчення.

Але, на наш погляд, однією з основних причин низької якості багатьох проведених у країні соціологічних досліджень є абсолютно неприпустиме, з точки зре ^ * ия строгих критеріїв, ставлення деяких авторів до отримання та інтерпретації вихідної інформації, тобто до того, що слід назвати виміром (підкреслимо, що тут МИ свідомо включаємо Б процес вимірювання не тільки отримання вихідних даних, але і їх інтерпретацію, що буде детально розглянуто в цій роботі).

У науковій літературі проблемі вимірювання в соціології (і взагалі в суспільних науках) приділяється не надто багато уваги. А без цього навряд чи можна розібратися в тому, що в отриманих на основі безлічі різнорідних відомостей (скажімо, фактів) висновках є «піною» (на жаль, легко утвореною і важко знищуваної), а що дійсно варто довіри, може бути покладено в основу наших уявлень про соціальну дійсність.

Склалася тут положенню є дві головні причини. Перша проста: це брак професіоналізму. Друга набагато глибше, вона пов'язана із загальним станом теорії соціальних вимірів (або вимірювань соціальних об'єктів, що буде точніше). У цій книзі ми переслідуємо двояку мету: викласти опановують професією соціолога основи і прийоми вимірювальних процедур в соціології, але разом з тим долучити його до сучасного стану теорії предмета. Тому в кожному розділі розглядаються і теоретико-методологічні проблеми соціологічного виміру, і практичні техніки відповідних підходів.

Важливий аспект - суміщення формалізму вимірювання з розумінням складності соціального об'єкта, що підлягає «околічествованію», Тут потрібне і знання «жорстких» наук, і уява, без якого неможлива професія соціолога. Як це поєднати? Доводиться постійно замислюватися і шукати оптимальне рішення. Саме цю дилему ми прагнули зробити явною, усвідомленою: вона латентно присутній у соціальному вимірі, усвідомлюємо ми її чи ні.

Робота написана на базі курсу лекцій, прочитаних автором на соціологічних факультетах Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова, Державного університету Вищої школи економіки та інших вузів. Вона розрахована на студентів і Асії-рантів-соціологів. Розуміння частини змісту книги припускає наявність у читача знання методики проведення соціологічного дослідження, елементів вищої математики, теорії ймовірностей і математичної статистики в обсязі програм, відповідних обов'язковим курсам, читаним студентам-соціологам. Книга може бути корисна фахівцям, що працюють в області вивчення громадської думки та маркетингу.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ВСТУП. "
 1. Основні прямі правила
  введення кон'юнкції (ВК): А В АЛВ - Правило видалення кон'юнкції (УК): АЛВ АЛВ А В - Правило введення диз'юнкції (ВД): т AvB - Правило видалення диз'юнкції (УД): AvB AvB А В В Правило видалення імплікації (УІ): А ^ В А В Правило введення еквівалентності (ВЕ): А ^ В В ^ А А ^ В Правило видалення еквівалентності (УЕ): А ^ В А ^ В А ^ В'В ^ А Правило введення подвійного заперечення (ВО): А А Правило видалення подвійного
 2. Введення
  Введення
 3. Запитання і завдання для повторення:
  введення опричнини? Які заходи приймалися по відношенню до землевласників та землекористувачам в районах опричнини? Які були наслідки введення
 4. Розділ 1. Введення в криміналістику.
  Розділ 1. Введення в
 5. Розділ I. Введення в цивільне право
  Розділ I. Введення в цивільне
 6. Таблиця змін і доповнень, внесених у Федеральний закон "Про введення в дію Кримінального кодексу Російської Федерації"
  введена)? ? ? ? 11.03.2004 р.? 2003. N 262.? ? ? ? ? N 12-ФЗ) € 30 грудня? ? ? ? ? ? (Уточнення)? ? ?????????????????????????????????????????????? ??????????????????? Постатейний коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації * (3)
 7. Література
  Введення християнства на Русі. М., 1987 Як хрещена Русь. М. 1990 Кузьмін А.Г. Падіння Перуна: Становлення християнства на Русі. М.. 1988. Раппов О.М. Російська церква в IX - першій третині XII ст. Прийняття християнства. М., 1998. Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники Росії. М., 1999. Шапова Я.М. Держава і церква Давньої Русі X - XIII ст. М., 1988. Шапова Я.М. Церква в
 8. Література
  Введення християнства на Русі. М., 1987. Кузьмін А.Г. Падіння Перуна: Становлення християнства на Русі. М.. 1988. Як хрещена Русь. М. 1990 Раппов О.М. Російська церква в IX - першій третині XII ст. Прийняття християнства. М., 1998. Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники Росії. М., 1999. Щапов Я.М. Держава і церква Давньої Русі X - XIII ст. М., 1988. Щапов Я.М. Церква в
 9. Аутсайдер (генератор).
  Введений для подачі
 10. Наукова та навчальна література IQRSSni URssiru: URSSru Дй $ & лш
  [інааігд r-цнааііздд ^ онаііїді ^ гдцкй »^ Представляємо Вам наші найкращі книги: URSS Підручники з вищої математики Краснов М.Л. та ін Вся вища математика. Т. 1-7. Краснов М.Л. та ін Збірники завдань «Вся вища математика» з докладними рішеннями. Бос В. Лекції з математики. Т. I: Аналіз; Т. 2: Диференціальні УРК & ненко, Т. 3: Лінійна алгебра; Т. 4; Імовірність, інформація, статистика; Т. 5:
 11. СТ. 00 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ТРЕНІНГИ 400 ІСУПЕРВІЗІЯ ДС. 00 РЕКОМЕНДОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ 600 СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, встановлювали ВНЗ (факультет) ДС.01 Емоційні та особистісні розлади
  в дитячому віці ДС.02 Дитяча психіатрія ДС. ОЗ Нейропсихологический підхід до корекційно-розвивального навчання ДС.04 Диференціальна нейропсихология розвитку психічних функцій ДС.05 Клінічна нейропсихологія ДС.06 Психологія сім'ї та сімейної психотерапії ДС.07 Розлади самосвідомості ДС.08 Психологія стресу ДС.09 Нейропсихологическая
 12. Рекомендована література 1.
  Введення у філософію: Підручник для вузів. 2ч. - М.: Политиздат, 1989 (ч.2). 2. Доброхотов A.JI. Категорія буття, в класичній західноєвропейській філософії. -М., 1986. 3. Канке В.А. Філософія. -М. 1997. 4. Мамле Ю.В. Долі буття / / ВД. - 1993 -
 13. 42. Правовий режим воєнного стану
  введення воєнного стану протягом 48 год після його оприлюднення, в іншому випадку указ Президента РФ втрачає силу). Воєнний стан скасовується указом Президента РФ, коли відпадуть обставини, що послужили підставою для введення воєнного стану. Режим воєнного стану забезпечується органами державної влади та військового управління за сприяння органів місцевого
 14. Література:
  1. Вороніна Н.Ю., Лішаева С. А. Введення у філософію, - Самара, 1999. 2. Глядков В. А. Філософський практикум. - М., 1994. 3. Горєлов А.А. Древо духовного життя. - М., 1994. 4. Канке В.А. Філософія. - М., 1996. 5. Мартинов М.І. та ін Філософія: завдання та вправи. - Мінськ,
 15. Програма введення в посаду.
  Введення в посаду. В ідеалі програма повинна контролюватися співробітником, який безпосередньо підпорядковується роботодавцю, хоча залежно від розмірів Вашої організації ці функції можуть виконуватися співробітниками різного рангу. Головна мета полягає в ознайомленні нових співробітників із загальними правилами роботи у Вашій організації, правилами техніки безпеки та охорони здоров'я, а
 16. Глава 5. Порядок введення в дію цього Федерального конституційного закону
  введення в дію цього Федерального конституційного закону 1. Ввести справжній Федеральний конституційний закон в дію з 1 січня 1997 року. 2. Закон РРФСР від 8 липня 1981 року «Про судоустрій РРФСР» з наступними змінами та доповненнями (Відомості Верховної Ради УРСР, 1981, № 28, ст. 976; Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради
© 2014-2021  ibib.ltd.ua