Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Морандьер Л.Ж.. Цивільне право Франції / Пер. з фр. та вступна стаття Е. А. Флейшиц. Том 1. - М.: Изд-во іноземної чи.,. - 742 с., 1958 - перейти до змісту підручника

176. II. Група народних демократій.

До цієї групи відносяться СРСР, Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, Чехословаччина, Югославія. Ці країни відкинули доктрину лібералізму. Основою їх законодавства є марксистський соціалізм. Безпосередня мета законодавства-не охорона прав людини, а встановлення соціальної справедлівості2. Принцип поділу влади відкинутий, і замість нього встановлена ??диктатура пролетаріату, яка означає єдність влади і силу адміністративних актів та судових рішень, хоча б і суперечать закону, але відповідних умовам соціалізму.

Основні засоби виробництва (земля, заводи) усуспільнено господарське життя планується, управляється і контролюється організаціями, виражають загальну волю трудящих. Власність окремих осіб, спадкування, свобода обміну поставлені в жорсткі рамки (виняток становлять головним чином предмети споживання).

У народних демократіях діють кодекси. У СРСР діє цивільний кодекс 1923 кодекс про шлюб

1 Інститутом права США випущено ряд збірок - так званих Restatements, тез, витягнутих з судових рішень у цивільних справах: звід нори зобов'язального права, звід колізійних норм і т.

д. У 1952 році складено проект єдине образного торгового кодексу. - Прим. перев.

2 Автор ігнорує, що в соціалістичному суспільстві не існує протиріч між особистими і суспільними інтересами. Поєднання цих інтересів є один з основних принципів радянського права, зокрема цивільного. - Прим. перев.

Та сім'ю 1918 був замінений іншим в 1927 році і змінений в 1944 році. У Польщі діє кодекс зобов'язального права 1935 і сімейний кодекс 1930 року, в Югославії - кодекс законів про сім'ю 1947 року народження, в Чехословаччині-закон про сім'ю 1949 року.

177. Групи мусульманська та індійська. Основою законодавства мусульманської групи є ко ран. В індійській групі поряд із старовинними збірниками звичаїв, пройнятими началами буддизму і брахманізму, діє що склалося під впливом Англії писане право.

178. Група Далекого Сходу. Слід назвати Японію, де діють кодекси, складені за зразком європейських, а саме цивільний кодекс 1896, переглянутий у 1947 році, і Китай, який в 1930 році ввів в дію цивільний кодекс також європейського типу, але нині примикає до марксистської групі народних демократій.

ТИТУЛ II

Закон і його застосування

179. Введений титул цивільного кодексу. Ми вже

сказали, що теоретично закон є, в нашому праві основним джерелом норм, зокрема норм цивільного права.

У вступному титулі цивільний кодекс містить також і кілька положень першорядної важливості про межах дії законів і їх введення в дію (ст. 1-3).

Але автори кодексу передбачали то розвиток і ту роль судової практики, які підкреслені нами (див. вище, п. 153). Тому вони присвятили три широко відомих положення (ст. 4-6) уточненню цієї ролі.

Коментуючи відповідні статті, ми будемо в змозі в розділі I викласти те, що необхідно знати про закон і межах його дії в главі II ми викладемо основні правила застосування законів судами.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 176. II. Група народних демократій. "
 1. 2. Пряма і представницька демократія.
  Конституційно-правове регулювання держ. механізму в демократичних і намагаються такими здаватися державах грунтується на низці принципів, серед яких виділяється принцип народного суверенітету. Цей принцип полягає в тому, що джерелом всієї влади вважається народ. Влада народу - це і є демократія в буквальному сенсі слова. Вона здійснюється в представницької і
 2. Програмні тези
  - Історичні форми демократії (первісна, антична, демократичні системи Нового часу і в США), їх особливості та фактори спадкоємності. Всенародність, самоврядування, виборність і рівність громадян як базисні принципи первинних видів демократії. - Класичні і сучасні моделі демократії. Охоронна демократія з поділом влади і набором правил, що обмежують
 3. Державний устрій Афін в епоху розквіту демократії (V ст. До н.е.).
  Характеристика джерел за темою. Взаємовідносини класів і соціальних груп в Афінах після перемоги в греко-перських війнах. Державний лад Афін в середині 5 в. до н.е. Оцінка афінської рабовласницької демократії древніми авторами. Перікл. Експлуатація Афінами союзників. Обмеженість афінської демократії. Література: Антична демократія в свідоцтвах сучасників. М., 1996. Історія
 4. Тексти
  Даль Р. Введення в теорію демократії. - М., 1992. Даль Р. Поліархія, плюралізм і простір. - Антологія світової політичної думки. - Т. 2. - М., 1997. Даль Р. Про демократію. - М., 2000. Лейпхарт А. Демократія в багатоскладний суспільствах. Порівняльне дослідження. - М., 1997. Політична наука: новиге напрямки. - М., 1999. - Гол. 13, 14, 20. Хантінгтон С. Майбутнє демократичних
 5. Дайте логічну характеристику поняттям (визначити вид понять за змістом та обсягом).
  Стан; Вода; Текст; Біс; Безтурботний; Безкорисливий; Улан-Уде; Монарх; Монарх Бурятії; Отклик; 3.19. Злочинність; 3.20. Військовозобов'язаний; 3.21. Обов'язок; 3.22. Кощій Безсмертний; 3.23. Галактика; 3.24. Група 573-1 ВСГТУ; 3.25. Староста групи 573-2; Успішність групи 573-3; Дисципліна; Російська демократія; Відвага капітана Іванова; Сторіччя; Безглуздий; Сузір'я Великої ведмедиці;
 6. Демократія
  - ( влада народу) - форма політичної влади, заснована на визнанні народу як джерела влади, на його праві брати участь у вирішенні державних справ і наділення громадян досить широким колом прав і свобод. У класовому суспільстві демократія як форма держави є вираженням диктатури панівного класу. Відзнаками демократії від інших форм держави є: підпорядкування
 7. Б. Кагарлицький, А. Тарасов. Керована демократія: Росія, яку нам нав'язали. - Єкатеринбург: Ультра.Культура. - 576 с., 2005

 8. Деформація Афінської демократії.
  Невдала для Афін Пелопоннесская війна зі Спартою (431 - 404 рр.. До н. Е..) Не тільки поклала початок повільної, але неухильної деформації державних інститутів афінської демократії, а й стала одним з найважливіших чинників цієї деформації, викликавши до життя посилення повноважень військових керівників, централізованих управлінських колегій. У 411 р. до н. е.. політичні протиріччя в
 9. 26. Поняття, сутність, основні ознаки політичного режиму демократії.
  Управління людською спільністю може здійснюватися двома різними методами - авторитарним і демократичним. Основною якістю демократичного методу є те, що управління людською спільністю здійснюва-ляется з волі більшості її учасників, створюючи систему установ, за допомогою якої виявляється і здійснюється воля більшості, оформлена у вигляді відпо-чих актів.
 10. Запитання для семінарського заняття 1.
  Чи повинні всі громадяни брати участь у політичному процесі і як забезпечити їх максимально можливу участь? 2. Уявіть собі, що в Росії була б встановлена ??пряма Інтернет-демократія. Чи збільшиться інтерес громадян до політики? 3. Чи можна порівнювати демократію з ринком і якщо так, то чому? 4. Чи згодні ви з тим, що всі громадяни поінформовані, раціональні і голосують відповідно
 11. Тестові контрольні завдання:
  1. Який термін використовувався для позначення держави впродовж всього київського періоду: земля волость князювання пан Правління давньоруськими містами-державами являло собою, по суті: 1) синтез 3 форм правління: монархії, аристократії і демократії. монархію аристократію демократію Яке "початок" являло собою віче? монархічне аристократичне демократичне ні