Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по господарському праву України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

64.Адміністративно-господарські санкції.


Особливості застосування цих санкцій (ст. 238 ГК):
а) за порушення правил здійснення господарської діяльності, що встановлені законодавчими актами;
б) застосовуються лише до суб'єктів господарювання;
в) можуть бути застосовані уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування;
г) є заходами організаційно-правового або майнового характеру;
д) спрямовані на припинення правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідацію його наслідків;
є) можуть бути встановлені виключно законами;
є) можуть бути застосовані до суб'єкта господарювання протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніш як через один рік з дня порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності, крім випадків, передбачених законом.
Адміністративно-господарські санкції:
а) вилучення прибутку (доходу).
б) адміністративно-господарський штраф (ст. 241ГК).
в) стягнення зборів (обов'язкових платежів).
г) зупинення операцій зарахунками суб'єктів господарювання, як вид адміністративно-господарських санкцій, застосовується у випадках, встановлених ст. 243 ГК;
д) застосування антидемпінгових, компенсаційних чи спеціальних заходів;
є) припинення експортно-імпортних операцій (ч. 1 ст. 245 ГК);
є) застосування індивідуального режиму ліцензування;
ж) зупинення дії ліцензії (патенту) на здійснення суб'єктом господарювання певних видів господарської діяльності; анулювання ліцензії (патенту) на здійснення суб'єктом господарювання окремих видів господарської діяльності; обмеження або зупинення діяльності суб'єкта господарювання.
з) скасування державної реєстрації та ліквідація суб'єкта господарювання
До суб'єктів господарювання можуть застосовуватися й інші адміністративно-господарські санкції, встановлені ГК та іншими законами.
У разі прийняття органом державної влади або органом місцевого самоврядування акта, що не відповідає законодавству, і порушує права чи законні інтереси суб'єкта господарювання, останній відповідно до ст. 20 ГК має право звернутися до суду із заявою про визнання такого акта недійсним. Збитки, завдані суб'єкту господарювання у зв'язку з неправомірним застосуванням до нього адміністративно-господарських санкцій, підлягають відшкодуванню в порядку, встановленому ГК та іншими законами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "64.Адміністративно-господарські санкції."
 1. § 3. Види господарсько-правових санкцій
  адміністративно-господарські санкції. Господарські санкції застосовуються в порядку, визначеному законом, безпосередньо учасниками господарських відносин або через звернення до господарського суду, а адміністративно-господарські санкції - спеціально вповноваженими державними органами або вповноваженими органами місцевого самоврядування. За невиконання або неналежне виконання господарських
 2. Оперативно-господарські санкції
  адміністративно-господарські санкції, тобто правові заходи організаційного або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідацію його наслідків. Види адміністративно-господарських санкцій, умови та порядок їх застосування визначаються Господарським кодексом, іншими законодавчими актами. Адміністративно-господарські санкції можуть бути встановлені
 3. Словник-довідник
  адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави в діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та в спосіб, що встановлені
 4. 2. Система господарського законодавства.
  адміністративно-господарські санкції; 28) відповідальність суб'єктів господарювання за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства; Шостий розділ ГК України - "Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання" складається з наступних глав: 29) галузі та види господарської діяльності; 30) особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності.
 5. Поняття екологічного права України
  адміністративному законодавстві передбачена відповідальність за порушення норм і правил, які приймаються різними відомствами, тим більш, якщо повторність адміністративної відповідальності криміналізується. Не викликає сумніву, що побудова демократичної, правової держави вимагає розроблення законодавчих актів прямої дії як однієї з умов реалізації права, додержання законності та ефективності
 6. Екологічне законодавство України: сучасний етап
  адміністративного впливу (контроль, адміністративна відповідальність конкре-тних керівників підприємств) ще ніколи не вдавалося забезпечити ефективного дотри-мування законодавства. Під економічними ж важелями впливу слід розуміти не тільки плату за використання природних ресурсів, за забруднення навколишнього середовища, за складування відходів, але й впровадження податкових пільг за впровадження
 7. Поняття і особливості принципів екологічного права
  адміністративного впливу (контроль, адміністративна відповідальність конкретних керівників підприємств) ще ніколи не вдавалося забезпечити ефективного дотримування законодавства. Під економічними ж важелями впливу слід розуміти не тільки плату за використання природних ресурсів, за забруднення навколишнього середовища, за складування відходів, але й впровадження податкових пільг за впровадження
 8. Поняття екологічного права України
  адміністративному законодавстві передбачена відповідальність за порушення норм і правил, які приймаються різними відомствами, тим більш, якщо повторність адміністративної відповідальності криміналізується. Не викликає сумніву, що побудова демократичної, правової держави вимагає розроблення законодавчих актів прямої дії як однієї з умов реалізації права, додержання законності та ефективності
 9. Тема 9. Адміністративно-правовий примус
  адміністративно-правового примусу. Співвідношення адміністративно-правового примусу і примусу, передбаченого нормами адміністративного права. Види адміністративно-правового примусу: заходи адміністративного попередження, заходи адміністративного припинення, заходи адміністративного стягнення. Адміністративно-правовий примус є одним із видів державно-правового примусу. Він характеризується тими
 10. Тема 22. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою
  господарські товариства", "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", укази Президента: "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності", "Про запровадження ліцензування діяльності господарюючих суб'єктів у сфері природних монополій", "Про затвердження дозвільної системи у сфері підприємницької діяльності", "Про 79 ліцензування окремих видів
© 2014-2022  ibib.ltd.ua