Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоБюджетна система → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по бюджетной системе Украины. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

5. Бюджетний кодекс України.


Використання бюджету визначається фінансовою політикою частиною якої є бюджетна політика - комплекс юридичних і економічних, організаційних заходів щодо складання бюджетів регулювання бюджетного процесу, організації бюджетного контролю.
Правова сторона цих процесів регламентується Бюджетним кодексом України, який був прийнятий у червні 2001 року У Бюджетному кодексі визначаються основні моменти функціонування бюджетної системи, її структура, правові норми встановлюються основні вимоги до бюджетного процесу і правила міжбюджетних відносин.
Відповідно до Бюджетного кодексу України та з метою своєчасного складання проекту Державного бюджету і регулювання міжбюджетних відносин, Верховна Рада України визначає основні напрями бюджетної політики на плановий рік, які приймаються у вигляді спеціальної постанови. Цій постанові передує ретельний аналіз фінансового стану країни, розробка основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку.
Проект основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період зазначає показники обсягу валового внутрішнього продукту, індексів споживчих цін, прогнозного офіційного курсу національної грошової одиниці.
Цей документ містить пропозиції Кабінету Міністрів України щодо граничного розміру дефіциту або профіциту Державного бюджету відносно річного обсягу валового внутрішнього продукту, граничного обсягу державного боргу та його структури, питомої ваги капітальних вкладень у видатках Державного бюджету, взаємовідносин Державного бюджету України з місцевими бюджетами, змін до законодавства, прийняття яких є необхідним для реалізації бюджетної політики держави.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "5. Бюджетний кодекс України."
 1. 8. Бюджетний дефіцит
  бюджетної політики держави є забезпечення балансу між доходами і видатками державного бюджету. Однак таке збалансування здійснюється не щороку. В окремі роки видатки державного бюджету можуть перевищити надходження до нього, виникає дефіцит. Бюджетний дефіцит являє собою перевищення видатків бюджету над його доходами. Це - фінансове явище, з яким стикаються багато країн світу. Конкретними
 2. 13. Взаємовідносини між ланками бюджетної системи, шляхи їх удосконалення.
  бюджетної політики, таких, як проблеми формування доходної частини державного бюджету, визначення пріоритетів у витрачанні бюджетних коштів, забезпечення їх цільового та ефективного використання, важливим є питання зміцнення місцевих бюджетів, організації міжбюджетних відносин, тобто відносин між державою, АР Крим та місцевим самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими
 3. 22. Державний бюджет як основний фінансовий план держави,розділи та їх характеристика.
  кодекс України визначає бюджет як план формування і використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування. Складений у формі балансу доходів та видатків державний бюджет виступає дієвим засобом загальнодержавного фінансового контролю, формуючи, з одного боку,
 4. 23.Державний бюджет, проблеми формування та використання ресурсів.
  кодекс України визначає бюджет як план нормування і використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування. Державний бюджет можна розглядати у 4-х аспектах: 1) як економічна категорія ;2) як централізований фонд грошових коштів ; 3) як провідна ланка
 5. 25. Державний борг .
  бюджетного дефіциту. Державний борг - явище, похідне від дефіциту державного бюджету. У національній економіці існує пряма залежність між розмірами державного боргу і дефіциту бюджету. З одного боку, дефіцит бюджету збільшує державний борг, а з іншого - зростання державного бюджету потребує додаткових видатків бюджету на його обслуговування, що збільшує бюджетний дефіцит. Розвинена система
 6. 26. Дефіцит бюджету.
  бюджетної політики держави є забезпечення балансу між доходами і видатками державного бюджету. Однак таке збалансування здійснюється не щороку. В окремі роки видатки державного бюджету можуть перевищити надходження до нього, виникає дефіцит.Бюджетний дефіцит являє собою перевищення видатків бюджету над його доходами. Це - фінансове явище, з яким стикаються багато країн світу.Конкретними
 7. 49. Регулювання міжбюджетних відносин
  бюджетної політики, таких, як проблеми формування доходної частини державного бюджету, визначення пріоритетів у витрачанні бюджетних коштів, забезпечення їх цільового та ефективного використання, важливим є питання зміцнення місцевих бюджетів, організації міжбюджетних відносин, тобто відносин між державою, АР Крим та місцевим самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими
 8. 74. Фінансове право. Предмет та джерело бюджетного права.
  бюджетне право. Бюджетне право України - це сукупність фінансово-правових норм, що регулюють фінансові відносини, які виникають у зв'язку з бюджетною діяльністю. Предметом бюджетного права є відносини з приводу формування і використання державного і місцевих бюджетів України. Бюджетно-правові норми регулюють відносини при визначенні бюджетної системи, розподілі доходів і видатків між окремими
 9. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  бюджетну систему України: Закон України від 28 квітня 1995 р. (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 26. - Ст. 195; 1996. - № 27. - Ст. 126. 200. Про виключну (морську) економічну зону України: Закон Ук раїни від 16 травня 1995 р. // Відомості Верховної Ради Ук раїни. - 1995. - № 21. - Ст. 152. 201. Про зв'язок: Закон України від 16 травня 1995 р. // Відо
 10. 29. Доходи і видатки місцевих бюджетів
  бюджетної системи України. Регулювання доходів місцевими бюджетами дає можливість забезпечити відповідність між повноваженнями на здійснення видатків, закріпленими законодавчими актами України за бюджетами та бюджетними ресурсами, які повинні забезпечувати виконання цих повноважень. Самостійною статтею доходів місцевих бюджетів є міжбюджетні трансферти у формі дотацій і субвенцїй. Важливу роль
© 2014-2022  ibib.ltd.ua