Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоБюджетна система → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по бюджетной системе Украины. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

26. Дефіцит бюджету.


Метою бюджетної політики держави є забезпечення балансу між доходами і видатками державного бюджету. Однак таке збалансування здійснюється не щороку. В окремі роки видатки державного бюджету можуть перевищити надходження до нього,
виникає дефіцит.Бюджетний дефіцит являє собою перевищення видатків бюджету над його доходами. Це - фінансове явище, з яким стикаються багато країн світу.Конкретними особливостями розвитку економіки України, що зумовлюють дефіцит бюджету є:
- структурна розбалансованїсть економіки та несвоєчасне І недостатньо ефективне проведення структурних перетворень;
-збереження значної кількості нерентабельних державних підприємств, що одержують дотації;
- недосконалий механізм оподаткування суб'єктів господарювання;
- невідповідність структури бюджетних видатків наявним фінансовим можливостям держави.
Безумовно, бюджетний дефіцит - небажане для держави явище: його фінансування на підставі грошової емісії гарантовано веде до інфляції, за допомогою неемісійних коштів - до зростання державного боргу.
Однак бюджетний дефіцит не можна однозначно віднести до надзвичайних, негативних подій, характеризувати як однозначно несприятливе для економіки явище, тому що різними можуть бути якість, природа дефіциту. У невеликих, припустимих розмірах (за даними міжнародної статистики у межах 3 -4% від розміру ВВП) він може бути пов"язаний з необхідністю здійснення значних Державних вкладень у розвиток економіки, і тоді дефіцит не є відображенням кризових течій суспільних процесів, а скоріше стає наслідком прагнення держави забезпечити прогресивні зрушення в структурі суспільного відтворення.
Існування бюджетного дефіциту вимагає постійного пошуку шляхів його подолання і в ідеалі збалансування доходів і витрат держави.
Проблема подолання дефіциту бюджету є однією з важливих фінансових проблем, причому принципове значення для функціонування економіки має не стільки розмір бюджетного дефіциту, скільки вибір джерел його фінансування.
Згідно з Бюджетним кодексом України джерелами фінансування дефіциту бюджетів є державні внутрішні та зовнішні запозичення, тобто операції, пов'язані з отриманням бюджетом коштів на умовах повернення, платності та строковості,в результаті яких виникають зобов'язання держави, АР Крим чи місцевого самоврядування перед кредиторами.
Конкретні заходи держави у напрямі подолання бюджетного дефіциту можуть бути різними, але в результаті вони зводяться до створення умов і можливостей для зростання доходів та скорочення видатків бюджету.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "26. Дефіцит бюджету."
 1. 8. Бюджетний дефіцит
  дефіцит. Бюджетний дефіцит являє собою перевищення видатків бюджету над його доходами. Це - фінансове явище, з яким стикаються багато країн світу. Конкретними особливостями розвитку економіки України, що зумовлюють дефіцит бюджету,є: - структурна розбалансованїсть економіки та несвоєчасне І недостатньо ефективне проведення структурних перетворень; - збереження значної кількості нерентабельних
 2. 25. Державний борг .
  дефіциту. Державний борг - явище, похідне від дефіциту державного бюджету. У національній економіці існує пряма залежність між розмірами державного боргу і дефіциту бюджету. З одного боку, дефіцит бюджету збільшує державний борг, а з іншого - зростання державного бюджету потребує додаткових видатків бюджету на його обслуговування, що збільшує бюджетний дефіцит. Розвинена система державного
 3. 1.1 Метод подвійного бюджету
  дефіциту передовсім за рахунок випуску державних цінних паперів. Однак розглянуті антиінфляційні резерви збільшення надходжень до бюджету, як правило, не дають швидких результатів і розраховані на перспективу. Тому основним напрямком скорочення бюджетного дефіциту є зменшення державних видатків через поступове обмеження фінансування тих видів діяльності держави, які цілком можна передати ринковій
 4. 5. Організація роботи кас перерахунку.
  бюджету та позабюджетних фондів України; 26 Кошти клієнтів банку Внесено клієнтами готівкою Видано готівкою клієнтам 25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України; 26 Кошти клієнтів банку 120 Кошти на вимогу в Національному банку України Одержано з коррахунка на поповнення каси Видано в підзвіт працівникам банку 3550 Аванси працівникам банку на витрати з відрядження (А), 3551 Аванси
 5. 3. Порядок відкриття і режим функціонування платіжних рахунків
  бюджетних коштів. Фізичній особі-підприємцю (без створення юридичної особи) поточний рахунок відкривається на його ім'я. Поточні рахунки, як і інші рахунки, мають мультивалютний характер. Тому якщо в статуті зазначено, що підприємство займається зовнішньоекономічною діяльністю, банк може відкрити йому поточний рахунок в іноземній валюті. Поточні рахунки можуть відкриватися також приватним
 6. 4. Порядок і методику обліку операцій при розрахунках платіжними дорученнями
  бюджетом, органами соціального захисту, позабюджетними структурами. Загальна схема здійснення розрахунків з використанням платіжного доручення наведена на рис. 2. (цифрами позначено порядок здійснення операцій). Рис. 2. Документообіг при розрахунках платіжними дорученнями Кількість примірників розрахункових документів відповідає потребам сторін, що беруть участь у розрахунках. Доручення
 7. 3.2. Бухгалтерський облік факторингових операцій
  бюджету України цільового характеру "; 2513 П "Кошти Державного казначейства України"; 2520 П " Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України "; 2523 П "Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України"; 2525 П "Вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету
 8. Безготівкові операції купівлі-продажу іноземної валюти
  бюджетом (що підтверджуються довідкою), то банк перераховує кошти з рахунка на поточний рахунок резидента не пізніше, ніж наступного робочого дня після дня закінчення строку дії платіжного доручення або надання резидентом
 9. Банки й банківська система.
  дефіциту бюджету. Незважаючи на це, незалежнiсть ЦБ має вiдносний характер. Так, економiчна полiтика держави здiйснюється в узголженнi iз ДКП ЦБ, а ЦБ дотримується макроекономiчного курсу
 10. Дайте характеристику основних концепцій управління персоналом, як науки
  бюджету); - поступове зниження впливу на визначення розміру заробітної плати таких традиційних чинників, як стаж роботи і фахова біографія на користь компетениій і ринку праці. Ця тенденція не дає працівникам "спочивати на лаврах" і змушує займатися самовдосконаленням навіть ветеранів із 20-30-річним стажем. Слід зазначити, що ефективні концепції управління персоналом передбачають активні дії у
© 2014-2022  ibib.ltd.ua