Головна
ГоловнаЕкономікаБухгалтерський облік (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Лекції по бухгалтерському обліку, 2009 - перейти до змісту підручника

3.2. Бухгалтерський облік факторингових операцій

Факторинг - кредитна операція купівлі банком у клієнта права на стягнення дебіторської заборгованності. Йдеться про придбання платіжних документів за продану продукцію або надані послуги (за фактом, що вже відбувася чи має відбутися) за узгодженою ціною.
У факторингові й операції здебільшого беруть участь три сторони:
Дебітор - покупець товарів чи послуг клієнта;
Клієнт, котрий продає свою дебіторську заборгованість;
Банк, що купує дебіторську заборгованість клієнта і надає додаткові послуги за цією факторинговою операцією.
Факторин оформлюється спеціольною угодою між банком та клієнтом.
На дату укладення договору факторингу сума, яку фактор (банк) зобов'язується сплатити клієнту, відображається за позабалансовими рахунками таким чином:
1) надані зобов'язання з кредитування банк відображає в обліку такою бухгалтерською проводкою:
Дебет Рахунки для обліку наданих зобов'язань з кредитування;
Кредит Контррахунок - на суму зобов'язань за цим договором.
2) отримані зобов'язання з кредитування банк відображає такою бухгалтерською проводкою:
Дебет Контррахунок;
Кредит Рахунок для обліку отриманих зобов'язань з кредитування - на суму зобов'язань за цим договором.
Отримані відповідно до умов договору факторингу розрахункові документи клієнта обліковуються за номінальною вартістю за позабалансовими рахунками із виконанням такої бухгалтерської проводки:
Дебет Рахунок для обліку документів за факторинговими операціями;
Кредит Контррахунок.
Сума коштів, сплачених клієнту, відображається фактором (банком) у бухгалтерському обліку такими бухгалтерськими проводками:
Дебет Рахунок для обліку коштів, які надані за факторинговими операціями;
Кредит Рахунки клієнтів, рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів;
Кредит Рахунок для обліку неамортизованого дисконту за вимогами, що придбані за операціями факторингу, - у разі утримання авансом процентних або комісійних доходів.
Отриманні від боржника кошти фактор (банк) спрямовує на погашення заборгованості за кредитом та процентами. У разі перевищення надходжень над сумою заборгованості за кредитом та процентами фактор (банк) повертає різницю клієнту, якщо інше не встановлено договором факторингу. У цьому разі здійснюються такі бухгалтерські проводки:
Дебет Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів, рахунки клієнтів - на суму, що надійшла від боржника;
Кредит Рахунок для обліку коштів, наданих за факторинговими операціями, - на суму кредиту;
Кредит Рахунок для обліку нарахованих доходів за факторинговими операціями - на суму нарахованих доходів за цією операцією;
Кредит Рахунок для обліку процентних доходів за факторинговими операціями, рахунки для обліку комісійних доходів за кредитними операціями - на суму доходів за цією операцією, що не були нараховані;
Кредит Рахунки клієнтів, рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів - на суму перевищення надходжень над сумою заборгованості банку за кредитом та процентами.
Одночасно фактор (банк) здійснює списання з позабалансових рахунків оплачених боржником документів за факторинговими операціями. У цьому разі виконується така бухгалтерська проводка: Дебет Контррахунок;
Кредит Рахунок для обліку документів за факторинговими операціями - на суму оплачених боржником розрахункових документів.
У разі часткового погашення боржником заборгованості на відповідному платіжному документі робиться відмітка про дату та суму частково погашених зобов'язань.
Якщо за умовами договору сплата коштів за боргом здійснюється безпосередньо боржником на рахунок клієнта, то після отримання платежу клієнт здійснює розрахунок з фактором (банком). У цьому разі в обліку фактора (банку) виконуються такі бухгалтерські проводки:
Дебет Рахунки клієнтів;
Кредит Рахунок для обліку коштів, наданих за факторинговими операціями;
Кредит Рахунок для обліку нарахованих доходів за факторинговими операціями - на суму нарахованих доходів;
Кредит
Рахунок для обліку процентних доходів за факторинговими операціями, рахунки для обліку комісійних доходів за кредитними операціями - на суму, яка не відображалася в бухгалтерському обліку за рахунками нарахованих доходів.
Якщо договором факторингу передбачено право регресу фактора (банку) до клієнта за непогашеною боржником заборгованістю, то фактор (банк) після пред'явлення регресу відображає заборгованість за рахунками з обліку кредитів або за рахунком 2093 "Сумнівна заборгованість за операціями факторингу суб'єктів господарювання" залежно від фінансового стану клієнта або боржника.
Таблициця 1.
Перелік згрупованих рахунків Назва згрупованих рахунків Перелік рахунків Рахунки клієнтів 2512 П " Кошти Державного бюджету України цільового характеру ";
2513 П "Кошти Державного казначейства України";
2520 П " Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України ";
2523 П "Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України";
2525 П "Вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України";
2530 П "Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України";
2541 П "Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів";
2542 П "Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів"; 2544 П "Кошт и бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру";
2545 П "Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру";
2546 П "Вклади (депозити) місцевих бюджетів";
2553 П "Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів"; 2555 П "Кошти бюджетних установ, що включаютьсят до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів";
2560 П "Державні позабюджетні фонди";
2561 П "Галузеві позабюджетні фонди";
2562 П "Регіональні позабюджетні фонди";
2565 П "Цільові кошти позабюджетних фондів";
2600 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання";
2604 П "Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання";
2605 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток";
2620 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб";
2625 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток";
2640 П "Кошти виборчого фонду політичної партії (блоку), кандидатів від якої зареєстровано в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі";
2641 П "Кошти виборчого фонду кандидата в депутати України, зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі";
2642 П "Кошти виборчого фонду кандидата в депутати місцевої ради чи на посаду сільського, селищного, міського голови";
2643 П "Кошти виборчого фонду кандидата в Президенти України";
2650 АП "Кошти на вимогу небанківських фінансових установ";
2655 АП "Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток" Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів, рахунки клієнтів 1001 А "Банкноти та монети в касі банку";
1002 А "Банкноти та монети в касі відділень банку";
1101 А "Банківські метали в банку";
1102 А "Банківські метали у відділенні банку";
1200 А "Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України";
1500 АП "Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках" Рахунки для обліку наданих зобов'язань з кредитування 9100 А "Зобов'язання з кредитування, що надані банкам";
9122 А "Непокриті акредитиви";
9129 А "Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам" Рахунок для обліку отриманих зобов'язань з кредитування 9110 П "Зобов'язання з кредитування, що отримані| ід банків";
9111 П "Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій" Контррахунок 990 Контррахунки для рахунків розділів 90-95;
991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98 Рахунки для обліку нарахованих доходів за наданими кредитами 1528 А "Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам";
2068 А "Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";
2078 А "Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";
2108 А "Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади";
2118 А "Нараховані доходи за кредитами, що надані| органам місцевого самоврядування";
2208 А "Нараховані доходи за кредитами на поточні| потреби, що надані фізичним особам";
2218 А "Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам";
2607 А "Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання";
2627 А "Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам";
2657 А "Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам" Рахунки для обліку простроченої заборгованості за наданими кредитами; 1527 А "Прострочена заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам";
2067 А "Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";
2077 А "Прострочена заборгованість за кредитами в |інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";
2107 А "Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади";
2117 А "Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";
2207 А "Прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам";
2217 А "Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що нпдані фізичним особам" Рахунки для обліку сумнівної заборгованості за наданими кредитами;
1582 А "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам";
2096 А "Сумнівна заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";
2097 А "Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";
2190 А "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади";
2191 А "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";
2290 А "Сумнівна заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам";
2291 А "Сумнівна заборгованість за кредитами в |інвестиційну діяльність, що надані фізичним| особам Рахунок для обліку коштів, які надані за факторинговими операціями 2030 А "Вимоги,що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання" Рахунок для обліку неамортизованого дисконту за вимогами, що придбані за операціями факторингу 2036 КА "Неамортизований дисконт за вимогами, придбані за операціями факторингу із суб'єктамигосподарювання" Рахунок для обліку нарахованих доходів за факторинговими операціями 2038 А"Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання" Рахунки для обліку комісійних доходів за кредитними операціями 6101 П "Комісійні доходи від кредитногообслуговування банків";
6109 П "Інші комісійні доходи за операціями з банками";
6111 П "Комісійні доходи від кредитногообслуговування клієнтів";
6119 П "Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами" Рахунок для обліку процентних доходів за факторинговими операціями, 6023 П "Процентні доходи за операціями факторингу із суб'єктами господарювання"
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3.2. Бухгалтерський облік факторингових операцій"
 1. 2. Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку
  бухгалтерському обліку в один і той самий звітний період. Виходячи з цих принципів можна класифікувати доходи і витрати за такими групами: 1) доходи, зароблені та отримані водночас; витрати, понесені та сплачені водночас; 2) доходи, отримані наперед, але ще не зароблені (дохід майбутніх періодів, або відкладений дохід); витрати сплачені наперед, але ще не понесені (витрати майбутніх періодів, або
 2. 1 Організація роботи касового апарату банку.
  бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 20.10.2004 № 495. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637. Інструкція про організацію перевезення валютних цінностей та
 3. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
  бухгалтерського обліку доходів та витрат банків України", затвердженими постановою Правління НБУ від 18 червня 2003р. №255 зі змінами та доповненнями. Визнані банком доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку із застосуванням принципу нарахування та відповідності згідно з прийнятою банком обліковою політикою. Разом з тим бухгалтерський облік нарахованих доходів і витрат здійснюється
 4. 1.Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку
  бухгалтерського обліку і національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо визнання відстрочених податкових зобов'язань та податкових активів. За результатами інвестиційної діяльності банк визнає: доходи (витрати) за операціями із збільшення (зменшення) інвестицій в асоційовані компанії; доходи (витрати) за операціями із збільшення (зменшення) інвестицій у дочірні установи; доходи
 5. Організація синтетичного та аналітичного обліку у банку.
  бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку. Регістри синтетичного та аналітичного обліку операцій - це носії спеціального формату (паперові, машинні) у вигляді відомостей, книг, журналів, машинограм тощо. Банки самостійно розробляють та затверджують форми регістрів обліку з урахуванням
 6. 4. План рахунків і принципи його побудови
  бухгалтерського обліку банків України (далі - План рахунків) - це систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для детальної та повної реєстрації всіх банківських операцій з метою забезпечення потреб складання фінансової звітності. План рахунків розроблено відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і міжнародних стандартів та національних
 7. 3.Види обліку в комерційних банках.
  бухгалтерський (фінансовий), управлінський та податковий облік, які грунтуються на єдиній інформаційній базі, відрізняючись формою та періодичністю розрахунку даних. Бухгалтерський (фінансовий) облік забезпечує своєчасне та повне відображення всіх банківських операцій та надання користувачам інформації про стан активів і зобов'язань, результати фінансової діяльності та їх зміни. На основі даних
 8. Принципи бухгалтерського обліку та звітності у банках України.
  бухгалтерського обліку без будь-яких винятків. Фінансова звітність має містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій банку, яка може впливати на рішення, що приймаються згідно з нею; превалювання сутності над формою - операції обліковуються та розкриваються у звітності відповідно до їх сутності та економічного змісту, а не лише за їх юридичною формою; автономність - активи
 9. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
  бухгалтерського обліку має задовольняти такі вимоги: 1. Актуальність Усі здійснювані банком операції слід щодня відображувати в балансі і в оборотно-сальдовій відомості. 2. Надійність Помилкових записів уникають завдяки автоматичному контролю та узгодженню в системі автоматизації банку (САБ). 3. Ефективність Між банківськими операціями, які дають дохід, і витратами на їх проведення, має
 10. 5. Організація роботи кас перерахунку.
  бухгалтерських рахунках відображається за рахунком 100 «Банкноти та монети» у такий спосіб: 3 кредиту рахунків Дебет рахунка100 Кредит рахунка 100 У дебет рахунків 25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України; 26 Кошти клієнтів банку Внесено клієнтами готівкою Видано готівкою клієнтам 25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України; 26 Кошти клієнтів банку 120 Кошти на вимогу в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua