Головна
ГоловнаЕкономікаБухгалтерський облік (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Лекції по бухгалтерському обліку, 2009 - перейти до змісту підручника

3. Організація обліку погашення кредиту та процентів за користування кредиту

Фінансовий облік має забезпечувати виконання принаймні двох функцій. Перша з них - запис інформації про операції, які виконуються банком, та можливість відобразити ці операції в агрегованому вигляді у балансовій і фінансовій звітності для аналізу та управління. Друга функція - запис детальної інформації про контрагентів кожної операції та параметри самих операцій для можливості отримання звітів у різних розрізах для внутрішнього користування, для можливості надання звітів про діяльність контрольним органам та для обчислення макроекономічних параметрів грошово-кредитної статистики.
Фінансовий облік видачі та погашення кредиту, нарахування процентів за кредитами, наданими комерційними банками, регламентується Правилами бухгалтерського обліку, затвердженими постановою Правління Національного банку України.
Цей нормативний документ розроблений з урахуванням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Система обліку операцій з кредитування є більш досконалою і дає змогу на всіх етапах її здійснення швидко і достовірно формувати масив інформації з питань кредитування для складання звітності.
Слід зауважити, що в обліку кредитування, як у будь-якому бухгалтерському обліку, ведеться подвійний запис, тобто рух коштів відображається за дебетом і за кредитом на різних балансових рахунках згідно з Планом рахунків.
Відображення кредитних операцій в обліку відбувається за такою схемою:
1) видача кредиту;
2) винесення кредиту на прострочену заборгованість;
3) визнання заборгованості за кредитами сумнівною;
4) погашення кредиту;
5) нарахування доходів та формування прострочених нарахованих доходів за кредитами.
Розглянемо відображення перелічених кредитних операцій детальніше.
1. Видача кредиту.
а) видача кредиту юридичним особам перерахуванням коштів на поточний рахунок суб'єкта господарської діяльності (балансовий рахунок 2600) чи в інший банк (балансовий рахунок 1200), чи на відкриття акредитива (балансовий рахунок 2602) здійснюється бухгалтерськими записами:
Д-т 2040 «Короткострокові кредити суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями»;
Д-т 2050 «Короткострокові кредити суб'єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями»;
Д-т 2062 «Інші короткострокові кредити в поточну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності»;
Д-т 2070 «Короткострокові кредити на будівництво та освоєння землі, які надані суб'єктам господарської діяльності»;
Д-т 2071 «Короткострокові кредити на купівлю будівель, споруд, обладнання землі, які надані суб'єктам господарської діяльності».
У кореспонденції з рахунками -
К-т 2600 «Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності»;
К-т 1200 «Кореспондентський рахунок у Національному банку України»;
К-т 2602 «Кошти в розрахунках суб'єктів господарської діяльності»;
б) видача кредиту фізичним особам - клієнтам банку - на їх поточні рахунки:
Д-т 2202 Короткострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам;
Д-т 2210 «Короткострокові кредити, які надані фізичним особам на будівництво та освоєння землі»;
Д-т 2211 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам»;
К-т 2620 Кошти на вимогу фізичних осіб;
в) видача короткострокового кредиту іншому банку:
Д-т 1521 "Кредити овернайт, що надані іншим банкам";
Д-т 1523 "Короткострокові кредити, що надані іншим банкам";
К-т 1200 "Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України".
Одночасно з цими проведеннями робляться такі бухгалтерські проведення на позабалансових рахунках:
Оприбуткування договору поручительства або страхування:
Д-т 9819 «Інші цінності і документи»;
К-т 9910 «Контррахунки для рахунків розділів 96-98».
При оприбуткуванні договору застави можливі два випадки:
1)якщо застава залишається у заставника, тоді банком буде зроблено позабалансовий бухгалтерський запис:
Д-т 9900 «Контррахунки для рахунків розділів 90-95»;
К-т 9500 «Застава, за якої предмет застави залишається у заставника»;
2) у випадку, коли предмет застави передається банку на зберігання, застава оприбутковується на рахунку 9501, і бухгалтерський запис має такий вигляд: Д-т 9900 «Контррахунки для рахунків розділів 90-95»;
К-т 9501 «Застава, за якої предмет застави передається банку».
2. Винесення кредиту на прострочену заборгованість.
У разі несплати суб'єктом господарської діяльності у визначений в угоді термін суми кредиту, заборгованість виноситься на
рахунки простроченої заборгованості за кредитами. При цьому робляться такі бухгалтерські проведення:
а) за кредитом, що наданий іншому комерційному банку.
Д-т 1527 «Прострочена заборгованість за кредитами, які надані іншим банкам»; К-т 1523 «Інші короткострокові кредити, які надані іншим банкам»;
б) за кредитом, що наданий суб 'єктам господарської діяльності за:
* внутрішніми торговельними операціями -
Д-т 2047 «Прострочена заборгованість за кредитами суб'єктом господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями»;
К-т 2040 «Короткострокові кредити суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями»;
« експортно-імпортними операціями -
Д-т 2057 «Прострочена заборгованість за кредитами суб'єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями»;
К-т 2050 «Короткострокові кредити суб'єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями»;
* у поточну діяльність -
Д-т 2067 «Прострочена заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності»;
К-т 2062 «Інші короткострокові кредити в поточну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності»;
* в інвестиційну діяльність -
Д-т 2077 «Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності»;
К-т 2070 «Короткострокові кредити на будівництво та освоєння землі, які надані суб'єктам господарської діяльності»;
К-т 2071 «Короткострокові кредити на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі, які надані суб'єктам господарської діяльності»;
в) за кредитом, що наданий органам загального державного управління:
Д-т 2107 «Прострочена заборгованість за кредитами, які надані центральним органам державного управління»;
К-т 2100 «Короткострокові кредити, які надані центральним органам державного управління»;
г) за кредитом, що наданий місцевим органам державного управління -
Д-т 2117 «Прострочена заборгованість за кредитами, які надані місцевим органам державного управління»;
К-т 2110 «Короткострокові кредити, які надані місцевим органам державного управління»;
д) за кредитом, що наданий фізичним особам:
* на поточні потреби -
Д-т 2207 «Прострочена заборгованість за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби»;
К-т 2202 «Інші короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби»;
* в інвестиційну діяльність -
Д-т 2217 «Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які видані фізичним особам»;
К-т 2210 «Короткострокові кредити, які надані фізичним особам на будівництво та освоєння землі»;
К-т 2211 «Короткострокові кредити, які надані фізичним особам на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. Організація обліку погашення кредиту та процентів за користування кредиту"
 1. Словник-довідник
  організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідацію його наслідків. Адміністративно-господарський штраф - грошова сума, що сплачується суб'єктом господарювання до відповідного бюджету в разі порушення ним установлених правил здійснення господарської діяльності. Акціонерне товариство - 1) господарське товариство, яке має
 2. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту.
  обліковуються міжбанківські кредитно-депозитні операції. У кредитних відносинах банк може бути як кредитором, так і позичальником. Тому кредити, надані іншим банком, обліковуються на активних рахунках 15 розділу "Кошти в інших банках", а кредити, одержані від інших банків, - на пасивних рахунках 13 Кошти Національного банку України і 16 розділів Кошти інших банкі. На рахунках другого класу плану
 3. 4. Погашення кредит}7.
  обліку процентних доходів та витрат під час обліку таких передбачається дотримання двох основних принципів: «принцип нарахування, відповідно до якого статті доходів та витрат ураховуються та оцінюються в момент продажу активу або в момент надання послуг. Усі доходи і витрати установи, що відносяться до звітного періоду, мають відображатися в обліку в цьому самому періоді незалежно від того, коли
 4. 70. Кредитний договір: поняття, зміст, порядок укладання, суттєві умови.
  організація, заснована фіз. особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки). Форма договору: письмова. Зміст договору кредиту становлять права та обов'язки сторін. Основним обов'язком кредитодавця є надання грошових коштів (кредиту) позичальникові в розмірі
 5. 2. Майно і майнові права у господарському товаристві.
  організацій і громадян; 8) інші джерела, не заборонені законом. Залежно від економічної форми, якої набуває майно у процесі здійснення господарської діяльності, майнові цінності належать до основних фондів, оборотних засобів, коштів, товарів. Основними фондами виробничого і невиробничого призначення є будинки, споруди, машини та устаткування, обладнання, інструмент, виробничий інвентар і
 6. Ліквідаційна процедура.
  організацій України, а також власнику (органу, уповноваженому управляти майном), органам державної податкової служби за місцезнаходженням банкрута. Якщо майна банкрута вистачило, щоб задовольнити всі вимоги кредиторів, він вважається таким, що не має боргів, і може продовжувати свою підприємницьку діяльність. Господарський суд може винести ухвалу про ліквідацію юридичної особи, що звільнилася
 7. 2. Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку
  обліку доходів і витрат банку керуються такими правилами. Правило перше. При класифікації витрат за елементами і цільовим призначенням розрізняють капітальні затрати і поточні витрати. Капітальні витрати виникають у процесі придбання, удосконалення та доведення основних засобів (необоротних активів) до стану, придатного до експлуатації, тобто вони розраховані на тривалий час. Такі витрати
 8. 2. Характеристика балансових рахунків кредитних операцій
  організацій; довгострокових стабілізаційних та інших кредитів, отриманих від Національного банку України, а також нарахованих витрат за такими кредитами. На рахунках 152 групи "Кредити, що надані іншим банкам" обліковуються кредити, надані іншим банкам. На рахунках цієї групи обліковуються всі види короткострокових, довгострокових кредитів та фінансовий лізинг, що надані іншим банкам, а також
 9. 3.2. Бухгалтерський облік факторингових операцій
  організацій" Контррахунок 990 Контррахунки для рахунків розділів 90-95; 991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98 Рахунки для обліку нарахованих доходів за наданими кредитами 1528 А "Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам"; 2068 А "Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання"; 2078 А "Нараховані доходи за кредитами
 10. 3. Аналіз резервів зниження собівартості продукції
  організацію виробництва і управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного і допоміжного виробництва, а також витрати на утримання машин та устаткування. Для аналізу собівартості реалізованої продукції, випущеної готової продукції, а також загальновиробничих витрат як її складової важливо мати на увазі їх поділ на постійні та змінні. До змінних належать
© 2014-2022  ibib.ltd.ua