Головна
ГоловнаЕкономікаБухгалтерський облік (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Лекції по бухгалтерському обліку, 2009 - перейти до змісту підручника

5. Організація роботи кас перерахунку.

До штату кас перерахунку входять лічильні бригади касирів, які очолює контролер, що з ним укладається угода про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.
Сумки з готівкою і накладні до них контролери бригад приймають від працівників вечірньої каси (касира і бухгалтера-контролера) під розписку в довідці про прийняті вечірньою касою сумки з готівкою і порожні сумки і зберігають їх протягом робочого дня в спеціально обладнаному місці (металевій шафі, візку або в шухляді столу, під замком).
Для перелічування контролер видає касирам по одній сумці, попередньо записуючи її номер в контрольну або зведену відомість.
Увесь процес перелічування грошей потребує злагоджених дій касирів і контролера лічильної бригади.
Касир під наглядом контролера розкриває сумку, виймає гроші і чеки, передає сумку контролеру, при цьому пломбу разом зі шпагатом для наступного контролю залишає в себе.
Контролер дістає із сумки супровідну відомість, попередньо переконавшись, що в сумці нічого не залишилось.
Перелічивши гроші, касир повідомляє контролеру фактично виявлену суму, яку контролер звіряє із зазначеною на лицьовому і зворотному боках супровідної відомості.
За тотожності сум контролер передає для підпису касиру супровідну відомість, гроші касир ховає у шухляді свого робочого столу.
У разі розбіжності сум касир разом із контролером звіряє перелічену суму грошей за номіналом і повторно перелічує грошові білети того номіналу, де виявлено розбіжності.
Недостачі і надлишки грошей реєструються в картках обліку прорахунків, виявлених у сумках з виручкою магазинів і картках обліку прорахунків, виявлених стосовно торгових та інших підприємств і організацій. Ведеться також індивідуальний (за кожним касиром) облік виявлених надлишків чи недостач.

6. Синтетичний облік касових операцій банку.
Облік найважливіших прибутково-видаткових касових операцій на бухгалтерських рахунках відображається за рахунком 100 «Банкноти та монети» у такий спосіб: 3 кредиту рахунків Дебет рахунка100 Кредит рахунка 100 У дебет рахунків 25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України; 26 Кошти клієнтів банку Внесено клієнтами готівкою Видано готівкою клієнтам 25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України; 26 Кошти клієнтів банку 120 Кошти на вимогу в Національному банку України Одержано з коррахунка на поповнення каси Видано в підзвіт працівникам банку 3550 Аванси працівникам банку на витрати з відрядження (А), 3551 Аванси працівникам банку на господарські витрати (А) 3550 Аванси працівникам банку на витрати з відрядження (А), 3551 Аванси працівникам банку на господарські витрати (А) Повернено невикористані підзвітні суми Виплачена заробітна плата 3652 Нарахування працівникам банку за заробітною платою (П) 220 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам,
221 Кредити в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам,
229 Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам Погашена позичка готівкою Видана матеріальна допомога працівникові банку 5020 Загальні резерви (П) 262 Кошти на вимогу фізичних осіб Здійснено вклади громадянами на депозит Здано готівку на коррахунок 120 Кошти на вимогу в Національному банку України 500 Статутний капітал банку Внесено засновниками в статутний фонд Оплачено одержані послуги, роботи 740 Витрати на утримання персоналу, 742 Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів, 743 Інші експлуатаційні та господарські витрати Видана позичка клієнтові - фізичній особі 220 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам,
221 Кредити в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам,
229 Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам 1003 Банкноти та монети в обмінних пункт (А) Оприбутковується готівка з обмінного пункту Повернуто вклад (депозит) Видано обмінному пункту Списуються недостачі каси за результатами ревізії 262 Кошти на вимогу фізичних осіб , 1003 Банкноти та монети в обмінних пункт (А)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "5. Організація роботи кас перерахунку."
 1. 4. Порядок здійснення операцій вечірніми касами.
  організацій і населення після закінчення операційного дня. Функції операційного працівника за прибутковими операціями вечірньої каси виконує бухгалтер-контролер. Спочатку особа, що здає готівку, заповнює прибутковий документ на внесення готівки і передає його бухгалтеру-контролеру, який після відповідної перевірки, у свою чергу, передає документ касиру. Прийнявши готівку, касир підписує всі три
 2. 1 Організація роботи касового апарату банку.
  організацію перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банку, затверджена постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 р. № 520. Усі державні, кооперативні, акціонерні, орендні, колективні, громадські та інші підприємства, організації, установи незалежно від форми власності та видів діяльності, а також особи, що є суб'єктами підприємницької діяльності і
 3. 2. Організаційно-правові заходи охорони тваринного світу
  організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення і використання об'єктів тваринного світу. Охорона тваринного світу передбачає комплексний підхід до вивчення стану, розроблення і здійснення заходів щодо охорони та поліпшення екологічних систем, в яких перебуває і складовою частиною яких є тваринний світ. Охорона тваринного
 4. 1.Принципи побудови платіжних рахунків у балансі
  організації покладені принципи: усі підприємства, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, зобов'язані зберігати грошові кошти на рахунках у банку. В касі підприємства можуть знаходитись кошти готівкою в межах ліміту і терміну, які встановлені банком. грошові розрахунки провадять переважно через банки шляхом безготівкових розрахунків; платежі здійснюються банком зі
 5. Мельникова Г.З.. Організація роботи касира банка, 2009
  кассира
 6. Інструкція по пожежній безпеці в приміщеннях "Ощадного Банку"
  організацію і дотримання протипожежного режиму в "Ощадному Банку " є завідуючи. Весь пожежний інструмент, протипожежне обладнання і первинні засоби пожежегасіння (вогнегасники, пісок і т.п.) постійно мають знаходитись в справності і готовими до використання. Використовувати х не по призначенню забороняється. Кожний працівник каси повинен добре знати місце розміщення первинних засобів
 7. Органiзацiя робочого місця касира
  організацій робочого дня наказом керiвника установи банку необхiдно: визначити самостiйно перелiк касових операцiй та iнших послуг, якi надаються клiєнтам, при цьому необхiдно мати дозвiл на їх виконання; визначити та затвердити тривалiсть операцiйного дня, розподiл обов'язкiв та повноважень щодо здiйснення операцiй; забезпечити надання послуг в пiсляоперацiйний час за потреби; визначити
 8. 1. Визначте місце дисципліни в системі сучасного менеджменту організацій
  організацій. У залежності від того, у межах яких наук досліджувалися і розроблялися ідеї управління персоналом, для характеристики цієї науки використовувалися відповідні терміни. Так, у США управління персоналом розвивалося, в основному, у межах біхевіористських, поведінкових наук, що безпосередньо вплинуло на назву цієї дисципліни. Там, незважаючи на те, що процес виділення управління
 9. 1. Аналіз витрат на зоробітню плату
  організацій і заробітню плату працюючих, виражені в грошовій формі. В умовах удосконалення господарювання собівартість продукції є важливішим економічним показником діяльності об'єднань і підприємств. Управління собівартістю підприємців являє собою планомірний процес формування витрат на виробництво, собівартості одиниці продукції, виявлення резервів економії, зниження собівартості і забезпечення
 10. 3. Аналіз резервів зниження собівартості продукції
  організацію виробництва і управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного і допоміжного виробництва, а також витрати на утримання машин та устаткування. Для аналізу собівартості реалізованої продукції, випущеної готової продукції, а також загальновиробничих витрат як її складової важливо мати на увазі їх поділ на постійні та змінні. До змінних належать
© 2014-2022  ibib.ltd.ua