Головна
ГоловнаПолітологіяГеополітика → 
« Попередня Наступна »
В.А.Колосов, Н.С. Мироненко. Геополітика та політична географія: Підручник для вузів. - М.: Аспект Пресс, - 479 с, 2001 - перейти до змісту підручника

Контрольні питання

1. Назвіть основні принципові відмінності між реалістичної і

ідеалістичної традиціями в геополітиці.

2. Охарактеризуйте підходи до вирішення світової безпеки на основі

інтеграції держав.

3. Назвіть основні роботи Н. Макіавеллі і К. Клаузевіца і освітите

суть піднімаються в них геополітичних проблем.

4. Яку роль зіграв соціал-дарвінізм в появі геополітики?

5. Охарактеризуйте зміст поняття «Lebeusraum» і основні «зако-

ни» просторового зростання Ф. Ратцель.

6. Яке уявлення Р. Челлена про наукових дисциплінах, які вивчають

держава?

7. У чому полягає концепція «народного дому» («Folkhemmet») P. Челлена?

8. Охарактеризуйте на конкретних прикладах «три просторових фак-

тора», виділених Р. Чслленом.

9. У чому сенс концепції Серединної Європи? Як відбувалася Евола-

ція розуміння Серединної (Центральної) Європи та її геополітичної ролі?

Розділ I. Геополітика

134

10. Який був об'єкт дослідження А.Т. Мехен, як він розумів світової контроль і яким бачив майбутнє США?

11.

Викладіть основні принципи побудови, поняття й механізми геополітичного здійснення на практиці теорії хартленда X. Мак-киндера.

12. Назвіть три основні роботи X. Маккиндера і простежте зміна ідей у зв'язку з конкретною геополітичною ситуацією в світі.

13. Як ви думаєте, застаріла чи концепція X. Маккиндера в наші дні? Наведіть доводи своєї думки при відповіді на це питання.

14. Охарактеризуйте основний зміст наступних концепцій К. Хаус-Хофера: концепція континентального блоку; панрегіопалізм; ідеї Великих просторів.

15. Опишіть і оцініть побудови До Шмітта про «номосе» Землі.

16. У чому полягали особливості Кіотської геополітичної школи?

17. Що таке «Велика Східно-Азіатська сфера сопроцветания»?

18. Охарактеризуйте японське «євразійство», якого дотримувався Коное Фуміморо.

19. Які аргументи класиків французької геополітичної думки проти експансіонізму та імперіалізму в геополітиці?

20. Розкрийте зміст вчення Ж. Готтманом про іконографію території.

21. Опишіть модель Н. Спикмена хартленд-рімлепд. Який вплив справила дана модель на американську зовнішню політику?

22. Назвіть особливості концепції «динамічного стримування» К. Грея.

23. Зіставте основні ідеї «атомної дипломатії» Г. Алперовіца і доктрини Соколовського.

24. Розкрийте принципи і схему геополітичного районування світу С. Коена.

25. У чому полягає концепція геополітичного уніполя А. Страуса?

26. Охарактеризуйте уявлення Й. Галтуіга про геополітичну розстановці сил після закінчення «холодної війни».

27. Які ідеї та їх первинні джерела «нових правих» в галузі геополітики?

28. У чому полягають особливості нової французької геополітики, що сформувалася на базі журналу «Геродот»?

29. У чому бачить оновлення геополітики П. Галлуа?

30. Дайте визначення геополітичних кодів (кодексів) держав і наведіть приклади глобальних геополітичних кодів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Контрольні питання "
 1. Карабанова К.І.. Курс лекцій з арбітражного процесу. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2002. - 344 с., 2002
  контрольних питань для підготовки до заліку. Призначено для студентів і викладачів юридичних ву-зов і факультетів, а також для практичних
 2. ЗМІСТ
  питання до заліку з дисципліни «Арбітражний процес»
 3. ВСТУП
  контрольних питань, що виносяться на іспит. Студенти можуть виконати курсову та / або дипломну роботу з криміналістики, що сприятиме отриманню ними більш високого рівня знань. З метою надання практичної допомоги для підготовки і написання курсових робіт в посібнику викладаються основні методичні рекомендації, і дається короткий перелік тем. У зв'язку з тим, що криміналістиці
 4. Тема 1. Предмет, завдання, система і методи криміналістики.
  Питання: Проаналізуйте формулювання предмета науки криміналістики, дані різними авторами. Що розуміється під об'єктами криміналістики? Розкрийте зміст закономірностей механізму злочину. Що становить основу закономірностей виникнення інформації про сліди злочину? Розкрийте поняття та зміст методів, що використовуються в криміналістиці. Який зв'язок криміналістики з
 5. Тема 2. Криміналістична ідентифікація (теоретичні основи) і діагностика.
  Питання: Сформулюйте поняття та наукові основи теорії криміналістичної ідентифікації. Розкрийте зміст основних понять криміналістичної ідентифікації: ідентифікаційні властивості і ознаки об'єктів, ідентифікаційні комплекс ознак, ідентифікаційне поле, ідентифікаційний період. Назвіть об'єкти і суб'єкти криміналістичної ідентифікації. Що розуміється під ідентифікованими і
 6. Тема 3. Загальні положення криміналістичної техніки.
  Питання: Яка система криміналістичної техніки? Назвіть завдання і об'єкти вивчення криміналістичної техніки. Яка роль криміналістичної техніки в розробці методів попередження злочинів? Охарактеризуйте правові та наукові основи застосування технічних засобів у судовому дослідженні та попередженні злочинів. Яким чином застосовуються кібернетичні методи, методи лазерної та
 7. Тема 4. Вчення про сліди (трасології).
  Питання: Охарактеризуйте папілярні візерунки, їх властивості та види. Які ознаки папілярних візерунків відносяться до загальних? Які ознаки папілярних візерунків ставляться до приватним? Які криміналістичні методики застосовуються для виявлення і фіксації слідів рук на різних поверхнях? У чому полягає підготовка матеріалів для дактилоскопічної експертизи? У чому полягають можливості й методика
 8. Тема 5. Криміналістичне дослідження зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв, вибухових речовин і слідів їх застосування.
  Питання: Що розуміється під вогнепальною зброєю? Які наукові основи ідентифікації нарізної і гладкоствольної зброї? Охарактеризуйте сліди пострілів з вогнепальної зброї на різних перешкодах залежно від виду снаряда і відстані від стріляв до перешкоди. Вкажіть перелік ознак на тілі та одязі людини при пострілі впритул і з близької відстані. Які обставини
 9. Тема 6. Криміналістичне дослідження документів.
  Питання: Які теоретичні основи судового почерковедения? Перерахуйте загальні і приватні ознаки почерку. У чому полягають особливості дослідження зміненого почерку, підписів і цифрового тексту? Вкажіть ознаки письмової мови. Які ідентифікаційні питання в змозі вирішити почеркознавча експертиза? Заняття 2. Техніко-криміналістичне дослідження документів. Поняття документа та його
 10. Тема 7. Криміналістичне дослідження зовнішніх ознак людини (габітоскопія).
  Питання: Сутності габітоскопія та історія її розвитку. Опишіть анатомічні, функціональні ознаки зовнішності і особливі прикмети. Які питання вирішуються портретної експертизою і на підставі яких матеріалів вона призначається? Які види обліків ведуться в МВС РФ? Рекомендована література: Воробйова І.Б. Теоретичні та практичні аспекти портретної експертизи / / Теорія і практика криміналістики і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua