Головна
ГоловнаПолітологіяГеополітика → 
« Попередня
В.А.Колосов, Н. С.Мироненко. Геополітика та політична географія: Підручник для вузів. - М.: Аспект Пресс, - 479 с, 2001 - перейти до змісту підручника

Контрольні питання

1. Яка взаємозв'язок між АТД і місцевим самоврядуванням? Які

функції АТД в територіально-політичної організації суспільства?

2. Охарактеризуйте основні етапи розвитку АТД та місцевого самовря-

лення в Європі.

3. Які типи систем місцевого самоврядування склалися в розвинених стра-

нах? Назвіть їх особливості. У яких країнах вони отримали розвиток?

4. Які географічні проблеми вивчення фінансових основ місцево-

го самоврядування?

5. Проаналізуйте співвідношення географічних чинників стійкості

і мінливості АТД на прикладі якої-небудь зарубіжної країни.

6. Який вплив чинила урбанізація на АТД і місцеве само-

ня на різних етапах його еволюції і в різних типах країн?

4. Географія адміністративно-територіального поділу ...

Використана література

Акішнко А. Алексєєв А., Лавров А., Шувалов В. Шляхи до досконалої моделі державного устрою / / Федералізм. 1996. № 2. С. 127-144.

Ані.ніца Є. Г., Тертишний А. Т. Місцеве самоврядування: історія і сучасність. Єкатеринбург, 1998.

Драго Р. Адміністративна наука. М., 1982.

Зубов А. Майбутнє російського федералізму / / 3намя. 1996. № 3. С. 172-188. Лаппо Г. М.

Географія міст, М., 1997.

Смірнягін Л. В. Концепція територіальної справедливості е західної географії / УВопроси економічної та політичної географії зарубіжних країн. М., 1990. Вип. 10.

Тархов С. А. Зміна адміністративно-територіального поділу Росії за останні 300 років / / Географія. 2000. № 51-52.

Транін А. А. Адміністративно-територіальна організація капіталістичної держави. М., 1984.

Шоміна Є. С. Контрасти американського міста. М., 1986.

Bennett R., ed. Territory and Administration in Europe. London; New York, 1989.

Cox K. R. Conflict, Power and Politics of the City: A Geographic View. New York, 1973.

GlezerO., Kohssov V., Petrav N, Ethnoterritorial Conflicts in the Former USSR.

Durham, 1992. Afassey D. Spatial Division of Labour. London, 1984.

471

7. Яке співвідношення територіальної ідентичності та місцевого само-

управління?

8. Які були головні напрямки реформ АТД в розвинених країнах і

чим вони були викликані?

9. Як співвідносяться тенденції регіонального розвитку, шляхи еволюції

регіональної ідентичності та створення великих регіонів (регіоналізація) в Європі?

10. Що таке територіальна справедливість? Як це поняття може застосовуватися в Росії?

11.

З якими суспільними процесами і подіями були пов'язані реформи АТД в Російській імперії та колишньому СРСР?

12. Охарактеризуйте основні риси системи АТД та місцевого самоврядування в дореволюційній Росії. У чому можуть полягати елементи їх спадкоємності з сучасної Російською Федерацією?

13. Назвіть етапи еволюції АТД в колишньому СРСР.

Які сучасні проблеми та шляхи вдосконалення АТД та розвитку місцевого самоврядування в Росії?

Які шляхи географічного вивчення АТД та місцевого самоврядування?

Розділ II. Політична географія

Newton К. Conflict avoidance and conflict suppression: the case of urban politics in the United States / / K, R. Cox, ed. Urbanization and Conflict in Market Societies. London, 1978. P. 76-93.

Short J. R. Political Geography. Second Edition. London; New York, 1993.

Taylor P. J., Flint C. Political Geography, World-Economy, Nation-State and Locality. Fourth Edition, Harlow, 2000.

Wollmann H. Local Government Systems: From Historic Divergence Towards Convergence? Great Britain, France, and Germany as Comparative Cases in Point / / Environment and Planning C: Government and Policy, 2000. Vol. 18. P. 33-55.

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Контрольні питання "
 1. Карабанова К.І.. Курс лекцій з арбітражного процесу. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2002. - 344 с., 2002
  контрольних питань для підготовки до заліку. Призначено для студентів і викладачів юридичних ву-зов і факультетів, а також для практичних
 2. ЗМІСТ
  питання до заліку з дисципліни «Арбітражний процес»
 3. ВСТУП
  контрольних питань, що виносяться на іспит. Студенти можуть виконати курсову та / або дипломну роботу з криміналістики, що сприятиме отриманню ними більш високого рівня знань. З метою надання практичної допомоги для підготовки і написання курсових робіт в посібнику викладаються основні методичні рекомендації, і дається короткий перелік тем. У зв'язку з тим, що криміналістиці
 4. Тема 1. Предмет, завдання, система і методи криміналістики.
  Питання: Проаналізуйте формулювання предмета науки криміналістики, дані різними авторами. Що розуміється під об'єктами криміналістики? Розкрийте зміст закономірностей механізму злочину. Що становить основу закономірностей виникнення інформації про сліди злочину? Розкрийте поняття та зміст методів, що використовуються в криміналістиці. Який зв'язок криміналістики з
 5. Тема 2. Криміналістична ідентифікація (теоретичні основи) і діагностика.
  Питання: Сформулюйте поняття та наукові основи теорії криміналістичної ідентифікації. Розкрийте зміст основних понять криміналістичної ідентифікації: ідентифікаційні властивості і ознаки об'єктів, ідентифікаційні комплекс ознак, ідентифікаційне поле, ідентифікаційний період. Назвіть об'єкти і суб'єкти криміналістичної ідентифікації. Що розуміється під ідентифікованими і
 6. Тема 3. Загальні положення криміналістичної техніки.
  Питання: Яка система криміналістичної техніки? Назвіть завдання і об'єкти вивчення криміналістичної техніки. Яка роль криміналістичної техніки в розробці методів попередження злочинів? Охарактеризуйте правові та наукові основи застосування технічних засобів у судовому дослідженні та попередженні злочинів. Яким чином застосовуються кібернетичні методи, методи лазерної та
 7. Тема 4. Вчення про сліди (трасології).
  Питання: Охарактеризуйте папілярні візерунки, їх властивості та види. Які ознаки папілярних візерунків відносяться до загальних? Які ознаки папілярних візерунків ставляться до приватним? Які криміналістичні методики застосовуються для виявлення і фіксації слідів рук на різних поверхнях? У чому полягає підготовка матеріалів для дактилоскопічної експертизи? У чому полягають можливості й методика
 8. Тема 5. Криміналістичне дослідження зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв, вибухових речовин і слідів їх застосування.
  Питання: Що розуміється під вогнепальною зброєю? Які наукові основи ідентифікації нарізної і гладкоствольної зброї? Охарактеризуйте сліди пострілів з вогнепальної зброї на різних перешкодах залежно від виду снаряда і відстані від стріляв до перешкоди. Вкажіть перелік ознак на тілі та одязі людини при пострілі впритул і з близької відстані. Які обставини
 9. Тема 6. Криміналістичне дослідження документів.
  Питання: Які теоретичні основи судового почерковедения? Перерахуйте загальні і приватні ознаки почерку. У чому полягають особливості дослідження зміненого почерку, підписів і цифрового тексту? Вкажіть ознаки письмової мови. Які ідентифікаційні питання в змозі вирішити почеркознавча експертиза? Заняття 2. Техніко-криміналістичне дослідження документів. Поняття документа та його
 10. Тема 7. Криміналістичне дослідження зовнішніх ознак людини (габітоскопія).
  Питання: Сутності габітоскопія та історія її розвитку. Опишіть анатомічні, функціональні ознаки зовнішності і особливі прикмети. Які питання вирішуються портретної експертизою і на підставі яких матеріалів вона призначається? Які види обліків ведуться в МВС РФ? Рекомендована література: Воробйова І.Б. Теоретичні та практичні аспекти портретної експертизи / / Теорія і практика криміналістики і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua