Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня
Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова. Основи екології та економіка природокористування: Практикум / Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова. - Мн.: БГЕУ. - 105 с., 2003 - перейти до змісту підручника

ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові та довідково-статистичні джерела

Конституція Республіки Білорусь 1994 року (з ізм. та доп. від 24 листопада 1996 р.). Мн.: Білорусь, 1997.

Про охорону навколишнього середовища: Закон Республіки Білорусь від 26 листопада 1992 р. (в ред. Закону від 17 липня 2002 р.) / / Збірник нормативних документів з питань охорони навколишнього середовища. Вип. 40. Мн.: БЕЛНІЦ ЕКОЛОГІЯ,

2002.

Про охорону атмосферного повітря: Закон Республіки Білорусь від 15 квітня 1997 / / Збірник нормативних документів з питань охорони навколишнього середовища . Вип. 40.

Мн.: БЕЛНІЦ ЕКОЛОГІЯ, 2002.

Про охорону озонового шару: Закон Республіки Білорусь від 12 листопада 2001 / / Збірник нормативних документів з питань охорони навколишнього середовища. Вип. 40. Мн.: БЕЛ-

НДЦ ЕКОЛОГІЯ, 2002.

Про питне водопостачання: Закон Республіки Білорусь від 24 червня 1999 р . / / Збірник нормативних документів з питань охорони навколишнього середовища. Вип. 40. Мн.: БЕЛ-

НДЦ ЕКОЛОГІЯ, 2002.

Про особливо охоронюваних природних територіях: Закон Республіки Білорусь від 23 травня 2000 / / Збірник нормативних документів з питань охорони навколишнього середовища. Вип. 40. Мн.: БЕЛНІЦ ЕКОЛОГІЯ, 2002.

Про державну екологічну експертизу: Закон Республіки Білорусь від 18 червня 1993 (в ред. Закону від 14 липня 2000 р.) / / Збірник нормативних документів з питань охорони навколишнього середовища. Вип. 40. Мн.: БЕЛНІЦ

ЕКОЛОГІЯ, 2002.

Про податок за користування природними ресурсами (екологічний податок): Закон Республіки Білорусь від 23 грудня 1991р. (в ред. від 24 липня 2002 р.) / / Збірник нормативних документів з питань охорони навколишнього середовища.

Вип. 40. Мн.: БЕЛНІЦ ЕКОЛОГІЯ, 2002.

Про відходи: Закон Республіки Білорусь від 25 листопада 1993 р. (в ред. Закону від 24 липня 2002 р.) / Збірник норма-

99 тивних документів з питань охорони навколишнього середовища. Вип. 40. Мн.: БЕЛНІЦ ЕКОЛОГІЯ, 2002.

Про платежі за землю : Закон Республіки Білорусь від 18 грудня 1991р. (в ред. Закону від 24 липня 2002 р.) / / Збірник нормативних документів з питань охорони навколишнього

середовища. Вип. 40. Мн.: БЕЛНІЦ ЕКОЛОГІЯ , 2002.

Тимчасова типова методика визначення економічної ефективності природоохоронних заходів та оцінки економічного збитку, що завдається народному господарству забрудненням навколишнього середовища. М.: Економіка, 1986.

Науково- методичні основи організації та ведення національної системи моніторингу навколишнього середовища Республіки Білорусь (Основні положення Технічного проекту НСМОС). Мн.: БЕЛНІЦ ЕКОЛОГІЯ, 2000.

Національна система сертифікації Республіки Білорусь: Підсистема екологічної сертифікації.

Мн.: Держстандарт, 2000.

Національний план дій щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь на 2001-2005 рр.. Мн.: Мінприроди Республіки Білорусь, 2001 .

Навколишнє середовище і природні ресурси Республіки Білорусь 2002: Стат. зб. Мн.: Мінстат Республіки Білорусь,

2003.

Нациянальни атлас Білорусі Мн.: КаМЗ плиг Савеце Мшпстрау Республгк1 Білорусь, 2002.

Стан природного середовища Білорусі: Екол. бюл. 2001р. Мн.: Мінсктіппроект, 2002.

Довідково-статистичні матеріали про стан довкілля та природоохоронної діяльності в Республіці Білорусь. Мн.: Мінприроди Республіки Білорусь,

2002.

Підручники та навчальні посібники

Бобильов С.М., Ходжаєв А.Ш. Економіка природокористування: Учеб. посібник. М.: ТЕИС, 1997. 100

Ніконоров AM, Хоружая ТА. Глобальна екологія: Учеб. посібник. М.: ПРІОР, 2000.

Ринкові методи управління навколишнім середовищем: Учеб. посібник / За ред. AA Голуба. М.: ГУ ВШЕ, 2002.

Рябчиков А.К. Економіка природокористування: Учеб. посібник. М.: Еліт, 2002.

Соколовський Н.К. Еколого-економічні проблеми використання та охорони природних ресурсів: Тексти лекцій. Мн .: БГЕУ, 2000.

Соколовський Н.К., Шіжова О.С., Лешковіч Ю.В. Основи екології та економіка природокористування. Навчальний практ. посібник. Мн.: БГЕУ, 2002.

Шіжова О.С., Соколовський Н.К. Основи екології та економіка природокористування: Учеб. 2-е вид., перераб. і доп.

Мн.: БГЕУ, 2002.

Екологія та економіка природокористування: Учеб. / Под ред. Е.В. Гірусова, В.Н. Лопатіна. 2-е вид., перераб. і доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Єдність, 2002.

Додаткова література

Акімова ТА., Хаскин В.В. Екологія. Людина - Економіка - Біота - середа. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

Балашенко СА., Демічев Д.М. Екологічне право: Учеб. посібник. Мн.: Ураджай, 2000.

Вінер Г. Модель екологічного менеджменту: Розробка власного екологічного плану дій вашої компанії. Мн.: УП «Технопрінт», 2001.

Голуб АА., Струкова Е.Б. Економіка природних ресурсів: Учеб. посібник . М.: Аспект Пресс, 2001.

Гуманітарні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС: Стратегія реабілітації / Упоряд. ПРООН та ЮНІСЕФ за підтримки УКГД ООН та ВООЗ. Мн.: Юнипак, 2002.

Глобальні природоохоронні конвенції: досвід здійснення в Республіці Білорусь / За ред. В.М. Подоляко, В.В. Савченко. Мн.: Мінприроди Республіки Білорусь,

2002.

101

Дьоміна ТА. Облік і аналіз витрат підприємств на природоохоронну діяльність.

М.: Фінанси і статистика, 1990.

Земля Білорусі-2001 / Под ред. Г.І. Кузнєцова, Г.В. Дудко. Мн.: УП «БЕЛНІЦЗЕМ», 2002.

Концепція Національної стратегії сталого соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на період до 2020 р. Мн.: Національна комісія з питань сталого розвитку Республіки Білорусь, 2003.

Кулагіна Т.Д. Статистика навколишнього середовища: Учеб. посібник. М.: Вид-во МНЕПУ, 1999.

Люцко AM, Ролевич І.В., Тернів В.І. Чорнобиль: шанс вижити. Мн.: Полум'я, 1996.

Лич Т.М., Патеева З.Т. Чорнобильська катастрофа: соціально-економічні проблеми та шляхи їх вирішення / Інститут економіки НАН Республіки Білорусь. Мн., 1999.

Макар СВ. Основи економіки природокористування : Учеб. посібник. М.: ІМПЕ, 1998.

Мисливський О., Ярошевич Є. Екологічні проблеми Білорусі. Мн.: Техналог1я, 2001.

Національна стратегія стійкого розвитку Республіки Білорусь. Мн.: Національна комісія з питань сталого розвитку Республіки Білорусь, 1997.

Національний звіт про прогрес у галузі сталого розвитку Республіки Білорусь. Мн.: Національна комісія з питань сталого розвитку Республіки Білорусь, 2002 .

Проблеми сталого розвитку Республіки Білорусь: Зб. науч. тр. Мн.: НДЕІ Мінекономіки Республіки Білорусь, 1997.

Природне середовище Білорусі: Монографія / За ред. В.Ф. Логінова. Мн.: МОГО «БІП-С», 2002.

15 років після Чорнобильської катастрофи: наслідки в Республіці Білорусь та їх подолання: Нац. докл. / Под ред. В . Е. Шевчука, В.Л. Гурачевского. Мн., 2001.

Радкевич Н.Ф. Екологія: Учеб. 4-е вид. Мн.: Вишейш.

шк., 1998.

Реймерс Н.Ф. Екологія: Теорії, закони, правила, принципи, гіпотези. М.: Росія молода, 1994.

Статистика навколишнього середовища: Учеб. посібник / За

ред. М.Г. Трудовий. М.: МГУ, 1995.

102

Чепурних Н.В., Новосьолов А.Л. Планування та прогнозування природокористування. М.: Інтерпракс, 1995.

Чирвоная кнiга Pеспублiкi Білорусь. Мн.: Бел. енцикл., 1993.

Шевчук А.В. Економіка природокористування (теорія іпрактіка). 2-еізд., испр. і доп. М.: НІА-Природа, 2000.

Шимова О.С. Еколого-економічне регулювання: питання методології і практика перехідного періоду. Мн.: ЗАТ «Белбізнеспресс», 1998.

Економічний механізм природокористування: стан, перспектива: Зб. науч. тр. Мн .: НДЕІ Мінекономіки Республіки Білорусь, 1998.

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ЛІТЕРАТУРА "
 1. Література
  . XIX століття стало «золотим віком» російської класичної літератури. На початку століття основною тенденцією в літературі є зміна класицизму і сентименталізму новим течією - романтизмом, воспевающим догляд від повсякденності, прагнення до піднесеного ідеалу, його пошук в минулому. Цей напрямок проявляється у творах В.А. Жуковського, К.Ф. Рилєєва, ранніх творах А.С. Пушкіна і М.КХ
 2. Варламова А.Я., Агарков Е.В.. Сам зроби вибір навчальної літератури з педагогіки, природокористування та концепції сучасного природознавства: Навчально-методичний посібник. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 80 с., 2004
  Дане навчально-методичний посібник для студентів представляє коротку характеристику змісту розділів, тем, питань в пропонованій навчальній літературі різних авторів з педагогіки, природокористування та концепції сучасного
 3. Рекомендована література 1.
  Спиркин А.Г. Свідомість і самосвідомість.-М. 1972. 2. Коршунов AM, Мантатов В.В. Діалектика соціального пізнання.-М., 1988. 3. Мантатов В.В. Образ, знак, умовність.-М., 1980. 4. Питання філософії. -1988. № 11.-С.2-30. 5. Гадамер Г. Філософія і література / / Філософські науки. -1990. - № 2. 6. Мамардашвілі М . К. Проблема свідомості і філософське покликання / / Питання філософії. -1968. - № 8. 7.
 4. Джерела та література
  Алексєєв В.А. Ілюзії і догми. - М., 1991. Булгаков Н. Патріарх / / Комсомольська правда. - 1990. - 31 січня. Востришев М. Обранець / / Літературна Росія. - 1990. - 5 січня. Владимиров Л. Чи була темною Росія? / / Радянський патріот. - 1990. - № 23. Єлісєєв А.Л. Політика радянської держави по відношенню до Російської Православної церкви в 1920-ті -30 - мм. - М., 1997. Протоієрей Лев Лебедєв.
 5. Господарський і громадський лад Стародавньої Індії по «Законам Ману» і «Артхашастре».
  План: Характеристика «Законів Ману». Характеристика «Артхашастри». Рабство в Стародавній Індії. Особливості соціального ладу: варни , сільська громада, становище жінки. Державний лад Стародавньої Індії. Література: Бонгард-Левін Г.М., Ільїн Г.Ф. Індія в давнину. М.: Головна редакція східної літератури видавництва «Наука». 1985. Гл. 12, 13 , 14. Бешем А. Чудо, яким була Індія. М.: Головна
 6. Розділ 3. Основна і додаткова література.
  Розділ 3. Основна та додаткова
 7. 27. Невтішний висновок
  Висновок нашого короткого огляду інтуїтивного, або асимптотического, підходу до проблеми відносин між теоріями буде розчаровує. Асимптотичне ставлення строго не проаналізовано, а між тим воно виявляється набагато більш складним, ніж це зазвичай передбачається, і, що набагато гірше, воно аж ніяк не встановлено саме в тих випадках, коли з погляду популярної літератури все йде
 8. Культура Стародавнього Єгипту.
  План: Писемність Стародавнього Єгипту. Релігія Давнього Єгипту. Давньоєгипетська література. Образотворче мистецтво та архітектура. Наукові знання древніх єгиптян. Література Історія Стародавнього Сходу. / Под ред. В.І.Кузіщіна. М., 1999. Гол. 7 . Історія Сходу. Т.1. М., 2000. Гол. 11 (с. 176-191). Історія Стародавнього Сходу. Частина 2. М., 1988 (з гол. 5 і 7). Історія стародавнього світу. Кн. 1. Рання
 9. Організація перської держави в кінці 6 - початку 5 століть до н.е.
  План: Управління підвладними областями. Подати і повинності жителів сатрапій. Політика царя по відношенню до храмів і інших привілейованих груп населення. Література (основна): Історія Сходу. Т.1. Гл. 13, с. 290-302. Історія Стародавнього Сходу. / Под ред. В.І. Кузищина. Розділ 3, гл . 25, с. 281-285. Історія стародавнього світу. Кн.2. Розквіт древніх товариств. М., 1989. Лекція 7: Дандамаев М.А.
 10. Культура Стародавнього Китаю.
  План: Релігія Давнього Китаю. Конфуціанство і даосизм як філософські та релігійні системи. Писемність і література Стародавнього Китаю. Література (основна): Стародавні цивілізації. / Под ред. Г.М.Бонгард-Левіна. М.: Думка. 1989. гл.14. Історія Сходу. Т.1. М., 2000. Історія Стародавнього Сходу. / Под ред. В.І. Кузищина. М., 1999. Історія стародавнього світу. Кн.2. Розквіт древніх товариств . М., 1989. Лекція 29:
 11. Земельні відносини і соціальна борьбав елліністичному світі.
  План: Землеволодіння та землекористування в елліністичних державах. Експлуатація селян. Форми соціального невдоволення селян своїм пригнобленим становищем. Література (основна): Історія стародавнього світу. Т.2. Розквіт древніх товариств. М., 1989. Лекції 16, 17 (автор - І.С. Свєнціцька). Історія Стародавньої Греції. / Под ред. В . І.Кузіщіна. М., 2000 (з глав XXIII, XXIV, XXVI). Додаткова
 12. Додаткова література: 1.
  Алексашина І. Учитель і нові орієнтири освіти. - СПб., 1997. 2. Анікеєва Н.П., Віннікова Г.В., Смирнов С. А. Режисура педагогічної взаємодії. - Новосибірськ: НДПІ,
 13. Література
    Пам'ятки літератури Київської Русі. 12 століття. М., 1980; 13 століття. М, 1981; Російське законодавство 10-20 століть. М., 1984. Хрестоматія з історії Росії. З найдавніших часів до 17 століття. М, 1994. Хрестоматія з історії СРСР з найдавніших часів до кінця 15 століття. М., 1960. Борисов Н.С. Російські полководці 13-16 століть. М., 1993. Великі духовні пастирі Росії. Під редакцією проф. А.Ф. Кисельова. М, 1999.
 14. 1. Поняття і функції авторського права
    Авторське право в об'єктивному сенсі - це сукупність норм цивільного права, що регулюють відносини за визнанням авторства та охорони творів науки, літератури і мистецтва, встановлення режиму їх використання, наділення їх авторів немайновими і майновими правами, захисту прав авторів та інших правовласників. Авторське право виконує чотири функції. Перша з них - визнання
 15. Повстання рабів під проводом Спартака (73-71 рр.. До н. Е..).
    План: Джерела з історії повстання Спартака. Причини й початок повстання. Військові дії в ході «рабської війни». Повстання і особистість його вождя в пам'яті людства. Література (основна): Історія Стародавнього Риму. / Под ред. В.І.Кузіщіна. М., 2000. Гл.13 (розділ 4). Хрестоматія з історії Стародавнього Риму. / Под ред. В.І.Кузіщіна. М., 1987. - С. 136-150. Каришковський П.О. Повстання Спартака. М., 1956.
 16. Рекомендована література 1.
    Введення у філософію: Підручник для вузів. 2ч. - М.: Политиздат, 1989 (ч.2). 2. Доброхотов A.JI. Категорія буття, в класичній західноєвропейській філософії. -М., 1986. 3. Канке В.А. Філософія. -М. 1997. 4. Мамле Ю.В. Долі буття / / ВД. - 1993 -
© 2014-2022  ibib.ltd.ua