Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЖитлове право → 
« Попередня Наступна »
Л. В. Тихомирова, М. Ю. Тихомиров. ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК з житлових питань, 2011 - перейти до змісту підручника

II. Обов'язки та права сторін

2.1. Наймач зобов'язаний:

а) прийняти від Наймодавця квартиру і знаходиться в ній рухоме майно Наймодавця за Актом здачі-приймання квартири і знаходиться в ній рухомого майна в термін, що не перевищує 3 днів з дня підписання цього договору;

б) при здійсненні права тимчасового володіння і користування квартирою дотримуватися

діють на території (вказати населений пункт)

федеральні, регіональні та місцеві правила користування жилими приміщеннями, правила користування спільним майном у багатоквартирному будинку, в якому знаходиться квартира, правила пожежної безпеки, не порушувати права і законні інтереси сусідів;

в) використовувати квартиру відповідно до її призначення та виключно в цілях, зазначених у п. 1.2 цього договору, не завдавати шкоди квартирі і знаходиться в ній рухомого майна;

г) підтримувати в справному стані квартиру, санітарно-технічне та інше устаткування, що знаходиться в ній , забезпечувати їх збереження. При виявленні несправностей квартири або санітарно-технічного та іншого обладнання, що знаходиться в ній, негайно вживати за свій рахунок всі можливі заходи до їх усунення і повідомляти про них наймодавця, в керуючу організацію, яка обслуговує житловий будинок, в якому знаходиться квартира, або у відповідні аварійні служби;

д) своїми силами і за свій рахунок утримувати в чистоті і порядку квартиру, не пошкоджувати, не забруднювати і не засмічувати спільне майно у багатоквартирному будинку, об'єкти благоустрою;

е) за погодженням з Наймодавцем проводити за свій рахунок поточний ремонт квартири і знаходиться в ній санітарно-технічного та іншого обладнання. До поточного ремонту, що виконується Наймачем за свій рахунок, відносяться: фарбування вимагають косметичного ремонту стін, стель, відновлення або заміна пошкоджених підлог, дверей, підвіконь, віконних стекол і переплутав, радіаторів опалення, а також заміна пошкоджених віконних і дверних приладів і механізмів, ремонт внутрішньоквартирного інженерного обладнання (електропроводки, холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, газопостачання). Асортимент, колір і якість використовуваних для ремонту матеріалів, приладів, механізмів і пристроїв, а також виконавці відповідних робіт в обов'язковому порядку повинні бути в письмовій формі узгоджені з Наймодавцем.

Якщо виконання зазначених робіт викликано несправністю окремих конструктивних елементів загального майна в багатоквартирному будинку або обладнання в ньому або пов'язане з виробництвом капітального ремонту будинку, то вони проводяться за рахунок Наймодавця юридичною або фізичною особою, уповноваженим Наймодавцем;

ж) не виробляти перевлаштування і (або) перепланування квартири без письмової згоди Наймодавця та отримання відповідного погодження, передбаченого житловим законодавством Російської Федерації;

з) своєчасно і в повному обсязі вносити в відповідності з цим договором плату за житлове приміщення і споживані Наймачем комунальні послуги відповідно до показань приладів обліку (електроенергія, гаряче і холодне водопостачання, опалення та ін.) за затвердженими відповідно до законодавства Російської Федерації цінами і тарифами, а також за користування знаходяться в квартирі телефоном понад щомісячної абонентської плати на підставі рахунків організацій, що надають додаткові послуги телефонної мережі (за дзвінки на мобільні телефони, міжміський і міжнародний телефонний зв'язок та інші послуги телефонної мережі). У разі використання мережі Інтернет Наймач зобов'язаний за свій рахунок оплачувати всі послуги, пов'язані з підключенням Інтернету і користуванням ім. Вибір інтернет-провайдера здійснюється Наймачем виключно за згодою Наймодавця.

У разі невнесення у встановлений строк плати за житлове приміщення і (або) комунальні послуги, оплачувані Наймачем, а також плати за користування телефоном понад щомісячної абонентської плати Наймач сплачує наймодавця пені в розмірі, встановленому цим договором, що не звільняє Наймача від сплати належних платежів;

і) при припиненні даного договору звільнити квартиру у строки, встановлені цим договором, і здати наймодавця по Акту здачі-приймання квартири і знаходиться в ній рухомого майна в справному стані квартиру, санітарно-технічне та інше устаткування та інше майно Наймодавця, що знаходиться в ній, оплатити вартість не зробленого Наймачем і входить в його обов'язки ремонту квартири, санітарно-технічного та іншого обладнання, що знаходиться в ній, або провести його за свій рахунок, а також повністю погасити заборгованість з оплати житлового приміщення, комунальних послуг та користування телефоном.

При цьому поточний ремонт, не вироблений Наймачем, оплачується за кошторисом, складеної юридичною або фізичною особою, уповноваженим Наймодавцем на виконання відповідних ремонтних робіт;

к) безперешкодно допускати в будь-який час в квартиру Наймодавця і (або) уповноважених ним ліцдля огляду технічного та санітарного стану квартири, санітарно-технічного та іншого обладнання, що знаходиться в ній, перевірки наявності в квартирі сторонніх осіб, зняття показань приладів обліку, отримання плати за цим договором, для виконання ремонтних робіт, ліквідації аварій і несправностей, а також у разі припинення договору та в інших необхідних випадках;

л) інформувати Наймодавця про передбачуване тимчасовій відсутності в квартирі Наймача і (або) осіб, зазначених у п. 1.4 цього договору, не пізніше, ніж за 3 календарних дні до дати передбачуваного тимчасового виїзду з квартири;

м) інформувати Наймодавця про зміну підстав та умов, що дають право користування житловим приміщенням за цим договором, не пізніше 10 робочих днів з дня такої зміни;

н) при надходженні за адресою, вказаною в п. 1.1 цього договору, на ім'я Наймодавця рахунків, платіжних повідомлень та іншої поштової кореспонденції негайно повідомляти про це наймодавця і в узгоджені сторонами терміни передавати йому всі зазначені документи;

о) виробляти будь-які дії, пов'язані з художнім оформленням квартири, встановленням додаткових декоративних елементів, приладів, обладнання та механізмів лише з попередньої письмової згоди Наймодавця;

п) здійснювати експлуатацію санітарно-технічного, електричного, газового та іншого обладнання, що знаходиться в квартирі, в суворій відповідності з вимогами технічних паспортів та інструкцій з експлуатації відповідного обладнання;

р) не виробляти заміну замків у вхідних дверях в квартиру і не встановлювати додаткові замикаючі пристрої без письмової згоди Наймодавця;

с) нести інші обов'язки, передбачені цим договором та законодавством Російської Федерації. 2.2.

Наймодавець зобов'язаний:

а) передати Наймачеві за Актом здачі-приймання квартири і знаходиться в ній рухомого майна протягом 3 днів з дня набрання чинності цього договору вільну від проживання та прав інших осіб, придатну для постійного проживання квартиру в стані, що відповідає вимогам пожежної безпеки, санітарно-гігієнічним, екологічним та іншим вимогам;

б) у встановлені терміни вносити в повному обсязі плату за комунальні послуги , за винятком послуг, вартість яких оплачує Наймач відповідно до підпункту "з" п. 2.1 цього договору, і абонентську плату за телефон.

В) брати участь у належному утриманні та ремонті спільного майна в багатоквартирному будинку, в якому знаходиться передана по настоящемудоговору квартира;

г) інформувати Наймача про проведення капітального ремонту або реконструкції будинку не пізніше ніж за 30 днів до початку робіт;

д) брати участь у своєчасній підготовці будинку, санітарно-технічного та іншого обладнання, що знаходиться в ньому, до експлуатації в зимових умовах;

е) протягом 10 робочих днів з дня зміни тарифів на комунальні послуги, що споживаються Наймачем відповідно до показань приладів обліку (електроенергія, гаряче і холодне водопостачання, опалення та ін.), нормативів споживання, порядку розрахунків за надані житлово-комунальні послуги інформувати про це Наймача;

ж) прийняти у встановлені цим договором строки квартиру у Наймача за Актом здачі-приймання квартири і знаходиться в ній рухомого майна після припинення цього договору;

з) в узгоджені сторонами терміни забезпечити доступ Наймача і (або) його представників у квартиру для вивезення майна Наймача в разі припинення цього договору;

і) нести інші обов'язки, передбачені цим договором і законодавством Російської Федерації.

2.3.

Наймач вправі:

а) проживати в квартирі і користуватися знаходяться в квартирі рухомим майном Наймодавця, не заподіюючи шкоди квартирі і вказаною майну;

б) користуватися спільним майном багатоквартирного будинку, не завдаючи шкоди цьому майну, не забруднюючи і не засмічуючи його;

в) вселити на умовах, встановлених цим договором, в квартиру членів своєї сім'ї, зазначених у п. 1.4 цього договору;

г) до припинення цього договору зберегти права на квартиру, передбачені цим договором, у випадках тимчасової відсутності в квартирі Наймача та членів його сім'ї;

д) утримувати в квартирі домашніх тварин за умови отримання на це письмової згоди Наймодавця. У цьому випадку Наймач несе перед Наймодавцем повну майнову відповідальність за шкоду, заподіяну тваринами квартирі і знаходиться в ній рухомого майна Наймодавця, а також загальному майну в багатоквартирному будинку, в якому знаходиться квартира, і (або) майну сусідів;

е) вимагати з письмової згоди проживають разом з Наймачем членів його сім'ї, зазначених у п. 1.4 цього договору, у випадках, встановлених законодавством Російської Федерації, зміни цього договору;

ж) вимагати розірвання даного договору в судовому порядку у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації;

з) здійснювати інші права, передбачені цим договором та законодавством Російської Федерації.

2.4. Наймодавець має право:

а) вимагати від Наймача своєчасного внесення плати, передбаченої цим договором;

б) безперешкодно відвідувати квартиру в будь-який час самостійно і (або) спільно з уповноваженими їм особами для огляду технічного та санітарного стану квартири, санітарно-технічного та іншого обладнання, що знаходиться в ній, перевірки наявності в квартирі сторонніх осіб, зняття показань приладів обліку, отримання плати за цим договором, для виконання ремонтних робіт, ліквідації аварій і несправностей, а також у разі припинення договору та в інших необхідних випадках;

в) не давати згоди на вчинення Наймачем дій у випадках, коли відповідно до закону або цим договором для здійснення Наймачем певних дій потрібна усне або письмове згоду наймодавця, без пояснення причин;

г) забороняти вселення і тимчасове перебування в наданій Наймачеві квартирі громадян, не зазначених у п. 1.4 цього договору;

д) вимагати розірвання цього договору у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації і цим договором;

е) в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього договору у випадках, передбачених у п. 5.7 цього договору;

ж) здійснювати інші права, передбачені цим договором та законодавством Російської Федерації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " II. Обов'язки та права сторін "
 1. Односторонні і взаємні договори.
  Залежно від характеру розподілу прав і обов'язків між учасниками всі договори поділяються на взаємні і односторонні. Односторонній договір породжує у однієї сторони лише права, а в іншої-тільки обов'язки. У взаємних договорах кожна із сторін набуває права і одночасно несе обов'язки по відношенню до іншої сторони. Більшість договорів носить взаємний характер. Так, по
 2. 2. Поняття виконання суб'єктивної цивільного обов'язку
    Формою виконання обов'язків пасивного типу (обов'язків, що випливають із заборон) є їх дотримання шляхом утримання від заборонених дій. Обов'язок активного типу (зробити якесь дію в інтересах управомочен-ного особи) виконується у формі здійснення зобов'язаною суб'єктом дії, вимоги до якого складають зміст
 3. 36. Суб'єктивні права і юридичні обов'язки: поняття і структура.
    Суб'єктивне право - вид і міра можливого (або дозволеного) поведінки суб'єкта права, встановлена юридичними нормами для задоволення його інтересів і забезпечувана державою. Носій суб'єктивного юридичного права - уповноважених. Ознаки суб'єктивного юридичного права: 1) можливість певної поведінки; 2) можливість, яка належить суб'єкту права - уповноваженій; 3)
 4. 1. Поняття заходів оперативного впливу
    Під заходами оперативного впливу розуміються такі юридичні засоби правоохоронного характеру, які застосовуються до порушника цивільних прав та обов'язків безпосередньо уповноваженою особою як стороною в цивільному правовідношенні, без звернення за захистом права до компетентних державних органів. До них, зокрема, відносяться: одностороння відмова від порушеного другою
 5. 26. ІНСТИТУТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
    Правам і свободам людини і громадянина присвячена гл. 2 Конституції РФ, внесення поправок в яку неможливо без перегляду всієї Конституції РФ. Глава 2 Конституції РФ визначає конституційно-правовий статус особи в Росії, виражений через його права, свободи, а також обов'язки. Загальний правовий статус - всі права та обов'язки - єдиний для всіх людей, що перебувають у сфері дії
 6. 1. Поняття принципів здійснення прав і виконання обов'язків
    В силу диспозитивності цивільно-правового регулювання учасники цивільних правовідносин вільно, на свій розсуд здійснюють суб'єктивні цивільні права. Але свобода розсуду суб'єкта при цьому не безмежна. Вона має межі, окреслені конкретними нормами і системою правових принципів. Під принципами здійснення прав і виконання обов'язків розуміються закріплені в
 7. § 6. Види правовідносин
    Класифікація правових відносин здійснюється за різними підставами. Насамперед правовідносини, як і юридичні норми, можна розділити за галузевою ознакою на конституційні, цивільно-правові, адміністративно-правові і т.д. В основі цього розподілу лежить специфіка окремих областей суспільних відносин. За характером змісту правовідносини підрозділяються на
 8. 12. Права та обов'язки сторін у зовнішньоторговельному контракті
    Стаття "Права та обов'язки сторін" є ключовою в контракті купівлі-продажу, це свого роду ядро контракту, навколо якого розташовуються всі окремі його статті. Основний обов'язок продавця полягає, природно, в тому, щоб поставити товар покупцю в домовлений термін і обумовлене місце, забезпечивши при цьому належну якість товару, його упаковку, маркування та, якщо це зафіксовано
 9. 31. Конституційні обов'язки особистості в російській федерації
    Конституційний обов'язок - адресований громадянинові вимога належної поведінки. Виділяються такі конституційні обов'язки особистості в РФ. 1. Дотримання Конституції РФ і законів (ч. 2 ст. 15). 2. Повага прав і свобод інших осіб (ч. 3 ст. 17). 3. Обов'язок батьків піклуватися про дітей і їх вихованні (ч. 2 ст. 38). 4. Обов'язок працездатних дітей, які досягли 18-річного
 10. 3. Суб'єктивні права і обов'язки в банківському правовідносинах
    Суб'єктивне право - це право, яке належить суб'єкту як учаснику правовідносини. Суб'єктивне право включає три правомочності: а) право на власні дії, б) право вимагати від іншої сторони у правовідносинах виконання нею обов'язків; в) право на захист свого порушеного суб'єктивного права. У банківському правовідносинах кожна з
 11. 2. Абсолютні і відносні правовідносини
    Абсолютні правовідносини - це такі правовідносини, в яких уповноваженій особі протистоїть невизначене коло обов'язків суб'єктів. Наприклад, правовідносини, що мають місце між власником і всіма третіми особами; між власником виключних прав на твори науки, літератури і мистецтва та інші результати інтелектуальної діяльності і всіма третіми особами. У цих
 12. 2. Склад учасників цивільних правовідносин
    У кожному цивільному правовідношенні розрізняють дві сторони - управнену і зобов'язану. Як на управомоченной, так і на зобов'язаною стороні можуть виступати одне або кілька осіб (суб'єктів). Наприклад, кілька громадян вирішили купити житловий будинок з визначенням частки кожного. Договір купівлі-продажу будинку в таких випадках полягає один, і у виниклому на його основі правовідносинах з купівлі-продажу будуть
 13. § 4. Суб'єкти правовідносин
    Суб'єкти правовідносин - це індивіди, організації, публічні освіти, які, в силу юридичних норм, можуть виступати в якості носіїв суб'єктивних юридичних прав та обов'язків. Суб'єктам права характерні дві ознаки: - вони можуть бути носіями суб'єктивних прав і обов'язків, для чого вони повинні мати наступні властивості: а) відома зовнішня відокремленість, б)
 14. § 4. Обов'язки людини і громадянин
    Існування і реалізація прав і свобод нерозривно пов'язані з певними обов'язками, які виступають їх зворотним боком. «В основі права, - писав Гегель, - лежить свобода окремої людини, і право полягає в тому, щоб я звертався з іншим як з вільним істотою». Звідси обмеження власної свободи, звідси усвідомлення необхідності адекватної поведінкової реакції.
 15. 7. Оплатне і безоплатні угоди
    Оплатній називається угода, в якій обов'язки одного боку вчинити певні дії відповідає зустрічна обов'язок іншої сторони щодо надання матеріального чи іншого блага. Відплатність в угоді може виражатися в передачі грошей, речей, наданні зустрічних послуг, виконання роботи і т. д. У безоплатній угоді обов'язок надання зустрічного задоволення
© 2014-2022  ibib.ltd.ua