Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЖитлове право → 
« Попередня Наступна »
Л. В. Тихомирова, М. Ю. Тихомиров. ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК з житлових питань, 2011 - перейти до змісту підручника

I. Предмет договору

1.1. Наймодавець передає Наймачеві у тимчасове володіння і користування на термін, встановлений цим договором, за плату квартиру, що знаходиться за адресою:, квартира N

(далі у цьому договорі - квартира), що належить наймодавця на праві власності.

Загальна площа квартири становить кв. м.

Квартира складається з наступних приміщень

(перерахувати житлові кімнати і

приміщення допоміжного призначення із зазначенням площі кожного приміщення, вказати наявність лоджій і (або) балконів)

Квартира знаходиться на поверсі багатоповерхового

(вказати - цегляного, блочного, панельного та

ін) житлового будинку.

Документом, що підтверджує право власності Наймодавця на квартиру, є

(вказати назву та інші відомості про документ, що підтверджує право власності)

Документом, що підтверджує право Наймача на тимчасове володіння і користування квартирою, є цей договір. Зазначене право припиняється у випадках і порядку, що встановлені цим договором і законодавством Російської Федерації. 1.2.

Наймодавець надає Наймачеві придатну для постійного проживання квартиру в тимчасове володіння і користування виключно для проживання на умовах, встановлених цим договором.

Використання Наймачем квартири в інших цілях забороняється. У разі порушення Наймачем даної заборони застосовуються правові наслідки, передбачені цим договором та законодавством Російської Федерації. 1.3.

У наданої за цим договором квартирі проведено капітальний та (або) поточний ремонт,

(дається характеристика квартири,

її технічного стану , а також наводиться посилання на Перелік

санітарно-технічного обладнання та іншого рухомого майна, що у квартирі, який є невід'ємною частиною договору).

У квартирі є стаціонарний телефон номер, право

тимчасового користування яким надається Наймачеві у відповідності з умовами цього договору.

Наймодавець передає в тимчасове користування Наймачеві, а Наймач приймає належить наймодавця на праві власності

санітарно-технічне обладнання та інше рухоме майно, що перебуває у квартирі, перераховане в доданому до справжньому договору Переліку санітарно-технічного обладнання та іншого рухомого майна, що у квартирі, який є невід'ємною частиною цього договору (додаток N 1 до договору), за актом здачі-приймання квартири і знаходиться в ній рухомого майна (додаток N 2 до договору).

1.4. Спільно з Наймачем в квартирі має право проживати в наступні члени сім'ї Наймача:

1)

(прізвище, ім'я, по батькові члена сім'ї і ступінь спорідненості з Наймачем; паспортні дані);

2)

(прізвище, ім'я, по батькові члена сім'ї і ступінь спорідненості з Наймачем; паспортні дані).

Особи, зазначені в цьому пункті, які проживають разом з Наймачем, мають рівні з ним права з користування квартирою. Відносини між Наймачем і такими особами визначаються законом.

Інші громадяни, крім зазначених у цьому пункті, не вправі проживати і тимчасово перебувати в квартирі більше годин поспіль

без згоди Наймодавця.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " I. Предмет договору "
 1. 1. Види договорів про використання виключних прав і ноу-хау
  Різні договори, в рамках яких виникають і реалізуються зобов'язання з використання виключних прав і ноу-хау, мають суттєві відмінності. Насамперед, одні з договорів, що оперують винятковими правами, цілком присвячені їх передачі або створення об'єктів і передачі прав на їх використання, а інші - тільки частково. До перших належать авторські договори, договори про передачу
 2. 1. Договір на використання твору, удостоєного нагороди на публічному конкурсі
  Своєрідний порядок договірного використання встановлений для твору, створеного в рамках публічного конкурсу. Якщо предметом такого конкурсу було створення твору науки, літератури чи мистецтва і умовами конкурсу не було передбачено інше, організатор конкурсу набуває майнове право на укладення з автором твору, удостоєного обумовленої нагороди, договору про
 3. 4. Умови договору будівельного підряду
  Істотними умовами договору будівельного підряду є умови про предмет, ціну та строк договору. Предмет договору. Умова про предмет договору будівельного підряду визначається в договорі його найменуванням (договір підряду на будівництво такого-споруди, договір підряду на реконструкцію такого-підприємства тощо). Ціна договору. Це узгоджена сторонами вартість робіт з
 4. Тема 6Господарській договір
  Поняття та Особливості господарського договору, его правова природа. Функції ТА значення господарського договору. Класіфіка-ція господарських договорів. Характеристика основних Видів господарських договорів. Форма господарського договору. Зміст господарського договору. Характеристика істотніх и Додатковий умів господарського договору. Стадії Укладання господарського договору. Порядок Виконання
 5. Попередній договір
  За попереднім договором суб'єкт господарювання зобов'язується у визначеня рядків, альо НЕ пізніше одного року з моменту Укладення попередня договором, укласті Основний господарський договір на умів, передбачення попереднім договором. Попередній договір повинен містіті умови, что дозволяють візначіті предмет, а такоже Інші істотні умови основного договору. До Укладання попередніх договорів не 24. Сутність і значення договору.
 6. Договір визнається найважливішою підставою виникнення зобов в. Він явл кращої правової формою, що дозволяє сторонам точно зафіксувати свої майнові інтереси і надалі вимагати їх здійснення. Договір також явл правовим ср-вом регулювання відносин сторін. Види договорів: договори, спрямовані на передачу майна у власність, госп відання або оперативне управління
  1. Договори про передачу прав організацій ефірного та кабельного мовлення
 7. Володіючи винятковим правом на передачу, організація ефірного мовлення має права дозволяти іншій організації одночасно ретранслювати свою передачу в ефір, повідомляти її по кабелю, записувати і відтворювати запис передачі, а також 10 колективному, управлінні майновими авторськими і суміжними правами див. § 3 гл. 39разд. XI цього підручника. повідомляти передачу для загального відома в
  Передмова
 8. Глава 28. Поняття та види зобов'язань Глава 29. Виконання і припинення зобов'язань Глава 30. Цивільно-правовий договір Глава 31. Договір купівлі-продажу Глава 32. Договори поставки товарів, контрактації і енергопостачання Глава 33. Договори міни, дарування, ренти Глава 34. Договори оренди, лізингу, позички Глава 35. Договір найму житлового приміщення та інші житлові зобов'язання Глава 36. Договір
  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 9. Тема 48. Зобов'язання з договору простого товариства Поняття договору простого товариства (про спільну діяльність). Зміст договору простого товариства. Учасники договору простого товариства. Вклади учасників договору. Правовий режим спільного майна товаришів. Ведення спільних справ товариства. Відповідальність товаришів за спільними зобов'язаннями. Зміна та
  71. Поняття, сторони та предмет договору позики.
 10. За договором позики одна сторона (позікодавець) передает у власність Другій стороні (Позичальникові) Грошові кошти або Інші РЕЧІ, візначені родовими ознакой, а позичальник зобов'язується повернути позікодавцеві таку саму суму копійчаних коштів (суму позики) або таку саму кількість промов того самого роду та Такої самої якості (ст. 1046 ЦК). Правове регулювання договору позики здійснюється § 1 гл. 71
  63. Поняття та загальна характеристика договору КОМІСІЇ.
 11. За договором КОМІСІЇ одна сторона (комісіонер) зобов'язується за Доручення Другої стороні (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого имени, альо за рахунок комітента (ст. 1011 ЦК). Юридичні ознакой договором: Взаємний, консенсуальний та відплатіій. Сторонами договору є комітент (особа, яка Дає комісійне доручення) i комісіонер (особа, яка пріймає комісійне доручення).
  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ДОГОВОРИ
 12. Тема 29. Загальні положення про зобов'язання Поняття зобов'язального права. Зобов'язальне право як підгалузь цивільного (приватного) права. Система зобов'язального права. Основні тенденції розвитку зобов'язального права. Поняття зобов'язання. Зобов'язання як цивільні правовідносини. Зміст і визначення зобов'язання. Підстави виникнення
  33. Поняття та різновіді договором (Д.) майнового найму (оренді).
 13. (Гл.58 ст.759-786) За договором найму (оренді) наймодавець передает або зобов'язується Передат наймачеві майно у КОРИСТУВАННЯ за плату на Певний рядків. Правове регулювання договору найму (оренді) здійснюється гл.58 ЦК, ЗУ "Про оренду державного та комунального майна" та окрем правилами найму. Метою договору є забезпечення передання майна у ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ. Юридичні ознакой договором:
  № 149. Дарування.
 14. Договір Дарування - угода СТОРІН, у силу Якого одна сторона (дарувальнік) передает у власність іншій стороні (что обдаровується) визначене майно. Схожість з договором купівлі-продаж: майно переходити у власність. Відмінність: предметом договору Дарування может буті Тільки майно; безоплатний, двусторонній и реальний. Обов'язки дарувальніка: дарувальнік зобов'язується Передат обговорену в договорі
  1. Поняття і предмет договору продажу нерухомості
 15. За договором купівлі-продажу нерухомого майна (договору продажу нерухомості) продавець зобов'язується передати у власність покупця земельну ділянку, будинок, споруду, квартиру чи інше нерухоме майно, а покупець зобов'язується прийняти це і сплатити за нього певну сторонами ціну (п. 1 ст. 549, п. 1 ст. 454 ЦК). Договір продажу нерухомості характеризується як
  1. Поняття ліцензійного договору
 16. На відміну від договору про передачу патенту, в рамках ліцензійних договорів відбувається часткова передача виняткових патентних прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. Окремі типи даних договорів діляться на види і різновиди з утримання об'єктів переданих прав. Приміром, у ліцензіях на винаходи можна виділити ліцензійні договори на пристрої, способи,
  В отличие от договора об уступке патента, в рамках лицензионных договоров происходит частичная передача исключительных патентных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Отдельные типы данных договоров делятся на виды и разновидности по содержанию объектов передаваемых прав. К примеру, в лицензиях на изобретения можно выделить лицензионные договоры на устройства, способы,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua