Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоНотаріат → 
« Попередня Наступна »
ОГЮА. Опорний конспект з нотаріату в Україні. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

7. Звітність приватних нотаріусів


За результатами своєї діяльності приватні нотаріуси подають такі форми звітності:
державну статистичну звітність "Звіт про роботу державних та приватних нотаріусів" (№ 1-нотаріат) , форма якої затверджена Наказом Державного комітету статистики України № 377 від 16.11.99 р. Приватні нотаріуси подають цю форму Головному управлінню юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському і Севастопольському міським управлінням юстиції щорічно до 5 січня;
декларацію про доходи громадян. Щодо термінів її подачі існує певна правова колізія. Так, у Декреті "Про прибутковий податок з громадян" зазначено термін подання декларації про доходи громадян до податкової інспекції за місцем проживання щороку до 1 березня. Однак Інструкція про прибутковий податок з громадян, яка діє з урахуванням змін, внесених наказом ДПА України від 25.12.98 р. № 650 та зареєстрованих у Мін'юсті України 05.02.99 р., зобов'язує приватних нотаріусів подавати декларацію щокварталу.
___
Примітки:
* Документи наводимо українською мовою. До речі, для нотаріусів введена щомісячна звітність використання нотаріальних бланків і знаків - див. "Документи для роботи" цього номера.
___
СУТТЄВО:
Після отримання реєстраційного посвідчення приватний нотаріус зобов'язаний у тримісячний строк розпочати нотаріальну діяльність. Якщо протягом цього строку без поважних причин нотаріус не приступить до роботи, то за рішенням управління юстиції видане йому реєстраційне посвідчення може бути анульовано.
Для забезпечення відшкодування заподіяної шкоди приватний нотаріус зобов'язаний укласти з органом страхування договір службового страхування або внести на спеціальний рахунок у банківську установу страхову заставу. Страхова сума або страхова застава встановлюються у розмірі стократной мінімальної заробітної плати. У разі витрачання коштів на відшкодування заподіяної шкоди приватний нотаріус зобов'язаний протягом одного року поповнити страхову заставу до встановленого розміру.
При обчисленні податковими органами річної суми податку з оподатковуваного доходу виключаються встановлений чинним законодавством неоподатковуваний мінімум на дату обчислення податку і суми, передбачені в ст. 6 Декрету КМУ "Про прибутковий податок з громадян", а також витрати, пов'язані з отриманням доходу
Договір позики копійчаних коштів
Місто ___ року.
Мі, что ніжчепідпісаліся, діючі згідно з власним волевіявленням, Розуміючи Значення свои Дії, без будь-якого примусу, насильства, або якіх погрозити, Попередньо ознайомлені нотаріусом з Вимогами Цивільного законодавства Щодо недійсності правочинів, з однієї сторін, ___, (ідентифікаційний номер ___), ___ року народження, мешканець м. __, вул. ___, Кв. _, Надалі - ПОЗІКОДАВЕЦЬ, а з Другої стороні, ___, (ідентифікаційний номер ___), ___ року народження, мешканець м. __, вул. ___, Кв. _, Надалі - Позичальника, постелили цею договір про Наступний:
Я, ___ передаю, а я ___ прийомів у власність __ (___) гривень, что на момент Укладення цього договору за середнім курсом продаж долларов США Приватним особам комерційнімі банками м. __ є еквівалентом суми __ (___) долларов США.
2. Своїм підпісом под Цім договором я, Позичальником - ___ підтверджую факт Отримання зазначеніх грошів від __ во время Підписання цього договору. 3. Зазначену Вище суму грошів Позичальником зобов'язується повернути ПОЗІКОДАВЦЕВІ в ПОВНЕ обсязі до __ (__) __ Дві тісячі __ року. После повернення позики в повній сумі ПОЗІКОДАВЕЦЬ винен повернути Позичальником розпіску. У разі неможлівості повернення розпіскі ПОЗІКОДАВЕЦЬ винен вказаті про це у розпіці, якові ВІН відає. Наявність розпіскі у Позичальника підтверджує Виконання ним свого обов'язку. 4. Повернення позики винне відбутіся в м. __. Позичальником має право Дострокове Сплатити копійчану суму, передбачення договором, а ПОЗІКОДАВЕЦЬ зобов'язується ее Прийняти. У разі Ухилення ПОЗІКОДАВЦЯ від одержании грошів, Позичальником має право Виконати свой обов'язок путем Внесення належноє з нього грошів на депозит нотаріусу, Що буде вважатіся Виконання умів договором. 5. У разі, коли Позичальником НЕ поверне позічені гроші у встановлений рядків, ПОЗІКОДАВЕЦЬ вправі Стягнуто заборгованості в безпірному порядку. Документом, что підтверджує безспірність заборгованості Позичальника та встановлює Прострочення Виконання зобов'язання буде вважатіся розпіска Позичальника, котра находится у ПОЗІКОДАВЦЯ.
Позика вважається повернутою в момент передання ПОЗІКОДАВЦЕВІ грошів готівкою або зарахування грошової суми, что позічалася, на его банківський рахунок.
Если Позичальника своєчасно НЕ повернувши суму позики, ВІН зобов'язаний Сплатити на підприємницька ПОЗІКОДАВЦЯ суму Боргу з урахуванням встановленного індексу інфляції за весь годину Прострочення, а такоже 3 (трьох) процентів річніх від простроченої суми.
Мі, Позичальником та ПОЗІКОДАВЕЦЬ стверджуємо, что Данії договір вчинения НЕ под впливим помилки, обману, насильства, тяжкої Обставини и НЕ є фіктівнім або удаванім правочином и спрямованостей на реальне Настанов правових НАСЛІДКІВ, Які обумовлені ним, а такоже підтверджуємо, что Ми не візнані недієздатнімі, чі обмеже дієздатнімі. Укладення договору відповідає нашим інтересам. Волевіявлення є вільним, усвідомленнім и відповідає Нашій внутрішній Волі. Умови договору зрозумілі и відповідають реальній домовленності сторін.
9. Цею договір вступає в силу и вважається Укладення з моменту передання грошей. 10. УСІ Зміни та ДОПОВНЕННЯ до цього Договору, что зроблені за узгодженням СТОРІН повінні буті __. 11. роз'яснені вимоги ст. ст. ___ 533, 537, 545, 549-552, 598-600, 610-625, 1047, 1048 ЦК України. Зміст статей законодавства, Які зазначені у договорі, нам сторонам, відомій и зрозумілій.
Підпісі:
ПОЗІКОДАВЕЦЬ

___

Позичальником
___ місце народження: ___. місце роботи: __.

ЗАЯВА - ЗГОДА подружжів

З А Я В А

Я, __, даю згоду своєму чоловіку (дружіні) - ___ на Прийняття у власність від гр. __ Грошів у сумі __ (___) гривень на умів за его (ее) Розсудів.

Підпис:
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "7. Звітність приватних нотаріусів"
 1. Нотаріальне діловодство і звітність
  Нотаріальне діловодство регулюють Правила ведення нотаріального діловодства, затверджені Міністерством юстиції Україна від 3 лютого 1994 Ці Правила встановлюють єдиний для державних і приватних нотаріусів порядок ведення нотаріального діловодства та оформлення службових документів. Відповідальність за правильну організацію і ведення діловодства покладається на
 2. 6.1. Основний податок
  Відповідно до ст. 32. Закону України "Про нотаріат" від 02.09.93 р. № 3425, "з доходу приватного нотаріуса справляється прибутковий податок за ставками, встановленими чинним законодавством України". Прибутковий податок стягується з приватних нотаріусів у порядку, викладеному в розділі IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. № 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" як "Інші доходи
 3. Нотаріальне діловодство і звітність
  Нотаріальне діловодство регулюють Правила ведення нотаріального діловодства, затверджені Міністерством юстиції України від 3 лютого 1994 Ці Правила встановлюють єдиний для державних і приватних нотаріусів порядок ведення нотаріального діловодства та оформлення службових документів. Відповідальність за правильну організацію і ведення діловодства покладається на
 4. 1. ІСТОРІЯ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ В РОСІЇ
  Найбільш поширеною на Русі була форма договірного вирішення спорів за посередництва третейського суду, як суду авторитету третьої особи. Більш того, в практиці третейських судів Стародавньої Русі можна знайти чимало спільного з принципами римського права. Найдавнішим історичним пам'ятником інституту третейського суду на Русі є Договірна грамота великого князя Дмитра Івановича Донського з
 5. 2. Формування складу суду. Едінолічноеі колегіальний розгляд справ. Прівлеченіек розгляду справ арбітражних засідателів. Відводи
  Справи у першій інстанції арбітражного суду розглядаються суддею одноосібно, якщо колегіальний розгляд справи не передбачено АПК РФ. Колегіальне розгляд справ в арбітражному суді першої інстанції здійснюється в складі трьох суддів або судді і двох арбітражних засідателів. У першій інстанції арбітражного суду колегіальним складом суддів розглядаються: 1) справи, які стосуються
 6. 1. Вимоги до нотаріусів
  Основним нормативним документом, що регулює приватну нотаріальну діяльність, є Закон України "Про нотаріат" від 02.09.93 р. № 3425-XII (зі змінами та доповненнями). Статтею 1 Закону встановлено: Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси)
 7. 2. Реєстрація приватного нотаріуса
  Порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності встановлено статтею 24 Закону України "Про нотаріат" та Положенням про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності, затвердженого наказом Мін'юсту України від 04.03.94 р. № 10/5. Відмова у реєстрації приватної нотаріальної діяльності не допускається. Разом з тим наказом Мін'юсту України від 12.01.99 р. № 2/5 затверджено граничну чисельність
 8. 3. Господарські аспекти діяльності приватного нотаріуса
  Після отримання реєстраційного посвідчення приватний нотаріус зобов'язаний у тримісячний строк розпочати нотаріальну діяльність. Якщо протягом цього строку без поважних причин нотаріус не приступить до роботі, то за рішенням управління юстиції видане йому реєстраційне посвідчення може бути анульовано. Якщо приватний нотаріус має намір припинити виконання своїх обов'язків на строк більше
 9. 4. Контроль за законністю діяльності приватних нотаріусів та припинення приватної нотаріальної діяльності
  Контроль за законністю виконання приватними нотаріусами своїх обов'язків здійснюється Міністерством юстиції України, управліннями юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Приватна нотаріальна діяльність припиняється, а реєстраційне посвідчення анулюється управліннями юстиції Ради Міністрів Республіки
 10. 5. Обмеження приватної нотаріальної діяльності
  Відповідно до Указу Президента "Про врегулювання діяльності нотаріату в Україні" від 23.08.98 р. № 932/98, приватний нотаріус не має права вчиняти такі нотаріальні дії: видачу свідоцтва про право на спадщину; вжиття заходів щодо охорони спадкового
© 2014-2022  ibib.ltd.ua