Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → нейрофізіологія
««   ЗМІСТ   »»

ПЕРЕДМОВА

Сучасна психологія все ширше використовує знання з суміжних, в тому числі природничих, дисциплін. Нейрофізіологія, фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем закладають базу для вивчення в подальшому таких психологічних дисциплін, як психофізіологія, когнітивна психологія, нейропсихологія, клінічна психологія та ін.

Центральна нервова система (ЦНС) - це основна частина нервової системи тварин і людини, що складається зі скупчення нервових клітин (нейронів) і їх відростків; у хребетних тварин і людини представлена спинним і головним мозком.

Існує кілька рівнів організації живої матерії: молекулярний, клітинний, тканинний, органний, систем органів, цілого організму. Нейрофізіологія вивчає функціонування елементів ЦНС на кожному з цих рівнів. Нервова система разом з гуморальної здійснює регуляцію всіх процесів в живому організмі.

Даний підручник написаний з урахуванням особливостей викладання природничо-наукових дисциплін студентам-психологам. Він покликаний закріпити знання, отримані при вивченні анатомії ЦНС, а також закласти базові знання для освоєння в подальшому таких дисциплін, як психофізіологія. З огляду на ті складнощі, з якими стикаються студенти при вивченні анатомії і фізіології ЦНС, в даний посібник включені елементи знань з анатомії, необхідні для повного засвоєння матеріалу нейрофізіології. З цією метою текст доповнений великою кількістю ілюстративного матеріалу.

В результаті освоєння дисципліни студент повинен:

знати

вміти

володіти

Підручник присвячений вивченню роботи нервової системи па молекулярно клітинному і органному рівні. У ньому розглядаються процеси виникнення збудження і гальмування на рівні нейронів, механізми передачі сигналу в синапсах, особливості дії різних медіаторів на нервову систему, функції відділів спинного і головного мозку.

Пропонований підручник орієнтований переважно на студентів психологічних і педагогічних вузів усіх форм навчання, але може використовуватися і студентами біологічних спеціальностей. Даний підручник може бути використаний студентами академічного бакалаврату при вивченні дисципліни «Нейрофізіологія і фізіологія сенсорних систем».

 1. Первинна асиміляція аміаку - біохімія частина 2.
  Включення аміаку в органічні азотовмісні сполуки може відбуватися різними шляхами. Однак у більшості видів живих організмів найбільш важливими в кількісному відношенні є реакції, що каталізуються трьома ферментами - глутаматдегідрогеназа, глутамінсін- тетазой і карбамоілфосфатсінтетази. Слід
 2. Перша і друга сигнальні системи, вчення Павлова про першу і другу сигнальні системи - фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати уявлення Павлова про першу і другу сигнальні системи, відмінність між другою сигнальною системою і мовними процесами; роль П. Брока і К. Верніке у відкритті центрів мови в головному мозку; функції мови; вміти вказувати локалізацію
 3. Періодонтит травматичний., періодонтит медикаментозний - стоматологія. Ендодонтія
  Періодонтит травматичний є наслідком побутової, спортивної, військової чи ятрогенной (унаслідок лікарських дій) травми. Це результат удару, удару. Можлива травма періодонта під час лікування пацієнта з пульпітом ендодонтичним інструментом або пломбувальних матеріалів при виході їх за верхівку
 4. Периферичні залози внутрішньої секреції - нейрофізіологія
  До периферичних залоз внутрішньої секреції (ендокринних залоз) відносяться органи, які не мають проток і виділяють гормони в кров. Крім периферичних залоз (табл. 12.2), до ендокринних залоз відносяться також дві центральні залози - гіпофіз і епіфіз, розглянуті раніше. Отже, зупинимося на найбільш
 5. Периферичний відділ шкірного механо- і термочутливості - фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем
  За функції всі механорецептори шкіри (табл. 17.1) діляться на датчики тиску стимулу, датчики швидкості його впливу і датчики прискорення. Більшість рецепторів є інкапсульовані механорецептори, але присутні також і вільні нервові закінчення (не включені у капсулу). Ці рецептори вважаються граничними
 6. Перфорації виразки шлунка і дванадцятипалої кишки - факультетська хірургія
  Перфорація виразки шлунка або виразки дванадцятипалої кишки (ДПК) зустрічається в кожному п'ятому випадку серед всіх гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини. Показники летальності при цьому ускладненні виразкової хвороби (ВХ) досягають 6-8%. У 10% випадків перфорація виразки
 7. Переробка інформації нейронами сітківки - вікова анатомія і фізіологія
  Фоторецептори з'єднуються через біполярні нейрони з гангліозними клітинами. Аксони гангліозних клітин утворюють зоровий нерв, по якому від сітківки до головного мозку передається зорова інформація. У сітківці є також вставні нейрони, що здійснюють горизонтальні взаємодії клітин. Одні (горизонтальні
 8. Передмова - стоматологія. Ендодонтія
  Мета вивчення модуля «Ендодонтія» дисципліни «Стоматологія» - формування професійних компетенцій у лікаря-стоматолога, яка може мати пацієнтам амбулаторну стоматологічну терапевтичну допомогу шляхом маніпуляцій в порожнині зуба і кореневих каналах. Навчальний посібник організовує навчальний
© 2014-2022  ibib.ltd.ua