Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Карабанова К.І.. Курс лекцій з арбітражного процесу. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2002. - 344 с., 2002 - перейти до змісту підручника

10. Поняття судового представництва, види представництва, повноваження представника


Громадяни вправі вести свої справи в арбітражному суді особисто або через представників. Ведення справи особисто не позбавляє громадянина права мати представників.
Права і законні інтереси недієздатних громадян захищають в арбітражному процесі їхні законні представники - батьки, усиновителі, опікуни або піклувальники, які можуть доручити ведення справи в арбітражному суді іншому обраному ними представнику.
Таким чином, представництво в арбітражному процесі може бути законним і договірним.
Представниками громадян, у тому числі індивідуальних підприємців, можуть виступати в арбітражному суді адвокати та інші надають юридичну допомогу особи.
Справи організацій ведуть в арбітражному суді їх органи, що діють у відповідності з федеральним законом, іншим нормативними правовим актом або установчими документами організацій.
Від імені ліквідованої організації в суді виступає уповноважений представник ліквідаційної комісії.
Представниками організацій можуть виступати в арбітражному суді з посади керівники організацій, що діють у межах повноважень, передбачених федеральним законом, іншим нормативним правовим актом, установчими документами, або особи, що перебувають у штаті зазначених організацій, або адвокати.
Представником в арбітражному суді може бути дієздатна особа з належним чином оформленими і підтвердженими повноваженнями на ведення справи.
Представниками в арбітражному суді не можуть бути судді, слідчі, прокурори, помічники суддів та працівники апарату суду. Дане правило не поширюється на випадки, якщо вказано-ні особи виступають в арбітражному суді в якості представників відповідних органів або законних представників.
Представниками в арбітражному суді не можуть бути особи, що не володіють повною дієздатністю або перебувають під опікою чи піклуванням.
Повноваження керівників організацій, що діють від імені організацій в межах повноважень, передбачених федеральним законом, іншим нормативним правовим актом або установчими документами, підтверджуються представляються ними суду документами, що засвідчують їх службове становище, а також установчими та іншими документами .
Повноваження законних представників підтверджуються представленими суду документами, що засвідчують їх статус і повноваження.
Повноваження адвоката на ведення справи в арбітражному суді засвідчуються відповідно до закону.
Повноваження інших представників на ведення справи в арбітражному суді повинні бути виражені в довіреності, виданої та оформленої відповідно до закону, а у випадках, передбачених міжнародним договором Російської Федерації або законом, в іншому документі.
Довіреність від імені організації повинна бути підписана її керівником або іншим уповноваженим на це її установчими документами особою і скріплена печаткою організації.
Представник має право вчиняти від імені особи, всі процесуальні дії, за винятком дій, які повинні бути спеціально обумовлені в довіреності.
У довіреності, виданої акредитуючою особою, або іншому документі має бути спеціально обумовлено право пред-ставники на підписання позовної заяви та відзиву на позовну заяву, заяви про забезпечення позову, передачу справи до третейського суду, повний або часткову відмову від позовних вимог і визнання позову, зміна підстави або предмета позову, укладення мирової угоди та угоди по фактичним обставинам, передачу своїх повноважень представника іншій особі (передоручення), а також право на підписання заяви про перегляд судових актів за нововиявленими обставинами, оскарження судового акта арбітражного суду, отримання присуджених грошових коштів або іншого майна.
Арбітражний суд зобов'язаний перевірити повноваження осіб, що у справі, та їх представників.
Арбітражний суд вирішує питання про визнання повноважень осіб, що беруть участь у справі, та їх представників і допуск їх до участі в судовому засіданні на підставі дослідження документів, пред'явлених зазначеними особами суду.
Документи, що підтверджують повноваження зазначених осіб, при необхідності долучаються до справи, або відомості про них заносяться до протоколу судового засідання.
У разі неподання особою, бере участі у справі, його представником необхідних документів на підтвердження повноважень або подання документів, що не відповідають вимогам, встановленим АПК РФ і іншими законами, а також у разі порушення правил про представництво, встановлених АПК РФ, арбітражний суд відмовляє у визнанні повноважень відповідної особи на участь у справі, на що вказується в протоколі судового засідання.
Арбітражний процес: Підручник / За ред. В. Яркова. М., 1999. С. 175.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10. Поняття судового представництва, види представництва, повноваження представника "
 1. Тема 5. УЧАСНИКИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУ
  поняття і види. Поняття і види третіх осіб, їх права та обов'язки. Участь прокурора в арбітражному процесі. Особливості участі в арбітражному процесі державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів. Поняття судового представництва, види представництва, повноваження представника. Література «Про документи, що підтверджують повноваження прокурора на участь у засіданні
 2. Поняття судового представництва
  судовим представникам. Судові представники - це особи, які за правилами, визначеними процесуальним законодавством, у межах повноважень, наданих законом і довірителем, здійснюють від імені та в інтересах представленого особи процесуальні права та обов'язки з метою створення, зміни або припинення для останнього прав та обов'язків. Як вказується в юридичній
 3. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
  поняття і види. Поняття і види третіх осіб, їх права та обов'язки. Участь прокурора в арбітражному процесі. Особливості участі в арбітражному процесі державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів. Поняття судового представництва, види представи-тва, повноваження представника (у тому числі оформлення). Поняття позову, його елементи і види. Процесуальні засоби
 4. ЗМІСТ
  судові доручення 146 Окремі види доказів 149 ПИСЬМОВІ ДОКАЗИ 149ВЕЩЕСТВЕННИЕ ДОКАЗИ 151ЗАКЛЮЧЕНІЕ ЕКСПЕРТА 153СВІДЕТЕЛЬСКІЕ Показання 156ОБ'ЯСНЕНІЯ СТОРІН ТА ІНШИХ ОСІБ, БЕРУТЬ УЧАСТЬ У СПРАВІ 157ІНИЕ ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ 157Глава 8. Судові витрати 162 1. Поняття судових витрат, державне мито, ціна позову 162 2. Судові витрати 166 Глава 9.
 5. 47. Поняття, види і значення представництва. Представництво без повноваження.
  Представництва створюються додаткові можливості для здійснення прав і виконання обов'язків учасниками, цивільних правовідносин, забезпечується більш повний захист їх суб'єктивних прав, підвищується ефективність встановлення економічних зв'язків між двома суб'єктами права при посередництві третіх і т. д. Представництво можна визначити як діяльність однієї особи
 6. 48. Довіреність та її види.
  Судової практики. Розглянувши позов Каніщева до Волкової про стягнення суми вкладу, отриманого Волкової за дорученням померлого сина позивачки, судова колегія у цивільних справах Верховного Суду, залишила без змін рішення обласного суду, що задовольнив позов, вказавши, що довіреність не породжує для повіреного права власності на майно і грошові суми довірителя, отримані
 7. 62. Поняття, значення і види представництва.
  Представництва створюються додаткові можливості для здійснення прав і виконання обов'язків учасниками, цивільних правовідносин, забезпечується більш повний захист їх суб'єктивних прав, підвищується ефективність встановлення економічних зв'язків між двома суб'єктами права при посередництві третіх і т. д. Представництво можна визначити як діяльність однієї особи
 8. 63. Довіреність, її види та значення.
  Судової практики. Розглянувши позов Каніщева до Волкової про стягнення суми вкладу, отриманого Волкової за дорученням померлого сина позивачки, судова колегія у цивільних справах Верховного Суду, залишила без змін рішення обласного суду, що задовольнив позов, вказавши, що довіреність не породжує для повіреного права власності на майно і грошові суми довірителя, отримані
 9. Види і стадії адміністративного права
  поняття предупр., ст. 284 Так процедура оформлення попередження, що виноситься на місці вчинення порушення правил дорожнього руху регламентовано інструкцією з організації в ОВС провадження у справах про адмініст-ративних правопорушення правил дорожнього руху та інших норм, що діють у сфері безпеки дорожнього руху. Згідно дан-ної інструкції порушнику вручається
 10. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  Понять «боярство» і «дворянство». Протиставлення боярства і дворянства в тому сенсі, як це прийнято в сучасній науці, джерела XVI-XVII ст. не знають. Під дворянством документи того часу увазі не рядові маси служивих людей «по батьківщині», а верхню групу служивих людей, пов'язаних з государевим двором. Боярами джерела іменували тих осіб, які мали вищий думний чин
© 2014-2022  ibib.ltd.ua